några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Tilldelning Logiska operander Specialare HERE docs

1.2.2 Logiska operander

För if och andra styrsater kan man behöva logiska operander. Dessa är:

Operand Användning
< Mindre än
> Större än
<= Mindre än eller lika med
>= Större än eller lika med
== Lika med. OBS! Två likamedstecken
!= Olika med (Not equal - se ! nedan)
AND eller && Och
OR eller || Eller
XOR Exclusive or
! Not

<?php
    $tal 
10;
    
$siffra 11;
    
$nummer 12;

    
# användning av AND och OR
    
if ( ( $tal 33 AND $siffra <= 20 ) OR $nummer == 12 )
    {
        echo 
"Kommer jag hit?<br />";
    }

    
# användningen av NOT !
    
if ( ! ( $nummer == $siffra ) )
    {
        echo 
"$nummer och $siffra är INTE olika<br />";    
    }

    
# observera att parenteserna behövs i ovanstående
    # nedan är samma utan parenteser
    
if ( ! $nummer == $siffra  )
    {
        echo 
"$nummer och $siffra är INTE olika<br />";    
    }
?>
Listning 1.2.2.1 - samples/s17.php

Kommer jag hit?
12 och 11 är INTE olika
Resultat av listning 1.2.2.1

   Börja härOperanderLogiska operander