några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

_SERVER _COOKIE _GET _POST _SESSION _ENV _REQUEST

1.7.6 _ENV

_ENV arrayen innehåller information om "environment" variabler.

 

Man kan kontrollera om det finns ett värde med isset funktionen (se isset.php)

 

OBS! Beroende på version och konfiguration kan _ENV även heta HTTP_ENV_VARS. Du måste kolla med phpinfo() funktionen. Om det i php.ini finns raden:
variables_order = "GPCS" så kommer inte _ENV att användas. Använd i så fall getenv * funktionen. Genom att ändra till variables_order = "EGPCS" kommer _ENV att användas, men prestanda blir sämre.

<?php
    
# visa alla _ENV variabler
    
echo "<table>";
    echo 
"<tr><td><font size=\"1\"><b>Namn</b></td>";
    echo 
"<td><font size=\"1\"><b>V&auml;rde</b></td></tr>";
    foreach( 
$_ENV as $key=>$value)
    {
        echo 
"<tr><td valign=\"top\"><font size=\"1\">";
        echo 
"\$_ENV[\"";
        echo 
$key ;
        echo 
"\"]" ;
        echo 
"</font>&nbsp;</td><td><font size=\"1\">"
        echo 
$value 
        echo 
"</font></td></tr>\n";
    }
    echo 
"</table>";
?>
Listning 1.7.6.1 - samples/s60.php
[Visa i separat fönster]

   Börja härPHP variabler_ENV