några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Form Textbox Checkbox och radio List och combo Knappar Hidden

1.8.3 Checkbox och radio

input type="checkbox"

För checkboxar används input type="checkbox". Även om jag inte visar dem i dessa exempel så finns accesskey och title även för dessa - se input.php

<form>
<input type="checkbox"
    name="check1" 
> helt vanlig text
<br />
<input type="checkbox"
    name="check1" 
    checked="true"
    value="JoTack"
> helt vanlig text igen
<br />
<input type="submit" value="prova">
</form>
Listning 1.8.3.1 - samples/s203.php

helt vanlig text
helt vanlig text igen
Resultat av listning 1.8.3.1

checkboxarna skall ha namn och man kan "kruxa i dem färdigt" med checked="true" (eller bara checked) Om man inte anger value så kommer on att sändas om nam valt denna checkbox. Observera att det inte sänds något om inte checkboxen inte är vald.

input type="radio"

Radioknappar (optionbuttons). Knappar med samma namn fungerar som en grupp. I nedanstående exempel finns det två knappar med namet radio1, och två knappar med namnet radio2.

<form>
<input type="radio"    name="radio1" value="JA"> 
        Jo jag vill
<br />
<input type="radio"    name="radio1" checked="true" value="NEJ"> 
        Helt vanlig text igen
<br />
<input type="radio"    name="radio2" value="JEP"> 
        en annan radio grupp
<br />
<input type="radio"    name="radio2" value="NIX"> 
        en annan radio grupp
<br />

<input type="submit" value="prova">

</form>
Listning 1.8.3.2 - samples/s204.php

Jo jag vill
Helt vanlig text igen
en annan radio grupp
en annan radio grupp
Resultat av listning 1.8.3.2

   Börja härFormarCheckbox och radio