några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Programfiler Övriga funktioner

1.13.2 Övriga funktioner

getlastmod

Returnerar tid och datum när PHP filen senast var modifierad. Se exempel:

<?php
    
echo "Filen blev modifierad : " date("d.m.Y h:i:s"getlastmod());
?>
Listning 1.13.2.1 - samples/s120.php

Filen blev modifierad : 22.10.2004 06:51:02
Resultat av listning 1.13.2.1

show_source

Används för att visa phpkoden formaterad. Det finns några ini inställningar som påverkar Se ./inc/settings.php.

<?php
    show_source
("./samples/s120.php");
?>
Listning 1.13.2.2 - samples/s121.php

<?php
    
echo "Filen blev modifierad : " date("d.m.Y h:i:s"getlastmod());
?>
Resultat av listning 1.13.2.2

   Börja härPHP FilerÖvriga funktioner