några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1695-96
1696-97
1698-99
1708-09
1710-11
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karfwat  Kaitzsåhr  Karfsåhr  Kåf Jåki  Tukur  Lålax  Oxgangar  Qwimo  Maxmo  Kierk Lax  Palfwis  Loth-Lax  Bärtby  Röökiöby  Mäkipä  Miemosby  Kåskby  Bergby  Loomby  Räki Päldo  Jörala  Andiala  Bärtby 
Manthals Längd af Wööro Sochn     Manthals Längd af Wööro Sochn    
Pro A:o 1696     Pro A:o 1697    
    
[Årawais, Kimo]    
    
Karfwat     Karfwat    
1   Josep Mårtensson [Ulvis]      1   Mårten Josepsson [Ulvis]     
   s Mårten         h Karin     
   s Matz         b Matz        
   d Erich Andersson         s Anna     1     
   p Anna        p Anna Pehrsdr     1     
   dr Anna     1      p Lijsa Simonsdr     1     
     p Maria Matzdr     1    
2/3   Michell Larsson [Lassus]     
   h Anna      2      2/3   Michell Larsson [Lassus]     
     h Anna     
2/3   Erich Peersson [Pet]      d Erich Anderss      1       
   h Brita     
   s Lijsa     1   3      2/3   Erich Peersson [Pet]     
     h Brita    upp
1/2   Anders Matzson [Rännars]      s Lijsa     1    
   h Walborg        
     1/2   Anders Matzson [Rännars]     
1/2   Erich Matzson [Rännars]      h Walb       
   h Maria        
     1/2   Erich Matzson [Rännars]     
2/3   Simon Hindersson [Eurs]      h Maria       
   h Margeta        
     2/3   Simon Hinderss [Eurs]     
1/2   Anders Michillsson [Kåck]      h Margeta       
   h Walborg     
   s Lijsa     1   3      1/2   And Michillsson [Kåck]     
     h Walborg       
ih   Gertru Matzdr        
     ih   Gertru Matzdr       
Kaitzsåhr    
1   Johan Hindersson [Heikius]      Kaitzsor    
   h Barbru      1   Johan Hindersson [Heikius]     
   br Påhl         h Barbru     
   s Brita      1         br Påhl       upp
     h Brita      1       
1   Johan Håkansson [Kejsar]     
   h Gertru      1   Johan Håkanss [Kejsar]     
   dr Erich Larsson      1         h Gertru     
     s Anna     1    
3/4   Jacob Johansson [Finnas]     
   h Karin      3/4   Jacob Johansson [Finnas]     
   br Mårthen         h Karin     
   sw Olof         b Johan      1       
   h Malin     1     
     1/3   Åke Sigferss [Sigfrids]     
1/3   Åke Sigfersson [Sigfrids]      h Maria     
   h Maria      s Anna     1    
   s Maria     1     
     Inh Mårten Johanss        
3/4   Carll Simonsson [Hannus]      h Barbru     1    
   h Anna     
   p Brita        3/4   Carll Simonss [Hannus]     
   hs Barbru        h Anna     
   dr Johan Pehrsson      1         hs Barbru     1    upp
    
3/4   Matz Bertillsson [Bertils]      3/4   Matz Bertillss [Bertils]     
   h Elssa      h Elssa     
   br Jacob         b Jacob        
   h Brita        h Brijta     1    
   p Brita       
   s Barbru     1   6      1/4   Isach Hinderss [Håkus]     
     h Gertru       
1/4   Anders Håkansson [Håkus]     
   h Anna      2      1/4   Thomas Thomass [Präst]     
     b h Sara       
1/4   Hans Thomasson [Präst]     
   h Maria     
   br Thomass        
   h Karin       
    
Karfsåhr     Karfsor    
3/4   Michel Matzson [Tåss]      3/4   Michell Matzson [Tåss]     
   hust Brita         h Brijta       
   upp
2/3   Erich Larsson [Håfman]      2/3   Erich Larsson [Håfman]     
   s Erich         s Erich        
   h Anna        h Anna     1     
   s Matz     1      s Matz     1    
    
1/2   Gustaf Simonsson [Kavus]     
   h Margeta      1/2   Erich Gustafsson [Kavus]     
   s Erich         h Anna     
   h Anna     1      d Brita     1    
    
1/2   Simon Simonsson [Kavus]      1/2   Simon Simonss [Kavus]     
   h Anna         h Anna       
    
3/4   Johan Bertillsson [Herr]      3/4   Johan Bertillsson [Herr]     
   s Erich         s Erich        
   h Anna        h Anna     1     
   s Matz         d Walborg     1    
   d Walborg       
   d Karin     1   6      3/4   Matz Jacobss [Skarp]     
     h Gertru    upp
3/4   Matz Jacobsson [Skarp]      d And Carlss      1       
   h Gertrudh     
   g Anderss         1/2   Johan Peersson [Pärus]     
     1      h Brijta     
1/2   Johan Pehrsson [Pärus]      br Matz        
   h Brita      d Maria     1    
   br Matz        
   s Maria     1   4      1   Hind Ersson [Antus]     
     h Lijsa     1    
1   Walborg Enckia [Antus]     
   s Anders      1      2      1/4   Maria Enckia [Håf]     
     s Mårten      1       
1/4   Maria Enckia [Håf]      h Karin     1    
   s Mårten      1        
     Inh Anna Isachsdr     1    
ih   Anna Isachsdr        
dito   Pehr Carllsson        
dito   Margeta Erssdotter        
    
Kåf Jåki     Kåfjoki   upp
3/4   Matz Carllsson [Storvidd]      3/4   Matz Carllsson [Storvidd]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   br Pehr         b s Peer        
   h Brita        h Brijta     1     
   dr Johan Hansson         d Anna     1     
   s Anna     1      p Margeta Erssdr     1    
    
1   Staffan Hindersson [Gästgivars]      1   Staphan Hinderss [Gästgivars]     
   h Margeta      h Margeta       
   br Isack        
   hust Gertru     1     
     1   Mårten Månsson [Månsus]     
1   Mårthen Mångsson [Månsus]      h Karin     
   h Karin      s Mårten        
   s Mårten         h Barbru     1    
   h .....rudh     1     
    
1/2   Åke Peersson [Ingå]     
   m Abraham         1/2   Abram Michellsson [Ingå]     
   h Maria        h Maria     1    upp
   d Malin     1      d Malin     1    
    
ih   Brita Andersdr        
    
Tukur     Tuukur    
1   Lars Erichsson [Brors]      1   Mårthen Larssson [Brors]     
   h Lijsa      h Brijta     
   s Mårthen         b Michell        
   h Brita        h Wahlb     1     
   p Walborg        m Lijsa     1    
   s (?) Michell      1        
     1   Erich Sigfredsson [Åkers]     
1   Erich Sigfredsson [Åkers]      br Matz        
   h Maria      h Maria     1     
   br Matz         br Simon        
   hu Maria        s Brita     1     
   br Simon         h Maria Erssdr       
   s Lijsa       
   s Brita     1      Inh Brijta Erssdr     1    
   upp
1   Matz Bertillsson [Skått]      1   Matz Bertillss [Skått]     
   s Erich         s Erich        
   hust Maria        h Maria     1     
   s Simon         s Simon        
   h Maria     1      h Maria     1    
    
1/4   Matz Abrahamsson [Kåck]      1/4   Matz Abramss [Kåck]     
   hust Maria      h Maria     
   p Maria     1      s Maria     1    
    
2/3   Mattz Hindersson [Sväls]      2/3   Mattz Hindersson [Sväls]     
   h Karin      h Karin     
   s Pehr      1         s Peer      1       
    
3/4   Hindrich Hansson [Back]      3/4   Hind Hansson [Back]     
   s Abraham         s Abram        
   h Anna     1      h Anna     1    
    
3/4   Matz Hindersson [Rex]      3/4   Matz Hinderss [Rex]     
   h Anna      h Anna      upp
   s Anna     1     
     Inh Anna Hindersd     1    
1   Hans Abrahamsson [Ehrs]     
   h Maria      1   Hans Abrahamss [Ehrs]     
   s Matz         h Maria     
   h Walborg        s Matz        
   p Karin     1      h Walb     1     
     p Karin Christersdr     1     
1   Matz Brusiusson [Jåfs]      p Brijta Danielsdr     1    
   h Brita     
   se Karin        1   Matz Brusiusson [Jåfs]     
   s Jacob         h Brita     
   h Anna     1      s e Karin     1     
     s Jacob        
1   Michell Hansson [Grind]         h Anna     1     
     p Walb Simonsdr     1    
1/4   And Carllsson [Jånt]     
   s Anders         1   Michell Hanss [Grind]     
   h Maria        h Margeta       
   s Mårten      1       upp
     1/4   And Carllss [Jånt]     
1/3   Pehr Andersson [Finn]      s Anders        
   h Helga      h Maria     1     
   m Karin      s Mårten        
   br Anders         s Jacob      1       
   f Anders Josepsson      1        
     1/3   Pehr Anderss [Finn]     
     h Helga     
     br Anders      1       
    
Lålax     Lolax    
1   Johan Larsson [Jåfs]      1   Johan Larsson [Jåfs]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   br Anders      1         b Anders        
     h Karin     1    
1/2   Mårten Hindersson [Jåssis]     
   s Hindrich         1/2   Mårten Hindersson [Jåssis]     
   h Margeta        s Hind        
   p Margeta     1      h Margeta     1    
   upp
1   Michell Mårtensson [Ollus]      1   Giertru Simonsdr [Ollus]       
   ms Gertrudh       
   p Anna     1   3      11/4   Hind Hansson [Måsa]     
     h Walb     
11/4   Hindrich Hansson [Måsa]      s Matz     1     
   h Walborg      h Kirstin     1    
   s Matz        
   h Kerstin        1   Matz Jacobsson [Bredfors]     
   p Margeta     1      s Margeta      1       
    
1   Jacob Matzsson [Bredfors]      1   Thomas Mårtensson [Enges]     
   h Karin      h Margeta     
   s Matz       
   s Margeta     1   4      1/2   Matz Hansson [Dunck]     
     h Karin       
1   Thomas Mårtensson [Enges]     
   h Margeta      1/2   Brijta Enckia [Helsing]     
   s Samuel         s Thomas        
   hu Barbru     1      h Brijta     1    
   upp
1   Matz Dunck      Skomak Niels Persson     
   h Karin      h Margeta       
   s Brita     1     
     1   Matz Matzon [Capteins]     
1/4   Brita Erichzdotter [Helsing]      h Brijta       
   s Thomas      1        
   h Brita     skred Daniel Peerss       
    
   Skomak: Niels Perss     
   h Margeta     
   p Maria Larsdr     1     
    
   Skreddaren Daniel Peerss        
    
1   Capit: Silf.bagges h [Capteins]    
   "Niels Silf:rbagge k ... hust; hust "    
   skall resa bort i wåhr till Stockholm    
    
Oxgangar     ok   Oxgangar    
1/2   Anders Matzson [Abrams]      1/2   Anders Matzon   1    upp
   h Malin      h Malin     
   s Michel         s Michill        
   s Isach      1         s Isach      1       
    
1/2   Erich Matzson [Ryssas]      1/2   Erich Matzson [Ryssas]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Erich      1         s Erich      1       
    
1/3   Carll Matzson [Fusius]      1/3   Carll Matzson [Fusius]     
   h Walborg      h Walb     
   s Erich      1         s Erich        
   h Kirstin     h Kirstin     1    
    
1/2   Michell Abrahamsson [Antus]      1/2   Michell Abramsson [Antus]     
   h Kirstin         h Kirstin     
     s Erich      1       
1/3   Samuel Simonsson [Skeppars]     
   h Karin      1/3   Samuel Simonsson [Skeppars]     
   b Isack      1         h Karin     
     b Isach       upp
1/2   Erich Erichsson [Nissus]      s Maria     1    
   h Helga        
     1/2   Erich Ersson     
Inh   Anna Josepsdr     h Helga     
     b Niels      1       
1/2   Anders Sigfredsson [Sigfrids]     
   h Kirstin      1/2   And Sigfredson [Sigfrids]     
   b Mårten      1         h Kirstin     
     b Mårten      1       
1/4   Isach Matzsons E: skonas [Skratars]    
   1 åhr för des döda Mor     0      1/4   Johan Matzon     
     h Brijta     
Inh   Karin Hendersdr         p Karin Hendersdr     1    
Inh   Maria Simonsdr        
Inh   Walb Matzdr        
    
Qwimo     ok   Qwimo    
3/4   Erich Michellsson [Rådman]      3/4   Erich Michelsson [Rådman]     
   h Brita      h Brijta     
   b Mårten         b Mårten       upp
   h Anna     1      h Anna     1    
    
1/2   Matz Hansson [Borgmästars]      1/2   Matz Hansson [Borgmästars]     
   h Gertru      h Gertru     
   dr Nils Ersson      1         d Lars Mårtenss        
     d Thomas Jacobsson      1       
Tegmo    
1/3   Hans Persson      Teugmo    
   s Hans         1/3   Hans Peersson     
   hu Kirstin        s Hans        
   s Pehr         h Kirstin     1     
   s Kirstin        d Maria     1    
   d Maria     1     
    
Maxmo     Maxmo    
1/2   Mårten Hindersson [Kåck]      1/2   Mårthen Hindersson [Kåck]     
   h Maria      h Maria     
   b Erich         b Erich        
   s Gertru     1      s Kirstin     1    
   upp
1/3   Matz Markusson [Heir]      1/3   Matz Matzon [Heir]     
   h Walborg      h Karin     
   s Matz         m Walb     
   h Karin        b Hindrich        
   b Hindrich         s Margeta     1    
   s Margeta     1     
     Erich Matzon [Ryssas]     
   Brofougd Erich Matzon [Ryssas]      h Kirstin       
   h Kirstin        
     1/2   Simon Simonsson [Kagg]     
1/2   Simon Simonsson [Kagg]      h Brita       
   h Brita        
     1   And: Michellss [Finn]     
1   And: Michelsson [Finn]      s Matz        
   h Walborg      h Karin     1     
   s Matz         .. Clara     1     
   h Karin        .. s Daniel      1       
   s Clara     1     
     1/3   Mats Andersson [Puss]     
1/3   Anders Michelsson Puss      h Anna      upp
   m Michell        
   h Brita        1/4   And: Peersson [Herus]     
   d Walborg     1      h Brijta       
    
1/4   And: Peersson [Herus]      1/3   Matz Michellsson [Haals]     
   h Brita         s Erich        
     d Margeta     1     
1/3   Matz Michellsson [Haals]      d Helga     1     
   s Daniel         m Jacob      1       
   h Karin       
   s Erich         2   .. Johan Westerenius     
   d Margeta         h Maria     
   d Helga     1      Skrif:n Matz Kruku        
     .. Matz Fellur        
2   Johan Westerenius      d Erich Matzson        
   h Maria      p Brijta     1     
   d Matz Kricku (?)         p Anna Hindersdr     1     
   d Peer Erichsson         p Helga Markusdr     1    
   d Mattz Fallur        
   d Erich Matzson         1/2   Påhl Simonsson [Kagg]    upp
   d Jacob Matzon         h Karin       
   d Jacob C ...        
   p Lijsa Johansdr       
   p Helga Markusdr       
   d And: Erichsson        
   d h N:N:     1   12    
    
1/2   Påhl Simonsson [Kagg]     
   h Karin     
   d Matz Andersson        
   d h Anna     1     
    
Kierk Lax     Kärcklax    
1   Michell Matzson [Öhling]      1   Michell Öhling     
   h Anna      d Margeta     1     
   d Margeta        d Barbru     1    
   d Barbru     1     
     Matz Michelsson        
Inh   Matz Michelsson         h Malin     1    
   h Malin     1    upp
     1   Jacob Jacobsson [Furunäs]     
1   Jacob Jacobsson [Furunäs]      h Brita     
   h Brita         s Helga     1    
    
1   Hind: Matzson [Bertils]      1   Hind: Matzson [Bertils]     
   h Anna      h Anna     
   s Karin        s Brijta     1     
   s Anna     1      s Anna     1     
     bol Carll      1       
1   Erich Påhlsson [Klemets]     
   h Beata      1   Erich Påhlsson [Klemets]     
   d Margeta     1      h Beata     
     d Margeta     1    
2/3   Jacob Simonsson [Audas]     
   h Karin      2      2/3   Jacob Simonsson [Audas]     
     h Karin       
1   Staphan Johansson [Storm]     
   h Beata      1   Michell Staphansson [Storm]     
   s Michell      1         m Beata       
   upp
1   Matz Andersson [Skarper]      1   Matz Andersson [Skarper]     
   s Helga         h Margeta       
    
2/3   Esaias Påhlsson [Esars]      2/3   Esaias Påhlsson [Esars]     
   h Beata         h Beata     
     s Michell      1       
1   Erich Laarsson [Lassus]     
   s Erich         1   Lars Erichsson [Lassus]     
   s Lars         h Barbru     
   h Barbru     1      b Erich      1       
    
1/3   Hans Matzson [Stenkull]      1/3   Hans Matzson [Stenkull]     
   h Karin      h Karin     
   s Anders      1        
     1/3   Erich Matzson [Kuls]     
1/3   Erich Matzson [Kuls]      h Barbru       
   h Barbru     
   p Margeta Bertilsdr     1   3      1/2   Anna Enckia [Guttas]     
     d Biata     1    
1/2   Anna Enckia [Guttas]    upp
     1/2   Simon Erichsson [Smeds]     
1/2   Simon Erichsson [Smeds]         h Anna       
   h Anna     
     1/2   Michell Erichsson [Kullas]     
Inh   Karin Hansdr         b Matz        
     s Anna     1     
1/2   Gertru Enckia [Kullas]      d Kirstin     1    
   s Michell        
   s Matz         Inh   Maria Jacobsdr     1    
   bol Carll        
   h Maria       
   s Anna       
   d Hans Jacobsson      1        
    
Inh   Anna Matzdr    
Inh   Maria Jacobsdr        
    
Palfwis     Palfwis    
3/4   Erich Andersson [Ströms]      3/4   Erich Andersson [Ströms]     
   s Maria        h Anna     1    upp
   b Johan         b Johan      1       
   sm? Margeta        
     1/2   Jacob Matzson [Ehrs]     
1/2   Jacob Matzson [Ehrs]      h Gertru     
   h Gertrudh      s Thomas      1       
   s Thomas      1        
     3/4   Mårten Ersson [Skåtar]     
3/4   Mårten Erichsson [Skåtar]      h Lijsa     
   h Lijsa      b Lars        
   b Lars         b Mats        
   b Mats         b Hans        
   p Karin     1      b Erich        
     p Karin Grelsdr     1    
1/4   Simon Matzson [Pet]     
   h Karin      1/4   Simon Matzson [Pet]     
   s Matz      1         h Karin     
     s Matz      1       
11/4   Mårten Larsson [Lassus]     
   h Margeta      11/4   Mårten Larsson [Lassus]     
   b Lars      1         h Margeta    upp
     b s Lars        
1   Esajas Larsson [Yrjas]      s s Mårten      1       
   h Brita     
   d Thomas Ersson      1      3      1   Esaias Larsson [Yrjas]     
     h Brita     
1   Lars Matzson [Knuts]      d Thomas Ersson        
   h Gertru      p Anna Hindersdr     1    
   b Mattz        
   s Brita     1   4      1   Lars Matzson [Knuts]     
     h Gertru     
     s Brita     1    
    
Loth-Lax     Lotlax    
1   Johan Hindersson [Norken]      1   Johan Hindersson [Norken]     
   m Johan         m Johan        
   h Maria     1      h Maria     1    
    
1/2   Mårthen Hansson [Slögs]     
   h Helga      1/2   Mårthen Hansson [Slögs]     
   s Margeta     1   3   s Mårten?      h Helga    upp
     s Mårthen     1    
1/2   Anders Josepsson [Slögs]     
   h Kirstin      2      1/2   Anders Josepsson [Slögs]     
     h Kirstin       
11/4   Johan Matzson [Blusi]     
   h Beata     
   dr Michell Pehrsson         11/4   Uno Carllsson [Blusi]     
   h Brita        h Biata     
   p Maria Hinddr     1      d And Ersson        
     d h Maria     1    
1   Samuel Mårthensson [Lassus]     
   h Helga      1   Samuel Mårthensson [Lassus]     
   s Kirstin     1      h Helga       
    
3/4   Eskill Johansson [Helsing]      3/4   Eskell Johansson [Helsing]     
   h Gertrudh         h Brijta       
    
1   Mårthen Andersson [Kullas]      1   Mårthen Andersson [Kullas]     
   h Brita      h Brijta       
   d Anders      1       upp
     1   Daniel Johansson [Ohls]     
1   Daniel Johansson [Ohls]      br Esaias        
   m Anna      m Anna       
   d (?) Daniel Simonsson        
   h Walborg       
   b Gertrudh     1   5      3/4   Josep Josepsson [Skata]     
     s Matz        
3/4   Josep Josepsson [Skata]      h Brijta     1     
   h Karin      s Josep        
   s Josep         d Walborg     1    
   s Matz        
   d Walborg        1   Elias Johansson [Backull]     
   d Brita     1      h Walb     
     d Michell Peersson     1     
1   Elias Johansson [Backull]      s Maria     1    
   h Walborg     
   s Lijsa        1/4   And Phillpsson [Snickars]     
   d Maria     1      s Matz        
     d Margeta     1    
inh   Margeta Johansson       upp
     1/2   Johan Markusson [Åkers]     
1/4   Anders Philipsson [Snickars]      d Daniel Olufss      1       
   h Karin     
   s Matz         3/4   And Mårtensson [Klafvus]     
   d Margeta     1      h Anna       
    
1/2   Markus Simonsson [Åkers]      3/4   Simon Simonsson [Huggar]     
   h Margeta         h Maria     
     bol Matz        
3/4   Anders Mårthensson [Klafvus]      h Maria     1     
   h Karin (?)     
   s Barbru     1   3      1   Matz Gabrielssons hust [Kroks]     
     d Daniel Simonss        
3/4   Simon Simonsson [Huggar]      d h Walb     1    
   h Maria     
   s Matz         2/3   Isach Åkesson [Rännars]     
   h Maria        h Maria        
   p Inger     1      m Walb     1     
     b Johan      1       
1   Matz Gabrielsson [Krooks]    upp
   h Gertru      Past Hr Marthin Gallus     
   b Gabriel      1         h Maria     
     m Lars Gezelius     
2/3   Åke Olofsson [Rännars]      h Catharina     
   s Isach      1         d Johan Hinderss        
     p Helena Hansdr     1     
Inh   Anna Matzdr         p Brijta Jacobsdr     1     
Dito   Anna Hen dr         p Brijta Larsdr     1     
Dito   Malin Eskillsdr         p Brita Simonsdr     1    
    
     Klåck Gustaf Gustafss     
     h Karin     
     p Lijsa Sigfredzd     1    
    
     Socken skrif Hans Anderss     
     h Kirstin siukl      
    
Bärtby     ok   Berttby    
3/4   Carll Matzson [Kålax]      3/4   Carll Carllsson [Kålax]     
   s Carll         h Brita    upp
   h Brita     1      d Matz Hansson        
     h Kirstin     1    
1   Michell Erichsson [Kålax]     
   s Erich         1   Michell Ersson [Kålax]     
   h Anna        s Erich        
   d Anna        h Anna     1     
   d Barbru        d Anna     1     
   s Isach         d Barbru     1     
   d Lijsa     1      s Isach        
     d Lijsa     1    
5/8   Mårten Thomasson [Finnas]     
   h Anna      2      5/8   Mårten Thomasson [Finnas]     
     h Anna     
2/3   Michell Michelsson [Strandas]      b Simon        
   h Anna      p Malin     1    
   b Johan      1        
     2/3   Michell Michellsson [Strandas]     
1   Hend Josepsson [Ollus]      h Anna     
   h Karin      b Johan        
     d Carll Gabrielsson      1      upp
5/8   Johan Thomasson [Antus]     
   h Karin      1   Hind Josepsson [Ollus]     
   b Simon         h Karin       
   p Karin Simonsdr     1     
     5/8   Johan Thomasson [Antus]     
1/2   Matz Mårtensson [Gåll]      h Karin     
   h Kirstin      b Simon        
   s Dårdj        p Karin Simonsdr     1    
   p Kirstin Simonsson       
   b Lars      1      5      1/2   Matz Mårtensson [Gåll]     
     h Kirstin     
2/3   And: Simonsson [Jåfs]      s Dårdj     1    
   h Maria     
   s Karin     1   3      2/3   And: Simonsson [Jåfs]     
     h Maria       
3/4   Gab: Johansson [Pedars]     
   h Maria      3/4   Maria Enckia [Pedars]       
   s Carll      1        
    
5/8   Daniel Matzson [Mattus]      5/8   Daniel Matzson [Mattus]    upp
   h Anna      h Anna     
   b Matz         b Matz        
   h Maria     1      h Maria     1    
   s Brita    
     1/3   Matz Olufsson [Svens]     
1/3   Matz Olufsson [Svens]      h Margeta     
   h Margeta      s Johan        
   b Johan         s Johan?      h Margeta     1     
   h Margeta        s Matz        
   s Matz         h Lijsa     1    
   h Lijsa     1     
     2/3   Hind: Simonsson [Thors]     
2/3   Hind: Simonsson [Thors]      h Lijsa     
   h Lijsa      s Johan        
   s Johan     1      h Brita     1    
   h Brita    
   b h Brijta     1   Erich Larsson [Zachris]     
     h Anna     
1   Zachris Erichssons [Zachris]     s Thomas        
   m Erich      h Sophia     1   upp
   h Anna     
   s Thomas         1   Matz Mårthensson [Tåppar]     
   h Sophia     1      b Simon        
     h Sophia     1     
1   Matz Mårtensson Enkl: [Tåppar]      b Mårten        
   b Simon         b Michell      1       
   h Sophia       
   b Mårten        
   b Michell         1/2   Mårthen Mårtenss [Backils]       
   p Malin Simonsdr     1     
    
1/2   Mårthen Mårtensson [Backils]     
   m Daniel         1/2   Esaias Ersson [Trött]     
   h Margeta     1      h Brita       
    
1/2   Esaias Erichsson [Trött]     
   h Beata        
    
   [Se rad 1189]    
   upp
   Corpral Simons h Karin        
    
Röökiöby     Röckiö    
1/4   Thomas Erichsson [Pytar]      1/4   Thomas Erichsson [Pytar]     
   h Brita      h Brijta     
   b Hans      1         b Hans      1       
    
1   Erich Michellsson [Kullas]      1   Erich Michellsson [Kullas]     
   h Maria      h Maria     
   p Maria        d Brita     1    
   d Brita     1     
     3/4   Erich Hindersson [Rex]     
3/4   Erich Hindersson [Rex]      h Barbru       
   h Barbru     
   p Elin     1   3      5/6   Anders Hansson [Anttus]     
     h Kirstin       
5/6   Anders Hansson [Anttus]     
   h Kirstin      1   Lars Matzsson [Höijer]     
   s Michell         h Maria       
   h Anna      upp
   s Anders      1      5      1   Mårthen Matzon [Knuts]     
     h Lijsa       
1   Lars Matzsson [Höijer]     
   h Maria      1/2   Lars Michellsson [Brams]     
   s Gertru     1      h Margeta     
     d Karin     1    
1   Mårthen Matzsson [Knuts]     
   h Lijsa      1   Simon Simonss [Smårus]     
   d Erich Ersson      1         h Walb       
    
1/2   Lars Michellsson [Brams]      1   Hr Gustaffz Enckia [Gammals]     
   h Margeta      d Karin     1     
   d Karin     1      d Mårten Gustafss        
     p Maria Israelsdr     1    
1   Simon Simonsson [Smårus]     
   h Walborg      1   And Thomæsson [Antbrams]     
   b Thomas         s Karin        
   h Karin     1      h Brita     1     
     sw Karin     1     
1   Hr Gustafz Enckia [Gammals]      d Margeta     1   upp
   Elias Matzsson        
   h Brita     1   3      1   Simon Mårtensson [Bagg]     
     h Barbru     
1   Anders Thomesson [Antbrams]      s Matz        
   s Simon         s Mårten      1       
   h Brita       
   bol Thomas         11/6   Jacob Anderssons hust [Påhls]     
   h Karin     1      sw Casper        
     h Karin     1     
1   Simon Mårtensson [Bagg]      s Maria     1    
   h Gertrudh      h Barbru?    
   s Matz         3/4   Erich Matzsson [Svens]     
   s Mårten      1         h Lijsa     
     s Margeta     1     
11/6   Jacob Andersson [Påhls]      s Anna     1    
   h Anna     
   s Casper         1/2   Isach Hinderss [Klärck]     
   h Karin        b Daniel        
   s Maria     1      m Lijsa       
   upp
3/4   Erich Matzsson [Svens]      3/4   Åke Ersson [Nygård]     
   h Lijsa      h Brita     
   s Margeta        sw Simon        
   s Anna     1      h Lijsa     1    
    
1/2   Hindrich Mårtensson [Klärck]      3/4   mantal uthan åbo    
   h Lijsa     
   s Isack         11/2   Hr Christians Enck     
   m Simon         d Peer Simonss        
   h Brita        d h Anna     1    
   p Brita Simonsson     1     
     inh   Hind Mårtenss     
3/4   Åke Erichsson [Nygård]      h Rackel       
   h Beata      h Brita?    
   bol Pehr        
   h Anna     1     
    
3/4   Matz Grelsson [Nygård]    
   h Maria       
   upp
11/2   Hr Christierns Enckia    
   d Mårthen    
   h Anna       
    
inh   Hindrich Mårtensson     
   h Rackel        
inh   Dårdei Ersdr        
dito   Lijsa Jönsdr     
   m Barbru        
inh   Maria Larsdr        
inh   Walborg Matzdr        
    
Mäkipä     Mäkipä    
1   Isack Abrahamsson [Murkais]      1   Isack Abramsson [Murkais]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Mattz         b Mattz        
   h Margeta        h Margeta     1     
   p Karin Isacsdr        d Michell Michellsson      1       
   p Maria     1     
     1   Abram Michellsson [Sepp]    upp
1   Abraham Michelsson [Sepp]      b Anna       
   b Anna     
   ms Anna     1     
     11/6   Isach Hindersson [Grägg]     
11/6   Gertru Matzdotter [Grägg]      h Karin     
   d Mårten         s Mårten        
   s Isack         h Lijsa     1     
   d Lijsa     1      p Walb Marckusdr     1     
     p Lijsa Olufzdr     1    
1   And: Bertillsson [Antohlis]     
   h Karin      1   Bertill Andersson [Antohlis]     
   m Brita      s Anders     
   s Isach         h Karin        
   s Samuel         b Isach        
   p Giertru Johansdr        b Samuel     1     
   p Lijsa Olufsdr     1      p Giertru Johansdr     1    
    
3/4   Matz Johansson [Olis]     
   h Karin      3/4   Matz Johansson [Olis]     
   m Anna      h Karin    upp
   b Isack      1         b Isach      1       
    
1/2   Michell Matzsson [Lillånd]      1/2   Mårthen Michellsson [Lillånd]     
   h Karin      h Anna     
   s Mårthen         b Matz      1       
   s Matz        
   p Maria     1   5      1/2   Michell Thomasson [Lånd]     
     h Brita     
1/2   Michell Thomasson [Lånd]      s Matz        
   h Brita      h Giertru     1    
   s Matz        
   h Gertrudh     1   4      1   Hr Peer Gammal [Gammals]     
     h Margeta     
1   Hr Pehr Gammal [Gammals]      p Margeta Johansdrn     1    
   h Margeta     
   d Johan Johansson        1/2   Johan Nielsson [Vöråborg]     
   p Karin        h Maria       
   p Margeta     1     
    
1/2   Johan Nillsson [Vöråborg]    upp
   h Maria     
   d Jacob Jacobsson      1        
    
inh   Maria Johansdr        
    
Miemosby     Miemos    
1   Swen Grelsson [Grijm]      1   Sigfred Grelsson [Grijm]     
   h Maria      brud Walb     
   b Sigfred         sw Maria     1     
   s Anna        s Anna     1    
   ms Karin     1     
     1   Michell Matzson [Grijm]     
1   Michell Matzson [Grijm]      h Anna     
   h Anna      s Carll        
   s Carll         d Walb     1    
   d Walborg     1     
     1   Gab Gabrielsson [Karjalainen]     
1   Gabriel Gabrielsson [Karjalainen]      h Barbru     
   h Barbru      b Johan      1       
   d Hans Hindrichsson       upp
   d Michell Andersson      1      4      1   Erich Andersson [Kroks]     
     h Karin       
1   Erich Andersson [Kroks]     
   h Karin      2      1   Erich Ersson     
     b Matz        
1   Erich Erichsson      h Margeta     1    
   b Matz        
   h Margeta     1   3      11/4   Michell Perss [Miemois]     
     h Lijsa     
11/4   Michell Pehrsson [Miemois]      s Johan        
   h Lijsa      s Jacob      1       
   s Johan        
   s Sophia     1   4      1   Matz Peersson [Tun]     
     h Maria     
1   Matz Persson [Tun]      b s Peer        
   h Maria      p Maria Matzdr     1    
   b Thomas        
   s Margeta        1   Simon Åkesson [Grannas]     
   d Erich Ersson         b Isack        
   b Pehr      1         h Maria     1    upp
     sw Matz        
1   Simon Åkesson [Grannas]      h Lijsa     1    
   b Isack        
   h Maria        3/4   Margeta Enckia [Juvas]       
   s Anna       
   s Lijsa     1   5      1/4   Isach Abrahamsson [Juvas]     
     h Margeta       
3/4   Jacob Abrahamsson [Juvas]     
   s Thomas         Sochnskred Mårten     
   h Margeta        h Sophia       
   m Pehr        
   h Gertrudh     1      Rustmest: h Anna       
    
1/4   Isaak Abrahamsson [Juvas]     
   h Margetha        
    
inh   Mårthen Skreddare     
   hust Sophia        
    
   Rustmest: h Karin      1   h Anna?   upp
    
Kåskby     Kåskeby    
11/2   Hans Simonsson [Dalkarl]      11/2   Hans Simonsson [Dalkarl]     
   h Margeta      h Margeta     
   b Åke         b Åke      1       
   p Maria     1     
     3/4   Erich Michellsson [Bengs]     
3/4   Erich Michellsson [Bengs]      h Anna     
   h Anna      s Matz     1    
   s Karin       
   d Margeta     1   4      1   Isach Isachsson [Kamis]     
     b Matz     
1   Isack Samuelsson [Kamis]      s Anna     1     
   h Sara      m Sara     1    
   s Samuel        
   h Lijsa        1   Matz Hindersson [Klemets?]     
   s Isack         h Anna     
   s Matz      1         b Carll      1       
    
1   Matz Hindersson [Klemets?]      2/3   Åke Johansson [Gråbbils]    upp
   h Anna      s Johan        
   d Matz Mårtensson         h Maria     1     
   p Anna     1      s Erich        
     h Anna     1     
2/3   Åke Johansson [Gråbbils]      d Daniel Simonss      1       
   s Johan        
   h Maria        5/8   Johan Simonsson [Knubb]     
   s Erich         m Lijsa     
   h Anna        p Anna Helsingh     1    
   d Daniel        
   d Anders      1      7      5/8   Michell Ersson [Knubb]     
     h Gertru     
5/8   Simon Thomasson [Knubb]      s Matz      1       
   h Lijsa     
   s Pehr     1      inh And Ersson     
     h Lijsa       
5/8   Michell Erichsson [Knubb]     
   h Gertrudh      1   Jacob Matzsson [Råndman?]     
   s Lijsa     1      h Karin       
   upp
1   Jacob Matzsson [Råndman?]      1   Michell Peersson [Sippus]     
   h Karin         h Brita       
    
1   Pehr Erichsson [Sippus]      1   Johan Erichsson [Kråkas]     
   s Michell         h Margeta       
   h Brita       
   p Margeta Matzdr        1/2   Matz Jacobsson [Kneck]     
   st:m Sara      Karin Enckia     1     
   d Pehr Erichsson      1         s Jacob        
     p Maria Johansdr     1    
1   Johan Erichsson [Kråkas]     
   h Margeta      1   Pehr Matzson [Storkneck]     
   p Malin Jacobsdr     1      m e Margeta     1     
     bol Carll        
1/2   Matz Jacobsson [Kneck]      h Karin     1    
   h Karin     
   e Karin       
   s Hindrich        
   s Jacob      1        
   upp
1   Pehr Matzson [Storkneck]     
   h Anna     
   m Johan        
   h Margeta       
   bol Carll        
   h Karin     1     
    
   inh Pehr Smedz hustru        
    
Bergby     Bergby    
11/4   Olof Jacobsson [Jussil]      11/4   Olof Jacobsson [Jussil]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   p Beata     1      d Lijsa     1    
    
1   Isack Hindersson [Kjötar]      1   Isack Hindersson [Kjötar]     
   s Michell         s Michell        
   h Helga        h Helga     1     
   s Maria     1   4   d Maria ?      d Maria     1    
    
1   Pehr Hindersson [Ollil]      1   Peer Hinderssons h Brijta [Ollil]    upp
   h Brita      s Hindrich        
   s Hindrich         h Karin     1     
   h Karin        d Anna     1    
   d Anna       
   s Margeta     1   5      1   Hans Mårthenss [Smeds]     
     h Maria       
1   Simon Michellsson [Smeds]     
   h Maria     
   d Matz Jöransson         11/4   Mårten Andersson [Kierp]     
   h Walborg        b Jacob        
   s Anders      1         b Bertill        
     h Judita     1     
11/4   Anders Jacobsson [Kierp]      s Maria     1    
   s Bertill        
   h Judita        1   And Matzon [Talus]     
   s Mårten         h Maria       
   s Jacob        
   d Maria     1   6      1   Michell Michellssons hust [Jåpers]     
     sw Kirstin        
1   Gertru Enckia [Jåpers]    upp
   b Michell         1   Maria Enckia [Kånsti]     
   h Maria     1      d Maria     1    
    
1   Anders Matzsson [Talus]      inh Niels Smedz hust Brijta     1    
   h Maria         inh Walb Hansdr     1    
    
1   Hindrich Jönsson [Kånsti]     
   d Maria     1     
    
   inh Nils Smedh     
   h Brita        
    
Loomby     Loomby    
1   Mårten Matzson [Kaustinen]      1   Mårten Kaust     
   s Staffan      s Staphan     
   p Anna     1      h Anna     1    
    
1   Staffan Mårsson [Rasmus]      1   Staffan Mårthensson [Rasmus]     
   h Anna      h Anna     
   b Erich         b Erich       upp
   stm (?) Lijsa         s Mårten      1       
    
1   Mårthen Johansson [Budd]      1   Mårten Budd     
   h Maria      h Maria     
   s Margeta     1      s Margeta     1    
    
1   Michell Andersson [Jäppil]      1   Michell Andersson [Jäppil]     
   m Lijsa      h Maria       
   s Anna     1     
     1   Johan Bengtsson [Nissil]     
1   Johan Bengdtsson [Nissil]      h Karin       
   h Karin     
   p Maria     1   3      1   Johan Mårthensson [Knuts]     
     h Margeta     
1   Bertill Mårsson [Knuts]      s Margeta     1     
   h Margeta      d Mårten Matzon      1       
   b Johan      1        
     1   Johan Andersson [Kylkis]     
1   Johan Andersson [Kylkis]      h Brijta     
   h Brita      s Markus       upp
   s Markus         e Karin     1    
   p Brita       
   p Anna     1   5      1/2   Samuel Backman [Skrivars]     
     h Maria     
1/2   Samuel Backman [Skrivars]      sw Brijta     1    
   h Maria     
   d Mårthen         1   Matz Mårtensson [Thors]     
   d Hans Matzon         h Maria     
   p Brita Samuelsdr     1      b Michell        
     h Kirstin     1     
1   Matz Mårtensson [Thors]      br Thomas        
   h Maria      h Susanna     1     
   b h Kirstin         s Brijta     1    
   b Thomas       
   h Susanna      1      5      1   Mårthen Johansson [Ingå]     
     m Johan        
     h Brijta     1    
1   Mårthen Johansson [Ingå]     
   h Anna      1   Hind Thomasson [Kulp]     
   m Johan         b Michell    upp
   h Brita        p Maria Danielsdr     1    
   d Margeta       
   d Anna     1   6      11/4   Erich Markuss [Martois]     
     h Margeta     
1   Thomas Hansson [Kulp]      b Mårten        
   h Karin      s Karin     1     
   s Hindrich         s Anna     1    
   s Michell      1        
     1   Mårthen Bengtss [Olis]     
11/4   Erich Markusson [Martois]      h Brijta     
   h Margeta      s Brita     1    
   stm Margeta     
   b Mårten        
   sy Karin     1     
    
1   Mårthen Bengsson [Olis]     
   h Brita     
   s Thomas        
   h Susanna       
   s Brita     1    upp
    
Räki Päldo     REKIPELDO    
1   Helga Enckia [Pet]      1   Helga Enckia [Pet]     
   m Mårthen         h Brijta     1    
   h Brita     1     
     11/4   Michell Isachsson [Jåfs]     
11/4   Isack Jacobsson [Jåfs]      h Margeta     
   s Michell         s Johan        
   h Margeta        h Karin     1    
   s Isack        
   h Anna        1   Mårthen Hindersson [Smeds]     
   b Johan      1         h Giertru     
     br Thomas      1       
1   Mårthen Hindersson [Smeds]    
   h Gertru     1/2   Jacob Hindersson [Lillkarhu]     
   b Thomas     h Walb       
    
1/2   Jacob Hindersson [Lillkarhu]      1   Sigfred Bertilsson [Storkarhu]     
   h Walborg         h Anna     
     s Brijta     1   upp
1   Sigfred Bertilsson [Storkarhu]     
   h Anna      1   Matz Jacobsson [Simons]     
   s Beata     1   3   s Brijta?      h Anna     1     
     b Simon        
1   Jacob Hansson [Simons]      h Lijsa     1     
   h Walborg      Enck Walb     1    
   s Matz        
   h Anna        1   Michell Hindersson [Omars]     
   s Simon         h Anna     
   h Lijsa     1      h Gertru     1     
     d Jacob Isachss        
1   Michel Hindsson [Omars]      h Anna     1    
   h Anna     
   s Olof         1   Johan Mårtensson [Klemets]     
   h Gertru        h Giertru     
   d Jacob         p Walb Sigfredzdr     1     
   h Barbru     1      d Johan Simonsson      1       
    
1   Johan Mårtensson [Klemets]      And Michellsson [Israels]     
   h Gertru      h Brijta    upp
   s Maria     1      .. Margeta     1    
    
1   Johan Matzson [Josskarhu]      1   Johan Matzson [Josskarhu]     
   s Pehr      s Pehr     
   h Margeta     1      h Margeta     1    
    
11/6   Sigfredh Påhlsson [Wäst]      11/6   Sigfred Påhlsson [Wäst]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   s Matz         s Matz        
   h Anna     1      h Anna     1    
    
1   Anders Israelsson [Korfwolain]      1   And Israelsson [Korfwolain]     
   s Matz         s Matz        
   h Maria        h Maria     1     
   s Bertill         s Bertill        
   d s Matz         s Johan        
   d Beata     1      s Matz      1       
    
1   Johan Mårsson [Bengs]      1   Johan Mårthensson [Bengs]     
   s Sigfred         s Sigfred       upp
   h Margeta        h Margeta     1     
   b Mårten         b Mårten        
   s Lijsa     1      s Lijsa     1    
    
1   Daniel Israels(son?) [Långs]      1   Daniel Erichsson [Långs]     
   m Margeta      m Margeta     
   b Mårthen      1         b Mårthen      1       
   I. pro Erichsson?    
     5/6   Jacob Hindersson [Kastus]     
5/6   Bertill Hansson [Kastus]      h Margeta     1    
   m Jacob        
   h Margeta     1   3      1   Matz Påhlsson [Ehrs]     
     h Margeta     
1   Matz Påhlsson [Ehrs]      s Mårthen        
   h Margeta      b Bertill        
   b Bertill         h Margeta     1    
   h Margeta     1     
     2/3   Simon Hansson [Bjons]     
2/3   Simon Hansson [Bjons]      h Lijsa     
   h Lijsa      s Sigfred       upp
   s Sigfred         h Karin     1     
   h Karin        s Mårten      1       
   b Mårten        
   b Johan      1      6      2/3   Erich Abramsson [Pörnull]     
     h Brijta     
2/3   Erich Abrahamsson [Pörnull]      s Maria     1    
   h Brita     
   s Maria     1      inh Karin Jacobsdr       
    
   inh Karin Jacobsdr        
    
Jörala     Jörala    
1   Matz Hansson [Bertils]      1   Matz Hansson [Bertils]     
   h Brijta      h Brijta     
   s Hans         s Hans        
   h Anna        h Anna     1     
   d Anna     1      d Anna     1    
    
1   Lars Mårthensson [Jåfs]      1   Lars Mårthensson [Jåfs]     
   m Lars         m Lars       upp
   h Walborg        h Walb     1     
   s Michell         m Michell        
   hu Kirstin        h Kirstin     1    
   d Anna     1     
     1   Johan Gabrielsson [Jacobs]     
1   Johan Gabrielsson [Jacobs]      h Maria     
   h Maria      d Margeta     1    
   d Kirstin       
   d Margeta     1   4      11/2   Johan Matzon [Hertull]     
     s Mattz        
11/2   Johan Matzsson [Hertull]      h Margeta     1    
   s Mattz        
   h Margeta       
   m Anders        
   h Maria        1   Brita Enckia [Nickull]     
   d Thomas         s Kirstin     1    
   s Lijsa     1     
    
1   Brita Enckia [Nickull]      1   And Erichsson [Heinull]     
   s Kirstin        h Karin    upp
   s Barbru     1      b Erich      1       
    
1   Anders Erichsson [Heinull]      1   Hind: Johansson [Kattil]     
   h Karin      h Maria     
   s Brita        b Michell        
   b Erich      1         h Brijta     1     
     Enck Walb     1    
1   Hindrich Johansson [Kattil]     
   h Maria      1/2   Mårthen Hinderss [Johans]     
   b Michell         h Barbru     1    
   bh Walborg       
   d Lijsa     1     
    
1/2   Gertru Enckia [Johans]      1   Barbru?    
    
Andiala     Andiala    
1   Staffan Pehrsson [Hirsal]      1   Peer Staphansson [Hirsal]     
   h Maria      h Maria       
   d Walborg       
   d Anna     1   4      1   Thomas Michelsson [Hertus]    upp
     h Walb     
1   Thomas Michelsson [Hertus]      s Brita     1    
   h Walb     
   bs Lars         1   Michell Matzson [Mannil]     
   s Brita     1      h Anna     
     s Mattz        
1   Michell Matzson [Mannil]      d Margeta     1     
   h Anna      s s Johan        
   s Mattz         p Anna Sigfzdr     1    
   d Margeta       
   s Johan         11/4   Matz Christersson [Nyby]     
   d Walborg     1      s Matz        
     h Anna        
11/4   Matz Christersson [Nyby]      d Mårthen Peerss      1       
   sw Matz        
   h Anna        
   p Maria Simonsdr     1     
     3/4   Simon Thomasson [Grannas]     
1/2   Johan Jacobsson [Antill]      bol Abram        
   h Barbru         h Anna     1   upp
    
11/4   Mårten Ruut      1/2   Johan Jacobsson [Antill]     
   h Margeta      h Barbru       
   s Hindrich        
   h Lijsa        11/4   Hind Ruut     
   d Jacob Andersson         h Lijsa     
   f Margeta Michelsdr        d Lars Anderss        
   st:d Anna     1      d Hind Mårthenss        
     p Anna Simonsdr     1    
   Herr Mårten Galle     
   h Maria     
   måg Lars Gezelius        
   b Karin Galle       
   p Johanna Tadman       
   p Brita Jacobsdr       
   p Brita Simonsddr       
   p Maria Knutzdr       
   d Simon Matzson        
   h ..lia       
   dr Johan Göstafsson       upp
   dr Mårthen Samuelsson      1      12    
    
   Klåk Göstaf Göstaf     
   h Karin     
   p Lijsa Sigfredzdr     1     
    
   Socken skrif:n (?) Hans And     
   h Karin        
    
   Bärtby    
1   Zachris Ersson [Zachris]     
   m Erich        
   h Anna     1     

Upptecknade av Joakim Förars.