XMLXML i praktikenXML med ADOVarför?
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Grunderna XSL Dynamiska sidor XML i praktiken

Varför?

Varför kan det vara bra att kunna öppna en databas, spara denna som xml och därefter hantera xml datat? Det finns flera fördelar:

  1. Man kan sitta på företaget och där öppna en databas. Sedan tar man en lokal xml kopia. Man kan sedan sitta var som helst - utan att ha kontakt med företagets nätverk - och uppdatera databasen på alla de sätt. När man kommer tillbaka till företaget kan man enkelt synkronisera datat tillbaka till den egentliga databasen.

  2. Man kan enkelt presentera data på nätet. Den skapade xml filen kan sättas upp på nätet med FTP för att där hanteras med hjälp av XSLT eller ASP. XML filen är oftast betydligt mindre än orginaldatabasen.

  3. Man kan dela med sig av data, som sedan enkelt kan sättas upp i vald databas.

  4. Eftersom XML är "vanlig" text, så kan man fast se datat utan att ha tillgång till något annat program än t.ex. notepad.

  5. XML filen kan precis lika enkelt öppnas från Internet. Detta betyder att man här har en enkel metod att synkronisera multipla databaser över Internet.
  XML med ADO 2Din uppgift
XML i praktiken
XML med ADO
XML med ADO 2
Varför?
Din uppgift


Top
< XML med ADO 2 Din uppgift>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 19.03.02 20:28 Visa asp koden