XMLXSL
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Grunderna XSL Dynamiska sidor XML i praktiken

XSL

Först några dåliga och goda nyheter

  Du måste kunna HTML för att skapa XSL filer
  Allt du kan i HTML har du nytta av i XSL
  Du måste kunna programmeringens grunder för att kunna skapa XSL filer
  Du kan programmera utseendet på sidorna
  XSL är inte enkelt
  XSL är kraftfullt
  XSL har en konstig syntax
  XSL har en koncis syntax
  XSL är svårt att förklara...
  ...men inte svårt att lära sig. Principen är "learning by doing, and doing a lot". Mer transpiration än inspiration...

Efter att ha begrundat detta en stund kan du gå till nästa kapitel...

  Som nästa...XSL i praktiken
XSL
XSL i praktiken
XSL loopar
XSL programmering
XSL patterns
Patterns exempel
Programkoden
xsl:if
xsl:choose
xsl:for-each
xsl:apply-templates
XSL Övningar
XML versioner
Microsofts lösning
Nummer och datum
Typexempel för XSL ...


Top
< Som nästa... XSL i praktiken>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 05.10.01 10:57 Visa asp koden