XMLDynamiska sidorASP
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Grunderna XSL Dynamiska sidor XML i praktiken

ASP

ASP Lösning

Nedanstående program är en "universallösning". Döp om det vid behov.

Observera att ASP programmet är helt passivt. Det tar XML filen samt XSL filen, laddar dessa samt sätter allt eventuellt GET data till XSL filen. Programmet gör ingenting annat, utan programmeringen sker i XSL filen.

Provkör programmet

xml_to_html.asp

<%

' Använd doTransform proceduren
' byt filnamn vid behov
doTransform "demo.xml", "demo.xsl"

' Procedur som skall ha xmlfilens namn samt xslfilens namn
' Skriver resultatet av transformeringen direkt till browsern
Sub doTransform( xml, xsl )
   dim xslDoc,xmlDoc, xslTemplate
  
   ' skapa två fritrådiga XML objekt
   set xslDoc = Server.createObject ("MSXML2.FreeThreadedDOMDocument")
   Set xmlDoc = Server.createObject("Msxml2.FreeThreadedDOMDocument")
  
   ' Se till att filerna laddas helt innan vi fortsätter
   xmlDoc.async = false
   xslDoc.async = false
  
   ' läs in filerna
   xslDoc.load server.mapPath(xsl)
   xmlDoc.load server.mapPath(xml)
  
   ' skapa ett XSLTemplate objekt
   set xslTemplate = createObject("MSXML2.XSLTemplate")
  
   ' Se till att stylesheet propertyn sätts till dett
   ' laddade xsl dokumentet
   xslTemplate.stylesheet = xslDoc
  
   ' skapa en XSLT processor
   set proc = xslTemplate.createProcessor
  
   ' Ge XML dokumentet åt processorn
   proc.input = xmlDoc
  
   ' Resultatet skall sättes direkt till ASP:s Response
   ' objekt = direkt till websidan
   proc.output = response
  
   ' Gå genom adressraden och sätt allt data som parameter till
   ' XSL processorn
   For Each field In Request.QueryString
     proc.addParameter field, Trim( Request.QueryString( field ) )
   Next
  
   ' Just do it
   proc.transform
End Sub
%>


  Dynamiska sidorPHP
Dynamiska sidor
ASP
PHP
Cocoon


Top
< Dynamiska sidor PHP>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 08.03.02 10:31 Visa asp koden