några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Referens parametrar Dynamiska funktioner

1.5.2 Dynamiska funktioner

Man kan även åberopa funktioner mer dynamiskt

<?php
    
function fet$värdet )
    {
        echo 
"<b>" $värdet "</b><br />" ;
    }    

    function 
kursiv$värdet )
    {
        echo 
"<i>" $värdet "</i><br />" ;
    }    

    function 
understruken$värdet )
    {
        echo 
"<u>" $värdet "</u><br />" ;
    }    
    
    
$minFunktion "fet";
    
$minFunktion("FETTO");

    
$minFunktion "kursiv";
    
$minFunktion("Lutar du?");

    
# det är till och med möljigt att sätta
    # funktionsnamnen i en array och använda arrayen
    # direkt 
    
$formateringar[] = "fet";
    
$formateringar[] = "kursiv";
    
$formateringar[] = "understruken";
    
    
mt_srandtime() ); 
     
    
# slumplal mellan 0 och 2 
    
$nummer mt_rand0); 
    
    
# kör en av funktionerna vars namn fanns i arrayen
    
$formateringar[$nummer]("Hur kommer tro detta");

    
# OBS! Ovanstående fungerar bara med egendefinierade funktioner
    # man kan således inte skriva
    #     $minFunktion = "print"; 
    # eftersom print är en inbyggd PHP funktion

?>
Listning 1.5.2.1 - samples/s38.php

FETTO
Lutar du?
Hur kommer tro detta
Resultat av listning 1.5.2.1

   Börja härFunktionerDynamiska funktioner