XMLXSLXML versionerMicrosofts lösning
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Grunderna XSL Dynamiska sidor XML i praktiken

Microsofts lösning

Microsoft XML parser

Microsoft var betydligt snabbare att anamma XML än vad t.ex. Netscape var. Detta medförde att Microsoft blivit tvungen att utgå från de standarder (eller snarare förslag till standarder) som för tillfället gällde. Detta medför i sin tur att ingen version av IE före IE 6.0 följer XML standarden. Man bör dock observera att t.ex. IE 5.5 följer den standard som då gällde.

Om du arbetar i en MS miljö så har du tillgång till en XML parser (tolk), frågan är bara vilken? Nedan är en förteckning över versionerna som finns i de olika standardpaketen som Microsoft har:

Installerat Explorer version MSXML version
Windows 95 OSR 2.5 IE 4.0 1.0 (4.71.1712.5)
Windows 95 OSR 2.5 IE 4.0a 1.0a (4.72.2106.4)
Windows 95 OSR 2.5 IE 4.01 (SP1) 2.0a (5.0.2014.0206)
Office 2000 IE 5.0a 2.0a (5.0.2314.1000)
MSXML - 2.0a (5.0.2314.1000)
Windows 98 SE IE 5.0b 2.0b (5.0.2614.3500)
Windows 95/98/ME IE 5.01 2.5a (5.0.2919.6303)
Windows NT 4.0 IE 5.01 2.5a (5.0.2919.6303)
Windows 2000 IE 5.01 2.5 (5.0.2920.0)
Windows 2000 IE 5.01 SP1 2.5 SP1 (8.0.5226)
Windows 95/98 IE 5.5 2.5 SP1 (8.0.5226)
Windows NT 4.0 IE 5.5 2.5 SP1 (8.0.5226)
Windows 2000 IE 5.5 2.5 (5.0.2920.0)
Windows 2000 SP1 IE 5.5 2.5 (8.0.5226)
SQL Server 2000 - 2.6 (8.0.6518.2)
  IE 6.0 3.0 sp2 (?)
För att ytterligare förvirra så finns det versioner 3.0 MSXML filer med lägre versions nummer än 2.6 filer...
     

Replace mode och Side-By-Side mode

Även om du har en viss MSXML parser version på din dator (sök efter msxml*.dll på din dator och kontrollera versionerna på filerna du hittar) är det dock inte alls självklart att det är den som du egentligen använder. För att inte "spräcka" tidigare gjorda sidor så installeras version 3 av XML parsern i ett Side-By-Side läge. Detta gör att den finns, men inte automatiskt används. Om man använder DOM kan man specificera att 3:ans versionen skall användas genom att ange "Msxml2.DOMDocument3.0" när man skapar DOM objektet.

Man kan även säga att MSXML version 3 alltid skall användas genom att ladda ner ett program från adressen: http://msdn.microsoft.com/downloads/sample.asp?url=/msdn-files/027/001/469/msdncompositedoc.xml

Men innan man gör detta borde man kanske läsa följande artiklar:

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q278/6/36.asp

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q292/9/35.asp

Detta leder till...

...att vi antingen använder version 2.x av XML parsern och måste skriva XSL filer för draft standarden, eller installerar antingen IE 6.0 eller MSXML 3.0 i replace mode. Då kan vi skriva XSL för både draft standarden och den slutgiltiga. Go figure...

Vad vi väljer har stor betydelse för bland annat nummerformatering. Se nästa kapitel...

  XML versionerNummer och datum
XSL
XSL i praktiken
XSL loopar
XSL programmering
XSL patterns
Patterns exempel
Programkoden
xsl:if
xsl:choose
xsl:for-each
xsl:apply-templates
XSL Övningar
XML versioner
Microsofts lösning
Nummer och datum
Typexempel för XSL ...


Top
< XML versioner Nummer och datum>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 12.10.01 10:57 Visa asp koden