några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Installation PHP versionerna Kodformatering

1.0.3 Kodformatering

Kommentarer och utskrift

Jag arbetar dagligen med flera olika programmeringsspråk, och ibland blir gränserna mellan dessa otydiga. För att råda bot på detta så försöker jag ofta maximera skillnaderna mellan språken. Detta betyder att även om det finns många sätt att kommentera i koden, så använder jag # eftersom detta tecken inte används så ofta i de övriga programmeringsspråk jag använder

<?php
    
# kommentarer
    # används även i pearl och Unix Shell scripts
    # som jag relativ sällan programmerar i
    # därför föredrar jag denna metod

    // även detta är en kommentar
    // med de användes även i C++  och Javascript
    // så jag undviker dem

    /* och också detta är en kommentar
    men detta är klassiska C-kommentarer
    och jag skriver rätt ofta i C och vill inte börja
    blanda ihop programmeringsspråken */

    
echo "Detta kommer till sidan<br>\n";
    print(
"Men även detta - med det är för likt
           printf i C så jag undviker denna metod<br>"
);
    print 
"Även denna metod funkar<br>";
?>
Listning 1.0.3.1 - samples/k1.php

Detta kommer till sidan
Men även detta - med det är för likt printf i C så jag undviker denna metod
Även denna metod funkar
Resultat av listning 1.0.3.1

Kodens formatering

Det finns två "skolor" inom programmering hur man skall formatera kod: Windows och Unix. Dedan finns samma kod formaterad enligt dessa två skolor:

<?php
# windows formatering
$variabel 10;
if ( 
$variabel == 10 )
{
    echo 
"En tia!";
}
else
{
    echo 
"Något annat";
}
?>
Listning 1.0.3.2 - samples/k3.php

En tia!
Resultat av listning 1.0.3.2

<?php
# unix formatering
$variabel 10;
if ( 
$variabel == 10 ) {
    echo 
"En tia!";
} else {
    echo 
"Något annat";
}
?>
Listning 1.0.3.3 - samples/k2.php

En tia!
Resultat av listning 1.0.3.3

Jag föredrar "windows skolan" även om koden blir längre. Du kommer dock att hitta en hel del unix-formaterad kod på nätet och i böcker.

Och du skall...

...formatera som du vill, men du skall vara konsekvent. Om du formatarar enligt windows, men kopierar unix-kod skall du formatera om koden. Dessutom skall koden alltid vara snyggt och prydligt indenterad med tabulatorer för att gå att läsa...

   Börja härKodformatering