några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipeldo  Jöreleby  Andiala  Lomby  Bergby  Kaskeby  Miemosby  Mäkipä  Rokio  Lolax  Tukur  Kimo  Karwat  Kaitsår  Karffsår  Kowijoki  Lotlax  Palvis  Kierklax  Maxmo  Quimo o. Teumo  Oxgangar  Bertby  Oravas  Rekipeldo  Lolax  Lomby  Koskeby  Lomby  Lolax  Kimo  Maxmo  Bertby  Rekipelto  Bergby  Orivas  Maxmo 
Rote mantalet aff Wöro Sochn Hwarefter utskrifning hållen är den 19 Januarij, Anno 1644    
    
Rekipeldo    
11/4   Jacob Hindersson [Jåfs]    
2   Thomas Matzsson    
1   Hindr Matzsson    
1   Hans Simonsson [Simons]   Kneckt för denna rothe 36 år    
1   Erich Clemetzss [Klemets]    
1   Israel Larsson [Israels]    
1   Margeta enckia [Joskarhu]    
11/6   Marcus Matzsson [Wäst]    
1   Erich Larsson    
1/3   Hans Grelsson [Kastus]    
1   Erich Jacobsson    
11/3   Michel Persson [Bjons + Pörnull]    
1/2   Bengt Rasmusson (?)    
    
Jöreleby    
1   Marthen Knutzsson    
1   Hans Larsson [Bertils]   upp
1   Matz Mårthensson [Hertull]    
1   And Ersson [Heinull]    
1   Hindr Mårensson [Kattil]    
2   Matz Jacobsson [Jakas]    
1   Mårthen Siffersson [Jåfs]    
   Daniel Simonsson   Kneckt för denna roten 25 år    
    
Andiala    
1   Elia Matzsson [Hirsal]    
1   Michel Matzsson [Hertus]   Bror Thomas kneckt 28 år    
3/4   Bertil Ersson [Grannas]    
1   Brita Enckia    
11/4   Bertil Hindersson [Ruths]    
11/4   Anna Enckia [Nyby]    
1   Lars Mårtenss    
    
Lomby    
1   Staffan Nilsson    
11/4   Erich Markusso    
1   Hans Matzsson   upp
1   Oloff Persson    
1   Matz Månsson    
1   Nils Månsson    
1   Bertil Marthess    
1   Malin Enckia    
1   Jacob Sifferss,   Son Jacob kneckt 18 år    
    
Bergby    
11/4   Jacob Matzsson    
1   Hindr Persson    
11/4   Bertil Jonsson    
1   Johan Michelsson    
1   Hans Matzsson    
    
Kaskeby    
1/2   Jacob Mårthensson    
1   Isak Larsson    
1   Bertil Olofsson    
11/4   Anders Matzsson    
2/3   Johan Grelsson   upp
1   Anders Clemetzsson    
1   Staffan Michelsson    
1   Erich Ersson,   Dräng Hindr Persson kneckt 19 år    
1   Blusi Hindersson    
1   Anders Josephsson    
    
Miemosby    
3/4   Lars Mårthensson    
1   Abre Mårtenss,   Pehr kneckt 44 år    
2   Oche Persson [Grannas]    
1   Thomas Siffersson [Tun]    
11/4   Jacob Oluffsson [Miemois]    
1   Erich Larsson    
1   Hindr Mårtenss [Karjalain]    
1   Oloff Andersson [Grijm]    
1   Simon Oluffsson [Grim]    
    
Mäkipä    
3/4   Staffu Persson [Olis]    
1   Anders Matzsson   upp
11/6   Johan Simonsson [Grägg]    
1   Simo Andersson    
3/4   Thomas Eskilsson   Kneckt 25 år   § 35?     
1   Staffa Simonsson    
1   Matz Abramsson    
    
Rokio    
1/4   Erich Grelsson [Pytar]    
1   Mich Matzsson [Kullas]    
3/4   Hans Andersson [Antus]    
5/6   Jacob Markusson [Rex]    
1   Markus Eskilsson [Höijer]    
1   Matz Knutzson [Knuts]    
1/2   Michel Bertilsson [Brams],   Kneckt 25 år    
1   Simo Bertilsson [Smårus]    
1   Thomas Jacobsson [Antbrams]   Brodern Simon 22 år kneckt      §  
1   Mårthen Persson [Bagg]    
11/8   Jacob Bertilss [Påhls]    
3/4   Matz Suensson [Svens]    
   upp
Lolax    
11/2   Michel Matzsson    
1   Karin Enckia    
1   Jacob Thomasson [Haga]   Broder Simo 22 år knecht    
11/4   Karin Enckia [Måsa]    
1   Simo Mårthensson    
    
Tukur    
1   Erich Larsson    
1   Dårdi Enckia    
1   Erich Matzsson    
1   Isak Simonsson    
3/4   Oloff Andersson [Back]    
1   Abram Hansson    
1   Simo Matzsson    
    
Kimo    
    
Karwat    
11/4   Lars Josephsson   upp
2/3   Margeta enckia    
2/3   Per Matzsson    
1   Simo Larsson    
1/2   Erich Matzsson    
    
Kaitsår    
1   Matz Larsson    
1/2   Carin Enckia    
3/4   Lisbetta Enckia    
3/4   Hindr Ersson [Heikius]    
1/2   Jacob Larsson    
1/3   Oluff Nilsson    
    
Karffsår    
1/3   Oluff Nilsson    
3/4   Margit Enckia [Tåss]    
1/2   Anna Enckia    
2/3   Lars Bengtsson [Håfman]    
1   Simo Larsson [Kafvus]    
1   Bertil Larsson [Herr]   upp
3/4   Carl Hindersson [Skarper]    
1/2   And Ersson   Kneckt    
    
Kowijoki    
1/2   Måns Matzsson [Månsus]    
1   Matz Bertilsson [Bertils]    
1   Carl Carlsson [Storvidd]    
    
Lotlax    
1   Kirstin Enckia [Norken]    
1   Hans Matzsson [Slögs]    
1   Lars Mårthensson [Lassus]    
11/4   Matz Eskilsson [Blusi]    
11/4   Philpus Oluffsson [Snickars]    
11/4   Bengt Bertilsson    
1   Matz Oluffsson [Kullas]    
1   Erich Simonsson [Ohls]    
3/4   Joseph Oluffsson [Skata]    
3/4   Simo Simonsson    
2/3   And Jönsson   upp
1/3   Matz Siffersson    
    
Palvis    
1/2   Jacob Matzsson    
1/2   Matz Knutzson    
3/4   Jacob Michelss    
1/4   Claes Larsson    
1   Erich Larsson [Lassus]    
1   Hans Jörensson [Yrjas]    
1   Lars Andersson    
    
Kierklax    
1   Matz Jonsson    
1   Mårthen Larsson    
1   Bertil Larsson    
1   Clemet Clemetss    
2/3   Carl Michelsson    
1   Johan Siffersson    
2/3   Esaias Pålsson    
1   Lars Ersson   Kneckt 45 år   upp
2/3   Jacob Thomasson    
1   Michel Andersson    
1   Matz Michelsson    
1/2   Matz Jönsson    
    
Maxmo    
1/3   Chirstin Enckia    
1   Michel Bertilss,   Broder Matz kneckt 23 år    
2/3   Simo Jacobsson    
1/2   Erich Persson    
2/3   Michel Fransson    
    
Quimo o. Teumo    
1/3   And Ersson    
1/2   Hans Jacobsson    
3/4   Erich Larsson    
    
Oxgangar    
1/2   Abra Jönsson    
1/2   Mattz Siffersson   upp
1   Siffer Matzsson    
3/4   Matz Ersson,   Son Erich kneckt 23 år    
1/2   Oloff Simoss    
1/2   And Mårthenss    
    
Bertby    
3/4   Gertrud Enckia    
1   Erich Simoss    
1/2   Elin Enckia    
2/3   Erich Mårtthenss    
1   Oloff Josephsson [Ollus]    
11g12   Simon Andersson [Antus]    
1/2   Simo Persson [Gåll]    
11/3   Simo Jörensson [Jåfs]    
2/3   Matz Matzsson    
1   Jacob Matzsson [Tåppar]    
1   Erich Simonsson [Zachris]   Kneckt 40 år    
    
Oravas    
11/4   Matz Bertilsson   upp
    
Desse effterskrifne officerer besittia sielf sina hemman    
    
Rekipeldo    
1   Åke Siffersson   Fendrich    
    
Lolax    
1/2   Hind Jönsson   Fendrich    
    
Lomby    
1   Staffa Thomsson   Fältvärer    
    
Koskeby    
11/2   Hans Ochesson   Ryttare    
    
Desse effterskrifne såldatzhustrur hafwa inge manshielp hemma och männen äro sielfwa i tiensten i Ryssland    
    
Lomby    
11/4   Erich Andersson   Soldatt    
   upp
Lolax    
1   Anders Siffersson   Soldatt    
    
Kimo    
3/4   Jacob Aura   Soldatt    
1/4   Mårthen Persson   Soldatt    
    
Maxmo    
1/4   Mårthen Erss   Soldatt    
    
Bertby    
11/4   Simo Persson    
11/2   Gabriel Mathae,   Brukas under presteboordet och inga huus på    
11/2   Gustavus Gabrielij    
    
Dessa effterskrifne hafwa wälborne Landzhöfdingens friheetz breef och uptagit ödes hemman    
    
Rekipelto    
1   Kierstin Enckia    
   upp
Bergby    
1   Erich Jacobss    
    
Orivas    
11/4   Mårth Ersso    
    
Maxmo    
1   Simo Bertilss    
1/3   Marcus Simoss    
    
Gabriel Matthaei Gammal    
Effter wälborne Landzhödingens befalning    
wälb:e Herrens H:r Suante Horns frånwaro underskrifwen    
Jacob Hansson Nicarby    

Upptecknade av Joakim Förars.