XMLXSLXSL programmeringPatterns exempel
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Grunderna XSL Dynamiska sidor XML i praktiken

Patterns exempel

Jag visar inte XML filerna, bara XSL. Om inte annat säges, så är XML filen den racerförarfil som användes i föregående kapitel.

Alla förare

xml20_1.xsl

<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
<html>
   <head>
     <title>Racing</title>
     <style type="text/css">
       h4 {font-family:verdana,arial,sans-serif; color:#666666;}
     </style>
   </head>
   <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
     <h4>Racerförare</h4>
     <table>
     <tr><td>Namn</td><td>Nationalitet</td><td>Klass</td></tr>
     <xsl:for-each select="racers/driver">
       <tr>
       <td><xsl:value-of select="name"/></td>
       <td><xsl:value-of select="nationality"/></td>
       <td><xsl:value-of select="@type"/></td>
       </tr>
     </xsl:for-each>
     </table>
   </body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Om du har IE 5.0 eller nyare kan du klicka här för att se filen i praktiken

Öppna XML filen   Öppna XML konverterad till HTML (Även NS)

Bara F1 förare

xml20_2.xsl

<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
<html>
   <head>
     <title>Racing</title>
     <style type="text/css">
       h4 {font-family:verdana,arial,sans-serif; color:#666666;}
     </style>
   </head>
   <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
     <h4>Racerförare F1</h4>
     <table>
     <tr><td>Namn</td><td>Nationalitet</td><td>Klass</td></tr>
     <xsl:for-each select="racers/driver[@type='F1']">
       <tr>
       <td><xsl:value-of select="name"/></td>
       <td><xsl:value-of select="nationality"/></td>
       <td><xsl:value-of select="@type"/></td>
       </tr>
     </xsl:for-each>
     </table>
   </body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Om du har IE 5.0 eller nyare kan du klicka här för att se filen i praktiken

Öppna XML filen   Öppna XML konverterad till HTML (Även NS)

Endast förare med nationalitet, sorterade efter namn

xml20_3.xsl

<?xml version='1.0' encoding="iso-8859-1" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
<html>
   <head>
     <title>Racing</title>
     <style type="text/css">
       h4 {font-family:verdana,arial,sans-serif; color:#666666; }
     </style>
   </head>
   <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
     <h4>Rallyförare där jag vet nationalitet</h4>
     <table>
     <tr><td>Namn</td><td>Nationalitet</td><td>Klass</td></tr>
     <xsl:for-each select="racers/driver[nationality]" order-by="name">
       <tr>
       <td><xsl:value-of select="name"/></td>
       <td><xsl:value-of select="nationality"/></td>
       <td><xsl:value-of select="@type"/></td>
       </tr>
     </xsl:for-each>
     </table>
   </body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Om du har IE 5.0 eller nyare kan du klicka här för att se filen i praktiken

Öppna XML filen   Öppna XML konverterad till HTML (Även NS)

 

 

 

 

  XSL patternsProgramkoden
XSL
XSL i praktiken
XSL loopar
XSL programmering
XSL patterns
Patterns exempel
Programkoden
xsl:if
xsl:choose
xsl:for-each
xsl:apply-templates
XSL Övningar
XML versioner
Microsofts lösning
Nummer och datum
Typexempel för XSL ...


Top
< XSL patterns Programkoden>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 04.10.01 14:14 Visa asp koden