några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

_SERVER _COOKIE _GET _POST _SESSION _ENV _REQUEST

1.7.3 _GET

_GET arrayen innehåller information om URL parametrar.

 

Man kan kontrollera om det finns ett värde med isset funktionen (se isset.php)

 

Klicka här för att sätta URL parametrar (ta en titt på adressraden efteråt)

 

OBS! Beroende på version och konfiguration kan _GET även heta HTTP_GET_VARS. Du måste kolla med phpinfo() funktionen.

<?php

    
# visa alla _GET variabler
    
echo "<table>";
    echo 
"<tr><td><font size=\"1\"><b>Namn</b></td>";
    echo 
"<td><font size=\"1\"><b>V&auml;rde</b></td></tr>";
    foreach( 
$_GET as $key=>$value)
    {
        echo 
"<tr><td><font size=\"1\">";
        echo 
"\$_GET[\"" ;
        echo 
$key ;
        echo 
"\"]" ;
        echo 
"</font>&nbsp;</td><td><font size=\"1\">" ;         
        echo 
$value ;
        echo 
"</font></td></tr>\n";
    }
    echo 
"</table>";
?>
Listning 1.7.3.1 - samples/s49.php

NamnVärde
Resultat av listning 1.7.3.1

   Börja härPHP variabler_GET