några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Elpost Internet

1.15.1 Elpost

PHP har inbyggda mailfunktioner. För att dessa skall fungera måste man i Linux ha tillgång till sendmail programmet (brukar oftast finnas). I Windows måste man antingen modifiera php.ini så att SMTP = localhost istället sätts till en giltig mailserver. Man kan dock modifiera ini-värden "runtime". Dessa ändringar påverkar inte php.ini utan bara den nuvarande sessionen. Det är den metoden jag använder nedan. Tag en titt på t.ex http://www.faqs.org/rfcs/rfc821.html för mer om headers och annat i SMTP specifikationen.

mail

<?php

    
# behövs inte i Linux och på alla Win maskiner,
    # men på min server måste jag fixa till ini
    
ini_alter("SMTP""mail1.bet1.puv.fi");
    
    
# vem skall posten sändas till
    
$to "anders.enges@puv.fi";
    
    
# rubrik för mailet
    
$subject "Testar mailen";
    
    
# meddelandet
    
$body "Hej\n";
    
$body .= "Skulle bara prova\n\n";
    
$body .= "Hälsn. Anders";

    
# sätter vi inte följande kommer mailen
    # att sändas från me@localhost.com    
    # eller vad som råkar finnas i 
    # sendmail_from =  
    # i php.ini
    
$header "From: test@firma.com\r\n";
    
    
# jag vill inte ha mailboxen full av testmail
    # så jag avbryter scripten med nedanstående rad
    # ni får bara lita på att det fungerar
    
return;
    
    
# sänder mailet
    
if (  mail $to$subject$body$header ) )
    {
        echo 
"Mail sändes";
    }
    else
    {
        echo 
"Mail sändes <b>INTE</b>";
    }
?>
Listning 1.15.1.1 - samples/s102.php

Resultat av listning 1.15.1.1

 

   Börja härNätverkElpost