några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
ORAWAIS  KARWATT  KAITSÅR  OXGANGAR  LOTHLAX  PALWIS  KERCKLAX  MAXMO  TEUMO  QWIMO  BERTBY  KOWIOKI  KARFFSÅR  REKIPELDO  JÖRELE  ANDIALA  LOMBYY  BERGBYY  KOSKBYY  MIEMOSBY  MÄKIPÄ  REKIO  LOLAX  TUKUR  KIMO 
Wöro Sochns Persons Lengd för Åhr 1652    
S. 190-192      Personer  
    
ORAWAIS    
   Matz Jacobss [Ropar]     
   Carll Carllss [Carls]     
   Matz Bertillss [Bertils]     
   Hans Hanss [Daalbonde]     
   Simon Matzss [Seiplax]     
   Mårthen Jönss [Mårtens]     
   Knut Knutzss [Knuters]     
   Jacob Anderss [Jacobs]     
   Matz Simonss [Simons]     
   Anders Larss [Thors]     
   Bertil Peerss [Wäst]     
   Erich Mårthenss [Erckilä]     
   Eskil Thomass [Eskils]     
   Joseph Larss [Ruths]     
   Matz Jönss [Betlehem]     
   upp
KARWATT    
   Lars Josephss [Ulvis]     
   Margita Enchia [Lassus]     
   Peer Matzss [Pet]    
   Åke Olss [Eurs]    
   Simon Matzsson [Rännar]    
   Thomas Simonss [Kåck]    
    
KAITSÅR    
   Matz Larss [Finnas]    
   Karin Enchia [Heikius]    
   Mårthen Matzss [Sigfrids]    
   Hans Thomass [Hannus]    
   Hindrick Erss [Kejsar]    
   Jacob Larss [Bertils]    
   Håkan Jacobss [Håkus + Präst]    
    
    
OXGANGAR    
   Abram Jönss [Abrams]   upp
   Matz Jönss [Ryssas]    
   Hans Mattzss [Fusius]    
   Oloff Simonss [Skratars]    
   Anders Mårthenss [Antus]    
   Nils Isaakzss [Nissus]    
   Gertru Pijgha    
    
LOTHLAX    
   Chirstin Enchia [Norken]    
   Hans Hanss [Slögs]    
   Lars Mårthenss [Lassus]    
   Matz Eskilss [Blusi]    
   Philpus Olss [Snickars]    
   Bengt Bertilss [Åkers]    
   Matz Olss [Kullas]    
   Erich Simonss [Ohls]    
   Joseph Olss [Skata]    
   Simon Simonss [Klafvus]    
   Anders Jönss [Rännars]    
   Matz Sifferss   upp
   Jacob Matzsson [Huggar]    
    
PALWIS    
   Gertru Pijgha    
   Jacob Michelss [Skåtar]    
   Lars Erss [Lassus]    
   Lars Anderss [Pet]    
   Erich Matzss [Ehrs]    
   Claas Larss [Knuts]    
    
KERCKLAX    
   Matz Joonnss [Lassus]    
   Mårthen Larss [Furunäs]    
   Matz Bertillss [Bertils]    
   Brijta Enchia [Klemets]    
   Agda Enchia [Audas]    
   Johan Sifferss [Storm]    
   Esaijas Pålss [Esars]    
   Erich Larss [Skarper]    
   Lars Erss [Smeds]   upp
   Matz Grelss [Stenkull]    
   Michil Anderss [Guttas]    
   Matz Michillss [Kull]    
   Matz Jönss [Öhling]    
    
MAXMO    
   Simon Bertilss [Kagg]    
   Michil Bertilss [Finne]    
   Mårthen Jörenss [Härus]    
   Johan Erss [Puss]    
   Gertruu Enchia    
   Marcus Simonss [Heir]    
   Simon Jacobss    
   Erich Peerss [Kock]    
   Malin Pijgha    
    
TEUMO    
   Anders Erss    
    
QWIMO   upp
   Hans Jacobss [Borgmästars]    
   Erich Larss [Rådman]    
    
BERTBY    
   Margita Pijgha [Lillkålax]    
   Gertru Enchia [Storkålax]    
   Karin Pijgha [Finnas]     
   Anna Enchia [Strandas]     
   Oloff Josephss [Ollus]     
   Simon Anderss [Antus]     
   Kirstin Enchia [Gåll]     
   Simon Peersson [Thors]     
   Jören Larss [Jåfs]     
   Matz Mårthenss [Pedars]     
   Jacob Matzss [Tåppar]     
   Erich Simonss [Zachris]     
    
KOWIOKI    
   Mons Matzss [Månsus]    
   Matz Bertilss [Bertils]   upp
   Carll Carllss [Vidd]    
    
KARFFSÅR    
   Margita Enchia    
   Lars Bengtss [Håfman]    
   Peer Peerss [Pärus]    
   Simon Simonss [Kavus]    
   Carll Hinderss [Skarper]    
   Bertill Larss [Herr]    
   Karin Enchia    
    
REKIPELDO    
   Jacob Simonss [Pet]    
   Jacob Hinderss [Jåfs]    
   Jören Thomass [Smeds]    
   Bertill Erichss [Storkarhu]    
   Hans Simonss [Simons]    
   Bertill Anderss [Omars]    
   Erich Clemetzss [Klemets]    
   Israel Larss [Israels]   upp
   Margita Enchia [Josskarhu]    
   Marcus Matss [Wäst]    
   Erich Larss [Korfwolain]    
   Mårthen Knuutzss [Bengs]    
   Hans Grellss [Kastus]    
   Påwal Erss [Ehrs]    
   Michil Peerss [Bjons]    
    
JÖRELE    
   Bertill Bertillss [Bertils]    
   Matz Mårthenss [Hertull]    
   Anders Erss [Heinull]    
   Hindrich Mårthenss [Kattill]    
   Jacob Josephss [Jakas]    
   Mårthen Sifferss [Jåfs]    
    
ANDIALA    
   Elias Matzss [Hirsal]    
   Michil Matzss [Hertus]    
   Brijta Enchia [Mannil]   upp
   Bertill Erss [Grannas]    
   Bertill Hinderss [Ruts]    
   Michil Franss [Nyby]    
   Göstaff Matzss    
    
LOMBYY    
   Staphan Thomass [Rasmus]    
   Karin Enchia [Ingå]    
   Oloff Peerss [Ohlis]    
   Matz Mannss [Jäppil]    
   Johann Sifferss [Skrifvars]    
   Nills Manss [Nissil]    
   Bertill Mårthenss [Knuts]    
   Anders Sifferss [Kylkinen]    
   Hans Matzss [Budd]    
   Erich Marcuss [Martois]    
   Staffan Matzss [Kaustinen]    
   Brjta Soldatzhustru [Thors]    
    
BERGBYY   upp
   Matz Clemetss [Kulp]    
   Erich Jacobss [Kjötar]    
   Hindrick Peerss [Ollil]    
   Jacob Mårthenss [Kneck]    
   Bertill Jönss [Jussil]    
   Margita Enchia [Talus]    
   Hans Matzss [Jopers]    
    
KOSKBYY    
   Isaak Larss [Storknäck]    
   Bertil Ollss [Kråka]    
   Anders Matzss    
   Johan Grelss [Gråbbils]    
   Staffan Michilss [Sippus]    
   Anders Clemetzss [Råndman?]    
   Erick Erss [Nikus]    
   Blusi Anderss [Klemets?]    
   Anders Josephss [Kamis]    
   Anna Enchia [Bengs]    
   Hans Åkess [Dalkar]   upp
    
MIEMOSBY    
   Abram Mårthenss [Juvas?]    
   Åke Peerss [Grannas]    
   Thomas Sifferss [Tun?]    
   Peer Jacobss [Miemois]    
   Erich Larss [Kroks]    
   Hindrick Mårthenss [Karjalain]    
   Oloff Anderss [Grims]    
   Matz Simonss [Grims]    
    
MÄKIPÄ    
   Gertru Enchia [Olis]    
   Anders Matzss [Antolis]    
   Johan Simonss [Grägg]    
   Lars Mårthenss    
   Hindrick Peerss    
   Staphan Swenss    
   Matz Abramss [Murkais]    
   upp
REKIO    
   Michil Matzss [Kullas]    
   Jacob Marcuss [Rex]    
   Hans Anderss [Antus]    
   Marcus Eskilss [Höjer]    
   Matz Knutzss [Knuts]    
   Michil Bertillss [Brams]    
   Simon Simonss [Småros]    
   Jacob Bertilss [Antbrams]    
   Mårthen Peerss [Bagg]    
   Jacob Bertilss [Påhls]    
   Matz Swennss [Svens]    
   Erich Josephss [Nygård]    
    
LOLAX    
   Jacob Thomass [Haga]    
   Hans Larss [Måsa]    
   Jacob Knutzss [Bredfors]    
   Anders Sifferss [Jåfs]    
   Peer Thomass [Enges]   upp
   Hindrick Jönss [Jåssis]    
    
TUKUR    
   Erich Larss [Brors]    
   Påwal Staffanss [Akers]    
   Matz Simonss [Skått]    
   Isaac Simonss [Sväls]    
   Oloff Anderss [Back]    
   Anders Anderss [Rex]    
   Hans Peerss [Ehrs]    
   Peer Hindersson    
   Simon Matzss [Jåfs]    
   Erich Erss [Grind]    
    
KIMO    
   Anders Hanss [Svedars]     
   Carll Jacobss [Keskis]     
   Matz Hinderss [Röuks]     
   Matz Eskillss [Aura]     
   Margita Enchia    upp
   Mans Peerson [Mutta]     
   Simon Larss [Roukus]     
   Siffer Erss [Sigfrids]     
   Gertru Enchia [Kuckus]     
   Peer Jörenss [Pärus]     
   Mats Jacobss [Joupers]     
   Jacob Hinderss [Jakobs]     
   Thomas Matzss [Mattus]     
   Simon Pålss [Kyhr]     
   Jören Thomass [Staffans]     
   Karin Pijgha     
    
   Gabriel Matthæi     
   Marthinus Gammal     
    
   Att denna Lengd af the tålff Eedsmenner så     
   grannelighen ransakat och bekendt är, till     
   yttermeehra wisso under Pastoris eghid och     
   medh Sochnens Signete bekräftas     
   Datum. 16 Julij Åhr 1652.    upp
    
   Gabriel Matthæi Gammal     
    
   Summa 539 Persohner     

Upptecknade av Joakim Förars.