några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
KARF:TT  KAITZOR  OXGANG:R  KARFSOR  KÅFJOKJ  TUKOR  LÅLAX  QUIMÅ  Maxmå  KÄRCKLAX  PALWIS  LOTLAX  BERTBY  RÖKIÅ  MÄKIPÄÄ  MIEMOS  KÅSKEBY  BERGBY  LOMBY  REKIPELDO  JÖRELA  ANDIALA 
LT 1530 s. 638    
    
    
     Manthals Längd af Wööro Sochn Pro A:o 1695    
    
     [Årawais, Kimo]    
    
KARF:TT     KARFWAT    
     1   Josep Mårtensson [Ulvis]     
1   Joseph Mårtzon [Ulvis]     s Mårten        
   h Lijsa     s Matz        
   s Mårthen     d Erich Andersson        
   h Barbru     p Anna       
   b Larss     dr Anna     1     
   b Mattz     
     2/3   Michell Larsson [Lassus]     
2/3   Michell Larsson [Lassus]     h Anna        
   h Anna    
   s s Erich   3      2/3   Erich Peersson [Pet]     
     h Brita    upp
2/3   Erich Peersson [Pet]     s Lijsa     1     
   h Brita    
   s Anna   3      1/2   Anders Matzson [Rännars]     
     h Walborg        
1   Anderss Mattzon [Rännars]    
   h Walborg     1/2   Erich Matzson [Rännars]     
   s Anna      h Maria        
    
1/2   Erich Matzon [Rännars]     2/3   Simon Hindersson [Eurs]     
   h Maria      h Margeta        
    
2/3   Simon Hendersson [Eurs]     1/2   Anders Michillsson [Kåck]     
   h Margeta      h Walborg     
     s Lijsa     1     
1/2   Anders Michelss [Kåck]    
   h Walborg     ih   Gertru Matzdr        
   s Lijsa   3   hit    
    
KAITZOR     Kaitzsåhr    
     1   Johan Hindersson [Heikius]    upp
1   Johan Hindersson [Heikius]     h Barbru     
   h Barbro     br Påhl        
   b Pål     s Brita      1        
   b Erich     
     1   Johan Håkansson [Kejsar]     
1   Johan Håkansson [Kejsar]     h Gertru     
   h Giertru     dr Erich Larsson      1        
   s Michell    
   h Anna   4      3/4   Hans Johansson [Finnas]     
     h Karin     
3/4   Jacob Johansson [Finnas]     br Mårthen        
   h Karin     sw Olof        
   b Mårthen      h Malin     1     
    
1/3   Åke Sigferson [Sigfrids]     1/3   Åke Sigfersson [Sigfrids]     
   h Maria     h Maria     
   b Mårthen     s Maria     1     
   s Anna    
   m Maria   5      3/4   Carll Simonsson [Hannus]     
     h Anna    upp
3/4   Carll Simonsson [Hannus]     p Brita       
   h Anna     hs Barbru       
   m Brita     dr Johan Pehrsson      1        
   d Johan Persson     
     3/4   Matz Bertillsson [Bertils]     
3/4   Mattz Bertilsson [Bertils]     h Elssa     
   h Elsa     br Jacob        
   b Jacob     h Brita       
   h Brita     p Brita       
   p Brita      s Barbru     1     
    
1/4   Anders Håkansson [Håkus]     1/4   Anders Håkansson [Håkus]     
   h Anna     h Anna        
   m Brita     
     1/4   Hans Thomasson [Präst]     
1/4   Hans Thomasson [Präst]     h Maria     
   h Maria     br Thomass        
   b Thomas      h Karin       
    
OXGANG:R     OXGANGAR   upp
     1/2   Anders Matzson [Abrams]     
1/2   Anders Mattzon [Abrams]     h Malin     
   h Malin     s Michel        
   s Michell     p Karin       
   p Carin      s Isack      1        
    
1/2   Erich Mattzon [Ryssas]     1/2   Erich Matzson [Ryssas]     
   h Margeta      h Margeta     
     s Erich      1        
1/2   Carll Mattzon [Fusius]    
   h Walborg     1/2   Carll Matzson [Fusius]     
   s Erich      h Walborg     
     s Erich      1        
1/2   Michill Abramsson [Antus]    
   h Kirstin   2      1/2   Michel Abrahamsson [Antus]     
     h Kirstin        
2/3   Samuel Simonss [Skeppars]    
   m Anna     1/3   Samuel Simonsson [Skeppars]     
   b Isach      h Anna     
     p (?) Anna      upp
1/2   Erich Erichsson [Nissus]     b Isack      1        
   h Helga    
   b Nils   3      1/2   Erich Erichsson [Nissus]     
     h Helga     
1/2   Anders Sigf [Sigfrids]     sw(?)m Anna     1     
   b Mårthen    
   s Margeta     1/2   Anders Sigfredsson [Sigfrids]     
   f Sigfredh      hu Kirstin     
     b Mårten      1        
1/2   Isaach Matzon [Skratars]    
   h Anna   2      1/2   Isack Matzson [Skratars]     
     h Anna        
Inh   Karin Michelsdr     
   Karin Hendersdr     inh   Karin Hendersdr        
   s Anna   2      dito   Maria Swensdr        
   Maria Svensdr     
    
KARFSOR     Karfsåhr    
     3/4   Michel Matzson [Tåss]     
2/3   Michell Mattzon [Tåss]     hust Brita       upp
   h Brita     
     2/3   Erich Larsson [Håfman]     
2/3   Erich Larsson [Håfman]     s Erich        
   s Erich     h Anna       
   h Anna     s Matz     1     
   s Mattz     
     1/2   Gustaf Simonsson [Kavus]     
1   Gustaf Simonsson [Kafvus]     h Margeta     
   h Margeta     s Erich        
   s Erich     h Anna     1     
   h Anna     
     1/2   Simon Simonsson [Kavus]     
3/4   Johan Bertilsson [Herr]     h Anna        
   s Erich    
   h Anna     3/4   Johan Bertillsson [Herr]     
   d Walborg     s Erich        
   s Mattz      h Anna       
     s Matz        
3/4   Mattz Jacobsson [Skarp]     d Walborg       
   h Gertru     d Karin     1    upp
   p Karin Johansdr     
     3/4   Matz Jacobsson [Skarp]     
1/2   Johan Peersson [Pärus]     h Gertrudh     
   h Brita     g Anderss        
   s[w] Anders     1     
   h Maria   4      1/2   Johan Pehrsson [Pärus]     
     h Brita     
1   Walborg Enckia [Antus]     br Matz        
   s Anders      s Maria     1     
    
1/4   Maria Enckia [Håf]   1      1   Walborg Enckia [Antus]     
     s Anders      1        
   inh Per Carlson     
     1/4   Maria Enckia [Håf]     
     s Mårten      1        
    
     ih   Anna Isachsdr        
     dito   Pehr Carllsson        
     dito   Margeta Erssdotter        
   upp
KÅFJOKJ     Kåf Jåki    
     3/4   Matz Carllsson [Vidd]     
3/4   Mattz Carlsson [Vidd]     h Lijsa     
   h Lijsa     br Pehr        
   b s Peer     h Brita       
   h Brita     dr Johan Hansson        
   s Simon      s Anna     1     
    
1   Staphan Hindersson [Bertills]     1   Staffan Hindersson [Gästgivars]     
   h Margeta     h Margeta     
   b Isaach     br Isack        
   h Gertru      hust Gertru     1     
    
1   Mårthen Månsson [Månsus]     1   Mårthen Mångsson [Månsus]     
   h Karin     h Karin     
   s Mårthen     s Mårten        
   h Barbru      h .....rudh     1     
    
1   Åke Peersson [Ingå]     1/2   Åke Peersson [Ingå]     
   m Abram     m Abraham       upp
   h Maria      h Maria       
     d Malin     1     
Inh   Brita And dr     
   b (!) Sigfredh   1      ih   Brita Andersdr        
   Brita Carlssdr     
    
TUKOR     TUKUR    
     1   Lars Erichsson [Brors]     
1   Lars Erichsson [Brors]     h Lijsa     
   h Lijsa     s Mårthen        
   s Mårthen     h Brita       
   p Walborg      p Walborg       
     s (?) Michell      1        
1   Erich Sigfridzon [Åkers]    
   h Maria     1   Erich Sigfredsson [Åkers]     
   s Mattz     h Maria     
   h Maria     br Matz        
   b Simon      hu Maria       
     br Simon        
1   Mattz Bertilsson [Skått]     s Beata      upp
   s Erich     s Lijsa     1     
   h Maria    
   s Simon     1   Matz Bertillsson [Skått]     
   m Maria      s Erich        
     hust Maria       
1/4   Mattz Abrahamsson [Kåck]     s Simon        
   h Maria      h Maria     1     
    
3/5   Mattz Hendersson [Sväls]     1/4   Matz Abrahamsson [Kåck]     
   h Karin     hust Maria     
   sw Peer      p Maria     1     
    
3/4   Henrich Hansson [Back]     2/3   Mattz Hindersson [Sväls]     
   h Sophia     h Anna     
   s Abram     s Pehr      1        
   h Anna     
     3/4   Hindrich Hansson [Back]     
3/4   Mattz Hindersson [Rex]     s Abraham        
   h Anna      h Anna     1     
   upp
     3/4   Matz Hindersson [Rex]     
1   Hans Abramsson [Ehrs]     h Anna     
   h Maria     s Anna     1     
   s Mattz    
   h Walborg     1   Hans Abrahamsson [Ehrs]     
   d Anna      h Maria     
     s Matz        
1   Matz Brusisson [Jåfs]     h Walborg       
   h Brita     p Karin     1     
   s Simon    
   h Karin     1   Matz Brusiusson [Jåfs]     
   s Jacob     h Brita     
   m Gerttru      se Karin       
     s Jacob        
1   Michel Hanson [Grind]     h Anna     1     
   h Anna    
   [st] m Barbro     1   Michell Hansson [Grind]        
   p Maria Henddr     
     1/4   And Carllsson [Jånt]     
1/4   Anders Carlsson [Jont]     s Anders       upp
   h Brita     h Maria       
   s Anders     s Mårten      1        
   s Mårthen     
     1/3   Pehr Andersson [Finn]     
3/4   Peer Andersson [Finne]     h Helga     
   h Helga     m Karin     
   m Karin     br Anders        
   b Anders      f Anders Josepsson      1        
    
LÅLAX     Lålax    
     1   Johan Larsson [Jåfs]     
1   Lars Andersson [Jåfs]     h Lijsa     
   s Johan     br Anders      1        
   h Lijsa    
   s Anders   3      1/2   Mårten Hindersson [Jåssis]     
     s Hindrich        
1/2   Mårthen Hindersson [Jåssis]     h Margeta       
   h Brita     p Margeta     1     
   s Hendrich    
   d Gertru   4      1   Michell Mårtensson [Ollus]    upp
     ms Gertrudh       
1   Henrich Simonsson [Ollus]     p Anna     1     
   h Gertru    
   d Johan   3      11/4   Hindrich Hansson [Måsa]     
     h Walborg     
11/4   Hendrich Hansson [Måsa]     s Matz        
   h Walborg     h Kerstin       
   sw Mattz     p Margeta     1     
   h Kirstin     
     1   Jacob Matzsson [Bredfors]     
1   Jacob Mattzon [Bredfors]     h Karin     
   h Karin     s Matz       
   s Mattz     s Margeta     1     
   s Margeta     
     1   Thomas Mårtensson [Enges]     
1   Thomas Mårtzon [Enges]     h Walborg     
   h Walborg     s Samuel        
   s Samuell     hu Barbru     1     
   h Barbru     
     1   Matz Dunck    upp
1   Mattz Dunck     h Karin     
   h Karin     s Brita     1     
   s Brita     
     1/2   Brita Erichzdotter [Helsing]     
1/2   Brijta Erichzdr [Helsing]      s Thomas      1        
    
Inh   Daniel Skredare      ... ..... Persson     
dito   Marg Danielsd      h Margeta        
    
     Cap. Silf.bagg E ...... [Capteins]    
     1   Landboo Matz     
     och hustru Maria        
    
     ih   Danil Pehrsson        
    
QUIMÅ     QWIMO    
     3/4   Erich Michelsson [Rådman]     
3/4   Erich Michelsson [Rådman]     h Brita     
   h Brita     b Johan        
   b Mårthen     b Mårten       upp
   h Anna     h Anna     1     
   b Johan    
   s Barbru   6      1/2   Matz Hansson [Borgmästars]     
     h Gertru     
1/2   Mattz Hansson [Borgmästars]     s Beata       
   h Gertru     dr Nils Ersson      1        
   s Brita    
   s Karin   4      TEGMO    
     1/3   Hans Persson     
1/3   Hans Peersson     s Hans        
   s Hans     hu Kirstin       
   h Kirstin      s Pehr        
     s Kirstin       
Inh   Kirstin Simonsdr      d Maria     1     
    
Maxmå     MAXMO    
     1/2   Mårthen Hindersson [Kåck]     
1/2   Mårthen Hindersson [Kåck]     h Maria     
   h Maria     b Erich        
   b Erich     s Gertru     1    upp
   s Gertrud     
     1/3   Matz Markusson [Heir]     
1/3   Mattz Markusson [Heir]     h Walborg     
   h Walborg     s Matz        
   s Mattz     h Karin       
   d Margeta     b Hindrich        
   s Hendrich      s Margeta     1     
    
2/3   Erich Mattzon [Ryssas]     2/3   Brofogden Erich Matzon [Ryssas]     
   h Kirstin      h Kirstin        
    
1/2   Simon Simonss [Kagg/Eurs]     1/2   Simon Simonsson [Kagg/Eurs]     
   h Brijta     h Brita        
   b h Gertru     
     1   Anders Michelsson [Finn]     
1   Michellson Anders [Finn]     s Matz        
   h Walborg     h Karin       
   s Mattz     s .....       
   h Karin     h Walborg     1     
   p Clara    upp
     1/3   Anders Michelsson [Puss]     
1/3   Anderss Michelsson [Puss]     m Michelsson        
   s Mattz     h Brita       
   h Anna     d Walborg     1     
   d Walborg    
   d Gerttro     1/4   Anders Pehrsson [Herus]     
   d Brita      h Brita        
    
1/4   Anderss Persson [Herus]     2/3   Matz Michelsson [Haals]     
   h Brita      s Daniel        
     h Karin       
2/3   Mattz Michelsson [Haals]     s Erich        
   h Margeta     s Jacob        
   s Dannil     h Helga     1     
   d Helga     
     1/2   Påhl Simonsson [Kagg]     
11/3   Johan Wester     h Karin        
   h Maria    
   d Olåf    
   d Erich     2   Johan Westrenius    upp
   d Mattz Johansson     h Maria     
   d Mattz Michelsson     Skarper Matz        
   d Peer Erichson     dito Peter (?)        
   p Lissa     d Mattz Halur        
   p Malin     d Erich Matzson        
   p Susanna     p Lijsa Johansdr       
   p Helga   11     p Freja Markusdr     1     
    
1/2   Påhl Simonss [Kagg]    
   h Karin     
    
KÄRCKLAX     KIERK LAX    
     1   Michell Matzson [Öhling]     
1   Michel Mattzon [Öhling]     h Anna     
   h Anna     s Mattz        
   s Mattz     h Malin       
   h Malin     d Margeta       
   d Margeta      d Barbru     1     
    
1   Jacob Jacobsson [Furunäs]     1   Jacob Jacobsson [Furunäs]    upp
   h Brita     h Brita        
   b m Daniel    
   h Margeta   4      1   Hindrich Matzson [Bertils]     
     h Anna     
1   Hendrich Mattzon [Bertils]     s Karin       
   h Anna     s Anna     1     
   s Karin    
   s Anna   4      1   Erich Påhlsson [Klemets]     
     h Beata        
1   Erich Pållsson [Klemets]    
   h Biata   2      2/3   Jacob Simonsson [Audas]     
     h Karin        
2/3   Jacob Simonsson [Audas]    
   h Karin   2      1   Michell Staffansson [Storm]     
     m Beata        
1   Staphan Johans h [Storm]     
     1   Matz Andersson [Skarper]     
1   Mattz Andersson [Skarper]     s Helga       
   h Kirstin     s Kirstin     1     
   s Helga    upp
     2/3   Esaias Påhlsson [Esars]     
2/3   Esaias Pållsson [Esars]     h Beata        
   h Beata     
     1   Erich Laarsson [Lassus]     
1   Erich Larsson [Lassus]     s Lars        
   s Lars     s Erich        
   d Margeta      p Barbru     1     
    
2/3   Hanss Mattzon [Stenkull]     1/3   Hans Matzson [Stenkull]     
   h Karin     h Karin        
   b Erich    
   h Barbro   4      1/3   Erich Matzson [Kux]     
     h Barbru     
1   Michel Andersson [Guttas]     s Margeta     1     
   s E Anna     
     1/2   Anna Enckia [Guttas]     
1/2   Simon Ersson [Smeds]     d Hans Jacobsson      1        
   h Anna     
     1/2   Gertru Enckia [Kullas]     
1   Gertrud Enkia [Kullas]     s Anna      upp
   dito Anna     s Michell        
   s Michell     bol Carll        
   s Margeta      h Maria     1     
    
   Inh Maria Jacobzdr   1      Inh   Maria Jacobsdr        
    
     1/2   Simon Ersson h Maria [Smeds]        
    
PALWIS     PALFWIS    
     3/4   Erich Andersson [Ströms]     
3/4   Anders Larsson [Ströms]     s Maria       
   h Margeta      b Johan        
     sm? Margeta        
1/2   Jacob Mattzon [Ers]    
   h Gerttru   2      1/2   Jacob Matzson [Ehrs]     
     h Gertrudh     
3/4   Mårthen Ersson [Skåtar]     s Thomas      1        
   h Lijsa    
   b Lars     3/4   Mårten Erichsson [Skåtar]     
   b Mattz     h Lijsa    upp
   s Margeta     b Lars        
   p Karin      b Mats        
     p Karin     1     
1/4   Johan Larsson [Pet]    
   h Biata     1/4   Simon Matzson [Pet]     
   d Karin      h Karin     
     s Matz      1        
11/4   Mårthen Larsson [Lassus]    
   h Margeta     11/4   Mårten Larsson [Lassus]     
   b s Lars      h Margeta     
     b Lars      1        
1   Esaias Larsson [Yrjas]    
   h Brijta     1   Esajas Larsson [Yrjas]     
   d Carll      h Brita     
     d Thomas Ersson      1        
1   Lars Mattson [Knuts]    
   m Helga   2      1   Lars Matzson [Knuts]     
     h Gertru     
     b Mattz        
     s Brita     1    upp
    
LOTLAX     LOTH-LAX    
     1   Johan Hindersson [Norken]     
1   Johan Hendersson [Norken]     [st]m Johan        
   h Kirstin     h Maria     1     
   d Johan    
   [st]d Maria   4      1/2   Mårthen Hansson [Slögs]     
     h Helga     
1/2   Mårthen Hansson [Slögs]     s Margeta     1     
   h Helga    
   s Margeta   3      1/2   Anders Josepsson [Slögs]     
     h Kirstin        
1/2   Anders Josepss [Slögs]    
   h Kirstin     11/4   Johan Matzson [Blusi]     
   d Johan      h Beata     
     dr Michell Pehrsson        
11/4   Johan Matzon [Blusi]     h Brita       
   h Biata     p Maria Hinddr     1     
   p Carin     
     1   Samuel Mårthensson [Lassus]    upp
1   Samuel Mårtzon [Lassus]     h Helga     
   h Helga     s Kirstin     1     
   s Kirstin    
   d Michell Perss     3/4   Eskill Johansson [Helsing]     
   h Brita     h Gertrudh        
   p Anna Hend     
     1   Mårthen Andersson [Kullas]     
3/4   Eskell Johansson [Helsing]     h Brita     
   b Matts     d Anders      1        
   h Karin    
   s Gerttru   4      1   Daniel Johansson [Ohls]     
     m Anna     
1   Mårthen Anderss [Kullas]     d (?) Daniel Simonsson        
   h Brijta     h Walborg       
   s Lijsa     b Gertrudh     1     
   p Ingredh     
     3/4   Josep Josepsson [Skata]     
1   Daniel Johanson [Ohls]     h Karin     
   m Anna     s Josep        
   p Walborg      s Matz       upp
     d Walborg       
3/4   Joseph Josepsson [Skata]     d Brita     1     
   h Karin    
   s Mattz     1   Elias Johansson [Backull]     
   s Joseph      h Walborg     
     s Lijsa       
1   Elias Johansson [Backull]     s Maria     1     
   h Walborg    
   s Margeta   3      inh   Margeta Johansson        
    
1/2   Markus Simonsson [Åkers]     1/4   Anders Philipsson [Snickars]     
   h Margeta      h Karin     
     s Matz        
1/4   Anders Philipsson [Snickars]     d Margeta     1     
   h Karin    
   s Mattz   3      1/2   Markus Simonsson [Åkers]     
     h Margeta        
3/4   Anders Mårtzon [Klafvus]    
   h Anna     3/4   Anders Mårthensson [Klafvus]     
   sw Thomas     h Anna    upp
   h Barbru      s Barbru     1     
    
3/4   Simon Simonsson [Huggar]     3/4   Simon Simonsson [Huggar]     
   h Maria      h Maria     
     s Matz        
Inh   Mattz Mårtzon     h Maria       
   h Maria      p Inger     1     
    
1   Gabriel Gabrielsson [Krooks]     1   Matz Gabrielsson [Krooks]     
   s Mattz     h Gertru     
   h Gertru     b Gabriel      1        
   s Gabriel     
     2/3   Åke Olofsson [Rännars]     
Inh   Beata Gab:dotter      s Isach      1        
    
2/3   Åke Olufsson [Rännars]     inh   Anna Matzdr        
   h Walborg   2      dito   Anna Hen dr        
     dito   Malin Eskillsdr        
    
BERTBY     BÄRTBY   upp
     3/4   Carll Matzson [Kålax]     
3/4   Carll Mattzon [Kålax]     s Carll        
   s Carll     h Brita     1     
   h Brita     
     1   Michell Erichsson [Kålax]     
1   Michel Ersson [Kålax]     s Erich        
   h Maria     h Anna       
   s Erich     d Anna       
   h Anna     d Walborg       
   d Anna      d Lijsa     1     
    
1   Thomas Simons hust [Finnas]     1   Mårthen Thomasson [Finnas]     
   s Mårthen      m Brita     
     b Simon      1        
2/3   Michel Michelsson [Strandas]    
   h Anna   2      2/3   Michel Michelsson [Strandas]     
     h Anna     
1   Hendrich Josephsson [Ollus]     b Johan      1        
   h Karin    
   s Maria     1   Hend Josepsson [Ollus]    upp
   p Anna     h Karin     
     s Carll        
5/8   Thomas Simonsson [Antus]     h Maria     1     
   h Brita    
   s Johan     5/8   Johan Thomasson [Antus]     
   h Karin     h Karin     
   d Maria      b Simon        
     s Karin     1     
1/2   Mattz Mårtzon [Gåll]    
   h Kirstin     1/2   Matz Mårtensson [Gåll]     
   b Johan     h Kirstin     
   h Brita     b Johan        
   s Dårdi      h Brita       
     s Dårdej     1     
2/3   Anders Simonsson [Jåfs]    
   h Maria     2/3   Anders Simonsson [Jåfs]     
   b Daniel     h Maria     
   h Walborg      s Karin     1     
    
3/4   Gab: Johansson [Pedars]     3/4   Gabriel Johansson [Pedars]    upp
   h Maria      h Maria     
     s Carll      1        
5/8   Daniell Mattzon [Mattus]    
   h Anna     5/8   Daniel Matzson [Mattus]     
   b h Maria     h Anna     
   p Carin Larsdr      d Johan        
     p Helga     1     
1/3   Mattz Olufzon [Svens]    
   h Margeta     1/3   Matz Olofsson [Svens]     
   s Johan     h Margeta     
   h Margeta     b Johan        
   s Mattz     ho Lijsa       
   h Lijsa      s Matz        
     f Margeta     1     
2/3   Hendrich Simonsson [Thors]    
   h Lisa     2/3   Hend Simonsson [Thors]     
   b h Brita      h Lijsa     
     s Brita     1     
1   Zach Erichsson [Zachris]    
   s Erich     1   Matz Mårthensson [Tåppar]    upp
   h Anna     b Simon        
   d Anna     h Sophia       
   p Brita      b Mårten        
     p Malin     1     
1   Mattz Mårtzon [Tåppar]    
   h Brita     1/2   Mårthen Mårsson [Bertils]     
   b Simon     d Kistin       
   h Sophia     m Daniel        
   b Mårthen     h Margeta     1     
   m Karin     
     3/4   Esajas Ersson [Trött]     
1/2   Mårthen Mårtzon [Backils]     h Beata        
   h Margeta     
     inh   Kirstin Simonsdr        
3/4   Esaias Erichsson [Trött]     Corpralns h Karin        
   h Biata     
     1   Zachris Ersson [Zachris]     
     m Erich        
     h Anna     1     
   upp
RÖKIÅ     RÖÖKIÖBY    
     1/4   Thomas Erichsson [Pytar]     
1/4   Erich Hansson [Pytar]     h Brita     
   s Thomas     b Hans      1        
   h Brita    
   s Hans   4      1   Erich Michellsson [Kullas]     
     h Maria     
1   Erich Michelsson [Kullas]     p Maria       
   h Maria      d Brita     1     
    
3/4   Erich Hindersson [Rex]     3/4   Erich Hindersson [Rex]     
   h Barbro     h Barbru     
   d Daniel      p Elin     1     
    
5/6   Anders Hansson [Antus]     5/6   Anders Hansson [Anttus]     
   h Kirstin     h Kirstin     
   s Anders      s Michell        
     h Anna       
1   Lars Mattzon [Höijer]     s Anders      1        
   h Maria   upp
   d Gertru   3      1   Lars Matzsson [Höijer]     
     h Maria     
1   Mårthen Mattzon [Knuts]     s Gertru     1     
   h Lijsa    
   b Abraham     1   Mårthen Matzsson [Knuts]     
   d Erich      h Lijsa     
     d Erich Ersson      1        
1/2   Lars Michelsson [Brams]    
   h Margeta   2      1/2   Lars Michellsson [Brams]     
     h Margeta     
1   Simon Simonsson [Smårus]     d Karin     1     
   h Walborg    
   b Thomas     1   Simon Simonsson [Smårus]     
   h Karin      h Walborg     
     b Thomas        
1   H Gustafz Enckia [Gammals]     h Karin     1     
   p Margeta     
     1   Hr Gustafz Enckia [Gammals]     
1   Anders Thomasson [Antbrams]     Elias Matzsson        
   s Simon      h Brita     1    upp
    
1   Simon Mårtzon [Bagg]     1   Anders Thomesson [Antbrams]     
   h Gertru     s Simon        
   s Mattz     h Brita       
   s Mårthen      bol Thomas        
     h Karin     1   5   §    
11/6   Jacob Andersson [Påhls]    
   h Anna     1   Simon Mårtensson [Bagg]     
   sw Casper     h Gertrudh     
   h Karin     s Matz        
   d Maria      s Mårten      1        
    
3/4   Erich Mattzon [Svens]     11/6   Jacob Andersson [Påhls]     
   h Lijsa     h Anna     
   b d Margeta     s Casper        
   d Thomas      h Karin       
     s Maria     1     
Inh   Anna Jacobzdr    
     3/4   Erich Matzsson [Svens]     
1/2   Hendrich Mårtensson [Klärck]     h Lijsa    upp
   h Brita     s Margeta       
   d Brijta     s Anna     1     
   s Isaah     
     1/2   Hindrich Mårtensson [Klärck]     
3/4   Åke Erichsson [Nygård]     h Lijsa     
   h Beata     s Isack        
   b m Simon     m Simon        
   p Anna      h Brita       
     p Brita Simonsson     1     
3/4   Matz Grelson [Nygård]    
   h Malin     3/4   Åke Erichsson [Nygård]     
   d Mårthen     h Beata     
   h Lijsa      bol Pehr        
     h Anna     1     
11/2   H Christ E    
   d Anders     3/4   Matz Grelsson [Nygård]    
   d Mattz Anderss     h Maria       
   p Maria Jacobzd     
     11/2   Hr Christierns Enckia    
Inh   Hendrich Bagg     d Mårthen   upp
   h Rachel      h Anna       
   Dårdj Erichsdr     
   Anna Simonsdotter   1      inh   Hindrich Mårtensson     
     h Rackel        
     inh   Dårdei Ersdr        
     dito   Lijsa Jönsdr     
     m Barbru        
     inh   Maria Larsdr        
     inh   Walborg Matzdr        
    
MÄKIPÄÄ     MÄKIPÄ    
     1   Isack Abrahamsson [Murkais]     
1   Isaah Abramsson [Murkais]     h Margeta     
   h Margeta     b Mattz        
   b Matts     h Margeta       
   h Margeta     p Karin Isacsdr       
   p Lijsa      p Maria     1     
    
   inh Mattz Hindersson     1   Abraham Michelsson [Sepp]     
   h Maria      b Anna    upp
     ms Anna     1     
1   H Joh: Rivell [Sepp]    
   h Anna   2      11/6   Gertru Matzdotter [Grägg]     
     d Mårten        
11/6   Hendrich Johans h [Grägg]     s Isack        
   p Lijsa      d Lijsa     1     
    
1   Anders Bertilss [Antohlis]     1   Anders Bertillsson [Antohlis]     
   h Karin     h Karin     
   b Isaah     mor Brita     
   b Samuel     b Isack        
   f Bertell     b Samuel        
   h Brita      h Bertill      1        
    
3/4   Mattz Johansson [Olis]     3/4   Matz Johansson [Olis]     
   b Johan     h Karin     
   m Anna      m Anna     
     b Isack      1        
1/2   Michel Mattzon [Lillånd]    
   h Karin     1/2   Michell Matzsson [Lillånd]    upp
   s Mårthen     h Karin     
   p Maria      s Mårthen        
     s Matz        
1/2   Michel Thomasson [Lånd]     p Maria     1     
   s Mattz    
   h Gertru   3      1/2   Michell Thomasson [Lånd]     
     h Brita     
1   H Peer Gl: [Gammals]     s Matz        
   h Margeta     h Gertrudh     1     
   d Johan Johanss    
   p Margeta   4      1   Hr Pehr Gammal [Gammals]     
     h Margeta     
1/2   Johan Nillsson [Vöråborg]     d Johan Johansson       
   h Maria     p Karin       
   p Karin      p Margeta     1     
    
Inh   Anna Staphansdr     1/2   Johan Nillsson [Vöråborg]     
         h Maria     
     d Jacob Jacobsson      1        
   upp
     inh   Maria Johansdr        
    
MIEMOS     MIEMOSBY    
     1   Swen Grelsson [Grijm]     
1   Sven Grelson [Grims]     h Maria     
   h Maria     b Sigfred        
   b Mattz     s Anna       
   s Anna     ms Karin     1     
        
1   Michel Mattzon [Grims]     1   Michell Matzson [Grijm]     
   h Anna     h Anna     
   d Walborg      s Carll        
     d Walborg     1     
1   Gabriel Gabrilsson [Karjalainen]    
   h Barbru     1   Gabriel Gabrielsson [Karjalainen]     
   s Margeta      h Barbru     
     d Hans Hindrichsson        
1   Erich Andersson [Kroks]     d Michell Andersson      1        
   h Karin     
     1   Erich Andersson [Kroks]    upp
1   Erich Erichson     h Karin        
   m Dårdj    
   b Matts   3      1   Erich Erichsson     
     b Matz        
11/4   Michel Peersson [Miemois]     h Margeta     1     
   h Lijsa    
   b Carll     11/4   Michell Pehrsson [Miemois]     
   h Maria      h Lijsa     
     s Johan        
1   Mattz Peersson [Tun]     s Sophia     1     
   h Maria    
   b Thomas     1   Matz Persson [Tun]     
   s Margeta      h Maria     
     b Thomas        
1   Simon Åkesson [Grannas]     s Margeta       
   s Mattz     d Erich Ersson        
   h Lijsa     b Pehr      1        
   s Anna    
   b Isaah   4      1   Simon Åkesson [Grannas]     
     b Isack       upp
3/4   Jacob Abramss [Juvas]     h Maria       
   s Thomas     s Anna       
   h Margeta     s Lijsa     1     
   m Påhl    
   h Gerttru   5      3/4   Jacob Abrahamsson [Juvas]     
     s Thomas        
1/4   Isaah Abramss [Juvas]     h Margeta       
   h Margeta      m Pehr        
     h Gertrudh     1     
Inh   Mårthen skredd    
   h Sophia   2      1/4   Isaak Abrahamsson [Juvas]     
     h Margetha        
    
     inh   Mårthen Skreddare     
     hust Sophia        
    
     Rustmest: h Karin        
    
KÅSKEBY     Kåskby    
     11/2   Hans Simonsson [Dalkarl]    upp
11/2   Hans Simonsson [Dahlkarl]     h Margeta     
   h Margeta     b Åke        
   b Åke     p Maria     1     
   s Maria     
     3/4   Erich Michellsson [Bengs]     
3/4   Erich Michellsson [Bengs]     h Anna     
   h Anna     s Karin       
   s Karin      d Margeta     1     
    
1   Isaah Samuelsson [Kamis]     1   Isack Samuelsson [Kamis]     
   h Sara     h Sara     
   s Samuell     s Samuel        
   s Isaah      h Lijsa       
     s Isack        
1   Simon Brusison [Råndman]     s Matz      1        
   m Mattz    
   h Anna     1   Matz Hindersson [Råndman]     
   d Erich      h Anna     
     d Matz Mårtensson        
2/3   Åke Johansson [Grobbils]     p Anna     1    upp
   h Brijta    
   s Johan     2/3   Åke Johansson [Gråbbils]     
   s Erich     s Johan        
   p Margeta     h Maria       
   p Lijsa      s Erich        
     h Anna       
5/8   Simon Thomasson [Knubb]     d Daniel        
   h Lijsa     d Anders      1        
   s Johan    
   d Karin     5/8   Simon Thomasson [Knubb]     
   s d Maria      h Lijsa     
     s Pehr     1     
5/8   Michell Erichsson [Knubb]    
   h Gertru     5/8   Michell Erichsson [Knubb]     
   b Anders     h Gertrudh     
   h Lisa      s Lijsa     1     
    
1   Jacob Mattzon [Klemets]     1   Jacob Matzsson [Klemets]     
   h Karin      h Karin        
   upp
1   Peer Erichsson [Sippus]     1   Pehr Erichsson [Sippus]     
   m Sara     s Michell        
   s Michel     h Brita       
   h Brita      p Margeta Matzdr       
     st:m Sara     
1   Johan Erichsson [Kråkas]     d Pehr Erichsson      1        
   h Margeta     
     1   Johan Erichsson [Kråkas]     
inh   Peer Smedz hust      h Margeta     
     p Malin Jacobsdr     1     
1/2   Mattz Jacobsson [Knäck]    
   h Brita     1/2   Matz Jacobsson [Kneck]     
   s Erich     h Karin     
   h Karin     e Karin       
   d Karin      s Hindrich        
     s Jacob      1        
1   Peer Mattzon [Storkneck]    
   h Anna     1   Pehr Matzson [Storkneck]     
   d Margeta      h Anna     
     m Johan       upp
     h Margeta       
     bol Carll        
     h Karin     1     
    
     inh Pehr Smedz hustru        
    
BERGBY     BERGBY    
     11/4   Olof Jacobsson [Jussil]     
11/4   Oluf Jacobsson [Jussil]     h Lijsa     
   h Lijsa      p Beata     1     
    
1   Isaah Hendersson [Kjötar]     1   Isack Hindersson [Kjötar]     
   s Michel     s Michell        
   h Helga      h Helga       
     s Maria     1     
1   Peer Hindersson [Ollil]    
   h Brita     1   Pehr Hindersson [Ollil]     
   s Hendrich     h Brita     
   h Karin      s Hindrich        
     h Karin      upp
1   Simon Michelsson [Smeds]     d Anna       
   h Maria      s Margeta     1     
    
11/4   Anders Jacobsson [Kjerp]     1   Simon Michellsson [Smeds]     
   h Margeta     h Maria     
   s Bertill     d Matz Jöransson        
   h Juddit     h Walborg       
   s Mårthen      s Anders      1        
    
1   Anders Mattzon [Talus]     11/4   Anders Jacobsson [Kierp]     
   h Maria     s Bertill        
   bm Mattz     h Judita       
   h Walborg      s Mårten        
     s Jacob        
1   Mattz Michelsson [Jåpers]     d Maria     1     
   h Giertru    
   b Michell     1   Gertru Enckia [Jåpers]     
   h Maria      b Michell        
     h Maria     1     
1   Hendrich Jönsson [Kånsti]   upp
   h Maria   2      1   Anders Matzsson [Talus]     
     h Maria        
Inh   Brita Ersdr     
Inh   Lijsa Grelsdr   1      1   Hindrich Jönsson [Kånsti]     
   Nils Smedh     d Maria     1     
   h Brijta     
     inh Nils Smedh     
     h Brita        
    
LOMBY     LOOMBY    
     1   Mårten Matzson [Kaustinen]     
1   Mårthen Mattzon [Kaustinen]     s Staffan     
   s Staphan     p Anna     1     
   h Anna    
   p Elin   4      1   Staffan Mårsson [Rasmus]     
     h Anna     
1   Staphan Mårtzon [Rasmus]     b Erich        
   h Anna     stm (?) Lijsa        
   b Erich     
     1   Mårthen Johansson [Budd]    upp
1   Mårthen Johansson [Ingå]      h Maria     
     s Margeta     1     
1   Johan Bengtzon [Nissil]    
   h Karin   2      1   Michell Andersson [Jäppil]     
     m Lijsa     
1   Anders Bertilsson [Knuts]     s Anna     1     
   h Brijta    
   s Bertill     1   Johan Bengdtsson [Nissil]     
   s Johan      h Karin     
     p Maria     1     
1   Johan Andersson [Kylkis]    
   h Brita     1   Bertill Mårsson [Knuts]     
   b Mårthen     h Margeta     
   p Brita      b Johan      1        
    
   Samuel Back: [Skrivars]     1   Johan Andersson [Kylkis]     
   h Maria     h Brita     
   d Mårthen     s Markus        
   p Brita      p Brita       
     p Anna     1    upp
1   Mårthen Erichsson [Thors]    
   s Michel     1/2   Samuel Backman [Skrivars]     
   h Kirstin     h Maria     
   s Mattz     d Mårthen        
   s Hans      d h(?) Matz        
     p Brita Samuelsdr     1     
1/2   Mårthen Johanss [Budd]    
   h Anna     1   Michell Mårtensson [Thors]     
   m Johan     h Kirstin     
   h Brita      b Matz        
     h Marg       
1   Thomas Hansson [Kulp]     b Hans        
   h Karin     s Anna     1     
   s Hendrich    
   s Mattz     1   Mårthen Johansson [Ingå]     
   h Beata      h Anna     
     m Johan        
11/4   Erich Markuson [Martois]     h Brita       
   h Margeta     d Margeta       
   m Maria     d Anna     1    upp
   b Mårthen     
     1   Thomas Hansson [Kulp]     
1   Mårten Bengtzon [Ohlis]     h Karin     
   h Brita      s Hindrich        
     s Michell      1        
    
     11/4   Erich Markusson [Martois]     
     h Margeta     
     stm Margeta     
     b Mårten        
     sy Karin     1     
    
     1   Mårthen Bengsson [Olis]     
     h Brita     
     s Thomas        
     h Susanna       
     s Brita     1     
    
REKIPELDO     RÄKI PÄLDO    
     1   Helga Enckia [Pet]    upp
1   Helga Enckia [Pet]      m Mårthen        
     h Brita     1     
11/4   Isaah Jacobsson [Jåfs]    
   s Jacob     11/4   Isack Jacobsson [Jåfs]     
   h Anna     s Michell        
   b h Margeta     h Margeta       
   b s Johan      s Isack        
     h Anna       
1   Mårten Hindersson [Smeds]     b Johan      1        
   h Gertru    
   b Thomas     1   Mårthen Hindersson [Smeds]    
   b Johan     h Gertru    
   s Lisa      b Thomas    
    
1   Jacob Hindersson [Lillkarhu]     1/2   Jacob Hindersson [Lillkarhu]     
   h Walborg      h Walborg        
    
1   Sigfredh Bertilsson [Storkarhu]     1   Sigfred Bertilsson [Storkarhu]     
   h Anna     h Anna     
   s Brita     s Beata     1    upp
   s Beata     
     1   Jacob Hansson [Simons]     
1   Jacob Hansson [Simons]     h Walborg     
   h Walborg     s Matz        
   s Mattz     h Anna       
   h Anna     s Simon        
   s Simon      h Lijsa     1     
    
1   Michel Hindersson [Omars]     1   Michel Hindsson [Omars]     
   h Anna     h Anna     
   sw Olof Mattzson     s Olof        
   h Gertru      h Gertru       
     d Jacob        
1   Johan Mårthensson [Klemets]     h Barbru     1     
   h Gertru    
   b h Kirstin     1   Johan Mårtensson [Klemets]     
   s Maria      h Gertru     
     s Maria     1     
1   Anders Michelsson [Israels]    
   h Brita     1   Johan Matzson [Josskarhu]    upp
   s Margeta     s Pehr     
   p Karin      h Margeta     1     
    
1   Johan Mattzon [Josskarhu]     11/6   Sigfredh Påhlsson [Wäst]     
   s Peer     h Lijsa     
   h Margeta     sw Matz        
   s Samuel     h Anna     1     
   h Lijsa     
     1   Anders Israelsson [Korfwolain]     
11/6   Sigfredh Påhlsson [Wäst]     s Matz        
   h Lijsa     h Maria       
   sw Mattz     s Bertill        
   h Anna      s Matz        
     d Beata     1     
1   Mattz Andersson [Korfwolain]    
   s Bertill     1   Johan Mårsson [Bengs]     
   f Anders     s Sigfred        
   d Beata      h Margeta       
     b Mårten        
     s Lijsa     1    upp
1   Johan Mårtzon [Bengs]    
   s Sigfredh     1   Daniel Israels(son?) [Långs]     
   h Margeta     m Margeta     
   s Mårthen     b Mårthen      1        
   d Margeta      [I. pro Erichsson?]    
    
1   Daniel Erichsson [Långs]     5/6   Bertill Hansson [Kastus]     
   m Margeta      m Jacob        
     h Margeta     1     
5/6   Bertill Hansson [Kastus]    
   h Maria     1   Matz Påhlsson [Ehrs]     
   m Jacob     h Margeta     
   h Margeta      b Bertill        
     h Margeta     1     
1   Mattz Pållsson [Ehrs]    
   h Margeta     2/3   Simon Hansson [Bjons]     
   b Bertel     h Lijsa     
   h Margeta      s Sigfred        
     h Karin       
2/3   Simon Hansson [Bjons]     b Mårten       upp
   h Lijsa     b Johan      1        
   s Sigfredh    
   h Karin     2/3   Erich Abrahamsson [Pörnull]     
   b Peer      h Brita     
     s Maria     1     
2/3   Erich Abramsson [Pörnull]    
   h Brita      inh Karin Jacobsdr        
    
Inh   Karin Jacobzdr     
   Anna Matzd     
   Margeta Simonsd     
    
JÖRELA     JÖRALA    
     1   Matz Hansson [Bertils]     
1   Mattz Hansson [Bertils]     h Brijta     
   h Brita     s Hans        
   s Hans     h Anna       
   h Anna     d Anna     1     
   d Anna     
     1   Lars Mårthensson [Jåfs]    upp
1   Lars Mårtzon [Jåfs]     m Lars        
   m Lars     h Walborg       
   h Walborg     s Michell        
   m Michell     hu Kirstin       
   h Kirstin      d Anna     1     
    
1   Gabriel Jacobson [Jacobs]     1   Johan Gabrielsson [Jacobs]     
   s Johan     h Maria     
   h Maria     d Kirstin       
   d Margeta      d Margeta     1     
    
11/2   Johan Mattzon [Hertull]     11/2   Johan Matzsson [Hertull]     
   h Brita     s Mattz        
   s Mattz     h Margeta       
   h Margeta     m Anders        
   m Anders     h Maria       
   h Maria     d Thomas        
   d Thomas      s Lijsa     1     
    
1   Mattz Knutzon [Nickull]     1   Brita Enckia [Nickull]    upp
   h Brita     s Kirstin       
   s Kirstin      s Barbru     1     
    
1   Anders Erichsson [Heinull]     1   Anders Erichsson [Heinull]     
   h Karin     h Karin     
   s Anna     s Brita       
   s Erich      b Erich      1        
    
1   Hendrich Johansson [Kattill]     1   Hindrich Johansson [Kattil]     
   h Maria     h Maria     
   b E Walborg     b Michell        
   s Lijsa     bh Walborg       
   b s Michill      d Lijsa     1     
    
1   Gertrudh Enk [Johans]     1/2   Gertru Enckia [Johans]        
   d Brita     
    
ANDIALA     ANDIALA    
     1   Staffan Pehrsson [Hirsal]     
1/2   Staphan Peersson [Hirsal]     h Maria    upp
   h Maria     d Walborg       
   s Walborg      d Anna     1     
    
1   Thomas Michelson [Hertus]     1   Thomas Michelsson [Hertus]     
   h Walborg     h Walb     
   s s Lars     bs Lars        
   s Brita      s Brita     1     
    
1   Michill Mattzon [Mannil]     1   Michell Matzson [Mannil]     
   h Anna     h Anna     
   s Mattz     s Mattz        
   s Elias     d Margeta       
   d Margeta      s Johan        
     d Walborg     1     
11/4   Karin Enckia [Nyby]    
   b m Mattz     11/4   Karin Enckia [Nyby]     
   s Carll     sw Matz        
   p Barbru      s Matz      1        
    
3/4   Simon Thomass [Grannas]     1/2   Johan Jacobsson [Antill]    upp
   h Brita     h Barbru        
   b m Abram    
   h Anna     11/4   Mårten Ruut     
   d Jacob     h Margeta     
   b d Karin      s Hindrich        
     h Lijsa       
1/2   Johan Jacobsson [Antill]     d Jacob Andersson        
   h Barbru      f Margeta Michelsdr       
     st:d Anna     1     
11/4   Mårthen Ruuth    
   s Henrich     Herr Mårten Galle     
   h Lijsa     h Maria     
   d Lars     måg Lars Gezelius        
   d Thomas     b Karin Galle       
   p Margeta      p Johanna Tadman       
     p Brita Jacobsdr       
   Past H Marth Galle     p Brita Simonsddr       
   h Maria     p Maria Knutzdr       
   d Karin     d Simon Matzson        
   d Erich Mårtzon     h ..lia      upp
   p Brita Carlsdr     dr Johan Göstafsson        
   p Brita Larsdr      dr Mårthen Samuelsson      1      12    
    
   Klåk Gustaf     Klåk Göstaf Göstaf     
   h Karin     h Karin     
   m Kirstin      p Lijsa Sigfredzdr     1     
    
   Sochnskrif:n     Socken skrif:n (?) Hans And     
   Hans Anderson     h Karin        
   h Kirsten     
    

Upptecknade av Joakim Förars.