några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Allmänt Manipulationer Sorteringar Stackar och köer Strängar

1.12.4 Stackar och köer

En stack är en array där man alltid sätter in värden i början av arrayen och tar bort från början av arrayen. Iblan brukar dessa kallas LIFO (Last In, First Out).

En kö fungererar som en stack men som FIFO (First In, First Out). Ni kan inte slå upp en bok om datastrukturer utan att stöta på / behöva dessa. Nedan visas några exempel på :

  • array_unshift - sätter in i början av arrayen
  • array_shift - tar bort från början
  • array_push - sätter in i slutet
  • array_pop - tar bort från slutet
  • unshift - tar bort varifrån som helt - inte en specifik array funktion

<?php
    
# skapa en tom array
    
$test = array();

    
# sätt dit tre värden - alla värden sätts in 
    # i början av arrayen
    
array_unshift$test"första" );
    
array_unshift$test"andra" );
    
array_unshift$test"tredje" );

    
# man kan även sätta dit flera än en 
    
array_unshift$test"fjärde""femte" );
    
    
visaArrayen($test);
    echo 
"Tar bort första värdet och visar det <b>";
    echo 
array_shift$test );
    echo 
"</b><br />";
    
visaArrayen($test);

    
# sätter in ett nytt värde i slutet
    
array_push$test"i slutet" "mer i slutet");
    
array_push$test"mest i slutet" );
    
visaArrayen($test);
    
    echo 
"Tar bort sista värdet och visar det <b>";
    echo 
array_pop$test );
    echo 
"</b><br />";
    
visaArrayen($test);

    echo 
"Tar bort andra värdet ";
    
# tag bort en post i mitten
    # unset dödar en variable men fungerar även på arrayelement
    
unset($test[1]);

    
# visa arrayen i fysik ordning
    
function visaArrayen$en_array )
    {
        echo 
"<br />Tabellens nuvarande utseende<br />";
        echo 
"<table border=\"1\"><tr>";
        foreach( 
$en_array as $värdet )
            echo 
"<td>$värdet</td>";
        echo 
"</tr></table>";
    }

?>
Listning 1.12.4.1 - samples/s108.php


Tabellens nuvarande utseende
fjärdefemtetredjeandraförsta
Tar bort första värdet och visar det fjärde

Tabellens nuvarande utseende
femtetredjeandraförsta

Tabellens nuvarande utseende
femtetredjeandraförstai slutetmer i slutetmest i slutet
Tar bort sista värdet och visar det mest i slutet

Tabellens nuvarande utseende
femtetredjeandraförstai slutetmer i slutet
Tar bort andra värdet
Resultat av listning 1.12.4.1

 

   Börja härArraysStackar och köer