några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Form Textbox Checkbox och radio List och combo Knappar Hidden

1.8.6 Hidden

input type="hidden"

En mycket användbar finess är gömda formelement. Dessa är användbara för både konfigurerning som programmering. Genom att direkt eller programmatiskt se till att gömda input formelemlement har vissa värden, så ser man till att dessa sänds med när man "submittar" formen. Se nedanstående exempel:

<?php
    
# sänder inget mail men visar här datat
    # enklaste sättet att kolla om datat är "submittat" 
    # är att ha ett namn på submitknappen och kolla om 
    # det är satt
    
if ( isset ($_REQUEST["send"] ) )
    {
        echo 
"Subject: " $_REQUEST["subject"] . "<br />";
        echo 
"Body: "     $_REQUEST["body"] . "<br />";
        echo 
"To: "            $_REQUEST["to"] . "<br />";
        echo 
"From_page: "  $_REQUEST["from_page"] . "<br />";
    }
?>
Här kan du sända mail till mig<br />
<form action="input_hidden.php" method="POST">
Ärende:    <br />
<input type="text" name="subject"><br />
Text:<br />
<textarea name="body" cols="40" rows="6"></textarea>
<br />
<input type="submit" value="sänd" name="send">

<input type="hidden" name="to" value="min.maiadress@firma.com">
<input type="hidden" name="from_page" 
        value="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"]; ?>">
</form>
Listning 1.8.6.1 - samples/s110.php

Här kan du sända mail till mig
Ärende:

Text:

Resultat av listning 1.8.6.1

   Börja härFormarHidden