några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Form Textbox Checkbox och radio List och combo Knappar Hidden

1.8.2 Textbox

För textinmatning finns det tre olika typer av formkomponenter text, password och textarea

input type="text"

<form>
<input 
    type="text" 
    name="texten" 
    size="40"
    value="Finns redan"
    maxlength="40"
    title="Mata in ett namn tack"
    tabindex="2"
    accesskey="N"
    >
<br />
<input type="submit" value="prova">
</form>
Listning 1.8.2.1 - samples/s200.php


Resultat av listning 1.8.2.1

Syntax:

<input type="text"
name="namnet"

value="innehållet"

size="storleken"

maxlength="max antal tecken"

tabindex="tabindex"

accesskey="Alt+detta tecken kommer att välja"

autocomplete="on eller off"

>

Autocomplete gäller nyare MSIE, och avgör om browserns skall föreslå text eller inte.

För MSIE 5.01 och nyare kan man sätta tabindex till ett negativt tal. Då kommer man inte att kunna hoppa till textboxen med hjälp av tabulator. Maxlength är mycket användbart om man vill sätta datat till en databas med fast fältlängd.

 

input type="password"

input type="password" gör samma sak som en textbox, men det visas bara stjärnor när man skriver in något. Observera att om GET metoden används för formar kommer lösenordet att finnas i klartext i adressraden. (prova genom att skriva in någonting i lösenordsboxen och tryck sedan på enter)

<form>
<input 
    type="password" 
    name="losen" 
    size="40"
    maxlength="40"
    title="Mata in ett lösenord tack"
    tabindex="2"
    accesskey="P"
    >
<br />
<input type="submit" value="prova">
</form>
Listning 1.8.2.2 - samples/s201.php


Resultat av listning 1.8.2.2

textarea

Vill man ha flerradiga textboxar används en annan komponent: textarea

<form>
<textarea
    name="en_text" 
    cols="40"
    rows="4"
    title="En text tack"
    accesskey="T"
    wrap="soft"
>Detta finns färdigt i textarean
</textarea>
<br />
<input type="submit" value="prova">
</form>
Listning 1.8.2.3 - samples/s202.php


Resultat av listning 1.8.2.3

cols bestämmer bredden och rows höjden.

För wrap gäller följande:

soft (default i IE): Texarena byter rad automatiskt men datat sänds utan radbyten.

hard: textarean byter rad automatiskt och radbytena sänds med

off: inga automatiska radbyten.

 

   Börja härFormarTextbox