CSS
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Användning av CSS Properties Exempel Positionering Filter

CSS

Alla som har använt ett modernt ordbehandlingsprogram har i praktiken använt sig av en släkting till CSS.

I exempelvis Word kan man sätta alla huvudrubriker till Heading1. Detta betyder att de får en viss formatering. Både typsnitt och andra effekter påverkas av dessa inställningar.

Om man sedan ändrar på definitionen av Heading1 så kommer samtliga rubriker i dokumentet att ändra utseende.

Style Sheets är HTMLS motsvarighet till de Styles som Word har.

Ordet Cascading har även det sin motsvarighet i Word. Om man tar och tittar på Styles i Word kan man se att varje Style är baserad på en tidigare.

En heading style kan t.ex. vara baserad på Normal Style. Detta betyder att om Normal har marginaler inställda medan en Heading inte har detta kommer Heading Stylen att ha samma marginaler som Normal

Varje Style kommer att bygga på en tidigare, och endast de skillnader som denna style skall ha gentemot den som den är baserad på kommer att behöva ändras.

CSS ger oss möjlighet att avhjälpa de största problemen med "vanlig" HTML

  1. Möjligheten att ändra på layout en på sidan utan att behöva skriva om alla "tags"
  2. Möjlighet att placera text och bild på sidan med en större precision.
  KrypteringAnvändning av CSS


Om du vill bli älskad, älska dig själv.

Hekaton
Top
< Kryptering Användning av CSS>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 22.01.01 17:40 Visa asp koden