några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Kataloger Filer Filmanipulation Läsning Skrivning HTML

1.14.5 Skrivning

De vanligase metoderna för skrivning till filer Alla metoder förutsätter att man öppnat filen med fopen. Se föregående sida.

fputs och fwrite

Skriver till en fil som öppnats med fopen, fsockopen eller popen. Returnerar antalet tecken som skrevs eller -1 om skrivningen misslyckades. fputs är avsedd för text och är inte säker för användning av binärt data. För binärt data, se fwrite.

<?php    
    
# Öppna en fil för skrivning     
    # skapa den vid behov
    
$filen fopen "testar_lite.txt""w+" );

    
    
# gick det?
    
if ( $filen 
    {
        
# lås filen så att andra kan läsa men inte skriva
        
flock$filen);
        for ( 
$i 0$i 10$i++)
        {
            
# skriv in en rad med CR i slutet
            # fwrite fungerar precis likadant, men kan 
            # ta en sista parameter som säger hur många 
            # bytes som skall skrivas
            
fputs $filen"Rad " $i "\n" );
        }
        
# tag bort låsningen
        
flock$filen);
        
# stäng filen
        
fclose $filen );
    }
    else
    {
        echo 
"Det sket sig!";
    }
    
    
    
# för exemples skull så visar jag innehållet
    
$innehållet file "testar_lite.txt" )  
            Or Die(
"Kunde inte öppna filen"); 

    foreach( 
$innehållet as $rad 
    { 
        echo 
$rad "<br />"
    } 
?>
Listning 1.14.5.1 - samples/s138.php

Det sket sig!Rad 0
Rad 1
Rad 2
Rad 3
Rad 4
Rad 5
Rad 6
Rad 7
Rad 8
Rad 9
Resultat av listning 1.14.5.1

flock

Fillåsning. returnerar en boolean. Första parametern skall vara en "filehandle" skapad med t.ex. fopen. Den andra parametern skall vara någon av följande.

Mode Betydelse
1 Tillåt läsning (men inte skrivning)
2 Tillåt inte läsning
3 Tag bort låsningen
5 Tillåt läsning - som 1 men programmet väntar inte på att låsningen skall ske. Om det inte går (kanske ett annat program redan har låst filen) så fortsätter det
6 Som 2 men utan väntan på att låsning skall ske

För exempel se exemplet för fput.

HTTP och FTP vid filskivning

Man kan inte öppna en URL som börjar med HTTP:// för skrivning, bara för läsning. En URL som börjar med FTP:// kan öppnas för skrivning, men filen får inte finnas, utan det du skriver måste vara en ny fil. Man kan ange användarnamn och lösenord, se föregående sida.

 

   Börja härFilhanteringSkrivning