några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Räckvidd Kontroll Konstanter

1.4.3 Konstanter

Konstanter kan användas på samma sätt som variabler, men kan inte ändras. Det finns en stor mängd fördefinierade konstanter som PHP har skapat, men man kan även skapa egna. Se nedanstående kodexempel:

<?php
    error_reporting
(0);
    
define("GREETING""Hej alla barn, nu är det barnprogram");
    echo 
GREETING;
    echo 
"<br />";
    
    
# man kan även slippa åt konstanter mer dynamiskt 
    # med constant() funktionen OBS! PHP 4.0.6 och nyare
    
$variabel "GREE" "TING";
    echo 
constant($variabel);

    echo 
"<br />";

    
# observera att konstanter är "case-sensitive"
    # nedanstående funkar inte

    
echo Greeting;

    
# man kan kontrollera om en konstant finns med defined
    
if ( defined"GREETING" ) )
    {
        echo 
"<br>Yepp, det finns en GREETING konstant<br>";
    }    
    if ( ! 
defined"GOODBYE" ) )
    {
        echo 
"Men ingen GOODBYE";
    }    

?>
Listning 1.4.3.1 - samples/s32.php

Hej alla barn, nu är det barnprogram
Hej alla barn, nu är det barnprogram
Greeting
Yepp, det finns en GREETING konstant
Men ingen GOODBYE
Resultat av listning 1.4.3.1

Av tradition så brukar konstanter skrivas med stora bokstäver. Detta för att man enklare skall kunna skilja dem från variabler.

 

Fördefinierade konstanter

Det finns ett antal fördefinierade konstanter som jag visar i nedanstående program:

<?php
    
# observera att det är 2 understrykningstecken (_)
    # både före och efter FILE och LINE 
    
echo "__FILE__ : " __FILE__ "<br />";
    echo 
"__LINE__ : " __LINE__ "<br />";
    echo 
"PHP_VERSION : " PHP_VERSION "<br />";
    echo 
"PHP_OS : " PHP_OS "<br />";
?>
Listning 1.4.3.2 - samples/s33.php

__FILE__ : D:\enges.org\phpkurs\samples\s33.php
__LINE__ : 5
PHP_VERSION : 5.6.31
PHP_OS : WINNT
Resultat av listning 1.4.3.2

 

   Börja härVariablerKonstanter