ADO
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
ADO i VB6 Händelser Objekten Enum värden

ADO

För hantering av databaser i i VB 6.0 ASP sidor används ett system som heter ADO (active Data Objects). De som någon gång använt DAC eller DAO i VB känner igen sig. I Praktiken är ADO betydligt ENKLARE.

ADO:s grundkomponenter. Objekt är blå och kollektioner är gröna

 • Connection - Properties - Property

  • Errors - Error

  • Command - Properties - Property

   • Parameters - Parameter

  • Recordset - Properties - Property

   • Fields - Field - Properties - Property
Det vill säga:
 • Det finns ett Connection objekt som har en Properiies Collection som består av olika Propery
 • Connection objektet har dessutom en Errors collection bestående av Error objekt
 • Den innehåller dessutom ett Command objekt som har Properties och parameters kollektioner
 • Den innehåller ett Recordset objekt som har en Fields collection som beståer av Field objekt

Förstod ni någonting av ovanstående förklaring? Troligtvis inte..

OK, Ny sats

Vi använder databaser genom att hantera några typer av objekt:

 • Connection håller kontakten med databasen
 • RecordSet håller kontakten med en tabell i databasen
 • Field håller reda på ett fält i databasen

Nedanstående instruktioner gäller närmast för ASP sidor

De övriga objekten behöver vi mer sällan

Oftast sker det i följande form

<%
' Skapa Connection objektet
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
' Öppna Connection objektet - tar kontakt med databasen
Conn.Open "En sträng som säger vad vi skall kontakta"
' Skapar RecordSet objektet indirekt genom att låta Connection
' utföra en SQL sats
Set RS = Conn.Execute("SELECT * FROM EXEMPELDATA")

' Vi loopar igenom hela tabellen (EOF = EndOfFile)
Do While Not RS.EOF
      ' Vi använder Ett fält från Fields collection i RecordSet
      %>

      <%  =RS("TEXT") %>  <br>
      <% 
      ' Gå till nästa post
      RS.MoveNext
Loop

' Stäng RecordSet objektet
RS.Close
' Stäng Connection objektet
Conn.Close
' Töm objekten helt
Set Conn = Nothing
Set RS = Nothing
%>

Man kan ibland klara sig utan Connection men det är bäst att alltid med samma standardkonstruktion

 1. Skapa en Connection med Set connObject = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 2. Öppna denna med connObject.Open "se enkel listning för exempel"
 3. Använd antingen
  Set recordSetObjekt = Conn.Execute("SQL SATS")
  för listningar
  eller
  Set recordSetObjekt = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  recordSetObjekt.Open "kommando", connObject, kursortyp, lockTyp, alternativ
  för bläddringar och insättningar

    SQLADO i VB6


  De flesta är ungefär så lyckliga som de bestämt sig för att bli.

  Abraham Lincoln
  Top
  < SQL ADO i VB6>
  © Anders Enges, Vörå 2002  | 09.10.01 13:21 Visa asp koden