Karta
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta

Karta över alla sidor

Förklaring till symbolerna:
 modifierad under de senaste 2 dagarna.
 modifierad under de senaste 7 dagarna.
 modifierad under de senaste 30 dagarna.
 modifierad under de senaste 2 månaderna.
 modifierad under de senaste 6 månaderna.
 Modifierad
 
1 [ Hem ]22.01.04 16:33 
 
2 Allmänt23.10.01 13:45 
2.1       Varför23.09.01 10:05 
2.2       Om mig07.02.01 22:18 
2.2.1           Om dessa sidor22.01.01 18:01 
2.3       Lagerrensning22.01.01 19:00 
 
3 ASP06.03.01 14:20 
3.1       Grunder23.09.01 16:29 
3.1.1           Introduktion22.01.01 18:27 
3.1.1.1           Vad behöver man kunna?22.01.01 18:27 
3.1.1.2           När behöver man ASP?22.01.01 18:27 
3.1.1.3           Hur fungerar ASP?22.01.01 18:27 
3.1.1.4           Preparation22.01.01 18:27 
3.1.2           Program som måste installeras22.01.01 18:27 
3.1.2.1           Windows 9522.01.01 18:27 
3.1.2.2           Windows 9822.01.01 18:27 
3.1.2.3           Windows NT 4.022.01.01 18:27 
3.1.2.4           Personal Web Server22.01.01 18:27 
3.1.2.5           Och sen då?22.01.01 18:27 
3.1.2.6           Virtuella kataloger22.01.01 18:27 
3.1.3           Vad menas med en ASP applikation?22.01.01 18:27 
3.1.3.1           global.asa filen22.01.01 18:27 
3.1.3.2           Och det brukar bli till...22.01.01 18:27 
3.1.4           Att skriva ASP program22.01.01 18:27 
3.1.4.1           Några förklaringar till layouten på sidorna22.01.01 20:01 
3.1.4.2           Vi skriver vårt första program22.01.01 18:27 
3.1.5           Objekten22.01.01 18:27 
3.2       Input/output22.01.01 18:27 
3.2.1           Skriva text till sidan22.01.01 18:27 
3.2.1.1           Buffrad utskrift22.01.01 18:27 
3.2.1.2           Användning av arrays22.01.01 18:27 
3.2.1.3           Tid och datum22.01.01 18:27 
3.2.2           Data via adressraden22.01.01 18:27 
3.2.3           Formhantering (GET)22.01.01 18:27 
3.2.4           Formhantering (POST)22.01.01 18:27 
3.2.5           De två sätten att sända formdata22.01.01 18:27 
3.2.5.1           En form utan ASP kod22.01.01 18:27 
3.2.5.2           Samma form med kod22.01.01 18:27 
3.2.5.3           Mer om formar20.04.01 13:15 
3.2.5.4           Sända formdata till en annan sida22.01.01 18:27 
3.2.6           Validering i formar22.01.01 18:27 
3.2.6.1           Mer om validering22.01.01 18:27 
3.3       VBScript22.01.01 18:27 
3.3.1           Response objektet22.01.01 18:27 
3.3.2           Session objektet22.01.01 18:27 
3.3.3           Application objektet22.01.01 18:27 
3.3.4           Server objektet22.01.01 18:27 
3.3.5           Request objektet22.01.01 18:27 
3.3.5.1           Request och ServerVariables12.03.01 11:19 
3.3.6           Olika typer av variabler och cookies22.01.01 18:27 
3.3.7           Variabler22.01.01 18:27 
3.3.8           Konstanter22.01.01 18:27 
3.3.9           Operander22.01.01 18:27 
3.3.10           Styrsatser22.01.01 18:27 
3.4       Databaser22.01.01 18:27 
3.4.1           Exempeldatatat22.01.01 18:27 
3.4.1.1           Snabbkurs i SQL22.01.01 18:27 
3.4.1.2           Enkel listning22.01.01 19:22 
3.4.1.3           Lista hela tabellen26.01.01 13:59 
3.4.1.4           Optimering av databaslistningar22.01.01 19:24 
3.4.1.5           Bläddra några åt gången22.01.01 19:24 
3.4.1.6           Visa mer data om posten22.01.01 19:24 
3.4.1.7           Resultatet av föregående kapitel22.01.01 19:24 
3.4.2           Insättning av nya poster22.01.01 18:27 
3.4.3           Uppdatering av poster22.01.01 18:27 
3.4.4           Radering av poster22.01.01 18:27 
3.4.5           Typkontroll22.01.01 18:27 
3.4.5.1           En JavaScript lösning för typkontroll22.01.01 18:27 
3.4.5.2           Resultat från valideringarna22.01.01 18:27 
3.4.6           Alternativ lösning för bläddring25.01.01 21:43 
3.4.7           Databasexempel22.01.01 18:27 
3.4.7.1           En gästbok20.04.01 13:05 
3.4.7.2           Förklaringar till gästboken23.01.01 17:33 
3.4.7.3           Om du vill se vad som finns i tabellerna...22.01.01 19:22 
3.4.7.4           Databasform25.09.01 07:04 
3.4.7.5           Databasform med Include09.10.01 13:26 
3.5       Tips22.01.01 18:27 
3.5.1           Använd include!23.01.01 08:23 
3.5.1.1           Mångspråkiga sidor22.01.01 18:27 
3.5.2           Skapa länkarna dynamiskt21.09.01 22:39 
3.5.2.1           Ett förslag till layoutmetod22.01.01 21:11 
3.5.2.2           Konvertera ASP till HTML10.10.01 10:21 
3.5.2.3           Kompletterande saker till layoutmetoden22.01.01 21:13 
3.5.3           Browserkontroll10.10.01 10:36 
3.6       Exempel22.01.01 18:27 
3.6.1           Räknare10.10.01 10:26 
3.6.2           Ett formexempel för låneberäkning22.01.01 18:27 
3.6.3           Kalender23.01.01 17:31 
 
4 XML10.10.01 10:46 
4.1       Grunderna24.09.01 18:21 
4.1.1           XML filer29.09.01 18:54 
4.1.1.1           Mer om XML filer29.09.01 19:02 
4.1.1.2           Datat i XML29.09.01 19:20 
4.1.2           Validering29.09.01 19:47 
4.1.2.1           DTD29.09.01 19:49 
4.1.2.2           Studera själv på nätet27.09.01 07:14 
4.1.2.3           Mer om ELEMENT09.10.01 14:12 
4.1.2.4           Mer om ENTITY01.10.01 10:05 
4.1.2.5           Mer om ATTLIST15.10.01 11:24 
4.1.2.6           Rekursivt data30.09.01 21:19 
4.1.2.7           Övningar09.10.01 14:02 
4.1.2.8           Som nästa...05.10.01 08:41 
4.2       XSL05.10.01 10:57 
4.2.0.1           XSL i praktiken04.10.01 10:53 
4.2.1           XSL loopar04.10.01 11:15 
4.2.2           XSL programmering04.10.01 17:46 
4.2.2.1           XSL patterns04.10.01 13:45 
4.2.2.2           Patterns exempel04.10.01 14:14 
4.2.3           Programkoden04.10.01 20:41 
4.2.3.1           xsl:if04.10.01 19:03 
4.2.3.2           xsl:choose04.10.01 19:04 
4.2.3.3           xsl:for-each04.10.01 19:53 
4.2.3.4           xsl:apply-templates09.10.01 11:08 
4.2.4           XSL Övningar15.10.01 14:03 
4.2.5           XML versioner15.10.01 14:13 
4.2.5.1           Microsofts lösning12.10.01 10:57 
4.2.6           Nummer och datum15.10.01 14:10 
4.2.7           Typexempel för XSL15.10.01 11:31 
4.2.7.0.1           Mixed Mode och text()15.10.01 11:25 
4.2.7.0.2           ID, IDREF och IDREFS16.10.01 11:11 
4.3       Dynamiska sidor08.03.02 10:29 
4.3.1           ASP08.03.02 10:31 
4.3.2           PHP08.03.02 10:31 
4.3.3           Cocoon08.03.02 10:15 
4.4       XML i praktiken19.03.02 16:16 
4.4.1           XML med ADO19.03.02 20:32 
4.4.1.1           XML med ADO 225.03.02 07:46 
4.4.1.2           Varför?19.03.02 20:28 
4.4.2           Din uppgift25.03.02 11:12 
 
5 SQL15.10.01 14:26 
 
6 ADO09.10.01 13:21 
6.1       ADO i VB610.10.01 06:40 
6.1.1           Steg 122.01.01 17:35 
6.1.2           Steg 222.01.01 17:35 
6.1.3           Mellananalys 122.01.01 17:35 
6.1.4           Steg 322.01.01 17:35 
6.1.5           Steg 410.10.01 06:39 
6.1.6           Steg 522.01.01 17:35 
6.1.7           Egenstudier 123.01.01 08:18 
6.1.8           Steg 622.01.01 17:35 
6.1.9           Steg 722.01.01 17:34 
6.1.10           Öppna Recordets22.01.01 17:35 
6.2       Händelser21.09.01 21:45 
6.3       Objekten22.01.01 17:34 
6.3.1           Connection22.01.01 17:34 
6.3.2           Recordset22.01.01 17:34 
6.3.3           Error22.01.01 17:34 
6.4       Enum värden22.01.01 22:22 
6.4.1           EventReasonEnum22.01.01 17:34 
6.4.2           EventStatusEnum22.01.01 17:35 
6.4.3           Mer är på kommande...21.09.01 09:25 
 
7 HTML22.01.01 17:05 
7.1       Grunder22.01.01 17:05 
7.1.1           Filnamn22.01.01 17:05 
7.1.2           En liten titt på HTML kod22.01.01 17:04 
7.1.2.1           Hur skriver man och testar HTML22.01.01 17:04 
7.1.2.2           Regler för skrivande av HTML22.01.01 17:04 
7.1.2.3           Inspektion av intressanta sidor22.01.01 17:04 
7.2       Formatering22.01.01 17:04 
7.2.1           Rad och styckesbyten22.01.01 17:04 
7.2.1.1           Teckenformatering22.01.01 17:04 
7.2.1.2           Användning av specialtecken i HTML22.01.01 17:04 
7.2.1.3           Linjer i dokumentet22.01.01 17:04 
7.2.1.4           Marginaler22.01.01 17:04 
7.2.1.5           Justeringar22.01.01 17:04 
7.2.1.6           Listor och förteckningar i dokument22.01.01 17:04 
7.2.2           Färger22.01.01 17:04 
7.2.2.1           Hur skall man använda färgerna i HTML?22.01.01 17:05 
7.2.2.2           Färgblandare (för IE)10.10.01 10:36 
7.2.3           Bilder22.01.01 17:05 
7.2.3.1           Bakgrundsbilder22.01.01 17:04 
7.2.3.2           Insättning av bilder i HTML dokument22.01.01 22:15 
7.2.4           Frames22.01.01 17:04 
7.2.5           Länkar22.01.01 17:04 
7.2.5.1           Länkar från en del av en bild22.01.01 22:16 
7.2.6           Tabeller11.09.01 06:55 
7.2.6.1           Tabeller som layoutredskap11.09.01 06:51 
7.3       HTML 3.222.01.01 17:04 
7.3.1           Tags - ! till C22.01.01 17:04 
7.3.1.0.1           <!-- - Kommentarer i koden22.01.01 17:04 
7.3.1.0.2           !DOCTYPE - Typ av HTML dokument22.01.01 17:04 
7.3.1.0.3           A - Hyperlänkarnas definitioner22.01.01 17:04 
7.3.1.0.4           ADDRESS - Adressformatering av text22.01.01 17:04 
7.3.1.0.5           APPLET - Insättning av Java Applets22.01.01 17:04 
7.3.1.0.6           AREA - Area för hotspots (klickbara bildområden)22.01.01 17:04 
7.3.1.0.7           B - Fetstil på text22.01.01 17:04 
7.3.1.0.8           BASE - Bas för dokumentets URL22.01.01 17:04 
7.3.1.0.9           BASEFONT - Grundtypsninttet i dokumentet22.01.01 17:04 
7.3.1.0.10           BGSOUND - (O)ljud i bakgrunden22.01.01 17:04 
7.3.1.0.11           BIG - Större bokstäver22.01.01 17:04 
7.3.1.0.12           BLINK - Blinkande text22.01.01 17:04 
7.3.1.0.13           BLOCKQUOTE - Drag in bägge marginalerna22.01.01 17:04 
7.3.1.0.14           BODY - Inställningar för hela texten22.01.01 17:04 
7.3.1.0.15           BR - Byt rad22.01.01 17:04 
7.3.1.0.16           CITE - Citat22.01.01 17:04 
7.3.1.0.17           CODE - Formatering för kodexempel22.01.01 17:04 
7.3.1.0.18           COL - Kolumnspecifikationer22.01.01 17:04 
7.3.1.0.19           COLGROUP - Gruppering av kolumner i tabeller22.01.01 17:04 
7.3.1.0.20           COMMENT - Kommentarer i texten22.01.01 17:04 
7.3.2           Tags - D till H22.01.01 17:04 
7.3.2.0.1           DD - Definitioner22.01.01 17:04 
7.3.2.0.2           DFN - Definition22.01.01 17:04 
7.3.2.0.3           DIR - Dir listning22.01.01 17:04 
7.3.2.0.4           DIV - Kapitel, sektioner mm.22.01.01 17:04 
7.3.2.0.5           DL - Definitionslista22.01.01 17:04 
7.3.2.0.6           DT - Term i definitionslista22.01.01 17:04 
7.3.2.0.7           EM - Formaterat som betonat22.01.01 17:04 
7.3.2.0.8           EMBED - Lägg in ett objekt22.01.01 17:04 
7.3.2.0.9           FONT - Typsnittsformatering22.01.01 17:04 
7.3.2.0.10           FORM - Formar för inmatning22.01.01 17:04 
7.3.2.0.11           FRAME - Frame - specifikationer av frames22.01.01 17:04 
7.3.2.0.12           FRAMESET - Frame inställningar22.01.01 17:04 
7.3.2.0.13           HEAD - Markering av HTML dokumentets början22.01.01 17:04 
7.3.2.0.14           Hn - Rubrikformatering av rader22.01.01 17:04 
7.3.2.0.15           HR - Linjer i HTML22.01.01 17:04 
7.3.2.0.16           HTML - Deklarerar filen som ett HTML dokument22.01.01 17:04 
7.3.3           Tags I - N22.01.01 17:04 
7.3.3.0.1           I - Kursiv formatering22.01.01 17:04 
7.3.3.0.2           IFRAME - Flytande frames (endast IE 3.0 ->)22.01.01 17:04 
7.3.3.0.3           IMG - Insättning av bilder22.01.01 17:04 
7.3.3.0.4           INPUT - Olika former av kontroller för formar22.01.01 17:04 
7.3.3.0.5           ISINDEX - Sökbara index22.01.01 17:04 
7.3.3.0.6           KBD - Textformatering för tangentbordsinmatning22.01.01 17:04 
7.3.3.0.7           LI - Listor22.01.01 17:04 
7.3.3.0.8           LINK - Länkningar mellan dokumenten22.01.01 17:04 
7.3.3.0.9           LISTING - Textformateringar för listningar22.01.01 17:04 
7.3.3.0.10           MARQUEE - Rullande markiser med text (IE)22.01.01 17:04 
7.3.3.0.11           MENU - Meny listningar22.01.01 17:04 
7.3.3.0.12           META - Ger information om dokumentet till browsern22.01.01 17:05 
7.3.3.0.13           NOBR - Stänger av automatiska radbyten22.01.01 17:04 
7.3.3.0.14           NOFRAMES - Hantering av browser utan frames22.01.01 17:04 
7.3.4           Tags O - S22.01.01 17:04 
7.3.4.0.1           OBJECT - Sätter in ett objekt (OLE, ActiveX, Java mm)22.01.01 17:04 
7.3.4.0.2           OL - Numrerad lista22.01.01 17:04 
7.3.4.0.3           OPTION - Element i en listbox22.01.01 17:04 
7.3.4.0.4           P - Styckesbyte22.01.01 17:04 
7.3.4.0.5           PARAM - Parameter till OBJECT22.01.01 17:04 
7.3.4.0.6           PLAINTEXT - Textformatering som råtext22.01.01 17:04 
7.3.4.0.7           PRE - Formatera som råtext22.01.01 17:04 
7.3.4.0.8           S - Formaterar text som överstruken22.01.01 17:04 
7.3.4.0.9           SAMP - Fomatering som kodexempel22.01.01 17:04 
7.3.4.0.10           SCRIPT - Sätter in Script programkod22.01.01 17:04 
7.3.4.0.11           SELECT - Listbox eller DropDownlista22.01.01 17:04 
7.3.4.0.12           SMALL - Textformatering som liten stil22.01.01 17:04 
7.3.4.0.13           SPAN - Formateringar22.01.01 17:04 
7.3.4.0.14           STRIKE - Formaterar text som överstruken22.01.01 17:04 
7.3.4.0.15           STRONG - Formaterar text som stark22.01.01 17:04 
7.3.4.0.16           STYLE - Allmänna formateringar10.10.01 14:06 
7.3.4.0.17           SUB - Textformatering som nedsänkt22.01.01 17:04 
7.3.4.0.18           SUP - Textformatering som upphöjd23.09.01 13:47 
7.3.5           Tags T -22.01.01 17:05 
7.3.5.0.1           TABLE - Tabeller22.01.01 17:05 
7.3.5.0.2           TBODY - Tablellsektion11.09.01 07:09 
7.3.5.0.3           TD - Tabellceller22.01.01 17:05 
7.3.5.0.4           TEXTAREA - En inmatningsbox22.01.01 17:05 
7.3.5.0.5           TFOOT - Tabellfot11.09.01 07:10 
7.3.5.0.6           TH - Tabellrubriker22.01.01 17:05 
7.3.5.0.7           THEAD - Tabellhuvud11.09.01 07:10 
7.3.5.0.8           TITLE - Programtitel22.01.01 17:05 
7.3.5.0.9           TR - Tabellrad22.01.01 17:05 
7.3.5.0.10           TT - Formatering av tecken som TeleType22.01.01 17:05 
7.3.5.0.11           U - Understruken text22.01.01 17:05 
7.3.5.0.12           UL - Lista22.01.01 17:04 
7.3.5.0.13           VAR - Formatering som variabel22.01.01 17:04 
7.3.5.0.14           WBR - Mjukt radbyte22.01.01 17:04 
7.3.5.0.15           XMP - Textformatering som exempeltext22.01.01 17:04 
7.4       JavaScript22.01.01 17:32 
7.4.1           Mycket enkel rollover22.01.01 17:32 
7.4.2           En bättre variant12.11.01 11:57 
7.4.3           Rollover i länklista22.01.01 17:32 
7.4.4           Förbättrad version22.01.01 17:32 
7.4.5           Manipulera tabeller22.01.01 17:32 
7.4.6           Om det inte är en länk22.01.01 17:32 
7.4.7           Om ni har många bilder21.09.01 09:28 
7.4.8           Några trick till21.09.01 09:28 
7.4.9           Slumpmässiga bilder11.09.01 06:58 
7.4.10           Vill du veta mera?22.01.01 17:32 
7.5       Säkerhet07.10.01 17:52 
7.5.1           Säkra siter07.10.01 17:53 
7.5.2           Kryptering22.01.01 17:32 
 
8 CSS22.01.01 17:40 
8.1       Användning av CSS22.01.01 17:40 
8.1.1           HTML tags och CSS22.01.01 17:40 
8.1.2           HTML element22.01.01 17:40 
8.2       Properties22.01.01 17:40 
8.2.1           Typsnitt21.09.01 07:05 
8.2.2           Färger och bakgrunder21.09.01 07:05 
8.2.3           Layout21.09.01 07:06 
8.2.4           Positionering21.09.01 07:06 
8.2.5           Utskrift21.09.01 07:07 
8.2.6           Pseudoklasser21.09.01 07:07 
8.2.7           Listinställningar21.09.01 07:07 
8.2.8           Måttenheter21.09.01 07:07 
8.3       Exempel22.01.01 17:40 
8.4       Positionering21.09.01 21:18 
8.4.1           Absolut positionerad text23.09.01 10:14 
8.4.1.1           Två absolut positionerade texter utan z-index22.01.01 17:40 
8.4.1.2           Två absolut positionerade texter med z-index22.01.01 17:40 
8.4.2           Bild och text23.09.01 10:13 
8.4.2.1           Bild och text i en nästad span23.09.01 10:13 
8.4.2.2           Användning av span och float för att få en anfang25.01.01 21:44 
8.5       Filter22.01.01 22:24 
 
9 VB22.01.01 21:36 
9.1       Stränghantering22.01.01 17:43 
9.1.1           Användningen av & och +22.01.01 17:43 
9.1.2           LastSpanExcluding22.01.01 17:43 
9.1.3           LastSpanIncluding22.01.01 17:43 
9.1.4           Reverse22.01.01 17:43 
9.1.5           ReverseSpanExcluding22.01.01 17:43 
9.1.6           ReverseSpanIncluding22.01.01 17:43 
9.1.7           SignumCheck22.01.01 17:43 
9.1.8           Soundex22.01.01 17:43 
9.1.9           SpanExcuding22.01.01 17:43 
9.1.10           SpanIncluding22.01.01 17:43 
9.2       API22.01.01 17:43 
9.2.1           Ini filer31.01.01 12:03 
9.2.2           Runda program(?)22.01.01 17:43 
9.3       DDE22.01.01 17:43 
9.4       Nätverk22.01.01 17:43 
9.4.1           Inet (Microsoft Internet Transfer Control)22.01.01 17:43 
9.4.2           Winsock (Microsoft Winsock Control)22.01.01 17:43 
9.4.3           Vill du veta mera?22.01.01 17:43 
 
10 Java12.10.01 07:13 
10.1       Grunderna22.01.01 21:13 
10.1.1           Första programmet22.01.01 22:58 
10.1.2           Utgångspunkten31.01.01 00:50 
10.1.3           Introduktion av awt31.01.01 10:56 
10.1.3.1           Händelser31.01.01 11:55 
10.1.4           Layout31.01.01 16:27 
10.2       Exempel08.04.01 18:31 
10.2.1           Färgblandare09.04.01 22:54 
10.2.2           EuroKalkylator09.04.01 20:55 
10.2.3           Editor09.04.01 23:35 
10.2.4           Animerade bilder11.04.01 00:35 
10.2.4.0.1           Animerade bilder - steg 211.04.01 00:30 
10.2.4.0.2           Att fundera på...10.04.01 22:38 
10.2.5           Scribble i VB26.03.01 10:11 
10.2.6           Scribble i Java26.03.01 09:57 
10.2.6.0.1           Vidareutveckling27.03.01 11:45 
10.2.6.0.2           MyStroke klassen11.04.01 00:22 
10.2.6.0.3           Några frågor27.03.01 13:16 
 
11 Design31.10.01 08:18 
 
12 Karta15.10.01 07:52 

343 Filer

  Design[ Hem ]


Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt.

Ellen Key
Top
< Design [ Hem ]>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 15.10.01 07:52 Visa asp koden