några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Form Textbox Checkbox och radio List och combo Knappar Hidden

1.8 Formar

Det finns i praktiken bara två olika metoder för användaren att ge indata till ett PHP-program:

  1. Data via adressraden
  2. Formar

Bägge metoderna hanteras på samma sätt, eftersom formar (med GET) lägger datat via adressraden

 

   Börja härFormar