några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Form Textbox Checkbox och radio List och combo Knappar Hidden

1.8.1 Form

För form-taggen finns det några viktiga attribut: method och action

method

Det finns två olika metoder att sända data från en form: GET (default) och POST. Dessa anges med method attributet för formen. Prova nedanstående formar.

  1. Skriv in någonting i den övre textboxen och klicka på "prova get", tag en titt på adressraden i den browser. Tryck sedan på browserns "refresh" knapp. Observera att ingenting speciellt inträffar.

  2. Klicka här för att tömma adressraden

  3. Skriv in någonting i den nedre textboxen och klicka på "prova post", tag en titt på adressraden i den browser. Tryck sedan på browserns "refresh" knapp. Observera meddelandet.

<form name="first" method="GET"> 
<input type="text" name="texten" size="40">
<br />
<input type="submit" value="prova get">
</form>

<form name="second" method="POST"> 
<input type="text" name="texten" size="40">
<br />
<input type="submit" value="prova post">
</form>
Listning 1.8.1.1 - samples/s209.phpResultat av listning 1.8.1.1

action

Om man inte anger action så kommer formdatat att sändas till samma sida som man hade formen på. Om man vill att datat skall sändas till en annan sida som gör någonting av detta. Se (och prova) nedan:

<form name="first" action="./samples/test_form.php" target="ny"> 
<input type="text" name="texten" size="40">
<br />
<input type="submit" value="prova action">
</form>
Listning 1.8.1.2 - samples/s210.php


Resultat av listning 1.8.1.2

   Börja härFormarForm