några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
RÄKIPÄLDO  JÖRALA  ANDIALA  LOMBY  BERGBY  KÅSKEBY  MIEMOSBY  MÄCKIPÄ  WÖROBORG  ROKIOCKI  LÅLAX  TUCKOR  KÅFWIJOCKI  KÄRFZSOR  KAITZOR  KARFWAT  OXGANGAR  TEEGMO  QUIMO  MAXMO  KERCKLAX  LOTLAX  PALWIS  BERTEBY 
Jordebok 1682     JB Pro Ann 1685 formerat efter Landzcammarerarens nembligen    
     Wählb:e Christopher Harckz nöijachtige formular för Österbottns    
     Södrer fougderije som föllier    
Wöhro Sochn     Wöhro Sochn    
s. 206-     s. 274-    
    
RÄKIPÄLDO     RECKIPELDÅ    
   1   Erick Jacobzson [Pet]      11/4      Jacob Hinrichsson [Lillkarhu]     
11/2      Isach Jacobzson [Jåfs]      1      Michell Israelsson (!) [Jåfs]     
1      Hendrich Jöransson [Smeds]      1      Mårten Erichsson [Klemets]     
1      Sigfridh Bärtillsson [Storkarhu]      1      Anders Israelsson [Korfwolain]     
1      Jacob Hansson [Simons]      1      Erich Påhlsson     
   1   Hendrich Bertillsson [Omars]      1      Hinrich Jöransson [Smeds]     
1      Mårthen Hendrichzson (!) [Klemets]      1      Bärtell Erichsson     
1      Anders Michelsson [Israels]      1      Jacob Hansson [Simons]     
1      Johan Mattzson [Joskarhu]      1      Hinrich Bärtellsson [Omars]     
11/6      Markus Markusson [Wäst]      1      Johan Mattzson [Joskarhu]     
1      Anders Israelsson [Korfwolain]      11/6      Markus Matzson [Wäst]     
   1   Margeta Enckia [Långs]   optagit   1      Jacob Simonsson     
1      Johan Mårtensson [Bengs]      1      Karin Enckia    upp
5/6      Bertill Hansson Lu ... [Kastus]      1      Påwell Erichsson [Ehrs]     
1      Påhl Erichzson [Ehrs]      11/3      Simon Hansson [Bjons + Pörnull]     
11/3      Simon Hansson [Bjons + Pörnull]      1      Johan Mårtensson [Bengs]     
   1   Hendrich Peersson [Lillkarhu]      5/6      Bertell Hansson [Kastus]     
    
JÖRALA     JÖRALA BY    
1      Matz Hansson [Bertils]      1      Matz Hansson [Bertils]     
1      Lars Mårtensson [Jåfs]      11/2      Johan Matzson [Hertull]     
1      Gabriel Jacobzson [Jacobs]      1      Erich Andersson [Heinull]     
1      Thomas Jöransson [Nickull]      1      Gabriel Jacobsson [Jacobs]     
11/2      Johan Matzson L:r [Hertull]      1      Mårten Sigfredsson [Jåfs]     
1      Erich Andersson [Heinull]      1      Johan Hinrichsson [Kattil]     
1      Johan Henrichsson [Kattil]      1      Thomas Jöransson [Nickull]     
   1   Johan Erichzson [Johans]   optagit      1   Johan Erichzson [Johans]   Gammalt öde  
    
ANDIALA     ANDIALA    
   1   Margeta Enckia [Hirsal]   [oläsligt]   11/4      Mats Michelsson [Nyby]     
1      Thomas Michelsson [Hertus]      3/4      Thomas Bertelsson [Grannas]     
1      Michel Matzson [Mannil]      11/4      Mårten Ruuth   Länsman  
11/4      Mårten Ruut L:m      1      Margetha Enckia [Hertus]    upp
11/4      Mats Michelsson [Nyby]      1      Elias Matzson     
   1   Jacob Jacobzson [Antill]   optagit   1      Britha Enckia     
3/4      Simon Thomasson [Grannas]      1      Michell Matzson [Mannil]     
    
LOMBY     LOOMBY    
1      Mårthen Staphansson [Rasmus]      1      Mårthen Staphansson [Rasmus]     
   1   Bengt Bertillsson [Ohlis]      1      Bengt Bertillsson [Ohlis]     
1      Oluf Peersson [Ingå]      1      Johan Olofsson [Ingå]     
1      Anders Hansson [Jäppil]      1      Anders Hansson [Jäppil]     
1      Anders Bertillsson [Knuts]      1      Beata Nilssdotter [Nissil]   Ödhe  
   1   Axel Bertillsson [Skrivars]   optagit   1      Mårthen Bertellsson [Knuts]     
1      Anders Sigfridzson [Kylkinen]      1      Axell Johansson [Skrivars]     
   1   Beatha Enckia [Nissil]   ödhe   1      Anders Siffersson [Kylkinen]     
   1   Mårten Johansson [Budd]      1      Mårthen Erichsson [Thors]     
1      Mårten Ersson [Thors]      1      Hans Matzson [Kulp]     
1      Mårten Matzson [Kaustinen]      11/4      Markus Erichsson [Martois]     
11/4      Markus Erichsson [Martois]      1      Mårten Matzson [Kaustinen]     
1      Thomas Hansson [Kulp]      1      Mårthen Johansson [Budd]     
    
BERGBY     BERGBY   upp
11/4      Oluf Jacobzson [Jussil]      11/4      Olof Jacobsson [Jussil]     
   1   Isach Hindersson [Kjötar]     1   Isak Hindersson [Kjötar]     
1      Peer Hindersson [Ollil]      1      Pehr Hendersson [Ollil]     
1      Mickel Simonsson [Smeds]      1      Mickel Simonsson [Smeds]     
   1   Henrich Jönsson [Kånsti]      11/4      Anders Jacobzson [Kierp]     
11/4      Anders Jacobzson [Kierp]      1/2      Hinrick Påhlsson [Talus]     
1/2      Hinrick Påhlsson [Talus]      1      Mattz Michellsson [Jåpers]     
1      Hans Matzson [Jåpers]     1   Hinrich Jönsson [Kånsti]     
    
KÅSKEBY     KÅSKE BY    
1      Peer Matzson [Storknäck]      1      Pehr Matzson [Storknäck]     
1/2      Matz Jacobzson [Lillknäck]      1/2      Mattz Jacobzson [Lillknäck]     
1      Matz Hanson      1      Mattz Hanson     
1      Staphan Michelson      1      Staffan Michellson     
1      Jacob Matsson [Råndman]      1      Jacob Matzson [Råndman]     
5/8      Michell Erichsson [Knubb]      5/8      Michell Erichsson [Knubb]     
   5/8   Simon Thomasson [Knubb]     5/8   Simon Thomasson ?:r lijka [Knubb]     
2/3      Åke Johansson [Grobbils]      2/3      Åke Johansson [Grobbils]   Gästgif: och Påstbonde  
1      Simon Brusiusson [Klemets]      1      Simon Brusiesson [Klemets]     
3/4      Erich Michelsson [Bengs]      3/4      Erich Michelsson [Bengs]    upp
1      Isach Samuelsson [Kamis]      1      Isak Samuelsson [Kamis]     
   1   Erich Nicus Enckia      11/2      Ingeborgh Enckia [Dalkars]     
11/2      Simon Dalakarl     1   Erich Niroinens Enckia     
1/2      Mats Jacobzson [Råndman]      1/2      Mats Jacobzson [Råndman]     
    
MIEMOSBY     MIEMOSBY    
1      Jacob Abramsson [Juvas]      1      Jacob Abrahamsson [Juvas]     
1      Maria Enckia [Grannas]      1      Maria Enckia [Grannas]     
1      Peer Thomsson [Tun]      1      Peer Thomesson [Tun]     
11/4      Michell Peersson [Miemois]      11/4      Michell Persson [Miemois]     
1      Mårten Gabrielsson [Karjalain]      1      Johan Pehrssons Enckia [Kroks]     
1      Malin Erssdotter [Kroks]      1      Mårten Gabrielsson [Karjalain]     
1      Michel Matzson [Grims]      1      Michel Grijm     
1      Hans Olsson      1      Hans Grijm     
    
MÄCKIPÄ     MÄCKIPÄ    
3/4      Anna Enckia [Olis]      1      Bärtill Andersson [Antolis]     
1      Bärtill Andersson [Antolis]      11/6      Hinrich Johansson [Grägg]     
1      Karin Staphanssdr      43/4      Hans Tadman [Vöråborg]     
1      Abram Matzson [Murkais]      3/4      Anna Enckia [Olis]    upp
11/6      Henrich Johansson [Grägg]      1      Carin Staffanssdr     
1      Staphan Simonsson      1      Abram Matzson [Murkais]     
    
WÖROBORG    
   11/2   Hans Tadman    
   1/2   Johan Nilsson   Optagit    
   1/2   Michell Thomasson   Optagit    
   1/4   Michell Thomasson    
   1   Brita Enckia    
    
ROKIOCKI     RÖCKJOCKI    
1/4      Erich Hansson      1/4      Erich Hansson     
1      Erich Hansson el. Mi ... (?)      1      Britha Enckia     
3/4      Erich Hendersson      3/4      Simon Jacobsson     
5/6      Anders Hansson      5/6      Hans Andersson     
1      Mats Matzson      1/2      Michell Bertellsson     
1/2      Lars Mickelsson      1      Matz Matzson Knuths     
1      Mats Markuson      1      Mats Markusson     
1      Simon Simonsson      1      Simon Simonsson     
1      Hr Gustaff Gammal      1      Thomas Jacobsson    upp
1      Anders Thomasson      1      Mårthen Persson     
11/2      Hr Kyrckioherden Wernberg      11/6      Jacob Bertellsson     
1      Simon Mårtensson      3/4      Matz Matzson     
11/6      Jacob Andersson      11/2      Erich Josephsson     
3/4      Simon Matzson      11/2      Hr Christiern Wernberg     
1/2      Erich Fant      1      Gustaf Gammal     
11/2      Åke Erichzson      1/2      Sahl: H: Mårthens Enckia     
    
LÅLAX     LÅHLAX    
1      Lars Andersson [Jåfs]      1      Jacob Simonsson     
1/2      Mårten Henrichzson [Jåssis]      11/4      Hans Larsson [Måsa]     
1      Henrich Simonsson [Ollus]      1      Pehr Thomasson [Enges]   Optagit på friheet af Thomas Mårtensson (?)  
11/4      Hans Larsson [Måsa]      1      Carin Enckia [Ollus]     
1      Jacob Matzson [Bredfors]      1      Matz Hansson [Dunck]     
   1   Arfwid Silf:rbagge [Haga]   Optagit af dito   1      Anders Siffersson     
   1   Matz Hansson [Dunck]   Optagit af dito   1      Jacob Andersson [Jåfs]     
   1   Thomas Mårtenss [Enges]   Optagit af dito   1/2      Mårthen Hindersson [Jåssis]     
   1/2   Anders Bärtilss [Helsing]   Ödhe   1/2      Anders Bertelsson [Helsing]   uptagit av Henrich (?) Henrichsson  
    
TUCKOR     TUCKUR   upp
1      Lars Erichzson [Brors]      1      Lars Erichzson [Brors]     
   1   Erich Sigfersson [Akers]     1   Påfwell Staffansson [Akers]     
1/4      Anders Carlson [Jånt]      1      Mats Bertellsson [Skått]     
   1   Mats Bärtillsson [Skått]      11/12      Isak Simonsson [Sväls]     
11/12      Simon Andersson [Sväls]      3/4      Anders Andersson     
3/4      Hendrich Hansson [Back]      1      Abraham Hansson [Ehrs]     
1      Hans Abramsson [Ehrs]      3/4      Isak Andersson   ... och uptagit af Anders Peersson och skattar 1686  
1      Jacob Simonsson [Jåfs]      1      Jacob Simonsson [Jåfs]     
3/4      Gertru Enckia   Ödhe   1      Hans Markusson [Grind]     
   3/4   Anders Peersson [Finne]   Optagit   3/4      Hinrich Hansson [Back]     
1      Hans Markusson [Grind]    
    
KÅFWIJOCKI     KÅFWI JOCKI    
1      Henrich Matsson     1   Anders Jönsson     
3/4      Mats Carlsson      1      Simon Carlsson     
   1   Åke Peersson   Optagit   1      Hinrich Matzson     
1      Måns Matzson      1      Måns Matzson     
1/4      Mats Carlsson dito    
    
KÄRFZSOR     KÄRFZSOR   upp
3/4      Mats Michelsson [Tåss]      2/3      Erich Larsson [Håfman]     
   1/2   Peer Peersson [Pärus]      1      Simon Simonsson [Kafvus]     
2/3      Erich Larsson [Håfman]      3/4      Johan Bärtillsson [Herr]     
3/4      Johan Bärtillsson [Herr]     1/2   Peer Peersson [Pärus]     
1      Simon Simonsson [Kafvus]      3/4      Jacob Carlsson [Skarper]     
3/4      Jacob Carlsson [Skarper]     1   Walborg Enckia [Antus]     
   1   Walborg Enckia [Antus]      1/4      Fru Anna von Swalendorf [Håf]     
1/4      Anna von Swalendorfh [Håf]    
    
KAITZOR     KAITZÅR    
1      Joseph Markusson [Kejsar]      1      Joseph Markusson [Kejsar]     
   3/4   Johan Andersson     3/4   Johan Andersson     
1/3      Siffridh Matzson      1/3      Sigfred Matzson     
3/4      Hans Thomasson      3/4      Hans Thomasson     
3/4      Bertill Jacobzson      1      Johan Hinrichsson [Heikius]     
1      Henrich Ersson [Heikius]      3/4      Bärtill Jacobzson     
   1/4   Thomas Thomasson     1/4   Anders Håkansson     
   1/4   Anders Håkansson     1/4   Thomas Thomasson     
    
KARFWAT     KARFWAT   upp
1      Joseph Mårtensson [Ulvis]      1      Joseph Morthensson [Ulvis]     
2/3      Karin Enckia [Lassus]      2/3      Karin Enckia [Lassus]     
2/3      Per Matzson [Pet]      2/3      Erich Pehrsson [Pet]     
   1   Anders Matzson [Rännars]     1   Anders Matzson [Rännars]     
   1/2   Simon Matzson [Kåck]     1/2   Simon Matzson [Kåck]     
   2/3   Åke Olsson [Eurs]     2/3   Åke Olofsson [Eurs]     
    
[Oravais, Kimo]     [Oravais, Kimo]    
    
OXGANGAR     OXGANGAR    
1/2      Mats Abrahamsson [Abrams]      1/2      Anders Matzson [Abrams]     
1/2      Erich Matzson [Ryssas]      1/2      Erich Matzson [Ryssas]     
   1/2   Grel Matzson [Fusius]   Optagit      1/2   Grell Matzson [Fusius]   Optagit och skattar anno 1689  
   1/3   Simon Henrichzson      1/2      Abram Michellsson [Antus]     
   1/2   Gustaf Hansson [Skratars]      1/2      Erich Erichsson     
   1/2   Simon Henrichzson     1/2   Gustaf Hansson [Skratars]   Optagit af Isak Matzson  
1/2      Abram Michelsson [Antus]     1/3   Simon Henrichzson     
     1   Sigfred Matzson     
    
TEEGMO     TEEGMO   upp
1/3      Hans Peersson      1/3      Hans Pehrsson     
    
QUIMO     QWIMÅ    
3/4      Michell Matzson [Rådman]      3/4      Michell Erichzson [Rådman]     
1/2      Hans Jacobzson [Borgmästars]      1/2      Matz Hansson [Borgmästars]     
    
MAXMO     MAXMO    
1/2      Henrich Erichzsson [Kåck]      1/2      Mårthen Hinrichsson [Kåck]     
   1/3   Mats Markusson [Heir]     2   Tottesundz Säterije   Ödhe 11/3 ml  
   2   Tåttesundz Säterii     1/3   Mats Marckusson [Heir]     
   1   Påhl Simonsson [Kagg]     1   Påhl Simonsson [Kagg]     
1      Anders Fin      1      Anders Michellsson [Finne]     
   2/3   Matz Michelsson [Haals]     1/3   Anders Pusse     
   1/3   Anders Michelsson [Puss]     2/3   Matz Michellsson [Haals]   uptagit 1676 på 15 åhrs frijhet  
   1/4   Anders Peersson [Herus]     1/4   Anders Pehrsson [Herus]     
    
KERCKLAX     KIERCKLAX    
1      Michell Matzson [Öhling]      1      Michell Matzson [Öhling]     
1      Jacob Jacobzson [Furunäs]      1      Jacob Jacobsson [Furunäs]     
1      Matz Bärtillsson [Bertils]      1      Matz Bertellsson [Bertils]    upp
1      Mats Thomasson [Klemets]      1      Erich Påhlsson [Klemets?]     
   2/3   Nils Hindersson [Audas]     2/3   Niels Henrichsson [Audas]     
1      Johan Siffersson [Storm]      1      Staffan Johansson [Storm]     
2/3      Esaias Påhlsson [Esars]      1      Anders Ersson [Skarper]     
1      Erich Larsson [Lassus]      1      Erich Larsson [Lassus]     
1      Anders Ersson [Skarper]      2/3      Matz Påhlsson [Esars]     
   2/3   Mats Grelsson [Stenkull]     2/3   Mats Grelsson [Stenkull]     
1      Michell Andersson [Kull]      1      Michell Andersson [Kull]     
1      Michell Matzson [Guttas]      1      Michell Matzson [Guttas]     
1/2      Jacob Larsson [Smeds]      1/2      Jacob Larsson [Smeds]     
    
LOTLAX     LOTHLAX    
1      Erich Siffersson [Norken]      1      Erich Sigfredsson [Norken]     
1/2      Mårten Hansson [Slögs]      1/2      Mårthen Hansson [Slögs]     
1/2      Esaias Hansson [Slögs]      1/2      Esajas Hansson [Slögs]     
11/4      Matz Eskelsson [Blusi]      11/4      Matz Eskellsson [Blusi]     
1      Samuel Larsson [Lassus]      1      Samuel Larsson [Lassus]     
   3/4   Eskill Johansson [Helsing]     3/4   Eskell Johansson [Helsing]     
3/4      Erich Huggar     1   Johan Matzson [Backull]     
1      Gabriel Krook      1/4      Anders Philipsson [Snickars]    upp
   2/3   Magdalena Staak [Rännars]   Optagit   1/2      Marckus Simonss [Åkers]     
   3/4   Mårten Olsson [Klafvus]      1      Mårthen Andersson [Kullas]     
   3/4   Joseph Olsson [Skata]      1      Anna Enckia [Ohls]     
1      Johan Erssons Enkia [Ohls]     3/4   Joseph Olofsson [Skata]     
1      Mårten Andersson [Kullas]     3/4   Mårten Olofsson [Klafvus]     
1/4      Anders Philipsson [Snickars]     2/3   Biörckmans Enckia [Rännars]   Optagit 1685 af Åke Olofsson  
1/2      Markus Simonss [Åkers]      1      Gabriel Krook     
   1   Johan Matzson [Backull]      3/4      Erich Jacobsson [Huggar]     
    
PALWIS     PALWIS    
   3/4   Johan Michellsson     3/4   Johan Michellsson     
1/2      Jacob Matzson      1/2      Jacob Matzson     
3/4      Erich Jacobzson      3/4      Erich Jacobzson     
   1/4   Johan Larsson     1/4   Johan Larsson     
11/4      Erich Larsson      11/4      Erich Larsson   inlagt1/4 ml  
1      Esaias Larsson      1      Esajas Larsson     
1      Matz Larsson      1      Matz Larsson     
    
BERTEBY     BERTEBY    
1      Michell Ericzson [Kålax]     3/4   Carl Matzson [Lillkålax]   inlagt3/8 mant:l upp
   3/4   Carl Matzson [Lillkålax]      1      Michell Ericzson [Kålax]     
   1   Thomas Simonsson     1   Thomas Simonsson     
1      Henrich Olsson     1/2   Johan Markusson [Backils]     
2/3      Mats Erichzson      2/3      Mats Erichzson     
5/8      Thomas Simonsson [Antus]      1      Henrich Olofsson     
1/2      Mårten Simonsson      5/8      Thomas Simonsson [Antus]     
2/3      Anders Simonsson      1/2      Mårthen Simonsson     
   3/4   Gabriel Johansson [Pedar]   Optagit   2/3      Anders Simonsson     
   3/4   Esaias Erichzson [Trött]     3/4   Gabriel Johansson [Pedar]     
   1/3   Matz Olsson      5/8      Matz Jöransson     
5/8      Mats Jöransson     1/3   Matz Olofsson     
1      Mårten Grelsson      1      Mårthen Grelsson     
1      Zachris Ersson      1      Zacharias Erichsson     
   2/3   Erich Simonsson     2/3   Erich Simonsson     
   1/2   Johan Markusson [Backils]   Ödhe      3/4   Esajas Erichsson [Trött]   uptagit för1/2 mtl  

Upptecknade av Joakim Förars.