några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

1.1 Allmänt

PHP program består av mer eller mindre HTML kod. Sidan sparas med extensionen .php och kan förutom HTML innnehålla programmeringskod. För att kunna se resultatet måste sidan bearbetas av en webserver med PHP installerat. Det går således inte att öppna sidan direkt i en webbrowser. Nedan visas ett exempel på en PHP fil och dess resultat.

<html>
<head>
<title>Exempel 1</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<?php
  
echo "hello world, I exist";
?>
</body>
</html>
Listning 1.1.1 - samples/s1.php

Exempel 1 hello world, I exist
Resultat av listning 1.1.1

OBS! För att spara utrymme kommer jag hädanefter att lämna bort all extra HTML kod. Det är självklart att du när du skriver PHP-sidor, så skall du se till att skapa korrekt HTML-kod .

Det finns även möjligheten att använda tagsen <? ... ?>, men detta kan missförstås i en miljö där man använder XML. Om konfigurationsfilen har raden asp_tags = On kan även <% ... %> användas men det är inte rekommendabelt och standardinställningen är att asp_tags är avstängda.

Rader i programmet

Programsatser avslutas med ; som i exemplet nedan. I motsats till VB, så betyder inte en rad = en programsats, utan rader kan bytas rätt fritt. Programsaten avslutas först när ; kommer.

<?php
echo "En rad <br>";

# observera att nedanstående programsats inte 
# tar slut förrän ; - tecknet kommer
echo 
    
"En 
    till
     rad 
    <br>"
    
;
?>
Listning 1.1.2 - samples/s2.php

En rad
En till rad
Resultat av listning 1.1.2

Kommentarer

PHP använder C++ kommentarer //, "gamla" C kommentarer som börjas med /* och avslutas med */ eller UNIX shell kommentarer #

<?php
/* Följande 3 rader är bortkommenterade 
echo "En rad <br>"; 
echo "En rad <br>"; 
echo "En rad <br>"; 
*/ 
echo "En till rad <br>"# detta är en kommentar 
# följande rad kommer inte att köras 
# echo "En till rad <br>;"; 
echo "En till rad <br>"// Kommentar 1
?> 
Listning 1.1.3 - samples/s3.php

En till rad
En till rad
Resultat av listning 1.1.3

 

Om man använder C kommentarer måste man vara försiktig med att nästa kommentarer. Följande kod ställer till problem

<?php
/* Följande 3 rader är bortkommenterade
echo "En rad <br>";
echo "En rad <br>"; /* en nästad kommentar */
echo "En rad <br>";
*/
?>
Listning 1.1.4 - samples/s4.php

Kunde inte öppna http://enges.org/phpkurs/samples/s4.php