några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

_SERVER _COOKIE _GET _POST _SESSION _ENV _REQUEST

1.7.5 _SESSION

_SESSION arrayen innehåller information om session variabler. Dessa gäller för alla sidor i siten under nuvarande session. De töms när man surfar bort eller stänger browsern.

 

Man kan kontrollera om det finns ett värde med isset funktionen (se isset.php)

 

OBS! Beroende på version och konfiguration kan _SESSION även heta HTTP_SESSION_VARS. Du måste kolla med phpinfo() funktionen.

 

För att få nedanstående kod att fungera, måste du antingen ha
session.auto_start = 1 i php.ini eller skriva
<?php session_start(); ?> i början av sidan.

Se även till att session.save_path i ini filen pekar mot en giltig katalog (Den är /tmp som default i vissa installationer och denna katalog brukar inte finnas i Windows).

<?php
    
# se till att skriva session_start() i början av filen

    
$_SESSION["TESTA"] = "Klockan är nu " date("h:m:s");

    
# visa alla _SESSION variabler
    
echo "<table>";
    echo 
"<tr><td><font size=\"1\"><b>Namn</b></td>";
    echo 
"<td><font size=\"1\"><b>V&auml;rde</b></td></tr>";
    foreach( 
$_SESSION as $key=>$value)
    {
        echo 
"<tr><td valign=\2top\"><font size=\"1\">" ;
        echo 
"\$_SESSION[\"" ;
        echo 
$key ;
        echo 
"\"]" ;
        echo 
"</font></td><td><font size=\"1\">" 
        echo 
$value ;
        echo 
"</font></td></tr>\n";
    }
    echo 
"</table>";
?>
Listning 1.7.5.1 - samples/s51.php

NamnVärde
$_SESSION["counted"]
$_SESSION["TESTA"]Klockan är nu 01:12:33
Resultat av listning 1.7.5.1

Visa en annan sida som visar samma session variabels värde

   Börja härPHP variabler_SESSION