några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
RÄKIPELDO  JÖRALA  ANDIALA  LOMBY  BERGBY  KÅSKE BY  MIEMOS  MÄKIPÄ  RÖKIÖ 
Qwarn Tuls Mantals Längd    
Af Wöhro Sochn Pro Anno 1731    
  
Mtl     Namn     s:a     
  
RÄKIPELDO    
11      s   Jåfz Carl och hustrun      2     
2   1   s   Simos Matz och hustrun   2   1   2   5     
3   1   s   Storkarhu Thomas och Modren   2   1      3     
4   5/6   s   Kastus Matz och hustrun   2   1   2   5     
5   11/6   k   Wäst Johan och hustrun      2     
6   1   k   Peetz Erich måg ?   1   1   2   4     
7   1   k   Lillkarhu Simon och hustrun      2     
8   1   k   Simons Michell och hustrun      2     
9   1   k   Ohmars Isach och hustrun   2   1   1   4     
10   1   k   Clemetz Jacob och hustrun   2      1   3     
11   1   k   Israels Hans och hustrun   2   1   2   5     
12   1   k   Josskarhu Samuel och hustrun   2      1   3   Modren?  
13   1   k   Korfwolain Johan   1   1   4   6     
14   1   k   Långz Daniel och hustrun   2   1   1   4    upp
15   1   k   Bäns Johan och hustrun   2   1   1   4     
16   1   k   Ers Matz och hustrun   2   3   2   6     
17   2/3   k   Bions Johan och hustrun      2     
18   2/3   k   Pärnull Bertill och hustrun      2     
  
JÖRALA    
1   11/2   s   Härtull Simon och hustrun   2   2   1   5     
2   1   s   Jofz Mårten och hustrun   2      3   5     
3   11/2   k   Johans Jöran och hustrun      3     
4   1   k   Bärtills Carl och hustrun   2      3   4     
5   1   k   Häinull Michel och hustrun   2   1   1   4     
6   1   k   Katill Hindrich och hustrun   2   1   2   4     
7   1   k   Jacobs Michell och hustrun   2   2   1    
8   1   k   Nickull Matz och hustrun   2   1       
9   1/4   k   Kaurjerfwi Matz   1      1    
  
ANDIALA    
1   11/4   s   Rhutz Mårten och hustrun   2   2   1    
2   1   s   Mannell Matz och hustrun   2   1   2    
3   3/4   s   Grannas Marckus och hustrun   2      1   upp
5   1   k   Hirsall Anders och hustrun       
4   11/4   k   Nyby hustrun Anna   1   1   2    
6   1   k   Hertull Lahrs och hustrun   2      1    
7   1   k   Antill Johan och hustrun       
  
LOMBY    
1   11/4   s   Martois Hendrich och hustrun   2      1    
2   1   s   Budd Michell och hustrun   2   2       
3   1   s   Kylkinen Hendrich och hustrun   2   1   1   4     
4   1   s   Tors Matz och hustrun   2   1      3     
5   1   k   Rassmus Simon och hustrun   2   1      3     
6   1   k   Olis Hendrich och hustrun      2     
7   1   k   Jäppill Matz och hustrun      2     
8   1   k   Knuus Matz och hustrun   2   1   2   5     
9   1   k   Skrifwars hustru Marja      1     
10   1   k   Ingo Johan och hustrun      2     
11   1   k   Kulpas Enckan Margeta   1   1   1   3     
12   1   k   Kaustinen Isach och hustrun   2   1   1   4     
13   1   k   Nissill Jacob och hustrun      4     
 upp
BERGBY    
1   11/4   k   Jussill Abraham och hust   2   1   3   6     
2   11/4   k   Kierp Michell   1      1   2     
3   1   k   Kiötar Matz och hustrun   2      1   4    
4   1   k   Ollil Thomas och hustrun   2      1   3     
5   1   k   Smedz Matz   1      2   3     
6   1   k   Talus Erich och hustrun      2     
7   1   k   Kånsti Jöran och hustrun      2     
8   1   k   Jåpers Matz   1      1   2     
     Inhyses Skiutsrättaren Anders     1   1   [från RökL]  
  
KÅSKE BY    
   11/2   s   Dalkarl Simon och hustrun   2   1   2   5     
   2/3   s   Gråbbils Erich och hustrun   2   1   2   5     
   11/4   k   Knubb Johan   1   2   3   6     
   1   k   Storlund Erich och hustrun   2      2   4     
   1   k   Kråkas Matz och hustrun   2      1   3     
   1   k   Sippus Johan och hustrun   2   1   1   4     
   1   k   Clemetz Matz och hustrun   2      2   4     
   1   k   Rådman Michell och hustrun   2   1   1   4    upp
   1   k   Camminen Mårten och hustrun   2   1   1   4     
   1   k   Nickonen Matz och hustrun      2     
   3/4   k   Bängz Isach och hustrun   2   1      3     
   1/2   k   Knäck Erich   1   1   2   4     
  
MIEMOS    
1   1   s   Grannas Michell och hustrun   2   1   2   5     
2   1   s   Karjalain Abraham och hustrun   2      2   4     
3   1   s   Grims Matz och hustrun   2   1   1   4     
4   11/4   k   På .... Miemonens Landb Hans och h   2      1   3   RökL: Miemos Johan Bullich  
5   1   k   Jufwas Matz och hustrun      2     
6   1   k   Tuns Daniel och hustrun   2      2   4     
7   1   k   Kroks Anders och hustrun   2      2   4     
8   1   k   Grims Erich och hustrun   2      1   3     
  
MÄKIPÄ    
1   11/3   sk   Murkain Simon och hustrun   2   1   3   6     
2   11/6   k   Grägg Carl och hustrun   2   1   3   6     
3   1   k   Säppä Isach och hustrun   2   1   1   4   Modren?  
4   1   k   Antohlis Johan och Modren   2      1   3    upp
5   1   k   Wöhroborg Landb Johan och hust      2     
6   1   k   Ohlis Johan   1      1   3     
7   1/2   k   Lillånd Lahrs   1      1   2     
8   1/2   k   Storlånd Erich och hustrun      2     
9   1/2   k   Gammals Staphan och hustrun      2     
  
RÖKIÖ    
1   11/2   s   Smårus Anders och hustrun   2      1   3     
2   1/41/2   sk   Pytar Michel och hustrun   2      1   3     
3   11/2   k   Hålms Landb Hindrich och hust      2     
4   1   k   Påhls Matz   1   1   1   3     
5   1   k   Kullas Michell och hust   2   1   3   6     
6   1   k   Höjers Markus och hust      2     
7   1   k   På Knuus hem:n dr Simon och h      1   1   2   (Kommentar i RökL som är svår att läsa på foto)  
8   1   k   Gammals Pähr  

Upptecknade av Joakim Förars.