några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
ÅRAWAITZ  KARFFWAT  KAIDSÅR  OXKANGER  LOTELAX  PALWIS  KIÄRCKELAX  MAXMO  TUMO  QWIMO  BERTTEBY  KÅFFWIOCKJ  KARFFSÅR  RECKEPELDO  JÖRELA  ANDELA  LUNDBY  BERGBY  KÅSKEBY  MEMOSSBY  MÄCKEPÄ  RECKEJOCKJ  LÅLAX  TUCKUR  KIMO 
Mantalls Quarntuls Längd aff Wöro Sochn    
Pro A 1659    
    
ÅRAWAITZ    
1   Jacob Matzsson [Ropar]   1           
11/2   Carll Carllsson [Carls]   1   1           
3/4   Hans Hansson [Daalbonde]   1   1        
1   Mårten Joensson [Mårtens]   1   1           
11/4   Simon Michelsson [Bertils]   1           
5/6   Knut Knutsson [Knuters]   1        
1   Jacob Jacobsson [Jacobs]           
3/4   Matz Simonsson [Simons]   1   1           
1/3   Johan (!) Andersson [Thors]   1   1           
11/3   Matz Bertillsson [Wäst]   1        
11/4   Mårten Erichsson [Erckilä]           
2/3   Joseph Larsson [Ruths]   1        
1/2   Mårten Eskilsson [Eskils]           
1   Johan Simonsson [Seiplax]           
3/4   Matz Jöensson [Betlehem]   1        
   h: Zisilla         upp
   h: Karin     1        
    
KARFFWAT    
1   Anna Ennka [Ulvis]              
2/3   Lars Michelsson [Lassus]   1        
2/3   Peer Matzsson [Pet]   1           
1   Anders Jörnsson [Rännars]   1           
2/3   Åcke Ollsson [Eurs]   1        
1/2   Sijmon Matzsson [Kåck]   1        
   ... k:hustru     1      1   §     
    
KAIDSÅR    
1   Joseph Markusson [Heikius]   1        
3/4   Lars Erichzsson [Finnas]   1        
1/3   Siffredh Matzson [Sigfrids]   1        
3/4   Hans Tomesson [Hannus]   1        
1   Hindrich Ersson [Kejsar]   1   1        
3/4   Bertill Jacobsson [Bertils]   1        
1/2   Håkan Jacobsson [Håkus + Präst]   1        
   upp
OXKANGER    
1/2   Matz Abrahamsson [Abrams]   1           
1/2   Erich Matzsson [Ryssas]         1        
1/2   Hans Matzsson [Fusius]     1        
1/2   Abraham Michelsson [Antus]   1           
1/3   Gertrudh Matzdoter [Skeppars]          
1/2   h: Gertrudh Larsdotter [Skratars]           
1/2   Nills Isacksson [Nissus]   1        
1   Siffredh Matzsson [Sigfrids]       
    
LOTELAX    
1   Erich Sigfredsson [Norken]   1   1           
1/2   Hans Hansson [Slögs]   1        
1/2   Esaias Hansson [Slögs]   1        
11/4   Matz Eskilsson [Blusi]   1   1           
1   Samuell Larsson [Lassus]   1   1        
1   Anders Matzsson [Kullas]   1           
1   Erich Simonsson [Ohls]   1        
3/4   Joseph Ollsson [Skata]   1        
1   Johan Matzsson [Backull]   1       upp
3/4   Karin Pijgha [Klafvus]          
1   Gabriel Gabrielsson [Krook]     1        
3/4   Erich Jacobsson [Huggar]   1           
1/2   Markus Simonsson [Åkers]           
1/4   Philip Ollsson [Snickars]   1        
3/4   Jorn Jörnsson [Helsing]   1        
2/3   Helga Hansdotter [Rännars]           
    
PALWIS    
3/4   Johan Michelsson [Ströms]           
2/3   Hans Jacobsson [Skåtar]           
11/4   Lars Erichzsson [Lassus]   1   1      3   01/4 inlagda     
1   Lars Andersson [Knuts]      1           
1/2   Erich Matzsson [Ehrs]          
1   Hans Jöransson [Yrjas]           
1/4   Claes Larsson [Pet]      1           
    
KIÄRCKELAX    
1   Jacob Matzsson [Öhling]   1   1           
1   Jacob Mårtensson [Furunäs]   1       upp
1   Matz Bertillsson [Bertils]   1        
1   Matz Tomesson [Klemets]          
1   Anders Erichsson [Skarper]   1   1           
1   Johan Siffersson [Storm]   1        
2/3   Påffwel Esaiesson [Esars]   1        
1   Erich Larsson [Lassus]   1   1           
2/3   Matz Grelsson [Stenkull]   1        
1   Matz Michilsson [Kull]   1           
1/2   Jacob Larsson [Smeds]   1        
1   Michel Andersson [Guttas]   1        
2/3   Angda Encka [Audas]          
   Margreta ...doter     1        
    
MAXMO    
1   Simon Bertillsson [Kagg]   1        
1   Michel Bertilsson [Finne]   1        
1/3   Matz Markusson [Heir]      1           
2/3   Tomas Larsson   1           
1/2   Hindrich Ersson [Kock]   1        
1/4   Mårten Jöransson [Herus]   1       upp
2/3   Malin Pijgha       
2/3   Bertil Peerson       
2/3   Gertrudh Encka       
1/3   Johan Ersson [Puss]           
    
TUMO    
1/3   Peer Matzsson   1        
    
QWIMO    
1/2   Hans Jacobsson [Borgmästars]   1        
3/4   Erich Larsson [Rådman]   1      1        
    
BERTTEBY    
1   h: Gertrudh [Storkålax]      1           
3/4   Matz Carllsson [Lillkålax]          
1   Oloff Josepsson [Ollus]   1   1   1        
5/8   Simon Andersson [Antus]   1   1        
1/2   Mårten Simonsson [Gåll]   1   1           
2/3   Simon Jöransson [Jåfs]        
1   Matz Jacobsson [Tåppar]         1       upp
1/3   Hindrich Mårtensson [Svens]          
1   Johan Erichsson [Zachris]   1      1        
1   Jacob Simonsson [Finnas]       
2/3   Anna Encka [Strandas]      1           
3/4   Karin Encka [Pedars]       
5/8   Matz Jöransson [Mattus]   1        
3/4   Simon Peersson [Thors]           
1/2   Johan Markusson [Backils]           
2/3   Matz Mårtensson [Pedars]     1        
    
KÅFFWIOCKJ    
1   Carll Carllsson [Vidd]   1        
1   Måns Matzsson [Månsus]   1        
1   Hindrich Matzsson [Bertils]   1   1           
1   Anders Jörnsson       
    
KARFFSÅR    
3/4   Simon Michelsson [Tåss]   1   1           
2/3   Erich Larsson [Håfman]   1        
1   Simon Simonsson [Kavus]   1       upp
3/4   Johan Bertilsson [Herr]   1        
3/4   Jacob Carllsson [Skarper]   1           
1/2   Pelle Persson [Pärus]   1        
1   Simon Andersson [Antus]        
1/2   Maijoren Gerhardt v: Schrow [Håf]          
    
RECKEPELDO    
1   Jacob Simonsson [Pet]           
11/4   Jacob Hindersson [Jåfs]   1      1           
1   Jöran Tomesson [Smeds]   1              
1   Hans Simonsson [Simons]   1   1        
1   Påffwell Hindersson [Lillkarhu]       
1   Bertill Ersson [Storkarhu]   1        
1   Hindrich Bertillsson [Omars]   1        
1   Mårten Erichsson [Klemets]           
1   Michel Israelsson [Israels]   1      1        
1   Johan Matzsson [Josskarhu]   1   1           
11/6   Hans Markusson [Wäst]   1   1        
1   Erich Larsson [Korfwolain]   1   1      1        
1   Johan Mårtensson [Bengs]   1   1   1       upp
1   Margreta Encka Långz          
5/6   Hans Grellsson [Kastus]   1        
1   Påffwell Ersson [Ehrs]   1   1           
11/3   Michel Peersson [Bjons]     1   1           
   Brita Tomesdoter     1        
   Siffredh Finne       
   Karin Andersdoter       
    
JÖRELA    
1   Mårten Siffersson [Jåfs]   1   1           
1   Hans Larsson [Bertils]   1           
1   Anders Erichsson [Heinull]   1   1        
1   Johan Hindersson [Kattill]   1   1           
1   Gabriell Jacobsson [Jakas]   1        
1   Johan Erichsson [Johans]       
11/2   Matz Mårtensson [Hertull]   1           
1   Jöran Tomesson [Nickull]       
    
ANDELA    
1   Matz Eliesson [Hirsal]      1       upp
1   Michel Matzsson [Hertus]   1   1           
1   Brita Encka [Mannil]     1         1     
11/4   Michel Frantzsson [Nyby]   1           
3/4   Tomas Bertilsson [Grannas]   1           
11/4   Mårten Bertillsson Ruut   1           
1   Margreta Ennka [Antill]     1     
    
LUNDBY    
1   Mårthen Staphanson [Rasmus]   1        
1   Oloff Peerson [Ingå]     1   1           
1   Bengt Bertilsson [Ohlis]   1        
1   Malin Pijgha [Jäppil]          
1   Nills Månson [Nissil]        1        
1   Mårten Bertillsson [Knuts]   1   1           
1   Maria Encka [Skrifvars]       
1   Anders Siffersson [Kylkinen]   1        
1   Mårten Erichsson [Thors]   1        
1   Hans Matzsson [Budd]   1        
11/4   Markus Erichsson [Martois]   1        
1   Mårten Matzsson [Kaustinen]          upp
11/4   Oloff Matzsson [Kulp]       
   Anna Rassmus          
   h: Walborg           
    
BERGBY    
1   Johan Erichsson [Kjötar]      1           
1   Hindrich Persson [Ollil]           
1/2   Jacob Mårtensson [Kneck]   1        
1   Brita Encka [Kånsti]       
11/4   Karin Encka [Jussil]      1           
1   hust: Walborg [Talus]      1           
1   Hans Matzsson [Jopers]   1              
1   Isak Larsson [Storknäck]   1              
1   Åcke Peersson [Smeds]       
   Erich Dawidsson           
    
KÅSKEBY    
1   Bertill Ollsson [Kråka]         1     
2/3   Johan Grelsson [Gråbbils]           
11/4   Erich Ersson Knub   1   1          upp
1   Matz Andersson [Råndman?]      1           
1   Anders Josepsson [Kamis]   1   1           
1   Staphan Michelsson [Sippus]      1        
1   Erich Ersson [Nikus]   1        
1   Brusius Andersson [Klemets?]   1      1        
3/4   Anders Michelsson [Bengs]           
11/2   Hans Åckesson [Dalkar]     1        
    
MEMOSSBY    
1   Jacob Abrahamsson [Juvas?]   1   1           
1   Michel Simonsson [Grannas]   1   1           
1   Peer Tomesson [Tun?]   1   1         3      §  
11/4   Peer Jacobsson [Miemois]           
1   Gabriell Åckesson [Karjalain]   1        
1   Margreta Erichzdoter [Kroks]          
1   Matz Simonsson [Grims]   1        
1   Hans Ollssonn [Grims]   1   1         1     
   Karin Månsdoter          
   Margreta Såldatz           
   upp
MÄCKEPÄ    
3/4   Gertrudh Encka [Olis]          
1   Anders Matzsson [Antolis]   1              
11/6   Hindrich Johansson [Grägg]   1   1           
1   Hindrich Persson       
1   Lars Mårtensson   1      2   §     
1   Abraham Matzsson [Murkais]   1   1           
1   Staphan Swensson          
1   Brita Enka     -   upå ...     
3/4   Tomas Eskilsson     -   ...     
1   Walborgh Tura (?)     -   ...     
   Matz ...     1      1   §     
   Malin kuna     1   1   §     
    
RECKEJOCKJ    
1/4   h: Gertrudh [Pytar]           
1   Michel Michelsson [Kullas]   1        
5/6   Hans Andersson [Antus]   1   1        
1   Markus Eskilsson [Höjer]   1        
1   Matz Matzsson [Knuts]   1       upp
1   Tomas Jacobsson [Antbrams]   1        
1/2   Michel Bertilsson [Brams]   1        
1   Simon Simonsson [Småros]   1   1           
3/4   Simon Jacobsson [Rex]           
1   Mårten Peersson [Bagg]   1           
11/6   Jacob Bertillsson [Påhls]      1        
3/4   Matz Matzsson [Svens]   1        
11/2   Erich Josepsson [Nygård]   1        
    
LÅLAX    
1   Jacob Andersson [Jåfs]   1   1           
1/2   hust: Gertrudh [Jåssis]              
1   Simon Mårtensson [Ollus]           
1   Peer Tomesson [Enges]           
11/4   Hans Larsson [Måsa]   1        
1   Michel Knutsson [Bredfors]   1        
1/2   Anders Bertillsson [Helsing]       
2   Capitein Arffwedh Hind: [Haga]       
   h: Margreta ...         1   §     
   Hans Dunkers hust:          upp
    
TUCKUR    
1   Erich Larsson [Brors]   1   1           
1   Påffwell Staphanson [Akers]   1        
11/12   Isack Simonsson [Sväls]   1   1         1     
3/4   Oloff Andersson [Back]   1   1           
3/4   Anders Andersson [Rex]   1        
1   Abraham Hansson [Ehrs]   1           
1   h: Elin [Skått]           
1   Jacob Simonsson [Jåfs]   1   1           
1   Simon Ersson [Grind]   1        
3/4   Anders Pedhersson   1        
    
KIMO    
1/3   Johan Isacksson [Keskis]   1        
1/4   Mårten Markusson [Svedars]   1        
3/4   Markus Eskilsson [Auras]     1     
5/6   Anders Larsson [Bagg]   1        
1   Matz Hindersson [Röuks]   1        
1/4   Gertrudh Encka [Mutta]          upp
1/4   Gertrudh Encka Kuckus          
1   Simon Larsson [Roukus]   1   1        
1   Erich Sigfredhsson [Sigfrids]   1   1        
1/3   Peer Jöransson [Pärus]   1        
3/4   Matz Jacobsson [Joupers]   1           
1   Jacob Hindersson [Jakobs]   1         1           
3/4   Tomas Matzsson [Mattus]   1           
1/4   Jacob Simonsson [Kyras]   1           
1/3   Knut Markusson [Knuts]   1        
1/3   Jöran Tomesson [Staffans]   1        
   Bertill Clemitsson          
   h: Sara ...     1      1   §     
    
1   Pastor Locj   1      1        
1/2   H:r Mårten Gammal   1           
11/2   H:r Christiern Wernberg   1      1        
   Oloff klåckare        
21211/12    
   Summa Summarum 580 Personer    
   upp
Att denna Längd är wist och alldeles oförfalskat, betygas    
och stadfästes medh kyrckioherdens handz underskriffwande,    
och Sochnens signetes beskriffwandhe    

Upptecknade av Joakim Förars.