några sidor på nätet om PHP programmering

Sök efter  
Börja här Uppgifter Testa dig själv Tips Sidokarta mm. Länkar Sök

Kataloger Filer Filmanipulation Läsning Skrivning HTML

1.14.6 HTML

Eftersom PHP är skapt för webben, så finns det även ett antal webinriktade filfunktioner.

get_meta_tags

get_meta_tags returnerar en array med meta datat som finns i en html-fil. Se nedan:

<?php

   $meta 
get_meta_tags "index.php" );
   foreach( 
$meta as $content=>$value )
   {
      echo 
"$content = $value<br />";
   }
?>
Listning 1.14.6.1 - samples/s139.php

description = Kursmaterial om PHP programmering
keywords = PHP, programmering, webbkurs, österbotten
author = Anders Enges
Resultat av listning 1.14.6.1

Man kan även öppna filer direkt från nätet med en http:// url.

 

   Börja härFilhanteringHTML