några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Kaitzår  Karfzår  Kåfwijochi  Tuckur  Rekipeldå  Jörela  Lumby  Bergby  Kåskeby  Miemossby  Reki Ioki  Lålax  Mäkipä  Årawais  Mäkipä  Maxmå 
Afkortnings Längd af Wörå Sochn Pro A:o 1675    
     öde   inlagda   förmedlade   optagit  
Kaitzår   3/4   Erich Sigfredsson     1/2     
Karfzår   1   Bertill Jacobsson     1/4     
Kåfwijochi   1   Anders Jönsson     1   gammalt ödhe  
Tuckur   1   Lars Erichsson     1/4     
   1   Påhl Staffansson     1/4     
   1   Matz Bertilssonn     1/4     
   11/12   Isach Simonssonn     1/4     
   3/4   Isach Anderssonn   3/4    
   1   Hans Markusson     1/4     
Rekipeldå   11/4   Isach Jacobsson     1/4     
   1   Mårten Ersson     1/4     
   1   Michell Israelsson     1/4     
   1   Anders Israelsson     1/4     
   1   Johan Mårtensson     1/4     
   1   Erich Påhlsson     1/4     
   5/6   Bertill Hansson     1/2     
   1   Påhl Erichsson     1/4     
Jörela   1   Mattz Hanssonn     1/4    upp
   1   Gabriell Jacobsson     1/4     
   1   Johan Hindersson     1/4     
   1   Johan Erichssonn    
   1   Mattz Erichssonn     1/2     
   1   Michell Mannill     1/4     
   11/4   Matz Michellsson     1/2     
   1   Margareta Enchia el K..     1/2     
   1   Mårten Ruut     1/4   för brandskada förmedlat efter wälb:ne H: Johan Graans skrifwelse på 3 års tijd och nu begynner af detta åhret 1675  
Lumby   1   Mårten Staffansson     1/2   """"  
   1   Bengt Bertillssonn     1   """"  
   1   Johan Ohlsonn     1     
   1   Anders Hanssonn     1     
   1   Gretha Nilsdotter     1     
   1   Mårten Bertilssonn     1/4     
   11/4   Maria Enckia     3/4     
   1   Måerten Erssonn     1/2     
   1   Hans Mattzson     1     
   11/4   Markus Erichsson     3/4     
   1   Mårten Mattsson     1/4     
   1   Mårten Johanssonn     1/2    upp
Bergby   11/4   Walborg änckia Jussil     3/4     
   1   Isach Hinderssonn     1/2     
   1   Peer Hinderssonn     1/2     
   1   Michell Simonsson     1/4     
   1   Johan Jönssonn      
   11/4   Anders Jacobssonn     1/4     
   1   Olof Erssonns Enchia     1/2     
   1   Hans Mattsson     1/4     
Kåskeby   1   Isach Erssonn     1/4  
   1/2   Matz Jacobssonn     1/3  
   1   Bertill Ohlssonn     1/4  
   1   Staphan Michelsson     1/4  
   1   Margeta Enchia     1/2  
   5/8   Mattz Knubbs Enchia     1/4  
   5/8   Erich Erichssonn     1/4  
   1   Simon Brusijssonn     1/4  
   1   Erich Nikoinen     1/4  
   1   Anders Josepsson     1/4  
   3/4   Erich Michellsson     1/2  
   11/2   Simon Simonsson     1/4 upp
Miemossby   1   Abraham Jacobssonn     1/4  
   1   Åke Simonsson     1/4  
   1   Johan Peerssonn     1/2  
   1   Michell Mattzsonn     1/2  
   1   Hans Ohlsson och Grels Sigfredzsson     1/6     
Reki Ioki   1   Erich Michelssonn     1/4     
   1   Simon Jacobssonn     1/2     
   1   Mattz Markusson     1/2     
   1   Matts Mattssonn     1/4     
   1/2   Michell Bertillssonn     1/4     
   1   Simon Simonsson     1/4     
   1   Thomas Jacobsson     1/4     
   11/6   Jacob Bertillssonn     1/2     
   11/4   Erich Josepssonn     1/4     
   1   H: Gustaf Gammal     1/2   för tijdens misswäxt och brandskada  
Lålax   1   Jacob Andersson     11/4     
   1   Carin Enchia     1/2     
   1   Peer Thomassonn     
   11/4   Hans Larssonn     1/4     
   1/2   Anders Bertilssonn      1/2   upp
   1   Jacob Mattzsson     1/4     
Mäkipä   3/4   Johan Hanssonn     1/4     
   11/6   Henrich Johansson     1/2   Efter wälb:ne H: Johan Graans Skrifft niuter för tijden brandskade förskoning på ett åhrs tijd nu 1675 uthan Extraordinarie Räntan intet sedt  
Årawais   11/2   Carll Carllsson     1/2     
Mäkipä   43/4   ...der ...hrobärgz Säterij   43/4    
     9   302/5   1     
      Sahl: högwählb:ne Greff Claudi (?) Tottz Ärfwegodtz    
      och allodial (?) frälsse 541/2 mant:l    
Maxmå   2/3   Lars Hinderssonn   2/3    
   2/3   Malin Pijga   2/3    
   2/3   Bertill Peerssonn   2/3    
   2/3   Gertrudh Enchia   2/3    

Upptecknade av Joakim Förars.