XMLXML i praktikenXML med ADO
[ Hem ] Allmänt ASP XML SQL ADO HTML CSS VB Java Design Karta
Grunderna XSL Dynamiska sidor XML i praktiken

XML med ADO

Man kan använda XML i ADO för att kunna hantera databaser "off-line"

Nedan kommer ett exempel på detta (jag använder här Access - det går lika bra med t.ex. SQL server bara man anpassar koden lite)

Är du lat kan du ladda ner en färdig variant här

 1. Skapa en katalog med namnet adoxml

 2. Skapa en Access databas med namnet xml.mdb och sätt den i adoxml katalogen

 3. Skapa en tabell med namnet data och se till att ni har följande fält:
  Fält Typ Övrigt
  IDRad AutoNumber Primary Key
  Texten Text  
  Siffran Number Long Integer

 4. Skriv in några rader i tabbellen och stäng sedan Access

 5. Skapa ett VB Standard EXE projekt (se till att spara koden i adoxml katalogen)

 6. Välj Menyn Project, References och se till att
  Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library är valt
  Har du 2.7 går detta ochså - hittar du bara 2.1 borde du se till att uppdatera din dator med nyare MDAC från http://www.microsoft.com/data

 7. Sätt in följande i formen:
  Kontroll Namn Text
  CommandButton cmd_OpenMDB importera xml
  CommandButton cmd_UseXML öppna xml
  CommandButton cmd_SaveXML spara xml
  CommandButton cmd_UpdateMDB importera xml
  TextBox txt_Texten  
  TextBox txt_Siffran  
  Label Label1  
  CommandButton cmd_Navigera(0) <<
  (Skapa en knapp med namnet cmd_Navigera och tag sedan sju kopieor så att du får en "controll array") cmd_Navigera(1) <
  cmd_Navigera(2) >
  cmd_Navigera(3) >>
  cmd_Navigera(4) Ändra
  cmd_Navigera(5) Spara
  cmd_Navigera(6) Radera
  cmd_Navigera(7) Ny

 8. Resultatet borde bli någonting i stil med nedanstående bild:  XML i praktikenXML med ADO 2
XML i praktiken
XML med ADO
XML med ADO 2
Varför?
Din uppgift


Top
< XML i praktiken XML med ADO 2>
© Anders Enges, Vörå 2002  | 19.03.02 20:32 Visa asp koden