några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
KARFWAT  KAITZOR  OXGANGAR  QUIMÅ  TOUGMÅ  MAXMÅ  KERCKLAX  BÄRTEBY  PALWIS  LOTLAX  CARFSOR  KÅFWIJÅKI  TUKUR  LÅLAX  RÖKIO  MÄCKIPÄ  MIEMOS  KÅSKBY  BÄRGEBY  LOMBY  RECKIPELDO  JÖRILA  ANDIALA 
Mantahls Längd     Mantahls Längd    
öf:r Wöro Sochn Anno 1702     öf:r Wöörå Sochn A 1703    
    
LT 974 s 787     LT 91 s 1079    
    
[Oravais, Kimo]     [Oravais, Kimo]    
    
KARFWAT     KARFVAT    
1   Mårtin Josepss      1   Mårtin Josepsson     
   h Karin      h Karin     
   b Mattz         b Mattz        
   h Brijta        h Brijta       
   b Lars         b Lars        
   p Anna Andd     1      p Anna Anders     1   5     
    
2/3   Mickel Larss      2/3   Michell Larsson     
   h Anna      h Anna      2     
   d Erich Perss      1        
     2/3   Isaah Johansson [Pet]     
2/3   Isach Johanss [Pet]      d Erich Persson    upp
   p Barbro Joh         p Barbru       
     d Christer Christerss      1      4     
1   Mattz Mårsson [Rennars]     
   h Maria      1   Mattz Mårtenss [Rennars]     
   d Erich Sigf      1         p Malin     1   2     
    
2/3   Simon Henderss      2/3   Simon Hendersson     
   h Margeta         h Margeta      2     
    
1/2   And Mickellss      1/2   Anders Mickellsson     
   h Walborgh         h Walborgh      2     
    
KAITZOR     KAITZOR    
   Johan Hinderss [Heikius]      1   Johan Hendersson [Heikius]     
   h Barbro      h Barbru     
   b Påfwel         b Påhl        
   h Brijta     1      d Erich     1   4     
    
   Johan Håkanss [Kejsar]      1   Johan Håkansson [Kejsar]     
   h Giärtro         h Gertru      2    upp
     b s Michell    
    
3/4   Jacob Johansson [Finnas]      3/4   Johan Johansson [Finnas]     
   h Karin      h Walborg     
   b Johan         s Karin       
   h Walborg     1      s Mattz      1      4     
    
1/3   Åke Siffersson [Sigfreds]      1/3   Åke Sigfersson [Sigfreds]     
   h Maria      h Maria     
   s Mårten      1         bm Mårtin        
     h Barbru     1   4     
    
   Carl Simonss [Hannus]      3/4   Carl Simonsson [Hannus]     
   h Anna         h Anna      2     
    
3/4   Mattz Bärtilss [Bertils]      3/4   Mattz Bertilsson [Bertils]     
   b Jacob         b Jacob        
   h Brijta      h Brita     
     p Beata     1   4     
   upp
1/4   Lars Andersson [Präst]      1/4   Lars Andersson [Präst]     
   h Brijta         h Brita      2     
    
1/4   Isack Hinderss [Håkus]      1/4   Isaah Hendersson [Håkus]     
   h Giärtrodh      h Giärtrud     
   d Simon Anderss      1         d Simon      1      3     
     p Anna    
    
OXGANGAR     OXGANGAR    
1/2   Anders Mattzson [Abrams]      1/2   Anders Mattzson [Abrams]     
   s Mickel         s Michell        
   s Isack         h Anna       
   d Karin      s Isack        
   d Anna     1      d Anna     1   5     
    
1/2   Erick Mattzson [Ryssas]      1/2   Erich Erichsson [Ryssas]     
   s Erick      h Anna     
   h Anna     1      b Mickel      1      3     
   b Mickel    
   upp
1/3   And Carlsson [Fusius]      1/3   Anders Carlsson [Fusius]     
   h Barbroo         h Barbroo      2     
    
1/2   Mickel Abramss [Antus]      1/2   Mickel Abramsson [Antus]     
   h Kirstin      s Michell        
   s Mickel         h Margeta       
   h Brijta (!)     1      d Walborg     1   4     
    
1/3   Isack Simonsson [Skeppars]      1/3   Isack Simonsson [Skeppars]     
   h Karin      h Karin     
   s Anna     1      s Karin       
     s Anna     1   4     
    
1/2   Erick Ersson [Nissus]      1/2   Erick Ersson [Nissus]     
   h Helga      h Helga     
   b Nilss      1         b Nielss      1      3     
    
1/2   Anders Sigfredzss [Sigfrids]      1/2   Anders Sigferss [Sigfrids]     
   h Kirstin         h Kirstin      2     
   s Lijssa     s Lijssa   upp
    
1/4   Johan Mattzson [Skratars]      1/4   Johan Mattzson [Skratars]     
   h Brijta         h Brijta      2     
   b d Lijssa     b d Lijssa    
    
QUIMÅ     QWIMÅ    
3/4   Erick Mickelsson [Rådman]      3/4   Erich Michelsson [Rådman]     
   h Brijta      h Brijta     
   s Anna        s Mattz       
   d Mattz Hanss         h Karin        
   h Karin     1      s Anna     1   5     
    
1/2   Mattz Hanss [Borgmästar]      1/2   Mattz Hansson [Borgmästar]     
   H Giertro      s Michell        
   s Mickel         d Anna       
   d Anna        s Johan        
   Sochn lag Thomas         Lag Thomas      1     
    
1/3   Anders Hansson      1/3   Anders Hansson     
   h Brijta      h Brijta    upp
   b Isaak         b Isaah        
   h Maria        h Maria       
   s Kirstin     1      bh Kirstin     1   5     
    
TOUGMÅ     § 1702  
1/3   Jakob Hansson     
   h Brijta     
   b Anders        
   s Maria       
   s Anna       
   s Kirstin     1     
    
MAXMÅ     MAXMÅ    
1/2   Mårten Hinderss [Kock]      1/2   Mårten Hinderss [Kock]     
   h Malin         h Malin      2     
    
1/3   Hind Matzss [Heir]      1/3   Hendrich Matzon [Heir]     
   h Anna      h Anna     
   b Johan         b Mattz        
   b Mårten        b Johan       upp
   m Walborg     1      s Margeta       
     m Walborg     1   6     
   Johan Ersson [Ryss]     
   f Erick     1      Erich Mattzon [Ryss]     
     s Johan     1   2     
    
1/2   Simon Simonss [Kagg/Eurs]      1/2   Simon Simonss [Kagg/Eurs]     
   h Brijta      h Brijta     
   s Mårten      1         s Mårten      1      3     
    
1   Mattz Mattzson [Finne]      1   Mattz Mattzson [Finne]     
   h Karin      h Karin     
   s Daniel         s Daniel        
   h Karin     1      h Karin     1   4     
    
1/3   Mattz Anderss [Puss]      1/3   Mattz Andersson [Puss]     
   h Anna         h Anna      2     
    
1/4   And Person [Herus]      1/4   Anders Persson [Herus]     
   h Brijta         h Brita      2    upp
    
1/3   Erick Matzsson [Hals]      1/3   Erich Mattzon [Hals]     
   s Margeta      s Margeta     
   b Mårtin      1         b Mårten      1      3     
    
2   Joh Westrenius      3/4   Joh Westrenius     
   h Maria      h Maria     
   s Ambrosius         d Margeta       
   d Margeta        d Jacob        
   d Jacob Mattzsson         d Jacob dito        
   d Jacob Rabb         d Mårten Matz        
   p Brijta Larsdr     1      p Bata     1   7     
    
    
1/2   Påhl Simonsson [Kagg]      1/2   Påhl Simonsson [Kagg]     
   h Carin         h Karin      2     
    
KERCKLAX     KERCKLAX    
1         1   Michell Mattzon [Öhling]      § 1702  
        s h Malin    upp
         s Carl        
        d Beata     1   4     
     1        
    
1   Jacob Jacobsson [Furunäs]      1   Jacob Jacobsson [Furunäs]     
   h Brijta         h Brita     
     s Jacob      1      3     
    
1   Hind Mattzss [Bertils]      1   Hindrich Mattzon [Bertils]     
   h Anna      h Anna     
   s Brijta     1      s Brita     1   3     
    
1   Erick Påhlsson [Klemets]      1   Erich Pållsson [Klemets]     
   s Erick         s Erich        
   d Margeta         d Margeta      3     
    
1/3   Jacob Simonss [Audas]      1/3   Jacob Simonsson [Audas]     
   h Karin         h Karin      2     
    
1   Mickel Staphanss [Storm]      1   Mickell Staphanss [Storm]    upp
   m Beata      m Beata      2     
   b Johan      1        
    
1   Mattz Anderss [Skarper]      1   Mattz Andersson [Skarper]     
   h Karin         s Helga      2     
     d Johan    
    
     2/3   Esaias Pålsson [Esars]     
2/3   Esaias Påhlsson [Esars]      h Beata     
   h Beata      s Michell        
   s Mickel         s Esaias      1      4     
   s Esaias      1        
     1   Lars Ersson [Lassus]     
1   Lars Ersson [Lassus]      h Barbro     
   h Barbro      m Gertru     1   3     
   st Gertrod     1     
     1/3   Hans Mattzson [Stenkull]     
1/3   Hans Mattzson [Stenkull]      h Karin      2     
   h Karin        
     1/3   Erich Mattzon [Kux]    upp
1/3   Erick Mattzss [Kux]      h Barbru     
   h Barbru         s Gabriel      1      3     
    
1   Jacob Mickelss [Guttas]      1   Jacob Michelsson [Guttas]     
   m Anna      m Anna     
   s Beata        d Johan      1      3     
   s [d] Joh Ersson      1        
     1/2   Simon Ersson [Smeds]     
1/2   Simon Ersson [Smeds]      s Erich        
   s Erick         h Brita     
   s Maria     1      s Maria     1   4     
    
1   Mickel Ersson [Kullas]      1   Michell Ersson [Kullas]     
   h Karin      h Karin     
   b Mattz         b Mattz        
   h Kirstin     1      h Kirstin     1   4     
    
BÄRTEBY     BERTBY    
3/4   Carl Carlsson [Kålax]      3/4   Carl Carlsson [Kålax]     
   h Brijta      h Brijta      2    upp
   p Malin Staphanss     1     
     1   Michell Ersson [Kålax]     
1   Mickel Ersson [Kålax]      s Erich        
   s Erich         h Anna    
   d Anna        d Anna       
   s Johan         d Lijsa       
   d Lijssa        m Johan        
   d Maria     1      h Maria     1   6     
    
   Mårten Thomass [Finnas]      5/6   Mårten Thomass [Finnas]     
   h Anna      h Anna     
   s Maria     1      p Anna     1   3     
    
2/3   Johan Michellsson [Strandas]      2/3   Johan Michellsson [Strandas]     
   h Anna      h Anna     
   b h Anna     1      s Anna     1   3     
    
1   Hind Josepss [Ollus]      1   Hind Josepss [Ollus]     
   h Karin         h Karin      2     
   upp
5/8   Johan Thomass [Antus]      5/8   Johan Thomass [Antus]     
   h Karin      h Karin     
   d Karl Gabrilss      1         d Anders      1      3     
    
1/2   Mattz Mårsson [Gåll]      1/2   Mattz Mårtzon [Gåll]     
   h Kirstin      h Kirstin     
   s Dårdi     1      d Carll      1      3     
    
2/3   Anders Simonss [Jåfs]      2/3   Anders Simonss [Jåfs]     
   h Maria      h Maria     
   d Anna     1      d Anna     1   3     
    
2/3   Johan Hindersson [Pedars]      1      2/3   Johan Hindersson [Pedars]     
     h Maria     
     s Daniel      1      3     
    
5/8   Daniel Mattzss [Mattus]      5/8   Daniel Mattzon [Mattus]     
   h Anna      h Anna     
   b Mattz         b Mattz        
   .. Maria     1      h Maria     1   4    upp
    
1/3   Mattz Olåffsson [Svens]      1/3   Mattz Ohlsson [Svens]     
   h Margeta      s Matz        
   s Matz         h Lijssa       
   h Lijssa        d Margeta       
   Enck Margeta     1      s Mårten      1      5     
    
1   Hindrick Simonss [Thors]      1   Hindrich Simonss [Thors]     
   h Lijssa         h Lisa      2     
     s Michell    
    
1   Erich Larsson [Zachris]      1   Erich Larsson [Zachris]     
   h Anna      h Anna     
   [sw:s] s Johan         s[w] Sophia        
   st [sw] m Margeta     1      [sw:s] s Johan     1   5     
     m Margeta    
    
   Mattz Mårsson [Tåppar]      1   Mattz Mårtensson [Tåppar]     
   h Anna      h Anna     
   b Simon         b Simon       upp
   h Sophia     1      h Sophia       
     p Margeta     1   5     
    
   Daniel Ohson [Bertils]      1/4   Daniel Ohlson [Bertils]     
   h Margeta         h Margeta      2     
    
   Esaias Ersson [Trött]      Esaias Ersson [Trött]     
   h Brijta      h Brijta     
   d Maria     1      d Maria och Beata     2   4     
    
   inh Erich Persons h        
    
PALWIS     PALVIS    
1/2   Erick Andersson [Ströms]      1/2   Erich Andersson [Ströms]     
   h Anna         h Anna     
     b Michell      1      3     
    
1/2   Thomas Jacobsson [Ehrs]      1/2   Thomas Jacobson [Ehrs]     
   h Maria        h Maria       
   b Mattz      1         b Mattz      1      3    upp
    
3/4   Mårten Erichsson [Skåtar]      3/4   Mårten Ersson [Skåtar]     
   h Lijssa      h Lissa     
   b Lars         b Lars        
   h Brijta        h Brita       
   b Hans         b Erick        
   b Jacob         h Beata       
   h Lijssa        b Jacob b Hans        
   b Erick         h Lijsa     1   9     
   h Beata     1     
     1/4   Simon Matzon [Pet]     
1/4   Simon Mattzss [Pet]      h Karin      2     
   h Margeta         s Johan    
    
1   Mårten Larsson [Lassus]      1   Mårten Larsson [Lassus]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Mikel      1         s Michell        
     h Anna     1   4     
    
1   Esaias Larsson [Yrjas]      1   Johan Esaieson [Yrjas]    upp
   h Brita      h Brita (!)     
   s Johan         m Brita        
   h Margeta        s Michell       
   s Hindrich      1         s Hendrich      1      4     
    
1   Lars Mattzson [Knuts]      1   Lars Matzon [Knuts]     
   h Giärtro      h Giärtru     
   b Mårten      1         b Mårten      1      3     
    
LOTLAX     LOTLAX    
1   Johan Hinderson [Norken]      1   Johan Hinderson [Norken]     
   [st]s Mattz         [st]s Matz        
   h Barbroo      h Barbru     
   [st]d Walborgh     1      [st]m Isaah        
     h Brita       
     [st]d Walborgh     1   6     
1/2   Philip Anderss [Slögs]     
   p Marg Elied     1   2      1/2   Philip Anderss [Slögs]     
     p Margeta     1   2     
1/2   Anders Josepsson [Slögs]    upp
   h Kirstin      1/2   Anders Josepss [Slögs]     
   d Elias Mårss      1         h Kirstin     
     d Elias      1      3     
    
11/4   Unå Carlsson [Blusi]      11/4   Uno Carlsson [Blusi]     
   h Beata         h Beata      2     
    
1   Samuel Mårsson [Lassus]      1   Samuel Mårtzon [Lassus]     
   h Helga         h Helga     
     d Kirstin     1   3     
    
3/4   Eskel Johansson [Helsing]      3/4   Eskill Johanss [Helsing]     
   h Gärtrodh         h Gertru      2     
    
1   Mårtin Anderss [Kullas]      1   Mårtin Anderss [Kullas]     
   h Brita         h Brita     
     s Mattz     1   3     
1   Esaias Johanss [Ols]     
   h Kirstin      1   Esaias Johanss [Ols]     
   s Mårtin         s Mårtin       upp
   h Maria     1      h Maria     1   3     
    
3/4   Josep Josepss [Skata]      3/4   Josep Josepsson [Skata]     
   s Josep         s Joseph        
   h Lijssa        h Lijsa       
   d Walborgh     1      d Walborg     1   4     
    
1   Elias Johanss [Backull]      1/4   Mattz Anderss [Snickars]     
   h Walborgh      h Carin     
   s Ingre     1      b Thomas        
     h (!) Karin     1   4     
1/4   Mattz Anderss [Snickars]     
   h Karin      Elias Johansson [Backull]     
   b Thomas         h Walborg     
   s Karin     1      s Ingredh     1   3     
    
1/2   Johan Markuss [Åkers]      1/2   Johan Markusson [Åkers]     
   h Brijta      h Brijta     
   s Maria        s Maria       
   d Hindrich Matzss      1         d Anders      1      4    upp
    
3/4   Anna Enckia [Klavus]      1      3/4   Anna Enckia [Klavus]      1     
    
1/2   Mattz Mårsson [Huggar]      1/2   Mattz Mårtensson [Huggar]     
   h Maria      h Maria     
   d Joh Gabrilss         d Johan        
   h Anna     1      h Anna     1   4     
    
1   Gärtro Enckia [Kroks]      1      1   Gärtru Enckia [Kroks]     
     s Mårten        
     d Hindrich      1      3     
1/2   Daniel Simonss [Rännar]     
   h Barbroo      1/2   Daniel Simonsson [Rännar]     
   s Beata     1      h Barbru      2     
    
CARFSOR     CARFZOR    
3/4   Mickel Mattzss [Tåss]      3/4   Michell Matzon [Tåss]     
   h Brijta         h Brita      2     
    
2/3   Erich Ersson [Håfman]      2/3   Erich Ersson [Håfman]    upp
   h Anna      h Anna     
   b Mattz         b Mattz        
   h Brijtta     1      h Brita     1   4     
    
1/2   Erick Giöstafss [Kavus]      1/2   Erich Gustafson [Kavus]     
   h Anna      h Anna     
   s Beata     1      s Beata     1   3     
    
3/4   Simon Simonss [Kavus]      3/4   Erick Johansson [Herr]     
   h Anna         h Anna     
     p (!) Walborgh       
3/4   Erick Johansson [Herr]      s Anna       
   h Anna      d Simon      1      5     
   s Walborgh       
   s Anna     1   4      3/4   Simon Simonss [Kavus]     
     h Anna      2     
1   Anders Ersson [Antus]         § 1702  
     3/4   Mattz Jacobsson [Skarper]     
3/4   Mattz Jacobsson [Skarper]      h Gertru     
   h Giärtrodh      s Erich      1      3    upp
   s Erick      1        
     1/2   Johan Persson [Pärus]     
1/2   Joh Persson [Pärus]      h Brijta     
   h Brijta      s Erick        
   s Maria        s Maria     1   4     
   s Erick      1        
     1   Anders Ersson [Antus]      1     
1   Anders Ersson [Antus]     
   s Helga      2      1/4   Mårten Josepss [Håf]     
     h Karin     
1/4   Mårten Josepsson [Håf]      s Maria     1   3     
   h Karin     
   s Maria     1     
    
KÅFWIJÅKI     KÅFJÅCKI    
3/4   Mattz Carllsson [Vidd]      3/8   Mattz Carllsson [Storvidd]     
   h Lijssa      h Lijsa     
   b s Peer         s Carll      1      3     
   h Brijta       
   s Carl         3/8   Per Simonsson [Lillvidd]    upp
   d Anna        h Brita     
   s Abraham      1         d Abram      1      3     
    
1   Staphan Hendersson [Bertils]      1   Staphan Henderss [Bertils]     
   h Margeta      h Margeta     
   d Anna        d Anna       
   s Hindrich      1         s Hindrich      1      4     
    
1/2   Mårtin Månsson [Månsus]      1/2   Mårtin Månsson [Månsus]     
   h Karin         h Karin     
     s Johan      1      3     
    
1/2   Mattz Mårsson [Smeds]      1/2   Mattz Mårtinss [Smeds]     
   m Barbroo      m Barbru     
   s Anna     1      s Anna     1   3     
    
1/2   Maria Åkesdr [Ingå]      1/2   Maria Enckia [Ingå]     
   s Malin        s Margeta       
   s Margeta     1      s Malin     1   3     
   upp
TUKUR     TUKUR    
1   Mårten Larsson [Brors]      1   Mårten Larsson [Brors]     
   h Brijta      h Brjta     
   b Mickel         b Michell        
   h Walborgh     1      h Walborg     1   4     
    
1   Mattz Påhlsson [Åkers]      1   Mattz Pållsson [Åkers]     
   h Maria      h Maria     
   s Johan         d Anders        
   p Maria Hansd     1      h Maria     1   4     
    
1/4   Mattz Abramsson [Kåck]      1   Erick Matzsson [Skått]     
   h Maria      h Maria     
   d And Erss         b Simon        
   h Walborg     1      h Maria       
     d Anna     1   5     
1   Erick Matzsson [Skått]     
   h Maria      1/4   Mattz Abramsson [Kåck]     
   b Simon         h Maria     
   h Maria        d Anders       upp
   d Anna     1      h Walborg     1   4     
    
2/3   Päär Simonsson [Svels]      2/3   Peer Simonsson [Svels]     
   h Karin      h Karin     
   s Brijta     1      s Brijta       
     s Mattz        
3/4   Abram Hinderss [Back]      h Karin     1   5     
   h Anna     
   f Hindrich      1      3      3/4   Abraham Hinderss [Back]     
     h Anna      2     
3/4   Mattz Hinderss [Rex]     
   h Anna      2      3/4   Mattz Hinderss [Rex]     
     h Anna      2     
1   Hans Abrahamsson [Ehrs]     
   s Mattz         1   Mattz Hansson [Ehrs]     
   h Walborgh        h Walborgh     
   d Karin        b Erich        
   s Erich      1         s Karin     1   4     
    
1   Simon Thomass [Jåfs]      1   Simon Thomass [Jåfs]    upp
   h Walborg         h Lijsa      §1702  
   d Karin     h Anna     1   3     
   d Anders Ersson    
    
   Mickel Hanss [Grind]     1   Michel Hanss [Grind]     
   h Margeta     h Margeta      2     
    
   Anders Anderss [Jont]      1/4   Anders Anderss [Jont]     
   h Maria      h Maria     
   s (!) Jacob      1         b Jacob      1      3     
    
   Peer Andersson [Finne]      1/3   Peer Anderss [Finne]     
   h Helga         h Helga      2     
    
1   Lissa Ersdr         inh Brita Hansdr    
    
LÅLAX     LÅLAX    
   Johan Larsson [Jåfs]      1   Johan Larsson [Jåfs]     
   h Lijssa         h Lijsa      2     
   upp
   Hindrick Marsson [Jåssis]      1/2   Hindrick Mårtinss [Jåssis]     
   h Marg      h Margeta     
   p Maria        d Hindrik        
   d Hindrik      1         h Karin       
     p Karin Olssdr     1   5     
    
   Erick Mickelsson [Ollus]      1   Erich Michellsson [Ollus]     
   h Beata      h Beata     
   d Joh Matzss      1         d Joh Matzss      1      3     
    
   Mattz Abrahamsson [Måsa]      11/4   Mattz Abrahamsson [Måsa]     
   h Kirstin      d Mattz        
   d Mattz         s Gertru     
   d Hans Jacobss         s Hendrich      1      4     
   h Anna     1     
    
   Mattz Jacobsson [Bredfors]      1   Mattz Jacobsson [Bredfors]     
   h Maria      h Maria     
   b Jacob         b Jacob      1      3     
   s Marg     1    upp
    
1/2   Thomas Mårtzss [Enges]      1/2   Thomas Mårtzon [Enges]     
   h Margeta         h Margeta      2     
    
1/2   Mattz Hansson [Dunck]      1/2   Mattz Hansson [Dunck]     
   h Carin         h Karin      2     
    
1/4   Thomas Hindss [Helsing]      1/4   Thomas Hindersson [Helsing]     
   h Brijta      h Brijta     
   d Jacob      1         d Jacob        
     h Maria     1   4     
    
1   Johan Lindman      1   Johan Lindman     
   h Giärtrodh      h Giärtru     
   p Karin Olss     1      p Margeta     1   3     
    
RÖKIO     REKIO    
1/4   Thomas Ersson [Pytar]      1/4   Thomas Ersson [Pytar]     
   h Brijta      h Brijta     
   b Peer         b Peer       upp
   s Maria     1      s Maria     1   4     
    
1   Mattz Ersson [Kullas]      1   Mattz Ersson [Kullas]     
   h Maria      h Maria     
   b Mickel         m Maria       
   m Maria     1      b Mickel        
     p Margeta     1   5     
    
3/4   Erick Hindersson [Rex]      3/4   Erick Hindersson [Rex]     
   h Barbro         h Barbru      2     
    
5/6   Bertill Pålss [Antus]      5/6   Bertill Pålsson [Antus]     
   h Margeta         h Margeta      2     
    
1   Lars Mattzson [Höijer]      1   Lars Mattzson [Höijer]     
   h Anna         h Lijsa      2     
    
1   Mårtin Matzss [Knuts]      1   Mårten Matzon [Knuts]     
   h Lijssa      h Lissa     
   p Anna Mattzdr     1      p Anna     1   4    upp
    
1/2   Lars Mickelsson [Brams]      1/2   Lars Michelsson [Brams]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Erick     1      s Erich     1   3     
    
1   Simon Simonsson [Småros]      1   Simon Simonsson [Småros]     
   h Walborgh      h Walborg     
   s Simon      1         s Simon      1      3     
    
1   h Gustafz Enckia [Gammal]      1   Mattz Andersson [Antbrams]     
   m H Hind      b Anders s Maria      1   1   3     
   h Catrina       
   h Anna      1      4      1   h Gustafz Enckia [Gammal]     
     m H Hindrich     
1   Mattz Andersson [Antbrams]      h Karin       
   s Maria      d Anders        
   m Malin        p Brita     1   5     
   b Anderss      1        
     1   Mattz Simonsson [Bagg]     
1   Mattz Simonss [Bagg]      h Brita    upp
   h Brijta      b Mårten        
   b Per         b Peer        
   b Mårtin      1         s Anna     1   5     
    
11/6   Casper Hinderss [Påhls]      11/6   Casper Hendersson [Påhls]     
   h Karin      h Karin     
   s Maria     1      s Maria     1   3     
    
3/4   Mårtin Swänss      3/4   Mårtin Swänsson     
   m Margeta      m Margeta     
   d (!) Margeta     1      s Margeta     1   3     
    
1/2   Isack Hindersson [Klärck]      1/2   Isaah Hendersson [Klärck]     
   h Helga      h Helga     
   s Maria     1      s Maria     1   3     
    
11/2   Simon Thomass [Nygårds]      11/2   Simon Thomasson [Nygårds]     
   h Lijssa      h Lijssa      2     
   s Johan        
   h Brijta     1   4      1   Sal H:r Christ Enk [Gammals]    upp
     d Gustaf        
1   H Christierns Enk [Gammals]      h Lijsa     1   3     
   d Lars Ersson        
   h Barbroo     1      H Mag Wasbom     
     h Anna Ross     
     d Mårten      1      3     
    
MÄCKIPÄ     MÄKIPÄÄ    
1   Isack Abramss [Murkais]      1   Isach Abramsson [Murkais]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Mattz         b Mattz        
   h Margeta        h Margeta     1   4     
   d Mårten        
   h Lijssa     1     
     1/2   Bertill Hansson [Sepp]     
1/2   Bärtil Hansson [Sepp]      p Lijsa      2     
   h Anna     
   d Lars Ersson     1   3      11/6   Johan Nillsson [Grägg]     
     h Maria      2     
11/6   Johan Nilsson [Grägg]    upp
   h Maria      2      1   Anders Bertilsson [Antohlis]     
     h Karin     
1   Anders Bertilsson [Antohlis]      b Samuel        
   h Karin      b Isaach      1      4     
   b Samul        
     3/4   Mattz Johansson [Olis]     
3/4   Mattz Johansson [Olis]      h Karin   1      1   2     
   h Karin   1      1     
     1/2   Mårten Michelsson [Lillånd]     
1/2   Mårten Mickelss [Lillånd]      h Anna     
   h Anna      p Maria     1   3     
   p Maria     1     
     1/2   Mickel Thomass [Lånd]     
1/2   H Pers Enckia [Gammal]      h Brita      2     
   d Anders Carlss     
   d Olåf Olsson         1/2   H Pers Enckia [Gammal]     
   h Lijssa        d Anders     
   p Kirstin Gab     1      d Carll        
     p Kirstin     1   4     
1/2   Mickel Thomass [Lånd]    upp
   h Brijta      Skomak Erich Jacobss     
   Bol Isack        h Maria      2     
    
MIEMOS     MIEMOSBY    
1   Sigf Grelsson [Grims]      1   Sigfred Grelsson [Grims]     
   h Walborgh         h Walborg      2     
     d Mattz    
    
   Carl Mickelss [Grims]      1   Carll Michelsson [Grims]     
   h Anna      h Anna     
   b Mickel         b Michell        
   s Maria     1      s Maria     1   4     
    
1   Gabril Gabrilss [Karjalain]      1   Gab Gabrielsson [Karjalain]     
   h Barbroo      h Barbru      2     
   d Anna       
   p Lijssa Persd     1     
    
1   Erick Anderss [Kroks]      1   Erich Andersson [Kroks]     
   h Karin      h Karin    upp
   d Hans Marss      1         d Hans      1      3     
    
1   Mattz Ersson      1   Mattz Ersson     
   d Per Anderss         h Margeta     
   h Beata        p Kirsten     1   3     
   p Elin     1     
    
11/4   Mikell Persson [Miemois]      11/4   Mihell Peersson [Miemois]     
   s Johan         s Johan        
   h Brijta        h Brijta     1   3     
   m Karin       
    
1   Maria Enckia [Tun]      1   Maria Enckia [Tun]     
   d And Ersson      d Anders     
   p Anna Grelssdr     1      p Anna     1   3     
    
1   Isack Åkesson [Grannas]      1   Isaah Åkesson [Grannas]     
   h Maria      h Maria      2     
   s Lijssa     1     
     3/4   Påhl Peersson [Juvas]    upp
3/4   Påfwel Persson [Juvas]      h Giärtro     
   h Giärtro      s Margeta     1   3     
   s Margeta     1     
     1/4   Margeta Enckia [Juvas]      1     
1/4   Margeta Enckia [Juvas]        
     Mårten Skreddare     
   Skräd Mårtin         d Maria     1   2     
    
   Rustmest hust Anna         Rustmest h Anna      1     
    
KÅSKBY     KÅSKEBY    
11/2   Hans Simonss [Dahlkar]      11/2   Hans Simonss [Dahlkar]     
   h Margeta      h Margeta     
   p Maria Erss        p Maria p Elin     2   4     
   p Maria Andd     1     
    
3/4   Mattz Ersson [Bengs]      3/4   Mattz Ersson [Bengs]     
   m Anna      m Anna     
   b Erick      1         b Erich      1      3     
   upp
1   Isack Isacksson [Kamis]      1   Isaah Isachsson [Kamis]     
   h Maria      h Maria     
   b Mattz         b Mattz        
   h Karin        h Karin       
   s Anna     1      s Anna     1   4     
    
1   Mattz Hinderss [Råndman]      1   Mattz Hinderss [Råndman]     
   h Anna      h Anna     
   b Mattz         p Margeta     1   3     
   p Margeta     1     
    
2/3   Åke Johansson [Grobbils]      2/3   Johan Åkesson [Grobbils]     
   h Maria      h Maria     
   s Johan         s Erich        
   h Maria        h Anna       
   s Erick         m Maria     1   5     
   h Anna     1     
     5/8   Johan Simonss [Knubb]     
5/8   Johan Simonss [Knubb]      h Margeta     
   h Margeta         p Anna     1   3    upp
    
5/8   Mickell Ersson [Knubb]      5/8   Michell Ersson [Knubb]     
   h Karin      h Karin     
   s Mattz         s Mattz        
   h Lijssa        h Lijsa       
   s Michell      1         s Michell      1      5     
    
1   Johan Simonsson [Klemets]      1   Johan Simonsson [Klemets]     
   h Brijta         h Brita      2     
    
1   Mickel Persson [Sippus]      1   Michill Persson [Sippus]     
   h Brijta         h Brijta      2     
    
   Johan Ersson [Kråkas]      Johan Ersson [Kråkas]     
   d Anna      d Anna      2     
   p Anna     1     
    
   Jacob Mattzss [Knäck]      Jacob Mattzss [Knäck]     
   h Anna         h Anna      2     
   upp
   Carl Carlsson [Storknäck]      Carll Carllsson [Storknäck]     
   h Karin      h Karin     
   bol Mickel         b m Mickel        
   h Maria        h Maria       
   s Margeta        e Margeta     1   5     
   s Karin     1     
    
BÄRGEBY     BERGBY    
   Olåf Jacobsson [Jussil]      11/4   Olåf Jacobss [Jussil]     
   h Lijssa      h Lijsa     
   s Mattz      1         s Mattz      1      3     
    
1   Mickel Isacksson [Kjötar]      1   Michell Isahsson [Kjötar]     
   h Helga      h Helga     
   s Anders         s Anders        
   h Maria        h Maria     1   4     
   s Barbro     1     
    
1   Hind Persson [Ollil]      1   Hendrich Peersson [Ollil]     
   h Karin      h Karin    upp
   m Brijta        d Isack        
   s Johan         p Karin     1   4     
   d Isack      1        
     1   Hans Mårtensson [Smeds]     
1   Hans Mårsson [Smeds]      h Maria      2     
   h Maria     
   d Carl      1      3      11/4   Jacob Anderss [Kjerp]     
     h Lijsa     
11/4   Jacob Anderss [Kjerp]      b Bertill    
   h Lijssa      h Juddita       
   s (!) Juditta        s Maria     1   4     
   d (!) Maria     1     
     1   Maria Enckia [Talus]      1     
1   Maria Enckia [Talus]        
     1   Michell Michelss [Jåpers]     
1   Mickel Mickelss [Jåpers]      h Karin     
   h Karin      b Johan        
   b Johan         p Anna     1   4     
   p Anna     1     
     1/2   Anders Larsson [Kånsti]    upp
1/2   Anders Larsson [Kånsti]      h Karin      2     
   h Karin         p Karin    
    
   Smed Hans         Smeden Hans      1     
    
LOMBY     LOMBY    
   Staphan Rasmuss      Staphan Rassmus     
   h Anna      h Anna     
   s Mårten         s Mårten        
   h Brijta        h Brijta       
   s Mattz      1         s Mattz      1      5     
    
1   Mårtin Budd      1   Mårtin Budd     
   h Maria      h Maria     
   s Margeta        s Michell        
     h Margeta     1   4     
    
1   Mickel Andersson [Jäppel]      1   Michell Anderss [Jäppel]     
   h Maria      h Maria     
   b Johan      1         b Johan      1      3    upp
    
1/2   Hans Matzson [Nissil]      1/2   Hans Matzson [Nissil]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Margeta     1      p Lijsa     1   3     
    
1   Johan Mårss [Knuts]      1   Johan Mårtzon [Knuts]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Erick         s Erich        
   h Margeta     1      h Margeta     1   4     
    
1   Johan Andersson [Kylkis]      1   Johan Anderss [Kylkis]     
   s Markus         s Markus        
   h Karin      h Karin     
   s Johan         s Johan        
   p Brijta     1      d Peer      1      5     
    
1/2   Samuel Backman [Skrifvars]      1/2   Samuel Backm [Skrifvars]     
   d Matz Hinderss         h Maria     
   h Karin        s Brita       
   s Brijta     1      d Mårten       upp
     h Barbru     1   5     
    
1   Lars Sigfredzsson [Thors]      1   Lars Sigfersson [Thors]     
   h Kirstin      h Kirstin     
   s[w] Thomas         b Thomas        
   h Susanna     1      h Susanna     1   4     
    
1/2   Johan Mårtinss [Ingå]      1/2   Johan Mårtensson [Ingå]     
   h Brijta         h Brita      2     
    
1   Hind Thomasson [Kulp]      1   Hindrich Thomasson [Kulp]     
   h Anna      h Anna     
   b Mickel      1         s Johan        
     h Maria       
11/4   Mårtin Sigfredzsson [Martois]      s Gertru     1   5     
   h Margeta     
   b Isaak      1      3      11/4   Mårten Sigfersson [Martois]     
     h Margeta     
1   Mårtin Bengsson [Ohlis]      b Isaah      1      3     
   h Brijta    upp
   s Margeta     1   3      1   Mårten Bengtzon [Ohlis]     
     h Margeta      2     
11/4   Mårten Staphanss [Kaustinen]     
   m Anna      2      11/4   Mårten Staphansson [Kaustinen]     
     h Margeta     
   Inh Karin Mårtinsdr     1      m Anna     1   3     
   Skiutz Rät Erich Ersson        
    
RECKIPELDO     REKIPELDO    
1   Matz Matzson [Pet]      1   Mattz Mattzson [Pet]     
   h Beata      h Beata     
    
11/4   Mickel Isacksson [Jåfs]      11/4   Michell Isaahsson [Jåfs]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Johan      1         b Johan      1      3     
    
1   Mårten Hindersson [Smeds]      1   Mårten Hindersson [Smeds]     
   h Giärtrod      h Giärtru     
   p Brijta     1      p Brita       
     s Barbru     1   4    upp
    
1/2   Jacob Hindersson [Lillkarhu]      1/2   Jacob Hindersson [Lillkarhu]     
   h Walborg         h Walborg      2     
     s Isaah    
    
1   Sijgfred Bertilsson [Storkarhu]      1   Sigfredh Bertelsson [Storkarhu]     
   h Anna      s Mårtin        
   s Mårtin         h Lijssa     1   3     
   h Lijssa     1     
     1   Mattz Jacobsson [Simons]     
1   Mattz Jacobsson [Simons]      h Anna     
   h Anna      b Simon        
   b Simon         h Lijsa     1   4     
   h Lijssa     1     
     1   Michell Hindersson [Omars]     
     h Maria     
     s Gertru     1   3     
    
     1   Johan Mårtz [Klemets]     
1   Johan Mårsson [Klemets]      h Giärtru    upp
   h Giärtro      d Jacob      1      3     
   p Helga     1     
     1   Johan Andersson [Israels]     
1   And Mickelss [Israels]      h Lijsa     
   h Brijta      m Brita       
   s Johan         s Michell      1      4     
   h Lijssa     1     
     1   Peer Johansson [Josskarhu]     
1   Peer Johansson [Josskarhu]      h Margeta     
   h Margeta      s Mårten        
   s Mårten         s Samuel        
   p Walborgh     1      p Margeta     1   5     
    
11/6   Mårtin Wäst      11/6   Mårten Wäst     
   h Lijssa      h Lijssa     
   s Mattz         d Jacob Ehrsson        
   h Anna        p Brita     1   4     
   d Jacob Ehrsson        
   p Margeta     1   6      1   Mattz Andersson [Korfvolain]     
     h Maria    upp
1   Mattz Andersson [Korfvolain]      s Johan        
   h Maria      h Lijsa       
   s Johan      1         s Mårten      1      5     
    
1   Matz Ersson [Bengs]      1   Mattz Ersson [Bengs]     
   h Lijssa      h Lijsa     
   s Margeta        e Margeta       
   s Peer         h Anna       
   h Anna     1      m Peer      1      5     
    
1   Daniel Ersson [Långs]      1   Daniel Erichsson [Långs]     
   h Lijssa      h Lijsa     
   b Mårtin         b Mårten        
   s Maria     1      s Maria     1   4     
    
5/6   Jacob Hinderss [Kastus]      5/6   Jacob Hinderss [Kastus]     
   h Margeta      h Margeta      2     
   d Jacob        
   h Anna     1     
     1   Matz Pålsson [Ehrs]    upp
1   Matz Påhlsson [Ehrs]      h Margeta     
   h Margeta      s Mårtin        
   s Mårtin         h Margeta       
   h Margeta        s Mattz        
   s Mattz      1         s Erich      1      5     
    
2/3   Sigf Simonsson [Bjons]      2/3   Sigfredh Simonss [Bjons]     
   h Karin        h Karin       
   b Simon      1         s Lijsa     1   3     
    
2/3   Erick Abramss [Pörnull]      2/3   Erich Abramss [Pörnull]     
   h Brijta         h Brita      2     
    
JÖRILA     JÖRALA    
1   Hans Mattzson [Bertils]      1   Hans Mattzson [Bertils]     
   h Anna      h Anna     
   s Brijta        s Brijta       
   s Maria     1      s Maria     1   4     
    
1   Lars Andersson [Jåfs]      1   Lars Andersson [Jåfs]    upp
   h Walborgh      h Walborg     
   s[w] Mickel         s[w] Michell        
   h Kirstin        h Kirstin       
   s (!) Brijta     1      p Brijta     1   5     
    
1   Gabriel Jacobss [Jakas]      1   Mattz Matzon [Jakas]     
   d Margeta         d Margeta     
     d Maria     1   3     
    
11/2   Mattz Johansson [Hertul]      11/2   Mattz Johansson [Hertul]     
   h Margeta      h Margeta     
   p Maria        m Simon        
   d Per Anderss      1         h Anna       
     p Maria     1   5     
    
1   Mårtin Markuss [Nickul]      1   Mårten Markuss [Nickul]     
   h Brijta      h Brita     
   s Kirstin        s Kirstin     1   3     
   s Barbroo     1     
     1   Anders Erichsson [Heinul]    upp
1   Anders Ersson [Heinul]      h Karin      2     
   h Karin     
   p Karin Marsd     1   3      1   Michell Johansson [Kattil]     
     h Brita     
   Mickel Johansson [Kattil]      s Lars        
   h Brijta         h barbru     1   4     
    
   Erick Ersson [Johans]      3/8   Erich Erichsson [Johans]     
   h Anna         h Anna     
     s Barbru     1   3     
    
   Matz Christerss      Nyb Matz Christerss     
   h Maria         h Maria      2     
    
ANDIALA     ANDIALA    
   Staffan Persson [Hirsal]      1/2   Staphan Peersson [Hirsal]     
   h Anna         h Walborg      2     
    
   Thomas Mickelsson [Hertus]      1   Thomas Michellsson [Hertus]     
   h Beata      s Michell    upp
   s Mickel         h Brita      1      3     
   s Johan        
   h Maria     1     
    
1   Mattz Mickelss [Mannil]      1   Mattz Michelsson [Mannil]     
   h Karin      h Karin     
   m Anna        s Anna     1   3     
   d Anna     1     
     11/4   Mattz Mattzson [Nyby]     
11/4   Mattz Mattzson [Nyby]      h Anna     
   h Anna      s Olåf        
   s Olåff         h Lijsa       
   h Lissa        b Isaah        
   b Isack      1         p Brita     1   6     
    
3/4   Abraham Mickelss [Grannas]      3/4   Abraham Michelss [Grannas]     
   h Anna      h Anna     
   h Brijta     1      d Brita     1   3     
    
1/2   Johan Jacobss [Antill]      11/4   Ländzman Ruut [Antill]    upp
   h Barbroo         h Lijsa     
     s Mårten        
11/4   Ländz Ruuth      d Maria       
   h Lijssa      d Johan        
   d Maria        d Mårten      1      6     
   d Joh Jacobss        
   d Mårtin     1      Rättaren Erich      1     
   h Walborg    
   p Brijta Peersd     1/2   Johan Jacobss     
     h Barbroo      2     
   H Past Mart Gallus     
   h Maria      Past H Mart Gallus     
   Mag Laur Gezellius      H Mag Lau Gezelius     
   h Catrina      h Catharina     
   p Anna Wesyntia        p Anna Wesyntia       
   d Per Simonsson         d Peer Simonsson        
   d Staphan Perss         d Staphan        
   p Anna Anders        p Anna Michelss       
   p Brita Jacobzdr        p Maria       
   p Anna Mickelssdr        p Karin     1   9    upp
   p Marg Jacobzdr     1   11    
     Klåckaren Gustaf     
   Klåck Gustaf Gustafss      h Karin     
   h Karin      p Lijsa     1   3     
   p Lijsa Sigfredzd     1     
     Sochneskrif:n    
   Sochn skrif Hans Anderss         Hans Anderson      1     

Upptecknade av Joakim Förars.