några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Räckipäldo  Jörallaby  Andiala  Lomby  Bergby  Koskeby  Miemoby  Mäckipä  Röckio  Låhlax  Tuckur  Kåfiocki  Karfsor  Kaijtsor  Karfwat  Åhrawais  Kimoby  Kimo Bruk  Teugmo  Oxgangar  Qwimoby  Maxmo  Kiercklax  Lotlax  Palfwis  Bertby 
Mantals och Röketals Längd     Mantals och Röketals Längd    
öfwer Wöro Sochn Pro A:o 1748     öfwer Wöro Sochn Pro Anno 1749    
S. 283-97     Bondeståndet a 12 öre     Stånds- o andra Personer a 24 öre     S. 536-58     Bondeståndet 12 Öre Silfr:mt     Stånds- o andra Personer a 24 öre    
Nr   Mtl      Namn   Husb o   b&sold   sön   döt   bm, dr   dr- thu,   S:a   Husw   sö, m   dr   S:a   Rök     Nr   Mtl      Namn   Husb o   b&sold   sön   döt   bm, dr   dr- thu,   hv   hv   S:a   Husw   sö, m   fv   fv   hv   hv   S:a   Rök   Matlag     
     h&e   hu   måg   sh   inh, t   pig      husm   döt   pig     h&e   hu   måg   sh   inh, t   pig   s,d   d,p      matm   döt   dr   pig   dr     
Räckipäldo     Räckipäldo    
1   11/4      5/8+5/8 Jofz Mats och hust   1         1   11/4      5/8+5/8 Jofs Mats och hustrun   1         1   1     
    
2   1   s   Smeds Johan och hust   1      2   1   s   Smedz Johan och hustrun   1         1   1     
     Stiuffad: Mickel       
     p Brita          
    
3   1   s   Storkarhu Mårten och h   1         3   1   s   Storkarhu Mårten och hustrun   1     
     son Mårten     1         1   1   Mårten 15 åhr  
    
4   5/6   s   Kastus Matz och hust   1      4   5/6   s   Kastus Mats och hustrun   1     
     son Anders        son Anders, dr Maria     1      And: 17 Maria 20 (?)  
     dr Maria        gåssen Anders     1         Anders 18 åhr  
     gåssen Anders       
     p Lisa     1       upp
    
5   11/6   k   Wäst Johan      5   11/6   k   Wäst Mats och hustrun   1     
     son Matz och Mårt        Fader Johan       
     dr Lisa        br Mårten,dr Lisa        1         1   1   Mårten 16  
     p Anna     1        
    
6   1   k   Petz Jacob och hust   1            6   1   k   Pets Jacob och hustrun   1         1   1     
    
7   1   k   Lillkarhu Johan och hust   1            7   1   k   Lillkarhu Johan och hustrun   1         1   1     
    
8   1   k   Simons Matz och hust   1            8   1   k   Simons Matz och hustrun   1     
     dr Mårten     1         1   1   Mårten 18  
    
9   1   k   Omars Isack      9   1   k   Omars Isack     
     dr Margeta & Brita        sön Abram & Isack           Isack 19 åhr  
     sön Abram & Isack              dr Margeta & Brita        1      1   1   Margeta 17  
    
10   1   k   Clemetz Jacob och hustru   1      10   1   k   Klemetz Jacob och hustrun   1     
     son Anders        måg Hindrick och hust:     1     
     måg Hindrick & h     1            son Anders     1         1   1    upp
    
11   1   k   Israels Hans och hust   1      11   1   k   Israels Hans och hustrun   1     
     dr Anna & Maria        son Matz, dr Anna, Maria        1   1      1   1   Matz 17 Maria 20  
     son Matz             
    
12   1   k   1/2 Josskarhu Samuel och hust   1            12   1   k   1/2 Josskarhu Samuel och hustrun   1         1   1     
     1/2 Ibm Simon och hust   1      1/2 Ibdm Simon och hustrun   1     
     son Mårten              son Mårten, p Brita     1   1         1   1   Mårten 17 åhr  
    
13   1   k   Korfwolainen Mårten & h   1      13   1   k   Korfwolainen Mårten och hust   1     
     son Johan        son Johan sw Erick och h           Johan 18 åhr  
     dr Anna, Brita & Lisa        dr Anna, Brita och Lisa        2      1   1   Brita 20 Lisa 17 åhr  
     sw Erick och hust     1           
    
14   1   k   Långz Erick och hust   1      14   1   k   Långs Erick och hustrun   1     
     p Susanna     1         Dr Erick och p Susanna     1   1      1   1   Erick 18 Susanna 20  
    
15   1   k   Bengtz Jöran och hust   1      15   1   k   Bengs Jöran och hustrun   1     
     stiuffmoder Maria        dr Johan och Erick, p Lisa     2   1      1   1   Joh 16 Erick 17 Lisa 19  
     dr Isack     1          upp
    
16   1   k   Ers Johan och hust   1      16   1   k   Ers Johan och hustrun   1     
     son Matz, Johan, Mårt              son Matz, Johan och Mårten     3         1   1   Matz 20 Joh 18 Mårt 17  
    
17   2/3   k   Biöns Jonas och hust   1      17   2/3   k   Bions Jonas och hustrun   1     
     dr Brita              dr Brita           1   1     
    
18   2/3   k   Pörnull Bertold och hust   1      18   2/3   k   Pörnull Bertold och hustrun   1     
     son Johan & Erick        son Johan och Erick     2         Johan 19 Erick 17  
     dr Lisa             
     soldat Stårcks hustrun           
     afskiedade soldat Heise hust           
     dito Stårcks hust           
    
Jörallaby     Jörallaby    
1   11/2   s   Hertull Erick och hustru   1      1   11/2   s   Hertul Erick och hustrun   1     
     dr Erick och hust     1   1         dr Simon     1         1   1   Simon 17 åhr  
     Bolagzman Simon      ogift     Bolagzman Simon        Simon 20 åhr  
     stiufmod: Margeta              stiufmod: Margeta           1   1     
   upp
2   1   s   Jofs Mårten och hust   1      2   1   s   Jofs Mårten och hustrun   1     
     son Lars        son Lars och Mårten           Mårten 15 åhr  
     dr Maria & Beata              dr Beata     1      1   1   Beata 17 åhr  
    
3   11/8   k   Johans Anders och hust   1      3   11/8   k   Johans Anders och hustrun   1     
     Fader Jöran           Fader Jöran, p Maria              1   1     
     p Anna     1        
    
4   1   k   1/2 Bertils Carl och hust   1      4   1   k   1/2 Bertils Carl och hustrun   1     
     son Carl        fad Carl och p Karin        1      1   1   Karin 17 åhr  
     p Helena     1      1/2 Ibidem Erick och hustrun   1     
     son Mickel     1         1   1   Mickel 17 åhr  
    
5   1   k   Heinul Mårten och h   1      5   1   k   Häinul Mårten och hustrun   1     
     son And och Matts        son And & h och Matts     1      1         Matz 20 åhr  
     p Karin     1        
    
6   1   k   Kattil Johan och hust   1      6   1   k   Kattil Johan och hustrun   1     
     Fader Hindrick        Tålfman     Fader Hindrick, sw Anna           Tolfman Anna 20  
     sw: Anna     1            dr Lisa och dr Niels     1   1      1      Lisa och Niels 15 åhr upp
    
7   1   k   Jacobs Jacob och hust   1            7   1   k   Jacobs Jacob och hustrun   1     
     Bolagzman Mårten & h   1            Bolagzman Mårten och h     1     
     p Maria           1   1     
    
8   1   k   Nickull Matz och hust   1      8   1   k   Nickul Mats och hustrun   1     
     swärfad: Matz        swärfad: Matz och dr Anna        1      1   1   Anna 16 åhr  
     dr Anna             
    
9   1/4   k   Kaurjerfwi Matz och hust   1      9   1/4   k   Kaurjerfwi Matz och hustrun   1         1   1     
     p Susanna     1        
     Soldat Murbergs h och Löfgrens h            2     
     afskiedade sold Biörmans h           
     dito Murbergz hust           
     dito Löfgrens hustru           
    
Andiala     Andiala    
1   11/4   s   Rutz Johan och hust   1      1   11/4   s   Ruts Johan och hustrun   1     
     p Karin     1         sw Mårten           1   1   Mårten 15 åhr  
   upp
2   1   s   Mannil Josep och hust   1      2   1   s   Mannil Josep och hustrun   1     
     dr Matz     1            p Dina           1   1     
    
3   3/4   s   Grannas Jacob och hust   1      3   3/4   s   Grannas Jacob och hustrun   1         1   1     
     p Lisa     1        
    
4   11/4   k   Nyby Nils och hust   1      4   11/4   k   Nyby Niels och hustrun   1     
     sw Maria        sw Maria, dr Matz, p Lisa     1   1         1   1     
     dr Matz       
     p Margeta     1        
    
5   1   k   Hirsal Giösta och hust   1            5   1   k   Hirsal Giösta och hustrun   1         1   1     
    
6   1   k   Hertus Lars och hust   1      6   1   k   Hertus Lars och hustrun   1     
     p Dina och Lisa     2         p Lisa     1      1   1   Lisa 19 åhr  
    
7   1   k   Antilla Johan      7   1   k   Antilla Johan     
     son Matz        son Matz dr Brita och Karin        2      1   1   Brita 18 Karin 16  
     dr Brita & Karin             
   upp
Lomby     Lomby    
1   11/4   s   Martois Hendrick och hust   1      1   11/4   s   Martois Hindrick och hustrun   1     
     son Jacob och Johan        son Jacob och Johan           Johan 16 åhr  
     dr Anna              måg Johan och h, dr Anna     1      1      1   1   Anna 19  
    
2   1   s   Budd Anders och hust   1            2   1   s   Budd Anders och hustrun   1     
     son Mickel     1         1   1   Mickel 15 år  
    
3   1   s   Kylckinen Johan och hust   1      3   1   s   Kylckinen Johan och hustrun   1     
     dr Simon     1         p Helena           1   1     
     Bolgzman Hindrick och h   1      Bolgzman Hindrick och hustrun     1     
     son Johan        son Johan     1         1   1   Johan 20 år  
     dr Anna              Inhyses Karin        1   1   1     
     Inhyses Karin     1   1     
    
4   1   s   Thors Matz och hust   1      4   1   s   Tors Mats och hustrun   1     
     son Jacob & Isack              son Jacob     1         1   1   Jacob 20 åhr  
    
5   1   k   1/2 +1/2 Rassmus Thomas och hust   1            5   1   k   1/2 +1/2 Rassmus Thomas och hust   1     
     p Brita     1      1   1   Brita 15 åhr upp
    
6   1   k   Olis Simon och hust   1      6   1   k   Olis Simon och hust   1     
     dr Anna              Son Matz och dr Anna        1      1   1   Anna 18 åhr  
    
7   1   k   Jäppel Berthold och hust   1      7   1   k   Jäppel Bertold och hust   1         1   1     
     p Anna     1           
    
8   1   k   Knus Hindrick och hust   1      8   1   k   Knus Hindrick och hustrun   1     
     son Hindrick och h     1      son Hindrick och h och son Anders     1      1         1   1   Anders 17 åhr  
     son Anders             
    
9   1   k   Skrifwars Marckus och h:   1            9   1   k   Skrifwars Marckus och hustrun   1         1   1     
    
10   1   k   Ingo Christian och hust   1      10   1   k   Ingo Christian och hustrun   1     
     syst Anna        dr Marckus           1   1     
     dr Marckus     1           
     11   1   k   Kulpas Johan     
11   1   k   Kulpas Johan och hust   1      br Olof och hustrun     1         1   1     
     br Olof              Inhyses Simon och hust        2   1   1     
   upp
12   1   k   Kaustinen Mårten och hust   1      12   1   k   Kaustinen Jacob och hustrun   1     
     br Jacob        sw Brita           1   1     
     syst Margeta             
    
13   1   k   Nissull Simon och hust   1      13   1   k   Nissill Simon och hustrun   1     
     swärmod: Lisa        swärmod: Lisa och sw Maria           1   1     
     sw Maria             
    
     Corporal Törnboms hust           Corporal Törnboms hustrun        1      1     
     Soldat Röndals hust            Soldat Röndals hustrun            1     
    
Bergby     Bergby    
1   11/4   k   Jussill Abraham         Enckling      1   11/4   k   Jussill Abram och hustrun     
     dr Maria     1      1   1   Maria 15 åhr  
    
2   11/4   k   Kierp Mickel         1   Enckling      2   11/4   k   Kierp Mickel         1      ogift  
     Bolagzm Giösta och h     1      Bolagzm Giösta och hust     1     
     inhyses Margeta     1   1      dr Johan och hust     1         1     
    
3   1   k   Kiötar Matz och h   1      3   1   k   Kiötar Mats och hustrun   1    upp
     dr Maria        dr Maria och p Anna     1      1      1   1     
     p Anna     1           
    
4   1   k   Ollil Thomas      4   1   k   Ollis Giösta och hustrun   1     
     son Simon        dr Hans och p Maria           Maria 19  
     p Susanna     1         gåssen Alexander     1         1   1   Alexander 16  
    
5   1   k   Smeds Jacob och h:   1      5   1   k   Smeds Jacob och hustrun   1     
     son Matz              son Matz och dr Karin     1   1      1   1   Matz 16 Karin 15  
    
6   1   k   Talus Matz och Mod   1            6   1   k   Tallus Mårten och Modren   1         1   1     
    
    
7   1   k   Konsti Jöran & h   1      Tålfman      7   1   k   Konsti Jöran och hustrun   1      Tolfman  
     son Mickel        son Mickel, dr Karin, Walb        1   1      1   1   Mick 20 Walb 16  
     dr Karin och Walborg             
    
8   1   k   Joupers Matz & h:   1      8   1   k   Joupers Matz och hustrun   1     
     son Johan & h:     1      syst Anna och p Karin     2      1   1   Anna 20 Karin 15  
     syst Anna            upp
     döfwe smeden Mickels hust:     1   1   1     
     Soldat Blomgrens h:           
     skiutzrättaren Anders        1     
     döfwa smeden Mickels h:     1   1     
    
Koskeby     Koskeby    
1   11/2   s   Dahlkarl Simon & h:   1      Tålfman      1   11/2   s   Dahlkarl Simon      Tolfman  
     son Simon & h:     1      son Simon och hustrun     1     
     dr Karin        dr Maria och dr Giösta     1   1      1   1   Maria 16 Giösta 19  
     dr Giösta     1           
    
2   2/3   s   Gråbbils Erich och hust:   1      2   2/3   s   Gråbils Johan och hustrun   1     
     måg Johan & h:     1      swärmod Brita, dr Anders        1         1   1   Anders 17  
     dr Maria       
     dr Carl     1           
    
3   1   k   Storknäck Erick och h:   1      3   1   k   Storknäck Erick och hustrun   1     
     måg Hans & h:     1      måg Hans och hust     1     
     dr Staphan        dr Staffan, p Lisa     1         1   1     
     p Lisa     1       upp
    
4   1   k   Kråkas Hindrick & h:   1            4   1   k   Kråkas Hindrick och hust:   1         1   1     
    
5   1   k   Sippus Mickel & h:   1      5   1   k   Sippus Mickel och hustrun   1     
     son Johan och Mårten        son Johan och Mickel           Mickel 20  
     dr Anna, Maria och Margeta              dr Karin, Maria & Margeta        1      1   1   Maria 16 åhr  
    
6   1   k   Clemetz Abraham & h:   1      6   1   k   Klemetz Abram och hust   1     
     Fader Matz        Fader Matz       
     dr Matz        dr Matz och p Margeta     1   1         1   1   Matz 19 åhr  
     p Brita     1        
     7   1   k   Rådman Simon och hustrun   1     
7   1   k   Rånman Simon & h:   1            son Erick     1         1   1   Erick 15 åhr  
     Bolagzman Matz & Mod   1      Bolagzman Matz och hustrun     1     
     syst Anna              syst Anna     1      1   1   Anna 19  
    
8   1   k   Caminen Mårten & h   1      8   1   k   Kamminen Mårten och hust   1     
     dr Maria och Lisa              dr Maria och Lisa     2      1   1   Maria 17 Lisa 16  
     Soldat Rosenlundz h:            Soldat Rosenlunds hust            1     
   upp
9   1   k   Nickonen Matz och h:   1      9   1   k   Nickonen Matz och Modren   1     
     son Matz        br Carl, syst Maria        1         1   1   Carl 18 åhr  
     dr Maria             
    
10   3/4   k   Bengz Isack och Mod:   1      10   3/4   k   Bengs Isack och Modren   1     
     br Erick              br Erick        1         1   1   Erick 17 åhr  
    
11   5/8+5/8   k   Knubb Mickel & h:   1      11   5/8+5/8   k   Knubb Mickel och hust:   1     
     son Johan        son Johan, dr Anna & Brita     1      Joh 16 Anna 17 Brita 15  
     dr Anna        dr Simon och p Brita     1         1   1     
     dr Mickel       
     p Brita     1        
    
12   1/2   k   Knäck Erick och h:   1      12   1/2   k   Knäck Erick och hustrun   1     
     dr Maria        dr Maria           1   1     
     dr Mickel & h:     1   1        
    
     Soldat Rosendahls h            Soldat Rosendals h & Palmbergs h            2     
     dito Palmbergs h            dito Flinckenfelts hust            1     
     dito Flinckenfelts h          upp
    
Miemoby     Miemosby    
1   1   s   Grannas Hans och h:   1      1   1   s   Grannas Hans och hustrun   1     
     p Lena           dr Mickel och hust     1         1   1     
    
2   1   s   Karjalain Abrahm & h   1      2   1   s   Karjalain Abram och hustrun   1     
     son Abraham              son Abram, p Maria     1   1         1   1   Abram 16  
    
3   1   s   Grims Matz och h:   1      3   1   s   Grims Mats och hustrun   1      Tolfman  
     son Carl        son Carl och hustrun     1     
     dr Margeta        dr Margeta     1      1   1   Margeta 16  
     p Maria     1        
     4   11/4   k   Miemonen Joh: Bullich och hust   1        
4   11/4   k   Miemonen Landbond: Jacob och hustrun   1      dr Mårten        3   1   1     
     dr Mårten        Landbonden Jacob och hustrun     1      har et åhs Contract  
     p Anna     1         p Anna           1   1   11/24 Mantal  
    
5   1   k   Jufwas Matz och h:   1      5   1   k   Jufwas Mats och hustrun   1     
     son Erick, Matz        Son Matz och dr Anna     1         1   1     
     dr Anna            upp
     6   1   k   Tuuns öde     Boställe  
6   1   k   Tuns öde    
     7   1   k   Krocks Erick och hustrun   1     
7   1   k   Krockz Erick och hust:   1      p Helena           1   1     
     dr Hindrick             
     8   1   k   Grim Erik och hustrun   1     
8   1   k   Grim Erick och hust:   1            p Anna     1      1   1   Anna 15  
    
     Soldat Palmströms h            Soldat Palmströms hustru            1     
    
    
Mäckipä     Mäckipä    
1   11/3   k   Murkanen Matz och h:   1      1   11/3   k   Murckanen Matz och hustrun   1     
     Fader Johan        Fad Johan, syst Anna     1         1   1   ord: giästgif:  
     syst Anna       
     dr Johan     1            Ibidem Abram och hust   1     
     dr Anders, p Maria     1         1   1   ord: giästgif:  
     Ibidem Abraham & h   1     
     dr Anders        2   11/6   k   Grägg Giösta och hustrun   1     
     p Maria     1         dr Matz p Lisa        1      1   1   Lisa 18 åhr upp
    
2   11/6   k   Grägg Giösta och h:   1     
     dr Matz och Johan        3   1   k   Antohlis Johan och hustrun   1         1   1     
     p Anna     1        
    
3   1   k   Antolis Johan & h   1      4   1   k   Säppä Isack   1     
     dr Simon     1            dr Jonas, p Maria           1   1     
    
4   1   k   Säppä Isack och hust   1      6   1   k   Wöroborg Capl h:r Olof Tunaeus och h:       
     p Maria     1         dr Jungf: Barbro       
     H:r Magist: And: Carling       
6   1   k   Wöroborg Caplan h: Olof Tuneus och h:        Jungf Sophia Rotenberg       
     dr Jonas        dr Anders och Simon        And 20 Simon 18  
     p Maria och Walborg     2   5      Caplans Bohl     p Maria och Brita           Capl: Bohl  
    
5   3/4   k   Ohlis Johan och h:   1      5   3/4   k   Ohlis Johan och hustrun   1     
     dr Hindrick        dr Hindrick, p Lisa     1   1         1   1   Hindrick 20  
     p Lisa     1        
    
7   1/2   k   Lillund Munsterskrif:n     7   1/2   k   Lillund Munsterskrif: And Wörgreen      upp
     And: Wörgren & h:        2   Boställe     And: Wörgren & h:        2   1   1   Boställe  
    
     Landbonden Erick och h:           Landbonden Erick och hustrun   1         1   1   har Contract  
    
8   1/2   k   Storlund Erick och h:   1      8   1/2   k   Storlund Erick och hustrun   1     
     son Anders        son Anders dr Lisa        1         1   1   Anders 17  
     dr Brita och Lisa             
    
9   1/2   k   Gammals Johan & h:   1      9   1/2   k   Gammals Johan och hustrun   1     
     Fader Staffan        Fader Staffan       
     syster Lisa och Brita              syst Lisa och Brita     2      1   1   Lisa 19 Brita 16  
    
     Soldat Bergströms h:            Soldat Bergströms h: & Tornschiölds h:            2     
     dito Tornschiölds h:            D:o Ekströms h & Ekströms Enckia            2     
     dito Ekströms h:           
     dito Ekströms Encka     1     
    
    
Röckio     Röckio    
1   1   s   Smårus Anders och h:   1            1   1   s   Smårus Anders och hustrun   1         1   1    upp
    
2   1/4 s1/2 k      Pytar Matz & Mod:   1      2   1/4 s1/2 k      Pytar Matz och hustrun   1     
     syst Brita              syst Brita dr Erick        1         1   1   Erick 16 åhr  
    
3   11/2   k   Holms Landbonden Jacob & h:   1      3   11/2   k   Holms Landbonden Jacob och hust     1     
     syst Lisa, Anna och Caisa              syst Lisa, Anna och Karin        1      1   1   Karin 18  
    
4   11/2   k   Påhls Jacob och h:   1      4   11/2   k   Påhls Jacob och hustrun   1     
     br Phillip dr Maria     1            br Philip och dr Maria     1   1      1   1   Philip 20 Maria 16  
     salpettersiud: Erlandz hust: Anna            1     
5   1   k   Kullas Matz och h   1     
     son Erick        5   1   k   Kullas Erik och Modren   1         1   1     
     dr Anna             
     6   1   k   Höijers Erick och hustrun   1         1   1     
6   1   k   Höijers Erick och hust   1     
     p Maria     1         7   1   k   Knus Isack och hustrun   1     
     p Maria           1   1     
7   1   k   Knuus Isack och hust   1           
     8   1   k   Gammals Pär och hustrun   1     
8   1   k   Gammals Pehr och hust   1            syst Anna     1      1   1   Anna 19 upp
     Bolagsman Israel & h   1            Bolagzman Israel och hustrun   1         1   1     
    
9   1   k   Antbrams Thomas och h   1      9   1   k   Antbrams Thomas och hustrun   1     
     dr Anna        dr Anna och dr Elias     1   1      1   1   Anna 16 Elias 20  
     dr Elias     1           
    
10   1   k   Nygårdz Simon och hust   1      10   1   k   Nygårdz Simon och hustrun   1     
     son Mårten        son Mårten, p Brita     1   1         1   1   Mårten 17  
     p Lisa     1         Länsman Georg Oxe       
     Länsman Georg Oxe     p Barbro och Anna        3   1   1     
     dr Jacob       
     p Beata     1   3     
    
11   1   k   Bagge Erick och hust   1      11   1   k   Bagge Erick och hustrun   1     
     son Matz        son Matz, dr Brita           Brita 19  
     dr Brita              gåssen Hindrick     1         1   1   Hind: 18 åhr  
    
12   3/4   k   Räx Jacob och hust   1      12   3/4   k   Räx Jacob och hustrun   1     
     br Johan        br Johan syst Maria     1         1   1   Johan 19 åhr  
     syst Maria            upp
    
13   3/4   k   Swäns Thomas och h:   1      13   3/4   k   Swäns Thomas och hustrun   1     
     syst Brita & Anna              syst Susanna och Anna        1      1   1   Anna 17  
    
14   1/2   k   Brams Isack och h   1      14   1/2   k   Brams Isack och hustrun   1     
     p Anna     1         Fader Erick           1   1   Tolfman  
    
15   1/2   k   Klärckas Hindrick och h   1      15   1/2   k   Klärckas Hindrick och hustrun   1     
     p Anna     1         Gåss Erik p Anna     1   1         1   1   Erik 17 åhr  
    
16   1/2   k   Antus H:r Landmätaren Wörgren och h        16   1/2   k   Antus H:r Landtmät:n Wörgren och h:       
     dr Erick        dr Mårten, p Eva och Maria     1   1      1   5   1   1   Maria 19  
     p Lisa, Hedwijk     2   5      Landbonden Erick och hustrun     1         1   1     
    
     Soldat Nymans h:            Soldat Nymans hustrun            1     
     dito Widbecks hust            Sockneskomak: Strandberg och hust       
     dito Bagges hust:            gåssen Hans        3   1   1     
     Sockneskomak: Strandberg & h    
     gåssen Hans     1   3     
   upp
Låhlax     Låhlax    
1   1   s   Jåfs Johan och h:   1      Tolfman      1   1   s   Jofs Johan och hustrun   1      Tolfman  
     son Anders        son Anders och Mårten        And: 17 Mårt: 15  
     dr Lisa & Brita              dr Lisa och Brita           1   1     
    
2   1   s   Bredfors Jacob & h:   1      2   1   s   Bredfors Jacob och hustrun   1     
     måg Matz och h:     1            måg Matz och h: p Beata     1   1            1   1     
    
3   1/2   s   Jåssis Mårten & mod:      3   1/2   s   Jossis Mårten och hustrun   1     
     br Zachris        Mod Beata och br Zachris           Zachris 17 åhr  
     dr Beata, Maria och Margeta              syst Maria och Margeta           1   1     
    
4   11/4   k   Måssa Abram och h:   1      4   11/4   k   Måsa Abram och hustrun   1     
     dr Margeta        dr Margeta och Brita        Marg 17 åhr Brita 15  
     dr Mårten     1            dr Mårten     1         1   1   Mårten 20  
    
5   1   k   Ollus Joseph och hust   1      5   1   k   Ollus Josep och hustrun   1     
     dr Margeta & Maria              dr Margeta och Maria     2      1   1   Marg 17 Maria 16  
    
6   1   k   Haga Anders och h:   1      6   1   k   Haga Anders och hustrun   1    upp
     sw Ewastina, Maria              sw Maria           1   1     
    
7   1   k   Enges Thomas & mod:   1      7   1   k   Enges Thomas och Modren   1     
     br Mårten           br Pär, syst Margeta     1   1      1   1   Pär 19 Marg 16  
     syst Margeta             
    
8   1   k   Dunck Jacob och h:   1            8   1   k   Dunck Jacob och hustrun   1         1   1     
    
9   1/2   k   Helsing Joseph och hust:   1            9   1/2   k   Helsing Josep och hustrun   1         1   1     
    
     Soldat Forsgrens hust            Soldat Forsgreens hustrun            1     
    
Tuckur     Tuckur    
1   1   s   Ers Abraham & h   1      1   1   s   Ers Abram och hustrun   1     
     br Erick och h     1      br Erick och hustrun     1     
     syst Margeta        syst Margeta, dr Hindrick        1      1   1   Margeta 19  
     dr Matz     1           
    
2   1   s   Jåfs Daniel och h:   1      2   1   s   Jåfs Daniel och hustrun   1     
     dr Johan        p Maria           1   1    upp
     p Karin       
     gåssen Johan     1            3   1   s   Grindas Erik och hustrun   1     
     br Mickel och Carl           Carl 17 åhr  
3   1   s   Grindas Erick och h:   1      p Lisa           1   1     
     br Mickel & Carl       
     p Lisa     1         4   1   k   Brors Mickel och hustrun   1     
     dr Johan, Johan och p Maria     1   1   1         1   1   Johan 20 åhr  
4   1   k   Brors Mickel och h   1     
     dr Johan       
     p Anna     1         5   1   k   Akers Simon och hustrun   1     
     son Johan dr Maria        1         1   1   Johan 15 åhr  
5   1   k   Åkers Simon och h   1     
     dr Maria       
     p Maria     1         6   1   k   Skått Erick och hust   1     
     Fad: Matz, br Thomas           Tolfman  
6   1   k   Skått Erick och hust   1      Bolagzman Johan och hust     1     
     Fader Matz        Tålfman     son Simon, dr Anna        1         1   1   Simon 17  
     syst Maria             
     Bolagzman Johan & h   1     
     son Simon        7   3/4   k   Back Erick och hustrun   1    upp
     dr Anna              dr Matz och p Margeta     1   1         1   1   Mats 17 åhr  
    
7   3/4   k   Back Erick och hust:   1      8   3/4   k   Räx Mats och hustrun   1     
     dr Matz     1         Br Johan, mod Anna        1         1   1   Johan 20 åhr  
    
8   3/4   k   Räkz Mats och h   1     
     mod Anna        9   3/4   k   Finni Samuel     
     br Johan              dr Mats och p Karin     1         1   1     
    
9   3/4   k   Finni Samuel     
     dr Thomas        10   2/3   k   Swähls Mats och hustrun   1         1   1     
     p Maria och Marg:     2        
    
10   2/3   k   Swähls Matz och hust   1      11   3/4   k   Jont Carl och hustrun   1     
     p Beata     1         dr Maria och Karin        1         1   1   Karin 16  
    
11   3/4   k   Jont Carl och hust   1      12   1/4   k   Kåck Mats och hustrun   1     
     dr Maria, Karin              dr Maria och Karin        1      1   1   Karin 17  
    
12   1/4   k   Kåck Matz & hust   1      Corporal Jutmans hustru      upp
     dr Maria och Karin              p Susanna        2      1     
    
     Corporal Jutmans hust        Inhyses Anna        1   1   1     
     p Susanna     1     
    
Kåfiocki     Kåfiåcki    
1   1   s   Bertils Johan och h   1      1   1   s   Bertils Johan och hustrun   1     
     Syst (!) Margeta        dr Jacob p Anna     1   1         1   1   Jacob 20  
     dr Pehr     1            Bolagzman Staffan och hustrun     1     
     Bolagzman Staphan & h     1      dr Lars             
     dr Lars     1           
    
2   1/2   s   Månses Mickel & h   1      2   1/2   s   Månses Mickel och hustrun   1     
     son Mickel        son Mickel, dr Beata och Brita        1   1      1   1   Mick 20 Brita 18  
     dr Beata och Brita             
    
3   3/8 +3/8   s   Stor- och Lillwidd Johan & h   1      3   3/8 +3/8   s   Stor- och Lilwid Johan och hustrun   1     
     br Mårten        br Mårten, syst Brita, p Maria     1      1   1         1   1   Mårten 20  
     syst Maria och Brita             
   upp
4   1   k   Ingi Erick och hust   1      4   1   k   Ingi Erick och hustrun   1     
     syst Anna, Maria              syst Maria     1      1   1   Maria 20  
    
5   1/2   k   Smeds Johan och h   1      5   1/2   k   Smedz Johan och hustrun   1         1   1     
     sw Anna       
     dr Jacob     1           
    
     Soldaten Skåtts moder     1     
    
Karfsor     Karfsor    
1   3/4   s   Herr Giösta och h:   1      1   3/4   s   Herr Giösta och hustrun   1     
     måg Erick och h     1      måg Erick och hustrun     1     
     dr Anna, Maria och Beata     3         dr Anna, Maria och Beata           1   1   Anna 20 Maria 17  
     och Beata 18  
2   2/3   s   Håfman Anders och h:   1      2   2/3   s   Håfman Anders och hustrun   1      Tolfman  
     son Anders        son Anders, dr Maria          
     dr Maria        sonhust Lisa           1   1     
     sonhust Lisa              Bolagzman Mårten och hust     1     
     Bolagzman Mårten och h   1      dr Margeta     1      1   1   Margeta 17  
     dr Margeta            upp
    
    
3   1/2+1/2   s+k   Kafwus el:r Simons Simon och hustrun   1      3   1/2+1/2   s+k   Kafwus el:r Simons Simon och Mod   1     
     son Simon        dr Anna och Marg           1   1     
     dr Anna & Marg              Bolagzman Mats och hust     1     
     Bolagzman Matz & h   1      son Gab dr Maria och Beata     1   1      1   1   Gab 18 Beata 17  
     son Gabriel       
     dr Maria & Beata             
     4   1/4   s   Håf Mårten och hust   1     
4   1/4   s   Håf Mårten & h   1      dr Karin och Brita       
     dr Caisa och Brita              dr Jacob     1         1   1   Jacob 16  
    
5   1      Antus Johan och h   1            5   1      Antus Johan och hustrun   1         1   1     
    
6   3/4      Toss Johan och h   1      6   3/4      Toss Johan och hustrun   1     
     Fader Matz        Fad Matz, syst Margeta           Margeta 17  
     br Matz & Erick        br Matz och Erick           1   1     
     syst Margeta             
     7   3/4      Skarp Mickel och hustrun   1     
7   3/4      Skarp Mickel och h:   1            dr Johan och hustrun     1         1   1    upp
    
8   1/2      Pährus Johan och h:   1            8   1/2      Pährus Johan och hustrun   1         1   1     
    
     Soldat Löfdahls hust               Soldat Löfdals h & Öbergs hust            2     
     dito Jacob Öbergs h:              
    
Kaijtsor     Kaijtsor    
1   1   k   Keisar Elias och hust   1            1   1   k   Keisar Elias och hustrun   1         1   1     
    
2   1   k   Häijkus Jacob och h:   1      2   1   k   Häijkus Jacob och hustrun   1     
     dr Simon        dr Johan     1         1   1   Johan 17  
     p Anna och Lisa     2        
     3   3/4   k   Finni Johan och hustrun   1     
3   3/4   k   Finni Johan och hust   1            dr Hans och hustrun     1         1   1     
    
4   3/4   k   Hannus Matz      4   3/4   k   Hannus Mats     
     son Matz        son Matz dr Anna och Lisa        1         1   1   Matz 19  
     dr Maria och Lisa              Bolagzman Carl och h:     1         1   1     
     Bolagzman Carl och h:   1           
   upp
5   3/4   k   Bärtils Jacob och h:   1      5   3/4   k   Bärtils Jacob och hustrun   1     
     Fader Erick        Fader Erick syst Brita     1         1   1     
     syst Brita              Bolagzman Jacob och hust:     1     
     Bolagzman Jacob och hustrun   1            p Lisa     1      1   1   Lisa 16  
    
6   1/3   k   Sigfridz Mårten och h:   1      6   1/3   k   Sigfridz Mårten och hustrun   1         1   1     
     dr Mårten     1        
    
7   1/4   k   Håkus Isack och hust:   1      7   1/4   k   Håkus Isack och hustrun   1     
     p Kirstin     1         p Kirstin     1      1   1   Kirstin 18  
    
8   1/4   k   Präst Matz och hust   1      8   1/4   k   Präst Matz och hustrun   1     
     son Jacob              son Jacob     1         1   1   Jacob 16  
    
     Soldat Blomdals hust            Soldat Blomdals hustrun            1     
    
Karfwat     Karfwat    
1   1   s   Ulfwes Matz och hust:   1      1   1   s   Ulfwes Mats och hustrun   1     
     dr Karin              dr Karin och Anna     2      1   1   Karin 18 Anna 15  
   upp
2   2/3   s   Petz Johan och hust   1            2   2/3   s   Pets Johan och hustrun   1     
     p Anna     1      1   1   Anna 20 åhr  
    
3   1   k   Rännar Mårten & h   1      3   1   k   Rännar Mårten och hustrun   1     
     p Margeta     1         p Margeta           1   1     
    
4   2/3   k   Lassus Mårten & hust   1      4   2/3   k   Lassus Mårten och hustrun   1     
     p Karin     1         dr Anna        Anna 15 åhr  
     reserwe karlen Isack, p Karin     1         1   1     
    
5   2/3   k   Äur Matz och hust:   1      5   2/3   k   Äur Matz och hustrun   1     
     son Simon och Johan        son Simon, Johan, p Anna              1   1     
     dr Brita             
    
6   1/2   k   Kåck Simon och hust:   1      6   1/2   k   Kåck Simon och hustrun   1     
     syst: Beata        syst: Beata och dr Simon     1         1   1     
     dr Johan     1           
    
     Socknemurmest: Johan och h:        2      Socknemurmest: Johan och hust        2   1   1   betalar .iär.. ören  
     Soldat Endals hustru            Soldat Endals hustrun            12...    upp
    
Åhrawais     Åhrawais    
1   1/2   s   Carls Carl      1   1/2   s   Carls Erick      ogift  
     dr Lisa        dr Lisa och p Brita     1      1      1   1   Lisa 16 åhr  
     p Brita & Brita     2         Inhyses Brita        1   1   1     
    
2   1/2   s   Carlsback Carl & h:   1      2   1/2   s   Carls Back Carl och hustrun   1     
     moder Lisa        Moder Lisa, br Gustaf     1         1   1   Gustaf 19 åhr  
     br Gustaf             
     3   1/2   s   1/4 +1/4 Nybonde Jacob och hustrun   1     
3   1/2   s   1/4 +1/4 Nybonde Jacob och h:   1      son Carl, dr Mårten p Anna     1   2         1   1   Carl och Mårten 17  
     son Carl             
     4   1/3   s   Tors Erick och hustrun   1     
4   1/3   s   Tors Erick och hust   1      måg Jacob och hustrun     1         1   1     
     dr Anna              Bolagzman Johan och modren     1     
     Bolagzman Joh: & mod:n     1      syst Maria och Anna     2      1   1   Maria 17 Anna 15  
     syst Maria             
     5   11/3   k   Wäst Mårten och hustrun   1     
5   11/3   k   Wäst Mårten & h:   1            dr Jacob     1         1   1   Jacob 20 åhr  
     Bolagzman Carl & h:     1   1         Bolagzman Carl och hust:     1         1   1    upp
     Inhyses Anna     1   1      Inhyses Anna        1   1   1     
    
6   11/4   k   Erickillä Jacob & h:   1      6   11/4   k   Erckilla Jacob och hustrun   1     
     son Carl     1            son Carl           1   1   Erick 15 åhr  
    
7   11/4   k   Bertils Mårt: & h:   1      7   11/4   k   Bertils Mårten och hustrun   1     
     dr Erick        dr Erik p Lisa     1         1   1     
     p Lisa     1                 
     Bolagzman Matz & h:   1      Bolagzman Mats och hustrun   1     
     dr Johan     1            dr Johan     1         1   1   Johan 16 åhr  
    
8   1   k   Ropar Daniel & h:   1            8   1   k   Ropar Daniel och hustrun   1         1   1     
     Bolagsman Johan & h:   1            Bolagsman Johan och h:     1         1   1     
    
9   1   k   Seplax Johan och mod:   1      9   1   k   Seplax Johan och Modren   1     
     br Mårten och Giösta        br Giösta och syst Lisa        1         1   1   Giösta 17 åhr  
     syst Lisa             
    
10   1   k   Mårtens Jacob & h:   1      12...      10   1   k   Mårtens Jacob och hustrun   1      Tolfman  
     dr Jacob & Jacob     2            dr Barbo     1      1   1   Barbro 15 åhr upp
     Bolagzman Johan & mod:   1      Bolagzman Johan och modren     1     
     br Carl              br Carl     1         1   1   Carl 18 åhr  
    
11   1   k   Jacobs Mårten & h:   1      11   1   k   Jacobs Mårten och hust:   1     
     son Elias              son Elias och dr Karin     1   1      1   1   Elias 18 Karin 15  
    
12   5/6   k   Knutas Johan & h:   1      12   5/6   k   Knutas Mårten och hustrun   1     
     dr Lisa        swärmod Karin sw Brita           1   1     
     sw Brita              Bolagzman Hans       
     Bolagzman Hans      måg Hindrick och hustrun     1         1   1     
     dr Anna       
     dr Hindrick     1        
     13   3/4   k   Skogsbyggars under Kimo bruk    
13   3/4   k   Skogsbyggars underlagt Kimo bruk    
     14   3/4   k   Simons Erick och hustrun   1     
14   3/4   k   Simons Erick och hust:   1      son Johan och Jacob        Johan 18 Jacob 15  
     son Johan        dr Karin, p Brita     2      1   1   Karin 18 Brita 16  
     dr Karin             
     15   3/4   k   Betlehems Johan & h:   1         1   1     
15   3/4   k   Betlehems Johan & h:   1          upp
     16   2/3   k   Rutz Giösta och hustrun   1         1   1     
16   2/3   k   Rutz Giösta och h:   1            bolagzman Mårten och h:     1         1   1     
     bolagzman Mårten & h:     1   1        
     17   1/2   k   Eskils Sacell: H:r Abram Strömmer och h:          
17   1/2   k   Eskils Sacell: H Abram Strömmer och hust:        2   Boställe     dr Jungf: Helena, p Margeta     1         4      1   Boställe  
     Landbonden Erick och h:   1      Landbonden Erik och hust:   1     
     son Mårten              son Mårten           1   1   Mårten 18 åhr  
    
18   1/4   k   Pensar Anders och h:   1            18   1/4   k   Pensar Anders och hustrun   1     
     Soldat Löfbergs hust:            syst Kierstin sw Margeta           1   1     
    
19   1/4   k   Rausk Giösta och h:   1      19   1/4   k   Rausk Giösta och hustrun   1     
     br Pär        br Pär syst (!) Lena        1      1   1   Lena 18 åhr  
     dr Lena             
    
20   1/6   k   England el:r \ Erick och hust   1      20   1/6   k   England el:r \ Erik och hustrun   1     
   1/6      Hålland /     1/6      Håland /    
     dr Matz        dr Matz och p Karin     1   1      1   1   Matz 18 Karin 18  
     p Karin     1        
   upp
     Soldat Helbergs hust            Soldat Helbergs h: & Matlins h:            2     
     dito Matlins hust           
    
    
Kimoby     Kimoby    
1   1   s   Jacobs Mårten & h:   1      1   1   s   Jacobs Mårten och hustrun   1     
     p Lisa     1         dr Mårten p Margeta        1      1   1   Margeta 19  
    
2   1   s   Raukus (!) under Kimo bruk     2   1   s   Raukus (!) under Kimo bruk    
    
3   3/4   s   Auras under Kimo bruk     3   3/4   s   Auras under Kimo bruk    
    
4   3/4   s   3/8 Roukus Hindrick & h:   1      4   3/4   s   3/8 Roukus Hendrick och hustrun   1     
     son Erick och h:     1            son Erick och h: och son Pär     1      1         1   1   Pär 15 åhr  
     3/8 Ibid Hindrick och h:   1      3/8 Ibidem Hindrik och hustrun   1     
     syst Lisa        syst Lisa och p Maria     1      1      1   1   Lisa 17  
     p Margeta     1        
    
5   3/4   s   Mattas Pär och hustru   1      5   3/4   s   Mattas Pär och hustrun   1     
     dr Karin        måg Carl och hustrun     1    upp
     dr Mårten        p Margeta           1   1     
     p Margeta     1        
    
6   1/2   s   Bagg under Kimo bruk     6   1/2   s   Bagg under Kimo bruk    
    
7   3/4   s   Gammelgårdz Hindrick & h:   1            7   3/4   s   Gammalgårdz Hindrik och hust   1         1   1     
    
8   3/8   s   Joupars el: Back And: & h:   1      8   3/8   s   Joupars el: Back Anders     
     dr Lisa              Son Erik och h och dr Lisa     1      1      1   1   Lisa 18 åhr  
    
9   1/3   s   Staffans Jöran      9   1/3   s   Staffans Jöran och hustrun   1     
     dr Carl        dr Mårten, p Anna     1         1   1     
     p Anna, Anna     2         dr Carl     kwaar hos Joh: Blad i Wasa  
    
10   1/3   s   Pärus Hindrick & h   1      10   1/3   s   Pärus Hindrik och hustrun   1         1   1     
     bolagzman Giösta och h   1     
     p Maria       
     gåssen Anders     1           
    
11   1/3   s   Knutz Jacob och h:   1      11   1/3   s   Knutz Jacob och hustrun   1    upp
     p Karin och Maria     2         dr Matz och p Karin och Maria     1         1   1     
    
12   1/4   s   Swedar under Kimo bruk     12   1/4   s   Swedar under Kimo Bruk    
    
13   1/4   s   Mutta Mårten & h   1      13   1/4   s   Mutta Mårten och hust   1         1   1     
     dr Hans     1           
    
14   1/4   s   Kuckos Carl och h:   1      14   1/4   s   Kuckos Carl och hustrun   1     
     sw Ulrika              sw Ulrika     1      1   1   Ulrika 20  
     Bolagzman Anders & h   1      Bolagzman Anders och hust     1     
     p Brita     1         son Daniel     1         1   1   Daniel 17  
    
15   1/4   s   Gammelgårdz Hind: & h:   1      15   1/4   s   Gammalgårdz Hindrick och hust:   1     
     son Erick              son Erik     1         1   1   Carl 18 åhr  
    
16   1/4   s   Kyros Erick och h   1      16   1/4   s   Kyros Erik och hustrun   1     
     måg Pär & h:     1      måg Pär och hust, syst Maria     1         1   1     
     syst Maria             
    
17   1/4   s   Präst Johan och h:   1      17   1/4   s   Präst Johan och hustrun   1         1   1    upp
     bolagzman Erick      bolagzman Erick och hust     1     
     br Matz och Mårten              br Matz           1   1     
    
18   3/4   k   Sigfridz Jacob Enckling      Tålfman      18   3/4   k   Sigfridz Jacob och hustrun   1      Tolfman  
     sona Enckan        sona Enckan och dr Mårten, p Anna     1      1   1         1   1     
     dr Mårten       
     p Brita, Marg     2        
    
19   1/3   k   Storkäskis Enckan Karin      19   1/3   k   Storkäskis Mats och hustrun   1     
     son Mats        br Samuel     1         1   1   Samuel 20 åhr  
     br Samuel       
     p Maria     1        
    
20   1/3   k   Sågars under Kimo bruk     20   1/3   k   Sågars under Kimo Bruk    
    
21   1/4   k   Hed Thomas och h:   1      21   1/4   k   Hed Anders och hustrun   1         1   1     
     son Jacob       
     dr Maria             
    
22   1/4   k   Agnisbäck And: och h:   1      22   1/4   k   Agnisbäck Anders och hust   1    upp
     son Simon        son Simon, dr Margeta        1      1   1   Margeta 16  
     dr Margeta             
     23   3/4   k   Brännas Simon och hustrun   1     
23   3/4   k   Brännas Simon & h:   1      br Erik syst Maria & Anna        1      1   1   Anna 16 åhr  
     br Erick       
     syst Maria och Anna             
     24   3/4   k   Komåsa Mårten och Modren   1         1   1     
24   3/4   k   Komåsa Mårten & Mod:   1            Bolagsman Matz           1   1     
     Bolagsman Matz           
     soldat Siiks hustrun            1     
     soldat Sijks hust:            D:o Isac Ståls hustrun        
     Trumslag: Nyboms hust:           dr Karin     1      1   Karin 15  
    
Kimo Bruk     Kimo Bruuk    
     Inspectoren Arner och h:        Inspectoren Eric Arner och hust       
     son Petter Gust:        dr Anna Catharina        Anna Cath 20  
     dr Anna Caisa        dr Abram och Hindrik       
     dr Joh: Waldeman        p Brita och Maria       
     p Maria & Caisa     2   7      Bokhållaren Pett: Gust: Arner       
     Bokhållaren Sam Höijer        p Lisa        2      1    upp
     p Maria     1   2      Masmestaren Olof Eklund       
     Masmest: Olof Eklund        dr Anna        2      1   Anna 17 åhr  
     dr Anna           Bälgmak:n Mats Haeggblad & h       
     Bälgmak: Matz Hägblad & h           p Anna        3      1     
     Byggmästar Elias Mattzson           smeden Joh: Anderson och hust        2      1     
     smeden Johan Ersson & dr     1   1         dito Niels Biörn och hust       
     dito Erick Erson och h:        dr Caisa        3      1   Kaisa 15 åhr  
     son Johan     1         Kåhldrängen Erik Olson och h:        2      1     
     dito Joh: Anderson & h        dito Hind Matson och h:        2      1     
     p Anna     1      dito Abr: Frögd        1      1   18 åhr  
     dito Nils Biörn & h:        dito Jonas Erson        1      1   18 åhr  
     dr Caisa     1         Bygmest: Elias Matson        1      1     
     Mästerswän Lars Erson & h:           Klensmed Erich Ulf och h:        2      1     
     dito Joh: Clason & h           hyttedrängen Joh: Waldeman        1      1     
     dito Joh: Brun & h:           dagzwärckaren Erich Thomason        1      1     
     dito Lars Frögd & h:           Mats Röuk och hust:        2      1     
     Kåhldräng: Erik Olson och h:           Mats Erson och hust:        2      1     
     dito Hindrik Matson & h           And: Gran och hust:        2      1     
     dito Abram Matson & h:           And: Giöstason och hust:        2      1     
     Corp: Hin: Grönfelt och h:           Hind: Jacobson och hust:        2      1    upp
     Klensmed Eric Ulf & h           Isac Johanson och h:        2      1     
     dagwärck: Mats Rönk & h:           Michel Larson och h:        2      1     
     Dito Eric Thomason           Johan Endal och hust        2      1     
     Dito Abraham Samuels & h           Giösta Thomason och h:        2      1     
     Dito Mats Erson & h           Bodwachten Joh: Mårsons hust:        1      1     
     Dito Olof Person           dagswärckaren Olof Person        1      1     
     Dito Anders Gran & h           Landbonden på Baggas hemman    
     Dito Isac Johanson & h           Hind: Grönfeldt och hust:     1         1   1     
     Dito Mats Jacobson & h           Mats Heisius och hust:     1         1   1     
     Dito Hin Jacson & h           soldatehustrun Wändela           1   1     
     Dito Gustaf Thomason & h:           sochneskrädd:n Joh: Malm och h:        1     
     Dito An: Giöstson & h:           soldaten Samuel Ståhls Br dr Lisa        2   1   1     
     Dito Mickel Larson & h:              1   1     
     Bodwacht Joh: Mårsos hust:          
    
Teugmo     Teugmo    
1   3/4   k   Anders Isaksons, Mickel & h:   1      1   3/4   k   Anders Isaksons Mickel och h:   1     
     dr Anders     1            dr Anders     1         1   1   Anders 16  
    
Oxgangar     Oxgangar   upp
1   1/2   s   Abrams Mickel och h:   1      1   1/2   s   Abrams Mickel och hustrun   1     
     dr Margeta, Lisa och Anna        Mmåg Hindrick och hust:     1     
     p Sophia     1         dr Margeta och Lisa, p Sophia     1      2      1   1   Marg 20 Lisa 17  
    
2   1/2   s   Antus Abram & hust:   1      2   1/2   s   Antus Abram och hustrun   1     
     son Mickel        son Mickel     1      1         1   1   Mickel 16 åhr  
     br Hindrick       
     p Margeta     1         3   1   k   Sigfridz Mickel och hustrun   1     
     son Mickel, dr Brita        1         1   1   Mickel 15  
3   1   k   Sigfridz Mickel och h:   1     
     dr Brita              4   1/2   k   Ryssas Mårten och hustrun   1     
     son Jacob, dr Margeta        1      1   1   Margeta 18  
4   1/2   k   Ryssas Mårten & h   1     
     son Jacob        5   1/2   k   Fusius Erick och hustrun   1     
     dr Margeta              br Mårten     1         1   1   Mårten 19  
    
5   1/2   k   Fusius Erick och h:   1            6   1/2   k   Nissus Johan och hustrun   1        
     p Brita     1      1   1   Brita 15  
6   1/2   k   Nissus Johan & h:   1           
     7   1/2   k   Skratars Gustaf och hustrun   1    upp
7   1/2   k   Skratars Gust: & h   1            p Margeta           1   1     
    
8   1/3   k   Skieppars Matz & h   1            8   1/3   k   Skieppars Matz och hustrun   1     
     dr Margeta     1      1   1   Margeta 15  
     Soldat Kruskops Encka (jfr. Qwimo!)              
    
Qwimoby     Qwimo    
1   3/4   k   Rådman Matz      1   3/4   k   Rådman Matz     
     son Erick        son Mårten dr Maria     1      Mårt 15 Maria 19  
     dr Anna, Maria        son Erick och p Beata     1   1         1   1   Erick 17 åhr  
     p Beata     1        
     Inhyses Anna     1   1     
    
2   1/2   k   Borgmästar Mårten och h:   1      2   1/2   k   Borgmes:r Mårten och hust   1     
     dr Matz     1         son Johan och dr Mats           1   1   Joh 15 Matz 16  
    
     Soldat Kruskopps hust (jfr Oxk.!)            Soldat Kruskopps hustrun (jfr Oxk.!)            1     
    
Maxmo     Maxmo    
1   1   s   Finni Anders och h:   1      1   1   s   Finni Anders och hustrun   1    upp
     dr Anna, Maria              dr Anna, Maria och Karin     3      1   1   Anna 20 Maria 18  
     och Karin 15  
2   2   k   Tåttesund H:r Öfwerstens von Granschous Legofolck     Öfwerste Säte      2   2   k   Tåttesund H:r Gen:Maioren von Ganschous Legofolck     Öfwerste Säte     
     HusJungf: Maria Rikberg 1     tillika med N:     Laqweien Mårten 1     tillika med N:     
     Laquei Israel 1     4, 7 och 9 i     dr Isack och Mårten 2     4, 7 och 9     
     do Isack, Mårten, Mårten, Matz,     denna by     hus p hustru Caisa 1     denna By     
     Matz, Simon, Hind: 7     p Anna, Lisa och Maria 3       
     p hust Caisa, Beata, Anna och Anna 4     13    
     4   1/2   k   Kockas Torp Jacob och hustrun     1         1     
4   1/2   k   Kåckas Torp Jacob & h Under Öfwersten Boställe har Sätterij frihet     1   1     
     7   1/3   k   Heir Johan och hustrun     1     
7   1/3   k   Heire Johan & hust Under Öfwersten Boställe har Sätterij frihet     1      son Hindrik     1         1   Hindrick 16 åhr  
     son Hindrick och Johan          
     9   1/4   k   Häros Mickel       
9   1/4   k   Härois Mickel Under Öfwersten Boställe har Sätterij frihet        p Maria           1     
     p Maria     1      inhyses Karin        1   1   1     
    
     Torparen Simon        Torparen Simon       
     son Simon        son Simon och hust     1     
     dr Brita        dr Brita och Kaisa        1    upp
     p Margeta     1      p Margeta     hos handelsman  
     Hopp i Wasa  
     Torparen Johan och h:     1   1      Torparen Johan och hustrun     1         1     
     dito Fredrich och hust     1         1     
     Torp Dahl Mårten & h:     1     
     son Gabriel              Torparen Dahl Mårten och h:     1         1   1     
    
     dito Eliaesons Encka     1         dito Eliases Encka           1     
    
3   2/3      Hals Mårten & h   1            3   2/3      Hals Mårten & h   1     
     dr Hindrick p Maria     1         1   1     
5   1/2   k   Kagg Isack och h:   1     
     Fader Hindrick        Tålfman      5   1/2   k   Kagg Isak och hustrun   1     
     sw Brita              Fader Hindrik        Tolfman  
     sw Brita p Karin        1      1   1   Karin 18 åhr  
6   1/2   k   Eurs Abram och h:   1           
     6   1/2   k   Eurs Abram och hustrun   1         1   1     
8   1/3   k   Puss Pehr och hust   1     
     syst Maria        8   1/3   k   Puss Pär och hustrun   1     
     dr Anders     1            p Anna och Maria     1      1      1   1   Maria 16 upp
     Inhyses Anna     1   1     
    
     H Adiuncten Snelman & h:        H:r Adiuncten Snelman och h:       
     p Anna     1      dr Matz p Anna & Maria     1   1      1   5      1   Anna 20 åhr  
    
     gl: Kyrckiowächtarens dr Anna     1   1      gl: Kyrckiowächtarens dr Anna        1   1     
    
Kiercklax     Kiercklax    
1   1   k   Öhling Mickel och h:   1      1   1   k   Öhling Mickel och hustrun   1     
     dr Hindrick     1            dr Hindrick     1         1   1   Hindrick 20 åhr  
    
2   1   k   Furunäs Matz och h:   1      2   1   k   Furunes Matz och hustrun   1         1   1     
     dr Mårten       
     p Anna     1        
    
3   1   k   Bertils Mårten & h   1      3   1   k   Bertils Mårten och hust   1     
     dr Brita              dr Brita     1      1   1   Brita 16 åhr  
    
4   1   k   Clemetz Mårten & h:   1      4   1   k   Clemetz Mårten & h:   1         1   1     
     p Karin     1          upp
    
5   1   k   Storm Abram      ogift      5   1   k   Storm Abram och hust   1         1   1     
     sw Elias och h:     1     
     p Margeta     1        
    
6   1   k   Skarper Johan och h:   1      6   1   k   Skarper Johan och hustrun   1     
     p Maria     1         p Maria           1   1     
    
7   1   k   Lassus Isack och h:   1      7   1   k   Lassus Isak och hustrun   1     
     p Maria     1         dr Anders     1         1      Anders 16 åhr  
    
8   1   k   Guttas Johan och h:   1      8   1   k   Guttas Johan och hustrun   1     
     dr Anna        dr Anna       
     p Beata     1            dr Gabril p Beata     1         1   1     
    
9   1   k   Kullas Mickel & h:   1      9   1   k   Kullas Mickel och hustrun   1     
     br Johan        br Johan syst Beata och Lisa           1   1   Johan 18  
     syster Beata & Lisa             
    
10   2/3   k   Audas Jacob och h:   1            10   2/3   k   Audas Jacob och hustrun   1         1   1    upp
    
11   2/3   k   Esars Johan och h:   1      11   2/3   k   Esars Johan och hustrun   1     
     Fader Mårtin        Fader Mårten           1   1   Mårten 18  
     syst Anna             
    
12   1/3   k   Smedz Simon och hust:   1         12   1/3   k   Smedz Simon och hustrun   1     
     dr Maria              dr Maria     1      1   1   Maria 16  
    
13   1/3   k   Stenkull Erick & h:   1            13   1/3   k   Stenkull Erik och hustrun   1         1   1     
    
14   1/3   k   Kukz Hindrick och h:   1      14   1/3   k   Kukz Hindrick och hust:   1     
     son Erick        son Erik, dr Lisa och Beata        1   1      1   1   Erik 17 Lisa 18  
     dr Anna & Lisa             
    
     Soldat Rönboms hust:            Soldat Rönboms h: & Storms Enka            2     
     dito Storms Encka            dito Storms h: & Falströms h:            2     
     dito Storms hust:            dito Calanders hust:            2     
     dito Fahlströms h:            Inhyses Anna Matzdr            1   1   1   hid  
     dito Calanders h:           
     Inhyses Anna Matzdr     1   1    upp
    
Lotlax     Lotlax    
1   1,25   k   Blussi Hendrick och h:   1      1   1,25   k   Blussi Hindrick och hust:   1     
     sw Lars och h:     1      sw Lars och hust:     1     
     p Anna     1         dr Anna     1      1   1   Anna 15 åhr  
    
2   1   k   Norcken Staffan och h:   1      2   1   k   Norcken Staffan och hustrun   1     
     mod: Maria        mod: Maria, syst Margeta        1      1   1   Margeta 17  
     br Anders       
     syst Margeta              3   1   k   Lassus Giösta och hustrun   1     
     dr Anders, p Anna     1   1         1   1   Anders 19  
3   1   k   Lassus Giösta och h:   1           
     4   1   k   Backull Simon och hustrun   1     
4   1   k   Backull Simon & h:   1            p Brita     1      1   1   Brita 15  
     Bolagzman And: & h:   1      Bolagzman Anders och h     1     
     p Maria     1         p Maria           1   1     
    
5   1   k   Kullas Abram & h:   1            5   1   k   Kullas Abram och hust:   1         1   1     
    
6   1   k   Ohls Matz och h:   1      6   1   k   Ohls Matz och hustrun   1    upp
     p Beata     1         dr Johan, p Beata     1   1         1   1   Johan 18 åhr  
    
7   1   k   Krokz Abram & Mod:   1      7   1   k   Krokz Abram och Mod:   1     
     syst Anna              sw Samuel, syst Anna        1         1   1   Samuel 15  
    
8   3/4   k   Helsing Jacob och h:   1      8   3/4   k   Helsing Jacob och hustrun   1     
     syst Margeta     1         p Beata     1      1   1   Beata 18  
    
9   3/4   k   Klafwas Jöran & h:   1      9   3/4   k   Klafwas Jöran och hustrun   1     
     dr Beata              dr Beata, dr Matz och h     1   1      1      1   1   Beata 17  
    
11   3/4   k   Huggar Nils och mod:   1      11   3/4   k   Huggar Niels och modren   1     
     syst Brita              syst Brita           1   1     
    
10   3/4   k   Skata Matz och h:   1      10   3/4   k   Skata Matz och hustrun   1     
     syst: Lisa              syst: Lisa           1   1     
    
12   2/3   k   Rännar Bertold och h:   1            12   2/3   k   Rännar Bertold och hust:   1     
     p Margeta     1      1   1   Margeta 15  
13   1/2   k   Slögz Johan & h:   1    upp
     dr Matz        13   1/2   k   Slögz Johan och hustrun   1     
     p Beata     1         dr Matz, p Beata     1   1      1   1   Matz och Beata 18  
    
14   1/2   k   Slögz Erick och h:   1      14   1/2   k   Slögz Erick och hustrun   1     
     son Matz              son Matz     1         1   1   Matz 16 åhr  
    
15   1/2   k   Åkers Johan och h:   1      15   1/2   k   Åkers Johan och hustrun   1     
     son Johan        son Johan dr Margeta och Brita     1   2      1   1   Joh 19, Margeta 20  
     dr Margeta och Brita        Brita 17 åhr  
     dr Anders     1           
    
16   1/4   k   Snickars Marck & h:   1      16   1/4   k   Snickars Erick och Modren   1     
     son Erick              son Jacob     1         1   1   Jacob 16  
    
     Soldat Norbergs h:            Soldat Norbergs hust:            1     
     dito Ekqwists h:            dito Enqwists & Bromans h:            2     
     dito Bromans h:           
    
Palfwis     Palfwis    
1   1/4+1/2   sk   Skåtars Mårten & h:   1         1   1/4+1/2   sk   Skåtars Mårten och hust:   1         1   1    upp
     Bolagzman Matz & h   1      Bolagzman Matz och h:     1     
     dr Lars     1            dr Lars     1         1   1   Lars 20  
    
2   1,25   k   Lassus Mårten & h:   1      Tålfman      2   1,25   k   Lassus Mårten och hust:   1      Tålfman  
     son Abram        son Abram        Abram 17  
     dr Anna, Maria        dr Anna och Maria           1   1     
     dr Johan & h:     1   1        
     Soldat Rönlundz h:           
    
3   1   k   Yrias Hindrick      3   1   k   Yrias Hindrick     
     dr Anna        dr Anna       
     p Brita och Anna     2         p Brita och Anna           1   1     
     4   1   k   Knus Erick och hustrun   1         1   1     
4   1   k   Knus Erick och h:   1            dr Johan och hustrun     1         1   1     
    
5   3/4   k   Ström Anders & Mod   1      5   3/4   k   Ström Anders och Modren   1     
     syst Maria & Marg              syst Maria och Margeta        1      1   1   Margeta 16  
    
6   1/2   k   Ers Erick och h:   1      6   1/2   k   Ers Erick och hustrun   1     
     son Erick              son Erick och dr Margeta     1   1      1   1   Erick 16 Marg 15 upp
    
7   1/4   k   Petois Mickel & h   1      7   1/4   k   Petois Mickel och hustrun   1     
     son Abram              son Jacob     1         1   1   Jacob 18 åhr  
    
     Soldat Palms h:           
    
Bertby     Bertby    
1   1   k   Kålax Matz och Mormod:   1      1   1   k   Kålax Matz och Mormodren   1     
     br Giösta och Johan        br Giösta och Johan          
     p Maria     1         dr Lisa, p Maria     1            1   1   Giösta 17  
    
2   1   k   Finni Thomas och h:   1      2   1   k   Finni Thomas och hustrun   1     
     son Mårten & h:     1      son Mårten och hust     1     
     son Thomas        son Thomas, dr Brita    
     dr Brita              dr Brita     1   1      1   1   Tho 20 Brita 18  
    
3   1   k   Ollus Erick och h:   1      3   1   k   Ollus Erick och hustrun   1     
     son Johan        son Johan, dr Maria     1      1   1   Joh: 20 Maria 16  
     dr Maria             
     4   1   k   Toppars Matz    upp
4   1   k   Toppars Matz      p Anna     1      1   1     
     p Maria     1         Anna 15  
     5   1/2   k   Zackris Mickel och hustrun   1     
5   1   k   1/2+1/2 Zackris Mickel & h:   1            dr Margeta     1      1   1   Margeta 15  
     Abram      1/2      ibidem Abram            ogifft  
     p Lisa     1         p Lisa     1   1     
    
6   3/4   k   Kålax Matz och h:   1      6   3/4   k   Kålax Matz och hustrun   1     
     son Johan        son Johan       
     dr Maria och Anna              dr Maria och Anna           1   1     
    
7   3/4   k   Pädars Mårten & h:   1      7   3/4   k   Pedars Mårten och hust   1     
     son Johan        son Johan        Johan 20 åhr  
     dr Maria              dr Maria     1      1   1   Maria 17  
    
8   2/3   k   Strandas Mick och h:   1      8   2/3   k   Strandas Mick och hustrun   1     
     dr Margeta              dr Margeta och Anna     2      1   1   Marg 16 Anna 15  
    
9   2/3   k   Jofs Simon & h:   1      9   2/3   k   Jofs Simon och hustrun   1     
     p Anna     1         p Anna           1   1    upp
    
10   2/3   k   Tors Erick och h:   1      10   2/3   k   Tors Erick och hustrun   1     
     Mod: Maria (!)        dr gåssen Erick        Erick 15 åhr  
     p Susanna och Lisa     2         p Lisa och Maria     2      1   1   Lisa 19 Maria 15  
    
11   5/8   k   Antus Carl och h:   1      11   5/8   k   Antus Carl och hustrun   1     
     dr Anna              dr Anna        1   1   Anna 16 åhr  
     Bolagzman Jerimias & h:   1      Bolagzman Jeremias och hust   1     
     son Johan              son Johan           1   1   Johan 19  
    
12   5/8      Mattus Johan och h:   1      12   5/8      Mattus Johan och hustrun   1     
     dr Beata              dr Beata     1      1   1   Beata 17  
     bolagzman Daniel & mod:   1      bolagzman Daniel och mod:     1     
     br Hindrick        syst Susanna           1   1     
     syst Susanna             
     13   5/8      Tröttas Simon och hustrun   1     
13   5/8      Tröttas Simon och h   1      dr Margeta     1      1   1   Margeta 17  
     dr Margeta             
     14   1/2      Backils Erick och h:   1         1   1     
14   1/2      Backils Erick och h:   1          upp
     15   1/2      Gåll Carl     
15   1/2      Gåll Carl      dr Kierstin och Margeta       
     dr Brita, Maria, Kierstin, Margeta              sonahustrun           1   1   Kierst 20 Marg 18  
    
16   1/3      Swäns Mickel & h:   1      16   1/3      Swäns Mickel och hustrun   1     
     son Johan        p Susanna           1   1     
     p Lisa     1        
     Reservekarlen Daniel           12...     
     H:r Pastor: Hartman & h:       
     dr Jungfru Catharina Sophia & Christina        H:r Pastoren Hartman och hust       
     dr Matts, Mårten, Mickel, Mårten        dr Jungfru Catharina Sophia ch Christina        Catha Sophia 16 Christina 16  
     p Marg, Marg, Beata, Susanna, Maria,     dr Matts, Mårten, Mickel samt Hindrick     3         Hindrick 17  
     Magdalena och Anna Maria     7   14   1   Pastorat     p Lisa, Margeta, Beata, Margeta, Margeta    
     Karin, Karin och Anna Maria     6      2   16      12...   Lisa 16 Anna Maria 20  
     Klåckaren Jacob Wörlin & h:          
     Klockaren Jac: Wörlin och h:        2      1     
     Kåcklot Niels och hust     1   1         Kåcklot Niels och h:     1         1   1     
     Soldat Ströms Encka            Soldat Ströms Encka            1     
     dito Sundströms hust:            dito Sundströms h:            1     
     dito Wörgrens hust:            dito Wörgrens hust:            1    upp
     dito Dalins hust:            dito Dalins hust:            1     
     dito Lundbergs hust:            dito Lundbergs h:            1     
     dito Häggmans h:            dito Häggmans hust:            1     
    
     Summa     Summa    
     282   300   136   192   64   98   1072   78   8   35   121   304     253   282   128   184   89   107     1043   82      134   305    
    
Att föregående Mantahls och Röketals Längd efter weder-     Att föregående Mantals och Röketals Längd efter weder-    
börandernes giorde bekiännelse, hwilka uti Mantahls Commis-     börandernes giorde bekiänelse, hwilka utj Mantals Commis-    
sarie Instructions 5 § Namngifwes, rättel:n uprättat     sarie Instructions 5 § Namngifwes, rätteligen uprättat    
är, warandes ingen undandölgd, eller af längden utesluten     är, warandes ingen undandölgd, eller af längden utsluten    
som Mantals och Röketals Penningar betala bör, det     som Mantals och Röketals Penningarne betala bör, det    
intyga wij så mycket oss witterligit är på wåra samweten     intyga wij så mycket oss witterligit är på wåra samweten    
med egne namns och Signetens samt Bomärckens undersättjan-     med egne Namns och Signetens samt Bomärckens undersättian-    
de, Datum Wöro Sochn d:n 9 och 10 Decemb: 1747     "de; Datum Woro Sochn d:n 9 och 10 Decemb: 1748"    
    
Lorentz Lydgreen Georg Oxe     Lorentz Lydgreen Georg Oxe    
Mantals Commissarius Crono länsman     Mantals Commissarius Crono länsman    
    
Hindrick Kattill, Jöran Konsti, Simon Dahlkarl,     Uti Befaldningzmans wählbetrodde   upp
Matz Grim, Erick Brams, Johan Jofs,     her Anders Zepnins frånwaro    
Matts Skått, Anders Håfman, Jacob Mårtens,     på dess and... ämbetzförrättningar    
Jacob Sigfridz, Mårten Lassus     underskriff:ne effter anmodan    
Häradz Nämbd    
     Georg Oxe    
Med Härads Nämbd     Crono Länsman    
Collationerat emot Jordeboken till Nummer och    
Mantahl samt Fougderiets Exemplair af And: Lööf     Med Härads Nämbd    
     Collationerat emot Jordeboken till Nummer och    
     Mantahl samt Fougderiets Exemplair af And: Lööf    
    
     Hindrick Kattill, Anders Budd, Simon Dahlkarl,    
     Jöran Konsti, Jacob Mårtens, Jacob Sigfridz,    
     Anders Håfman, Matts Skått, Erik Brams,    
     Hindrik Kagg, Mårten Lassus, Johan Jofs    
     Häradz Nämbd    

Upptecknade av Joakim Förars.