några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Tilldelning Logiska operander Specialare HERE docs

1.2.1 Tilldelning

För att ge värden till variabler kan man använda tilldelningsoperander. Dessa är mer omfattande i PHP än i VB

Operand Användning
= Tilldelning
+= Addera med det som kommer efter
-= Subtrahera med det som kommer efter
*= Multiplicera med det som kommer efter
/= Dividera med det som kommer efter
%= Modulus med det som kommer efter
.= Konkatering med det som kommer efter

= borde inte vara obekant. Däremot kanske resten behöver förklaras. Se nedanstående program:

<?php
    
# exempel på +=,*= mm. samband med tilldelning
    
    
$första 3;
    
$andra 10;

    
$andra += $första;
    echo 
"Första: $första, Andra: $andra<br />";

    
$andra -= $första;
    echo 
"Första: $första, Andra: $andra<br />";

    
$andra *= $första;
    echo 
"Första: $första, Andra: $andra<br />";

    
$andra /= $första;
    echo 
"Första: $första, Andra: $andra<br />";

    
$texten "Hello ";
    
$world "world";
    
$texten .= $world;
    echo 
"Texten: $texten";
?>
Listning 1.2.1.1 - samples/s16.php

Första: 3, Andra: 13
Första: 3, Andra: 10
Första: 3, Andra: 30
Första: 3, Andra: 10
Texten: Hello world
Resultat av listning 1.2.1.1

$tal += 3 är således samma sak som $tal = $tal + 3.

   Börja härOperanderTilldelning