VBStränghantering
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Stränghantering API DDE Nätverk

Stränghantering

Konstigt att inte någon använder dessa kodexempel. Personligen så klarar jag mig inte många dagar utan de strängfunktioner som finns i denna sektion.
  VBAnvändningen av  & och +
Stränghantering
Användningen av & och +
LastSpanExcluding
LastSpanIncluding
Reverse
ReverseSpanExcluding
ReverseSpanIncluding
SignumCheck
Soundex
SpanExcuding
SpanIncluding


Top
< VB Användningen av & och +>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 22.01.01 17:43 Visa asp koden