några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Tilldelning Logiska operander Specialare HERE docs

1.2 Operander

PHP har alla de vanliga operanderna. Dessutom finns det några som kan vara obekanta för VB-programmerare. Se även operators *

Operand Användning
+ Addition
- Subtraktion
Multiplikation
/ Division
% Modulus
++ Inkrementering (ökning)
-- Dekrementering (minskning)
. Konkatering (ihopskarvning av strängar)

+, - och liknande borde inte vara obekanta. Däremot kanske ++ och -- behöver förklaras. Se nedanstående program:

<?php
    
# exempel på ++ och -- i samband med tilldelning
    
    
$första 10;
    
# $första kommer att öka med 1, men först efter tilldelningen
    
$andra $första++;
    echo 
"Första: $första, Andra: $andra<br />";

    
$första 10;
    
# $första kommer att minska med 1, men först efter tilldelningen
    
$andra $första--;
    echo 
"Första: $första, Andra: $andra<br />";

    
$första 10;
    
# $första kommer att öka med 1, men före tilldelningen
    
$andra = ++$första;
    echo 
"Första: $första, Andra: $andra<br />";

    
$första 10;
    
# $första kommer att miska med 1, men före tilldelningen
    
$andra = --$första;
    echo 
"Första: $första, Andra: $andra<br />";

    
# men man kan även använda ++ och -- ensamt
    
$tal 10;
    
$tal++;    # öka tal
    
$tal++;    # öka tal
    
$tal--;     # minska tal
    
echo "Talet är $tal";
?>
Listning 1.2.1 - samples/s15.php

Första: 11, Andra: 10
Första: 9, Andra: 10
Första: 11, Andra: 11
Första: 9, Andra: 9
Talet är 11
Resultat av listning 1.2.1

$tal++ är således samma sak som $tal = $tal + 1, men kan dessutom användas i samband med tilldelning och loopar.

   Börja härOperander