VB
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Stränghantering API DDE Nätverk

VB

En påse osorterade tips som berör VB, VBA och Access

Det finns stora likheter mellan de olika miljöerna där Visual Basic och dess släktingar används. Visual Basic används förutom i VB även i EXCEL 5.0 och nyare (Visual Basic for Applications = VBA). (Office97 har VB som programmeringsspråk i alla delar). Access Basic (version 2 och 7) är även närbesläktat med Visual Basic.

De flesta funktioner som används i VB kan även användas i EXCEL och ACCESS. I Excels kan man använda dem dels i Makron men även som egendefinierade cellfunktioner. I Access kan man använda dem i kod men i vissa fall kan de direkt användas i properties (se t.ex. SignumCheck).

  FilterStränghantering


Om du vill bli älskad, älska dig själv.

Hekaton
Top
< Filter Stränghantering>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 22.01.01 21:36 Visa asp koden