några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Form Textbox Checkbox och radio List och combo Knappar Hidden

1.8.5 Knappar

Det finns tre typer av knappar: submit, reset och image (som fungerar som en submit men använder en bild istället) Prova nedanstående form.

<!-- en form med alla knapptyper -->
<form> 
<input type="text" name="texten" size="40">
<br />
<input type="submit" value="prova">
<br />
<input type="reset" value="ångra">
<br />
<input type="image" src="./images/prev.gif">
</form>
Listning 1.8.5.1 - samples/s208.php
Resultat av listning 1.8.5.1

submit

Motsvarigheten till en OK knapp i standard windowsmiljö heter submit. I likhet med OK så kommer enter att välja denna knapp.

reset

reset har lite samma uppgift som esc / cancel i windows. Den återställer värdena till de som de var när sidan laddades.

image

image fungerar som en submit, men skall ha ett src som hänvisar till en bild. Den kommer dessutom att sända x och y koordinaterna för den punkt man klickade på.

 

   Börja härFormarKnappar