några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Avrundning Formatering Slumptal Stora tal

1.10.3 Slumptal

rand mm.

Slumptal enligt "normal" algoritm

<?php
    
# ge algoritmen en seed
    
srand time() );
    
    
# ett slumptal mellan 30 och 100
    
echo "Ett slumpmässigt tal : " rand(30100);

    echo 
"<br><br>Det största slumptalet som kan visas är:<br>";
    echo 
getrandmax();
?>
Listning 1.10.3.1 - samples/s73.php

Ett slumpmässigt tal : 61

Det största slumptalet som kan visas är:
32767
Resultat av listning 1.10.3.1

mt_rand mm.

Slumptal enligt Mersenne Twister algoritmen

<?php
    
# ge algoritmen en seed
    
mt_srand time() );
    
    
# ett slumptal mellan 1 och 31
    
echo "Ett slumpmässigt tal : " mt_rand(131);

    echo 
"<br><br>Det största slumptalet som kan visas är:<br>";
    echo 
mt_getrandmax();
?>
Listning 1.10.3.2 - samples/s74.php

Ett slumpmässigt tal : 9

Det största slumptalet som kan visas är:
2147483647
Resultat av listning 1.10.3.2

lgc_value

Slumptal mellan 0 och 1 enligt linear congruence algoritmen

<?php
    
echo "Ett slumpmässigt tal : " lcg_value();
?>
Listning 1.10.3.3 - samples/s75.php

Ett slumpmässigt tal : 0.81317164124788
Resultat av listning 1.10.3.3

 

   Börja härNummerSlumptal