några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Rekipeldo    Jörala  Andiala    Lomby    Bergby    Kåskby    Miemoisby  Mäkipä    Rökiå  Lålax  Tuckur  Kåfjoki  Kaitzor (pro Karfsor)  Kaitzor  Karfwat  Teugmu  Oxgang  Palfwis  Lotlax  Bertby  Maxmå Cappell  Kierklax  Årawais Cappell  Kimå by  Keskis 
Wörå Sochns 1719 åhrs Mantals Längd till den Ryska Indeelningen                  
För hwart hemman anslagne Mantalen uthwijsandes derjemptte huru många Man- och Qwinnoköhn    
uti heela Sochnen finnes, sampt all Böndernes utsäde i ägor, Boskap jemptte fänad med mehra som längden utwijsar.    
    
Mantal   Bondens nampn   Betaln.-   Utsäde 1718-19     Kreatur   Anmärkningar                
      förmåga   Rågh      Korn    
      A<   T:a   C:p   T:a   C:p    
Rekipeldo      
   Peet hemmanet   öde           huarken någon åboo eller å hemmanet besått    
   Jofz hemmanet   öde      huarken någon åboo eller å hemmanet besått    
1/8   Maria Smetz   förmögen      24      20   1/2 häst, 2 kor, 2 kalfwar   änckia dess man slagen widh Storkyro    
   dott. Anna     öfriga dehlar af åkren i linda    
   dott. Lijsa        
1/32   Joh. Lillkarhu Siukl.   oförmögen      3      3   1ko   Bonden nyligen tilkommit    
   hust. Lijsa    
   Margeta Storkarhu   öde     har eij sådt mera än några Capp: rågh    
     sitter medh många små barn    
     förseer hemmanet medh en annan åbo    
5/32   Michel Simos   förmögen      28   1 häst, 3 kor, 2 kalfwar    
   dott. Lijsa    upp
   Carin Omars   öde     änckia, mannen slagen i Storkyro        
5/32   Margeta Clemes   förmögen      30   1 häst, 2 kor    
   Syster Maria    
5/32   Lijsa Israels   förmögen      29      16   1/2 häst, 1 ko, 1 kalf, 1 fåhr   änckia, mannen förmenas wara slagen    
3/32   Mårten Josskarhu   oförmögen      8      8   1ko   "Befallning; förseer hemmanet med en bättre åbo"    
   Syst. Brijta        
3/32   Mårt. Wäst   oförmögen      6      7   2 kor   Siukl.    
   hust Lijsa   oförmögen    
3/16   Johan Korfwol.     1 häst, 3 kor, 2 kalfwar, 2 fåhr        
   hust. Lijsa        
   Bh Lijsbetta   förmögen   1   10   1   18    
3/16   Dan. Lang   förmögen   1   2   1   4   1 häst, 3 kor, 1 fåhr    
   hust. Giertru    
3/16   Johan Bengz   förmögen   1   6   1   18   1 häst, 3 kor, 2kalfwar    
   hust. Maria    
   Pijgan Brijta     
3/16   Jacob Kastus g:l och siukl:   förmögen      30   1   20   1 häst, 2 kor, 2 kalfwar   Bonden gl.        
   dottren Margeta        
7/32   Mattz Ers   förmögen   1   9   1   20   2 hästar, 3 kor, 2 kalfwar    
   hustrun Maria       upp
   B:Enck Margeta g:l          
   Syst. Margeta        
3/32   Lijsbetta Pörnul   förmögen   1   8   1   8   1 oxe, 1 ko, 1 kalf        
   Syster Margeta        
   Erich Pörnuls öde   öde     in totum öde    
    
Jörala    
1/32   Johan Bertils   oförmögen      4      3   2 kalfwar, 2 fåhr   alldehles fattig och arm ber försees med en an    
   hust. Maria        
9/32   Simon Hertull   förmögen   1   16   1   20   2 hästar, 4 kor, 3 kalfwar    
   hust. Anna    
   Enck. Beata      
1/8   Carin Heijnull   oförmögen      16      10   1 ko, 1 kalf    
   Sohn Michell Siukl.    
   Walborg Catil   öde     Beboos af een ung Pijga    
   Syster Maria    
1/4   Michell Jofz   förmögen   1   18   1   18   1 häst, 3 kor, 2 kalfwar    
   Swägerskan Walborg    
   dotter Maria        
   dotter Anna       upp
   Margeta Jacobz   öde     äncka utfattig        
1/16   Anna Nickul   oförmögen      4      6   2 kor   gården afbrändt 1714 in Martii        
   Syst. Beata        
   Nybonden   öde     alldeles ingen åboo    
1/16   Maria Caurjerfwi   oförmögen      4      8   2 oxar   åkren af odugl: Sandjord. Både man och hustru gambla        
   Pijgan Brijta    
    
Andiala      
   Hirsal Margeta   öde     intet någon kappa utsädhe    
1/32   Margeta Hertus   oförmögen      2      3   1 oxe, 1 ko   utfattig medh många små barn        
   Swäg Brijta    
1/16   Mattz Mannil   förmögen      28   1   18   1 häst, 4 kor, 2 fåhr    
   hust. Carin        
1/4   Mårten Ruuth   förmögen   1   4   1   16   1 oxe, 3 kor, 1 kalf, 4 fåhr        
   hust. Maria    
   Pijg. Maria    
1/32   Anna Nyby   oförmögen      15      17   1 ko, 1 kalf   Mannen wed Kyro slaget bårtkommen    
   Swäg. Maria    
   Antil hemmanet   öde     Purt öde        
5/34   Isaac Grannas   förmögen      28   1   13   1 häst, 2 kor, 1 kalf       upp
   B. Enck. Brijta    
   Syst. Margeta    
    
Lomby      
   Brijta Rasmus   öde     öde    
   Brijta Ohlis   öde     öde    
   Buddas hemman   öde     öde    
   Nissill hemmanet   öde     öde    
   Knus hemmanet   öde     öde    
   Skrifvars hemmanet   öde     öde    
   Carin Kylkis   öde     öde, eij mehra uthsäde än några kappar Barnen går at bettla    
   Maria Jäppil   öde    
1/32   Johan Ingo   oförmögen      6      10      I höst är hemmanet tillträdt    
   hust. Maria    
1/32   Chirstin Tors   oförmögen      4      8   1 oxe    
   Kulpas hemmanet   öde     Purt i öde och afbränt        
   Erich Martois   öde     Nyl. hemmanet tillträdt och gården afbrändt, allenast några kappar uttsådt.        
   h Anna        
   Isaac Staffans     öde       I denna sommar hemmanet tillträdt    
   hust. Anna   upp
    
Bergby      
   Jussill   hemmanet     öde      Jusel hemmanet aldehles öde    
   And. Kiötar   öde     Sitter såsom een inhysing, hinner eij heller cultivera hemmanet för    
   hust. Maria     sin skiutsrättartienst skull.    
5/32   Thomas Ollil   förmögen      26   1      1 häst, 2 kor, 2 fåhr    
   hust. Brijta    
   Syst. Anna    
3/32   Mattz Smetz   oförmögen      8   12      2 kor, 1 fåhr   Siukl. [tunnor pro cappar?]    
   hust. Carin    
   Konsti hemmanet   öde     alldeles öde    
   Maria Talus   öde     alldeles öde    
   Anna Jåpers   öde     alldeles öde    
   Bertill Kiärp   öde     I sommar hemmanet emottagit    
   hust. Malin   öde     och där är ej mera sådt än 4 C: Korn    
    
Kåskby      
   Brita Isaacus   öde     åboerne afflychtade på Stockholm    
   Knecki hemman   öde     åboerne afflyttade på Stockholm    
   Ållus hemmanet   öde     åboerne afflyttade på Stockholm       upp
   Sippus hemman   öde     åboerne afflyttade på Stockholm        
   Clemetz hemman   öde     åboerne afflyttade på Stockholm        
   Karin Knubb gl.   öde       
   Joh. Knubbz hemman   öde     sammaledes        
   Grobbils hemman   öde     sammaledes        
   Råndmans hemman   öde     sammaledes        
   Dalakars hemman   öde     sammaledes    
   Bengs hemmanet   öde          
   Nikos hemmanet   öde          
1/32   Isaac Camis blind   oförmögen      3      5   1 ko, 1 kalf   uthfattig    
   hust. Maria    
    
Miemoisby    
   Mattz Juvas   öde     I sommar hemmanet tillträdt        
   hust Anna    
   Åke Pers hemman   öde     utfattiga        
   Anna Tunis   öde     utfattiga    
   Brijta Miemos   öde     utfattiga    
   Jacob Grijms   öde     öde       
1/32   Anna Grijm   oförmögen      2      4      lutar till öde       upp
1/32   And. Krook   oförmögen     5      utfattig, der han sig eij förbättrar skiftar en annan    
   hust Lijsa    
3/32   Barbru Carilais   förmögen         16      24    
   dott Margeta    
    
Mäkipä      
   Anna Antohlis   öde     Sitter på hemmanet men eij mehra Sått 6 C: korn    
   Syst. Maria    
   Greggi hemmanet   öde          
   Cappell: Borde   öde     
   H:r Peer Gammals h:n   öde          
1/16   Lijsa Säppas   oförmögen      3      10   2 kor, 1 kalf   mannen fången förmenas    
   Syst. Anna    
1/16   Erich Storlund   oförmögen      4      8   1 ko, 1 kalf   I wåras hemmanet tillträdt        
   hust Maria    
1/16   Carin Staphans   oförmögen      11      7   1 ko, 1 kalf   änckia med många omyndiga barn    
   dott. Brijta    
1/16   Anna Lillund   oförmögen      3      6   1 ko, 1 kalf        
9/32   Isaac Murikain   förmögen   1   20   2      1 häst, 4 kor, 4 kalvar, 2 fåhr        
   B h Maria   upp
   Mågen Simon    
   hust Maria    
   dott Carin     
    
Rökiå    
1/8   Matts Bagg   förmögen      24   1   16   1 häst, 2 kor, 2 kalfwar    
   hust Brijta    
   Syst Giertru      
   Mattz Antbrams   öde     siukl.        
   H:r Gustafz hemm   öde    
   Anna Smårus   öde     gl och siukl.        
1/16   Erich Brams   oförmögen      3      8   1 ko, 1 kalf   där eij åboarna sig förbättrar där skiftas andra    
   h Maria    
1/32   And. Räck   oförmögen      2      7   1 ko, 1 kalf   där eij åboarna sig förbättrar där skiftas andra    
   h Giertru    
1/16   Peer Antus   oförmögen      4        
   hust Anna    
1/8   Maria Kullas   förmögen      16      20   1 häst, 3 kor, 2 kalfwar   öfriga åkren i linda        
   Pjigan Walborg    
1/16   Thomas Pytar   oförmögen     10      uthfattig   upp
   hust Maria    
   Op i gårds hemm   öde     öde        
   Nygårds Ländsmans hemman       
   Casper Påhls   öde     alldeles öde    
   Svens hemmanet   öde     alldeles öde        
   Clerkas hemman   öde     alldeles öde        
   Cnutz hemmanet   öde     alldeles öde        
   Eskils hemmanet   öde     alldeles öde    
    
Lålax    
1/4   Mattz Bredfors   förmögen   1   16   1   18   1 häst, 4 kor, 2 kalfwar, 4 fåhr    
   hust. Maria    
   dottren Maria    
1/16   Hend. Måsa siukl.   oförmögen     6   1 ko, 1 kalf   Siukl. sitter med 3 st omyndiga barn    
   hust Brijta    
   Dunckers hemmanet   öde     purt öde    
   Enges hemmanet   öde     purt öde        
   Capit. hemmanet [Haga]   öde     purt öde        
   Jossis hemmanet   öde     purt öde    
   Beata Ollus   öde     änckia, har eij mera sådt än 3 kappar korn och nyligen kommit till hemmanet     upp
   Jåfz hemmanet   öde     öde    
   Erich Nårrby [Helsing]   öde     Bonden bl:f:t i fängelset i Åbo hålt död    
   hust Anna     nu eij mehra af denne nykombne sådt än 3 Cappor korn    
    
Tuckur    
7/32   Hans Erss   förmögen      28   1   18   1 häst, 3 kor, 1 kalf        
   hust Beata    
   Pigan Anna    
1/8   Mattz Grind   oförmögen      15      16   1 oxe, 1 ko, 1 kalf, 1 får        
   Hust Anna    
1/32   Jacob Jåfz   oförmögen      3      6   1 ko, 1 kalf, 1 får   Bonden siukl.        
   hust Anna siukl.        
   Markuses hemm   öde    
   Anna Kåck gl och mycket siukl.   öde     har eij något, är gl och siukl.        
   Erich Skått gl och siuk   öde     denne Sammaledes     
   hust Elena    
   dott Maria    
   Backas hemman   öde    
   Swälls hemmane   öde    
   And. Jont siukl.   öde     Siukl. har eij synnerligt att tillgå, hemmanet att underhålla bor försees med åbo   upp
   dotter Brijta    
   Kåckas hemman   öde    
   Maria Akers   öde    
   Mårten Brors   öde     Nyligen tillkommit        
   hust Maria    
    
Kåfjoki    
1/16   Carin Bertils   oförmögen      2      12   1 ko, 1 kalf   är enckia och sitter med 4 st omyndiga små barn        
   Pijgan Walborg    
1/8   Mich. Månsus   förmögen      20      24   1 oxe, 2 kor, 2 kalfwar   een dehl af åkern i linda      
   Syst Maria    
1/16   Mårten Åkes       
   hust Maria   oförmögen     1 kalf, 1 får   utfattig        
   Smetz hemmanet   öde     alldehles öde        
   Jacob Widd   öde     hemmanet afbränt    
   hust Maria    
   Peer Widdas   öde     hemmanet afbränt    
    
Kaitzor (pro Karfsor*)    
   Tossas hemmanet   öde     afbrändt 1715   upp
   Margeta Pärus   öde     afbrändt 1715    
   Håfmans hemmanet   öde     afbrändt 1715    
   Margeta Herras   öde     afbrändt 1715    
   Erich Cafus   öde     Söker hemmanet optaga, men äger ännu ett huus    
   Israel Kafwus   öde     åsamkades 1715 afbrände    
   Andtas hemmanet   öde     åsamkades 1715 afbrände    
   Skarpers hemmanet   öde     åsamkades 1715 afbrände    
   Håfvas hemmanet   öde     åsamkades 1715 afbrände    
    
Kaitzor    
1/16   Maria Radd   oförmögen      6      8   1 ko, 1 kalf     änckia med 2ne små omyndiga barn      
1/4   Mattz Bertils gl   förmögen   1   12   1   16   1 häst, 4 kor, 2 kalfwar    
   B h Brijta    
   Sohn Erich    
   d. Påjken Simon    
   Pijgan Maria    
7/32   Påhl Larss. gl   förmögen         1   4   1   12    
   hust Brijta    
   S Jacob    
   P Walborg   upp
5/32   Mattz Hannus   förmögen      20   1   4   1 oxe, 3 kor, 1 kalf, 1 fåhr   Siukl.        
   hust Carin    
   St:Mod Margeta    
1/8   Maria Thomasos   oförmögen      18      16   1 häst, 2 kor, 2 kalfwar    
   P Margeta    
3/32   Brijta Sigfers   oförmögen      8      4   1 häst, 1 ko, 1 kalf   änckia myckit fattig    
   Walborg Finnas   öde            änckia med 2ne stycken barn bor annan åbo skiftas    
   Barbru Mågas   öde     bebos af en ung Pijga        
   Syster Maria    
    
Karfwat    
5/32   Simon Eurs gl och Siukl.   förmögen      24   1      1 häst, 4 kor, 1 kalf        
   hust Lijsa    
   dott Anna    
   dott Carin    
5/32   Mattz Ulfwis   förmögen      28   1 häst, 1 ko, 2 kalfwar   gården afbrunnen        
   Mod Carin    
   dott Lijsa    
1/32   Hend: Bengters   oförmögen      2      4   1 ko, 1 kalf   nyligen hemmanet tillträdt        
   h Brijta   upp
   Pastors hemman   öde     Purt öde        
1/16   Mårten Rännar   oförmögen      2      5   1 ko, 2 kalfwar   nyligen hemmanet tillträdt        
   hust Maria    
   Kåckas hemman   öde    
    
Teugmu    
5/32   Isaac Hansson   förmögen      18   1      1 häst, 2 kor, 1 kalf, 1 fåhr   har odugl åker boor i skären    
   hust Ingri    
    
Oxgang    
5/32   Mich Antus   förmögen      24   1 häst, 3 kor, 1 kalf, 1 fåhr   äfwen boor i Skiären        
   hust Maria    
   Syst Carin    
1/32   Johan Mattsson   oförmögen      4      5   2 kor, 1 kalf, 1 får   sammaledes        
   hust Brijta    
   dott Lijsa    
1/32   Erich Nissus gl   oförmögen      3      4   1 ko   gl och fattig bor försees med en annan    
   Sigfers hemman   öde     alldeles öde    
1/16   Michell Skiäpars   oförmögen      6      8   1 ko   Nyligen kommit på hemmanet        
   hust Giertru   upp
3/32   Michell Ryssas   förmögen      18      27   3 kor, 1 kalf, 1 får        
   B hust Anna    
   Syster Walborg    
3/32   Anna Abrams   oförmögen      10      17   2 kor   Bonden gl och siukl        
   dott Giertru    
1/32   Peer Hansson   oförmögen      3      6   2 kor   Nyligen optagit    
   hust Giertru    
1/8   And. Rådman myck. Siukl   förmögen      20   1      1 oxe, 3 kor, 3 kalfwar, 3 fåhr        
   dott Carin    
   B Matt    
   P Carin    
5/32   Mattz Borgmest   förmögen      24   1      1 oxe, 3 kor, 3 kalfwar, 4 fåhr    
   hust Carin    
   P Margeta      
    
Palfwis    
5/32   Hend. Yrians   förmögen      18      28   1 häst, 3 kor, 2 kalfwar, 1 fåhr    
   hust Maria    
   P Lijsa    
5/32   Mårt. Erkas   förmögen      26      16   1 oxe, 3 kor, 2 kalfwar   Een dehl åker ligger i linda     upp
   hust Anna    
   Syst Anna    
   B h Maria    
5/32   Lijsbetta Skåtars   förmögen      26      24   1 oxe, 3 kor, 2 kalfwar, 2 fåhr    
   B h Carin    
   P Brijta    
   Syst Maria    
3/32   Thomas Erss   oförmögen      4      18   2 kor, 2 kalfwar   fattig bor en annan skiftas    
   hust Maria    
   B h Maria    
3/32   Thomas Ströms   förmögen      18      26   1 oxe, 2 kor, 2 kalfwar, 1 fåhr    
   hust Maria    
   M Mod Anna    
   dott Maria    
   Maria Peet   öde    
   Knuutz hemman   öde     afbränt genom Wåd Eld    
    
Lotlax    
   Krookz hemman   öde     purt öde    
   Huggar hemman   öde     purt öde   upp
1/32   Daniel Rännar   oförmögen      2      4   1 ko   odugl Jord och fråstagtig    
   hust Barbru    
   Johan Gabrielsson   öde     öde    
   hust Anna    
5/32   Anders Samuelsson   förmögen      24   1   20   1 häst, 3 kor, 2 kalfwar, 3 fåhr    
   hust Margeta    
   Syst Chirstin    
   Syst Carin    
   Blusi hemmanet   öde     öde    
   And Backul   öde     öde    
   Syst Maria    
   Helsing hemmanet   öde     öde    
   Kullas hemmanet   öde     öde    
   Mattz Esars   öde    
   hust Beata     siukl.    
   Anders Josep   öde     sammaledes    
   hust Anna    
   Snickars hemmanet   öde     purt öde    
   Åkers hemmanet   öde     purt öde    
   Nårken hemmanet   öde     purt öde   upp
   Beata Slögz hemman   öde     purt öde    
   Niels Slögs   öde     öde    
   hust Brijta    
   Syst Anna    
    
Bertby    
1/8   Anna Tåppar   förmögen      24   1 häst, 2 kor, 2 kalfwar   denna by består af swag och frost... Jordmån    
   dott Lijsa    
3/32   Anna Zachris   oförmögen      6      13   2 kor, 1 kalf    
   Syst Walborg    
1/32   Maria Gollas   oförmögen      5      8   1 ko   Beboos af en piga    
   Mattz Mattus   förmögen      18      28   1 oxe, 2 kor, 2 kalfwar, 4 fåhr    
   h Anna    
1/32   Maria Pedars   oförmögen      8      4   1 ko, 1 kalf    
   P Ingeborg    
5/32   Joh. Thomass Myck: Siukl   förmögen      26      24   1 oxe, 2 kor, 2 kalfwar, 3 fåhr    
   hust Anna    
   P Margeta    
   Beata Trötter   öde     Besittes af Een fattig Encka    
   Ållus hemmanet   öde   upp
1/8   Simon Skratar   förmögen      18      23   1 häst, 2 kor, 2kalfwar    
   h Brijta    
   P Anna    
3/32   Mich Strand   förmögen      16      24   3 kor, 2 kalfwar, 2 får    
   Mod Anna    
   dott Maria    
   Barb Backils   öde     öde    
3/32   Margeta Finnas   förmögen      12      20   1 häst, 3 kor, 2 kalfwar    
   d Anna    
1/32   Maria Kolax   oförmögen      4      6   1 kalf, 1 får        
   ?quin Anna    
   Isac? Kolax ...?   öde    
3/32   Michel Jofz   öde      19      16   1 kalf, 1 får   hwarit fången i Wasa medh heela sit huushåld, där medelst mist all sin ägendom    
    
Maxmå Cappell    
1/8   Pall Euras   förmögen      16      24   1 häst, 2 kor, 1 kalf, 1 fåhr    
   hust Margeta    
1/8   Hend: Kagg   förmögen      16      24   3 kor, 2 kalfwar, 2 fåhr    
   hust Carin    
1/4   Daniel Finnas   förmögen      28   1   8   1 häst, 3 kor, 3 kalfwar, 2 fåhr   upp
   hust Anna    
   d Michell    
   P Lijsa    
   P Carin    
3/32   Mattz Puss   förmögen      18      24   2 kor, 2 kalfwar, 2 fåhr    
   h Beata    
   P Anna    
3/32   Anna Haals   oförmögen      13      12   2 kor, 1 kalf, 1 fåhr   Mannen Fången    
   Syst Anna    
   And Härus gl och Siukl   öde     gl och Siukl haar allenast 2 Cappar rågh    
   hust Brijta ä...     och 3 Cappar korn uthsäde    
   Mårt. Heijr   öde     öde    
   Swägerskan Anna    
   Jacob Johansson   öde     öde    
   hust Lijsa    
   h Brijta Prockman     Nyligen hemmanet uptagit, är een fattig änckia, dess man är död blifwen i fängelset    
    
Kierklax    
1/8   Joh Öling   förmögen      26      28   1 häst, 3 kor, 3 kalfwar, 2 fåhr    
   hust Anna   upp
   Pig Brijta    
   Syst Carin    
3/32   Jacob Furunäs gl   förmögen      16      24   1 häst, 1 ko, 1 kalf    
   hust Margeta    
   P Barbru    
3/32   Mattz Bertills   förmögen      18      24   1 häst, 2 kor, 2 kalfwar    
   hust Maria    
   Syst Anna    
1/8   Anna Clemes   förmögen      14      20   2 kor, 1 kalf, 1 fåhr    
   Syst Beata    
   Syst Margeta    
1/32   Jacob Nissus   oförmögen      2      4   1 ko, 1 kalf    
   S: hust Margeta    
   dott Chirstin    
1/8   Mich: Storm   förmögen      12      16   1 häst, 2 kor, 1 kalf    
   hust Walborg    
   P Carin    
1/16   Mårt Esars   förmögen   1      1      1 häst, 3 kor, 2 kalfwar, 2 fåhr    
   hust Anna    
   Syst Maria   upp
1/32   Erich Lassus   oförmögen      4      6   1 ko, 1 kalf   Nyligen tillkommit    
   hust Susanna    
1/8   Mattz Markusas gl   oförmögen      18      24   1 oxe, 1 ko, 1 kalf   gl och Siukl    
   hust Maria    
   P Brijta    
1/32   Carin Thomasos   oförmögen      4      7   1 ko, 1 kalf    
   Anna Guttas     öde    
1/16   Mattz Kullas   förmögen   1   10   1   10   1 häst, 1 ko, 1 kalf, 1 fåhr    
   hust Maria    
   P Margeta    
   Beata Smetz   öde     öde    
   Maria Steenkull   öde     öde    
    
Årawais Cappell    
   Ropars hemmanet   öde     bortflychtat på Stockholm    
   Carls hemmanet   öde     bortflychtat på Stockholm    
   Nygårdz hemmanet   öde     bortflychtat på Stockholm    
   Bertils hemmanet   öde     bortflychtat på Stockholm    
   Cnutz hemmanet   öde     bortflychtat på Stockholm    
   Seiplax hemmanet   öde     bortflychtat på Stockholm   upp
   Jacob Mårtis   öde     Nyligen hemkommit af sin flycht    
   hust Sigri    
   Cnuters hemmanet   öde     öde    
   Carin Encia     af flychten nyligen hemkommit    
   dott Anna    
   Simos hemmanet   öde     öde    
   Erich Thors   öde     äfwen hemkommit af flychten    
   hust Anna    
   b Mattz    
   hust Lijsa    
   syst Lijsa    
   syst Margeta    
   Mårt. Erkus h:n   öde     öde    
   Ruutz hemmanet   öde     öde    
   Cappelans bordet   öde     öde    
   Jacob Wästas h:n   öde     öde    
   Thomasus hemman   öde     öde    
   Jacob England   öde     öde    
   Johan England   öde     öde    
   Elias Pensal     Nyligen tillkommit   upp
   hust ? ?    
   Barbru Pensal   öde     öde    
    
Kimå by    
   Anna Lassus   öde     Bonden och hust dödh warit eij mera å hemmanet    
   Brijta Staphans   öde     sådt än 2 C: korn    
   Karin Kyras   öde     denna ä... 4 C: korn    
1/32   And: Cnutsson gl   oförmögen      4      6   1 oxe, 1 ko, 1 kalf   Jorden odugl: och fråstig    
   Stiufdott Anna    
   hust Carin    
   Hend Thom gl och Siukl   öde     besittes af en Änckia    
   Son hust Brijta    
   dott Lijsa    
1/32   Peer Jacobz   oförmögen      3      4   1 oxe, 1 ko, 1 get   fråstig Jord    
   hust Maria    
   Jåpers hemmanet   öde     öde    
   Backas hemmanet   öde     öde    
   Hend: gl.gård   öde     gl och odugel    
   h Lijsa    
   Pärus hemmanet   öde     öde   upp
   Sijgfredz hemmanet   öde     öde    
   Anna Kuckoj   öde     Nyl. tillkommit och eij mera sådt än 2 Cappar korn    
   Johan Roukus   oförmögen      4      8   1 oxe, 1 ko, 1 kalf    
   hust Maria    
1/32   Maria Mutta   oförmögen      4      6   1 oxe, 1 ko, 1 kalf, 1 fåhr   beboos af een Pijga    
   Syster Brijta    
   Johan Heijde   oförmögen     uthfattig    
   h Maria    
   Kyroboo hemmanet   öde     öde    
   Johan Baggas   öde     öde    
   h Anna    
   Jacob Rööck   öde    
   h Beata    
   Komåsa hemmanet   öde     öde    
   Mårt Auras   öde    
   h Beata    
    
Keskis    
1/32   Simon Brennar     3      4   1/2 häst, 2 kor    
   h Brijta   upp
   d Maria    
   Beata gl qu...?     Een gl änckia    
   Pijgan Anna    
   Carin Stoorgårdz     beboos af Een Pijga    
   S: hust Maria    
   Maria Nårkeskis     beboos af een änckia medh många små barn    
   Syst Lijsa    
    
At denna af mig håldna Inquisitionslängd effter en noga uthfårskning och undersöckiande af allmogen uthj Prästerskapetz    
medh Befall:s- Landz- och Tolfmännernas persohnl:a närwahrelse sålunda obserwerat är, betygas Wasa d:n 26 Octobr 1719    

Upptecknade av Joakim Förars.