några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Form Textbox Checkbox och radio List och combo Knappar Hidden

1.8.4 List och combo

select

För att få listboxar eller comboboxar används samma html-element: select i kombination med option.

<form>
<select name="listboxen">
    <option value="första">Min första rad</option>
    <option value="andra">Min andra rad</option>
    <option value="tredje" selected="true">Min tredje rad</option>
</select>        
<br />
<input type="submit" value="prova">
</form>
Listning 1.8.4.1 - samples/s205.php


Resultat av listning 1.8.4.1

Det enda som skiljer en listbox från en combobox är storleken, se nedan:

<form>
<select name="listboxen" size="4">
    <option value="första">Min första rad</option>
    <option value="andra">Min andra rad</option>
    <option selected="true">Min tredje rad</option>
</select>        
<br />
<input type="submit" value="prova">
</form>
Listning 1.8.4.2 - samples/s206.php


Resultat av listning 1.8.4.2

Om vi inte anger value egenskapen kommer det att sändas det som fanns som data i options taggen. Prova genom att välja lite olika alternativ i listboxen ovan och klicka på "prova" knappen.

 

select och programloopar

Observera att select/option lämpar sig utmärkt för programmering

<?php 
    
# även om det går att koppla på och av php med jämna mellanrun
    # så rekommenderar jag att ni genererar html koden med 
    # PHP, eftersom er webeditor kommer att bli lite förvirrad av 
    # html och php lite om vartannat

    # fyll en array med personer
    
$personer[100] = "Anna";
    
$personer[ ] = "Ville";
    
$personer[ ] = "Karin";
    
$personer[ ] = "Pelle";
    
$personer[ ] = "Putte";
    
$personer[ ] = "Eulalia";

    echo 
"<form>";
    echo 
'<select name="personerna">';

    foreach(
$personer as $id=>$namn)
    {
        echo 
"<option value=\"$id\"";
        
# kolla om formen är "subittad" och vilken person som var vald
        # välj denna person
        
if ( isset( $_GET["personerna"] ) and $_GET["personerna"] == $id 
        {
            echo 
"selected=\"true\"";    
        }
        echo 
">$namn</option>";
    }
    echo 
'</select>';
    echo 
"<br />";
    echo 
'<input type="submit" value="prova">';
    echo 
"</form>";
?>
Listning 1.8.4.3 - samples/s207.php


Resultat av listning 1.8.4.3

   Börja härFormarList och combo