några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Endimensionella Flerdimensionella

1.6 Arrays

En sak som tydligt skiljer mellan VB-programmerare och t.ex. Java-programmerare är synen på Arrays. Medan VB programmeraren får någonting skärrat i blicken av arrays, så säger Java-programmeraren: "Varför arrays? Varför inte länkade listor, stackar, köer och vektorer?"

En orsak till att VB-programmerare inte tycker om arrays kan vara att arrays är rätt simpla och oanvändbara i VB. Så är inte fallet i PHP, där arrays är mycket kraftfullare.

Jag visar här några smakprov på vad som går att göra. För mer information se array *

 

   Börja härArrays