ASP
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Grunder Input/output VBScript Databaser Tips Exempel

Active Server Pages

Introduktion till Active Server Pages

ASP är en av de möjligeter som finns att få genererat "on-demand" websidor

Idén är rätt enkel:

Tag en vanlig HTML sida och sätt in VB kod på den sidan för att programmera utseendet.

Eftersom programmet körs på SERVERN har det ingen betydelse vilken browser vi använder.

Om du kan lite VB och lite HTML så har du möjlighet att skapa ASP program.

Låt oss ta ett litet exempel:
Vi utgår från en enkel HTML sida

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>En HTML sida</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Lite text på sidan
</BODY>
</HTML>

Kan du lite VB så borde inte följande kod ställa till några problem:

For I = 0 To 10
' gör någonting
Next

Nedanstående program är en kombination av HTML och VB koden ovan och kommer att skriva ut innehållet i en vanlig VB for loop.
Det som finns i loopen är en blandning av VB och HTML.

Allt mellan <% och %> kommer att berbetas av servern, och kommer INTE att sändas till browsern, utan endast resultatet av programmet kommer att sändas till browsern.

<%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>En ASP sida</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<% For I = 1 To 10 %>
Detta är rad <% = I %><br>
<% Next %>
</BODY>
</HTML>

Endast följande text kommer att komma till browsern i form av helt vanlig HTML text:
Detta är rad 1
Detta är rad 2
Detta är rad 3
Detta är rad 4
Detta är rad 5
Detta är rad 6
Detta är rad 7
Detta är rad 8
Detta är rad 9
Detta är rad 10
  LagerrensningGrunder


95 av 100 människor drar aldrig nytta av de genvägar andras erferenheter kan ge dem.

Quincy Munford
Top
< Lagerrensning Grunder>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 06.03.01 14:20 Visa asp koden