några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
RÄKIPELDO  JÖRALA  ANDIALA  LOMBY  BERGBY  KÅSKEBY  MIEMOSBY  MÄKIPÄ  RÖKIÖBY  LÅHLBY  TUCKUR  KÅFJOCKI  KARFZOR  KAITZOR  KARFWAT  TEUGMO  OXGANGAR  QWIMO  MAXMOBY  KIERCKLAX  LOTLAX  PALFWIS  BERTBY 
Qwarn Tuls Mantals Längd    
Af Wöhro Sochn Pro Anno 1728    
    
Nr   Mtl      Namn   h,m   s,d   d,p   inh   sa  
    
RÄKIPELDO    
1   11/4   s   Jofz Carl och hust      1    
2   1   s   Simos Michell och hust   2      1       
3   1   s   Storkarhu hust Margeta   1       
4   5/6   s   Kastus Matz och hust   2      1       
5   11/6   k   Wäst Johan och hust   2      1       
6   1   k   Peetz Erich   1      2       
7   1   k   Lillkarhu Hindrich och h       
8   1   k   Simons Michell   1      1       
9   1   k   Omar Isach och hust   2      1       
10   1   k   Clemetz Jacob och hust       
11   1   k   Israels Hans och hust   2   1   2       
12   1   k   Josskarhu Samuel och Modr   2      1       
13   1   k   Korfwolain Johan   1   1   3       
14   1   k   Långz Daniel och hust   2      1      upp
15   1   k   Bäns Johan och hust       
16   1   k   Ers Matz och hust   2   2   3       
17   2/3   k   Bions Johan och hust       
18   2/3   k   Pernull Bertill och hust       
    
JÖRALA    
1   11/2   s   Härtull Simon och hust   2   1   3       
2   1   s   Jofz Mårten och hust   2      3       
3   11/2   k   Johans Jöran och hust       
4   1   k   Bertils Carl och hust   2   1   2       
5   1   k   Häinul Michel och hust   2   1   1       
6   1   k   Katill Hindrich och hust   2   1   2       
7   1   k   Jacobs Michell och hust   2   1   1       
8   1   k   Nickull Michell och hust   2      1       
9   1/4   k   Kaujerfwi hust Marja   1   1   1       
    
ANDIALA    
1   11/4   s   Rutz Mårten och hust   2   1   1       
2   1   s   Mannell Matz och hust   2      1       
3   3/4   s   Grannas Marckus och hust      upp
4   11/4   k   Nyby Enck Anna   1   1   1       
5   1   k   Hirsahl Anders och hust       
6   1   k   Hertus Lahrs och Modr       
7   1   k   Anttila Johan och hust       
    
LOMBY    
1   11/4   s   Martois Hindrich och hust   2      1       
2   1   s   Budd Michell och hust   2       
3   1   s   Kylckinen Hindrich och hust   2   1   1       
4   1   s   Thors Matz och hust   2      1       
5   1   k   Rassmus Simon och hust       
6   1   k   Olis Hindrich och hust       
7   1   k   Jäppell Matz och hust   2      1       
8   1   k   Knuus Matz och hust   2      1   2    
9   1   k   Skrifwars hust Maria   1      1       
10   1   k   Ingå Johan och hust   2      1       
11   1   k   Kulpas Olof och hust       
12   1   k   Kaustinen Isach och hust       
13   1   k   Nissull Jacob och hust       
     Inh Eskill och hust     2   upp
    
BERGBY    
1   11/4   k   Jussill Abraham och modr   2      1       
2   11/4   k   Kierp hust Mahlin   1      1       
3   1   k   Kiötar Matz och hust       
4   1   k   Ollil Thomas och hust   2      1       
5   1   k   Smedz Matz   1      1       
6   1   k   Thalus Erich och hust       
7   1   k   Kånsti Jöran och hust       
8   1   k   Jåpers Matz   1      1       
     Inhyses Skiutsrättaren Anders [Kötar]     1   1    
    
KÅSKEBY    
   11/2   s   Dahlkarl Simon och hust   2   2   1       
   2/3   s   Gråbbils Erich och hust   2      2       
   11/4   k   Knubb Johan   1   1   2       
   1   k   Storlund Erich och hust   2      1       
   1   k   Kråkas Matz och hust       
   1   k   Sippuls Johan och hust       
   1   k   Clemetz Matz och hust      upp
   1   k   Rådman Michell och hust   2      1       
   1   k   Camminen Mårten och Mod   2   1   1       
   1   k   Nickonen Matz och hust       
   3/4   k   Bengtz Isach och hust       
   1/2   k   Knäck Erich   1   1   1       
    
MIEMOSBY    
1   1   s   Grannas Michell och hust   2       
2   1   s   Karjalain Abraham och h       
3   1   s   Grim Matz och hust       
4   11/4   k   Miemonen     öde  
5   1   k   Jufwas Matz och hust       
6   1   k   Tuns Daniel och hust       
7   1   k   Krokz Anders och hust   2      2       
8   1   k   Grijm Erich och hust   2       
    
MÄKIPÄ    
1   11/3   sk   Murckain Johan och h   2      2       
2   11/6   k   Grägg Carl och hust   2   1   3       
3   1   k   Säpp Isach och Modren   2      1      upp
4   1   k   Antohlis hust Anna   1      1       
5   1   k   Olis Johan och hustrun   2      1       
6   1   k   Wöroborg Landbonden Matz och hust       
7   1/2   k   Lillånd Lahrs   1      1       
8   1/2   k   Storlånd Erich och hust       
9   1/2   k   Gammals Staphan och h       
    
RÖKIÖBY    
1   11/2   s   Smårus hust Anna       
2   1/41/2   sk   Pitar Michell och hust   2      2       
3   11/2   k   Hålms På H:r Probst Gezeli    
     landb hust Lijssa       
4   1   k   Påhls Matz och hustrun       
5   1   k   Kullas Michell och hust   2   1   2       
6   1   k   Höjer     öde  
7   1   k   Knuus landb Simon och h       
8   1   k   Gammals Pähr och hust       
9   1   k   Andtbrams Matz och h       
10   1   k   Nygårdz Ländzm Georg Oxe och hust   2      2       
11   1   k   Bagge Erich och hust   2      upp
12   3/4   k   Rex Anders och hust   2      1       
13   3/4   k   Swäns Erich och hust       
14   1/2   k   Brams Erich   1      1       
15   1/2   k   Klärck Samuel och h   2      1       
16   1/2   k   Anttus Cacell:n H:r Joh: Asproth och h   2   1   2       
    
LÅHLBY    
1   1   s   Joffs Johan och hust   2      1       
2   1   s   Bredfors Jacob och hust   2      1       
3   1/2   s   Jossis Hindrich och h       
4   11/4   k   Måsa Hindrich och hust   2   1   1       
5   1   k   Ollis Erichz Beata   1      1       
6   1   k   Haga Johan och hust       
7   1   k   Engels Pähr och hust   2       
8   1   k   Dunck Erich och hust       
9   1/2   k   Hälsing hustru Anna   1      1       
    
TUCKUR    
1   1   s   Ers Hans och hust   2       
2   1   s   Jofz Simon och hust   2   1   1      upp
3   1   s   Grindas Matz och hust   2      1       
4   1   k   Brors Mårthen och hust   2      1       
5   1   k   Åkers Johan och hust   2       
6   1   k   Skåttas Matz och hust   2   1   2       
7   3/4   k   Back Thomas och hust       
8   3/4   k   Rek Daniel och hust       
9   2/3   k   Swähls Matz   1      1       
10   3/4   k   Finni Samuel och hust   2      1       
11   1/4   k   Jonttas Carl och hust   2   1   1       
12   1/4   k   Kåck Matz och hust   2      1       
    
KÅFJOCKI    
1   1   s   Jörans el. Bertills Jöran och h   2       
2   3/8      Storwidd \    
3   3/8   s   Lillwidd / Matz och hust   2      1       
4   1/2   s   Månsus Michell och hust   2      1       
5   1   k   Ingo Mårten och hust       
6   1/2   k   Smedz Erich och hust   2      1       
    
KARFZOR   upp
1   3/4   s   Herr Giösta och hust       
2   2/3   s   Håfman Anders och hust   2   1   1       
3   1/21/2   sk   Kafwus el Simons Simon och hust   2   1   1       
4   1/4   s   Håff Mårten   1      1       
5   1   k   Anttus Pehr och hust       
6   3/4   k   Tåss Matz och hust       
7   3/4   k   Skarp Anders       
8   1/2   k   Perus Enck Margeta   1      1       
    
KAITZOR    
1   1   k   Keisar Marja   1      1       
2   1   k   Häikus Jacob och hust   2   1   2       
3   3/4   k   Finne Johan   1       
4   3/4   k   Hannus Matz och hust   2      1       
5   3/4   k   Bertills Erich och hust   2   1   1       
6   1/3   k   Sigfredz Mårthen och Modren   2      1       
7   1/4   k   Håkus Anders och hust   2   1   1       
8   1/4   k   Präst Enck Marja   2      1       
    
KARFWAT   upp
1   1   s   Ulfwis Matz   1   1   1       
2   2/3   s   Peetz Pake och hust       
3   1   k   Rennars Mårten och h   2      1       
4   2/3   k   Lassus Johan och hust   2      1       
5   2/3   k   Aur Matz och hust   2      1       
6   1/2   k   Kåckas Carl och hust       
    
TEUGMO    
1   1/3   k   Isach och hustrun   2      1       
    
OXGANGAR    
1   1/2   s   Abrams Michell och hust   2      2       
2   1/2   s   Anttus Michell och hust   2   2   1       
3   1   k   Sigfredz Michell och hust       
4   1/2   k   Ryssas Mårthen och hust   2   1   1       
6   1/2   k   Fusius hust Gertrug       
5   1/2   k   Nissus Isach och hust       
7   1/2   k   Skreddars Gustaf och hust       
8   1/3   k   Skieppars Marja   1      1       
   upp
QWIMO    
1   3/4   s   Rådman Matz och hust       
2   1/2   s   Borgmästar Mårten   1   1      1    
    
MAXMOBY    
1   1   s   Finne Daniel och hust   2   1   2       
2   2   s   Tåttesund Befallningzm   2   4   6      12  
     och hust    
3   2/3   k   Hals Enckian Anna   1   1   1       
4   1/2   k   Klåckars Jacob och hust   2      1       
5   1/2   k   Kagg Hindrich och hust   2      1       
6   1/2   k   Eurs Enck Anna   1      1       
7   1/3   k   Heirwijk landb Hend och h       
8   1/3   k   Puss Michell och hust   2      2       
9   1/2   k   Häros Michell och hust       
     Kyrckiowächtarens hust Brita     1    
    
KIERCKLAX    
1   1   k   Ölling Johan och hust   2      1       
2   1   k   Furunäs hust Margeta   1      1      upp
3   1   k   Bertils Jacob och hust   2      1       
4   1   k   Clemetz Enck Anna   1      2       
5   1   k   Storm Michell och hust   2   1   2       
6   1   k   Skarper Matz och hust   2      1       
7   1   k   Lassus Erich och hust   2      1       
8      k   Guttas hust Anna   1      1       
9      k   Kullas Matz och hust   2      1       
10      k   Audas Jacob och hust       
11      k   Esars Mårthen och hust   2      1       
12      k   Simon el. Smedz Simon och hust   2   1   1       
13      k   Steenkull Salmon och hust       
14      k   Kiulz Hindrich och hust       
    
LOTLAX    
1   11/4   k   Blusi Simon   1   1   2       
2   1   k   Norckonen Anders och h       
3   1   k   Lassus Anders och hust   2      2       
4   1   k   Backull Anders och hust   2      1       
5   1   k   Kullas Matz och hust   2      1       
6   1   k   Ohls Matz och hust      upp
7   1   k   Krokz Simon (!) och hust       
8   3/4   k   Helsing Hindrich och h       
9   3/4   k   Klafwus     öde  
10   3/4   k   Skata Matz och hust       
11   3/4   k   Huggar     öde  
12   2/3   k   Rennars Simon och hust       
13   1/2   k   Slög Samuel och hust       
14   1/2   k   Samuel å Elias Slög och hust   2      1       
15   1/2   k   Åkers Johan och hust       
16   1/4   k   Snickars Markus och h       
    
PALFWIS    
1   1/41/2   sk   Skåtars Erich och hust   2      1       
2   11/4   s   Lassus Mårthen och hust   2      1       
3   1   s   Yrjans Hindrich och hust       
4   1   s   Knuus     öde  
5   3/4   s   Ströms Michell och hust   2      1       
6   1/2   s   Ers Thomas   1      2       
7   1/4   s   Peetas hust Anna   1       
     Inh Anna och Walborg     2   upp
    
BERTBY    
1   1   k   Kålax Matz   1   1   1       
2   1   k   Finnas Thomas och hust   2   2   2       
3   1   k   Ollas Erich och hust   2      1       
4   1   k   Tåppar Matz och hust   2       
5   1   k   Zachris Matz   1      1       
6   3/4   k   Kålax Matz och hust   2   1   1       
7   3/4   k   Pedars Mårten och hust   2      2       
8   1/3   k   Strandas Michell och hust   2      1       
9   2/3   k   Joffz Michell och hust   2       
10   1/3   k   Tors Hendrich och hust   2   1   1       
11   5/8   k   Anttus Anders och hust   2      1       
12   5/8   k   Mattus Erich och hust   2   1   3       
13   5/8   k   Tröttas hust Marja   1      2       
14   5/8   k   Bertill Enck Barbro   1      1       
15   1/2   k   Gåll Carl och hust   2   1   1       
16   1/3   k   Swänds Simon och hustrun   2       
     Hr Probst Laurentius Gezelius    
     och des fam   2   2   5      upp
     Klåckaren Gustaf Gustafss     1    
     Skogwachtare Niels och hust       
    
     503   162   328      1004  
    
Att föregående Längd, efter wederbörandenes gjorde    
bekännelse, hwilcka utij Mantahls Commissarie Instructions 5 §    
Nampgifwes wettiligen uprättat är menandes ingen undandölgd    
"eller af längden utjsluten som Mantahls penningarne betahla bör;"    
det intyga wij så mycket oss wetterliget är på wåra Samweten med    
... Nampns och Signetens sampt Bomärckens underskrift .....    
Datum Wöhro af 20 Januarij A: 1729    
Joh: Degerström Georg Oxe    

Upptecknade av Joakim Förars.