några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Vanliga HTML inriktade Regexp Regexp i PHP Övriga

1.9.5 Övriga

De funktioner som tas upp på dessa sidor är endast ett litet urval av alla funktioner som PHP har. För mer information så hänvisar jag till någon bra PHP bok och PHP:s dokumentation.

 

Kryptering och kodning

Förutom "normala" stränghanteringsfunktioner så har PHP även inbyggda funktioner för såväl kryptering som specialkodning av data för t.ex. mailsystem.

Jag har dock valt att inte ta upp dem på dessa sidor. För mer information så tar du en titt på t.ex. crypt funktionen i PHP:s dokumentation.

 

   Börja härSträngarÖvriga