några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77
Karfwat  Kaitzsor  Karfsor  Kåfjoki  Tuukur  Lolax  Oxgangar  Qwimo  Maxmo  Kärcklax  Palfwis  Lotlax  Bertteby  Röckiö  Mäkipä  Miemos  Kåskeby  Bergby  Loomby  REKIPELDO  Jörala  Andiala 
Manthals Längd af Wööro Sochn Pro A:o 1698     Manthals Längd af Wööro Sochn Pro A:o 1699    
    
Karfwat     Kommentarer i ML 1698      Karfwat    
1   Mårten Josepsson [Ulvis]      1   Mårten Josepsson [Ulvis]     
   h Karin      Anna bortgift     h Karin     
   b Matz         b Matz        
   p Anna Pehrsdr     1      p Maria Matzdott i Wasa     p Anna       
   p Lijsa Simonsdr     1      p Lijsa Simonsdr     1   5     
    
2/3   Michell Larsson [Lassus]      2/3   Michell Larsson [Lassus]     
   h Anna         h Anna      2     
    
Inh   Erich Peersson [Peet]      \ uthbiudes      2/3   Isach Johanss [Pet]     
   h Brita      2      p Biata     1   2     
    
2/3   Isach Johanss [Pet]      1   Mattz Mårsson [Rännars]     
   p Biata Simonsdr     1      h Maria     
     d Anders Mattzon        
1   And: Matzon [Rännars]      Erich Matzon och hust     h Walborg     1   4     
   h Walb      2   Maria bortreesta   upp
     2/3   Simon Hinderss [Eurs]     
2/3   Simon Hinderss [Eurs]      h Margeta      2     
   h Margeta        
     1/2   And Michelsson [Kåck]     
1/2   And Michelsson [Kåck]      h Walb      2     
   h Walb        
    
Inh   Gertru Matzdr      1   uthbiudes    
    
Kaitzsor     Kaitzor    
1   Johan Hindersson [Heikius]      1   Johan Hindersson [Heikius]     
   h Barbru      h Barbror     
   br s Påhl         br Påhl        
   h Brijta      1         h Brita      1      4     
    
1   Johan Håkansson [Kejsar]      s Anna bortreest      1   Johan Håkansson [Kejsar]     
   h Gertru         h Gertru      2     
    
3/4   Jacob Johansson [Finnas]      3/4   Jacob Johansson [Finnas]     
   h Karin      h Karin    upp
   b Johan         b Johan      1      3     
   p Anna Andersdr     1     
     1/3   Åke Sigfredsson [Sigfrids]     
1/3   Åke Sigfredsson [Sigfrids]      s Anna i Bertby     h Maria     
   h Maria         b Erich      1      3     
    
   Inh Barbru Sigfredzdr     1      3/4   Carll Simonss [Hannus]     
     h Anna     
3/4   Carll Simonss [Hannus]     
   h Anna      3/4   Matz Bertillsson [Bertils]     
   s Barbru        h Helssa     
     br Jacob        
3/4   Matz Bertillsson [Bertils]      h Brita     1   4     
   h Elssa     
   b Jacob         1/4   Lars Andersson [Präst]     
   h Brijta     1      h Brita      2     
    
1/4   Isach Hindersson [Håkus]      1/4   Isack Hindersson [Håkus]     
   h Gertru         h Gertru      2     
   upp
1/4   Thomas Thomass [Präst]      dödh     Mårten Johanson     
   Brijta Thomasd      2   br h Sara i Wasa     h Barbror      2     
    
Karfsor     Karfsår    
3/4   Michell Matzson [Tåss]      3/4   Michel Mattzson [Tåss]     
   h Brijta         h Brita      2     
    
2/3   Erich Larsson [Håfman]      dödh      2/3   Erich Ersson [Håfman]     
   Erich Erichsson         h Anna       
   h Anna        br Matz     1   3     
   br Matz       
   p Anna Hindersdr     1      1/2   Erich Gustafsson [Kavus]     
     h Anna     
1/2   Erich Gustafsson [Kavus]      s Biata     1   3     
   h Anna     
   s Biata     1      1/2   Simon Simonss [Kavus]     
     h Anna      2     
1/2   Simon Simonss [Kavus]     
   h Anna         3/4   Erich Johansson [Herr]     
     h Anna    upp
3/4   Johan Bertillsson [Herr]     siukl. och gam:l     d Walb       
   Erich Johansson      d Anna     1   4     
   h Anna     
   d Walb        3/4   Matz Jacobsson [Skarp]     
   d Anna     1      h Gertrudh     
     s Mårten      1      3     
3/4   Matz Jacobsson [Skarp]     
   h Gertru      1/2   Johan Peersson [Pärus]     
   s Mårten      1         h Brita     
     s Maria     1   4     
1/2   Johan Peersson [Pärus]     
   h Brijta      br Matz på Wästerbåttn      1   Anders Ersson [Antus]      1     
   s Maria     1     
     1/4   Mårten Josepsson [Håf]     
1   Walb Enckia [Antus]     uthg:l och odugl.     h Karin     1   2     
   And Ersson      1      1   hust Lijsa dödh    
     Inh Lijsa Matzdott     1   1     
1/4   Maria Enckia [Håf]     Ligger på säng     d Maria    
   Mårten Josepsson         Inh Marg Erssdott     1   1   hit  
   h Karin     1    upp
    
   Inh Lijsa Matzdott     1     
   Inh Margeta Erssdott     1     
    
Kåfjoki     Kåfjoki    
3/4   Matz Carllsson [Vidd]      3/4   Matz Carllsson [Vidd]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   b s Peer         s Peer        
   h Brijta        h Brita       
   d Anna        s Carl        
   s Carll      1         d Anna     1   6     
    
1   Staphan Hinderss [Bertils]      1   Staphan Hinderson [Bertils]     
   h Margeta         h Margeta      2     
   p Maria Simonsdr     d Maria    
    
1/2   Mårten Månsson [Månsus]      1/2   Mårten Månsson [Månsus]     
   h Karin         h Karin      2     
    
1/2   Mårten Matzon [Smeds]     haf: misstänkt siukdom      1/2   Mårten Matzon [Smeds]    upp
   h Barbru        h Barbru      2     
   s Matz       
     1/2   Maria Åkesdr [Ingå]     
1/2   Åke Peersson [Ingå]     siukl.     s Malin     1   2     
   m Abram     bortreest    
   h Maria Åkedr        Inh Brita Andersdr     1     
   s Malin     1     
    
Tuukur     Tuukur    
1   Lars Erichssson [Brors]     Bräckl.      1   Mårten Larsson [Brors]     
   h Lijsa      h Brijta     
   s Mårten         br Michel      1      3     
   h Brijta       
   br h Walb     1      1   Mattz Påhlsson [Akers]     
     h Maria     1   3     
1   Erich Sigfredsson [Akers]      Afwijkit hem:    
   Matz Påhlsson         s Biata dödh      1   Erich Mattsson [Skått]    
   h Maria     1      h Maria       
     s Simon        
     h Maria      upp
     d Anna     1   5     
   Inh Brijta Erssdr     1   1   uthbiudes    
     1/4   Matz Abramsson [Kåck]     
1   Matz Bertillsson [Skått]     g:l och siuklig     h Maria     
   Erich Matzon         dr Anders      1      3     
   h Maria       
   s Simon         2/3   Peer Simonsson [Sväls]     
   h Maria        s Karin     1   2     
   d Anna     1     
     3/4   Hind Hansson [Back]     
1/4   Matz Abramsson [Kåck]      S Maria skrif: i     s Abram        
   h Maria      2   Kåfjoki     h Anna     1   3     
    
2/3   Mattz Hindersson [Sväls]     Afwijkit hem:      3/4   Matz Hinderss [Rex]     
   Peer Simonsson         h Anna      2     
   s Karin     1      sw And        
     h Maria     1   1     
3/4   Hind Hansson [Back]      Hust blind    
   s Abram         Ligger på säng      1   Hans Abramss [Ehrs]     
   h Anna     1      s Matz       upp
     h Walborg       
3/4   Matz Hinderss [Rex]      p Karin       
   h Anna         p Brijta Christersdr       
   sw And         d Maria      1      7     
   h Maria     1     
     1   Brita Enckia [Jåfs]     
1   Hans Abramss [Ehrs]      Anna Enckia       
   h Maria      d Hans Christerson     §  
   s Matz         d Erich ...         §  
   h Walb        pig Walborg     1   4     
   p Karin Christersdr       
   p Brijta Danielsdr        1   Michel Hansson [Grind]     
   p And Christerss      1         h Margeta      2     
    
1   Matz Brusiusson [Jåfs]     dödh      1/4   Anders Carlson [Jånt]     
   Brita Enckia      S Jacob dödh     s Anders        
   Anna Enckia        h Maria       
   d Michel Larss         s Jacob      1      5     
   p Walb Simonsdr     1     
     1/3   Peer Andersson [Finn]    upp
1   Michell Hanss [Grind]      h Helga      2     
   h Margeta        
    
1/4   And Carllsson [Jånt]      hust blind    
   s Anders        
   h Maria       
   s Mårten        
   s Jacob      1        
    
1/3   Peer Andersson [Finn]      br And reest till    
   h Helga      2   Korsholm    
    
   Brijta Christersdr     uthbiudes    
    
Lolax     Lolax    
1   Johan Larsson [Jåfs]      1   Johan Larsson [Jåfs]     
   h Lijsa      B Johan och hust Lijsa     h Lijsa     
   s Lijsa     1   3   skref: i Kåfjoki by     p Margeta     1   3     
    
1   Giertru Simonsr [Ollus]      1/2   Mårten Hinderss [Jåssis]    upp
   d Mårten Gustafss      1         s Hindrich        
     h Margeta     1   3     
11/4   Hind Hansson [Måsa]     haf misstänkt siukdom    
   Matz Abramss      1   Giertru Enckia [Ollus]     
   h Kirstin      d Johan Matzon      1      2     
   sw Walb     1     
     11/4   Matz Abramson [Måsa]     
1   Matz Jacobsson [Bredfors]         h Kirstin     
     pig Kirstin ...     1   3     
1   Thomas Mårtensson [Enges]     
   h Margeta         1   Matz Jacobsson [Bredfors]     
     h Maria      2     
1   Matz Hansson [Dunck]     
   h Karin         1   Thomas Mårson [Enges]     
     h Margeta     
1/2   Brijta Enckia [Helsing]     Aldeles odugl.     .. Johan        
   Tomas Hinderss         h Brita     1   4     
   h Brijta     1     
     1   Matz Hansson [Dunck]     
   Skomak Niels Persson     dödh h Marg uthbiudes     h Karin      2    upp
    
     1/2   Thomas Hinderson [Helsing]    
1   Matz Matzon [Capteins]      h Brita      1      2     
    
     1   Matz Matzon [Capteins]     
   Inh Daniel Peerss        h Biata     
     ... Joh H ...     
     h Gertru      4     
    
Oxgangar     Oxgangar    
1/2   And Matzson [Abrams]      1/2   Anders Matson [Abrams]     
   h Malin      s Michel        
   s Michell         s Isach        
   d Karin      1         d Karin och Anna     2   5     
    
1/2   Erich Matzson [Ryssas]      1/2   Erich Matsson [Ryssas]     
   h Margeta      h Margeta     
   s Erich      1         s Erich        
     d Margeta     1   4     
1/3   Carll Matzson [Fusius]    upp
   h Walb         1/3   Anders Carlsson [Fusius]     
   s Erich     dödh hust Kirstin     h Barbroor     
     skrifwes för Erich     m Walborg      3     
    
1/2   Michell Abramsson [Antus]      1/2   Mich: Abramson [Antus]     
   h Kirstin      h Kirstin     
   s Erich      1         s Erich        
     s Michel      1      4     
1/3   Samuel Simonsson [Skeppars]     
   h Karin      1/3   Isack Simonsson [Skeppars]     
   s Maria     1      b Enckan Karin     
     s Maria     1   4     
1/2   Erich Erichsson [Nissus]    
   h Helga         1/2   Erich Ersson [Nissus]     
     h Helga     
1/2   And Sigfredsson [Sigfrids]      b Niels      1      3     
   h Kirstin     
   b Mårten      1         1/2   And Sigfredson [Sigfrids]     
     h Kirstin     
     b Lars      1      3    upp
1/4   Johan Matzson      p Karin Hindersdr    
   h Brijta      2   reest till Stockholm      1/4   Johan Matson     
     h Brita      2     
    
Qwimo     Qwimo    
3/4   Erich Michelsson [Rådman]      3/4   Erich Michelsson [Rådman]     
   Enck Anna        h Brita     
   d h Karin     1      b E Anna       
     d Matz Hanson        
1/2   Matz Hansson [Borgmästars]      h Karin     1   5     
   h Gertru     
   d Anna        1/2   Mattz Hanson [Borgmästars]     
   d Niels Erichsson         d Lars under gardia     h Gertru     
   d Thomas Jacobsson      1         d Anna       
     d Thomas Jacobsson      1      4     
Teugmo    
1/3   Hans Peersson      1/3   Hans Persson     
   d Maria        h Anna     
   d Anna        d Maria       
   s h Kirstin     1      d Anna      upp
     s h Kirstin     1   5     
    
Maxmo     Maxmo    
1/2   Mårthen Hindersson [Kåck]      hust Maria dödh      1/2   Mårten Hindersson [Kåck]     
   b Erich         h Maria     
   s Giertru     1      s Giertru     1   3     
    
     1/3   Hind Matson [Heir]     
1/3   Matz Matzon [Heir]      hust Karin     m Walborg       
   m Walb     1      afwijkit hem:     s Margeta     1   3     
    
     Brofougd: Erich Matzon [Ryssas]     
   Brofougd: Erich Matzon [Ryssas]      h Kirstin      2     
   h Kirstin        
     1/2   Simon Simonsson [Kagg/Eurs]     
1/2   Simon Simonsson [Kagg/Eurs]      h Brita      2     
   h Brita        
     1   And: Michelss [Finn]     
1   And: Michelss [Finn]      hust på säng     s Matz        
   sw Matz         h Karin      upp
   h Karin        b s Daniel        
   b s Daniel         p Clara Matzdr     1   5     
   p Clara Matzdr     1     
     1/3   Matz Andersson [Puss]     
1/3   Matz Andersson [Puss]      h Anna      2     
   h Anna        
     1/4   And: Peersson [Herus]     
1/4   And: Peersson [Herus]      h Brita      2     
   h Brijta        
     1/3   Mattz Michelson [Haals]     
1/3   Matz Michellsson [Haals]      s Erich        
   s Erich         Jacob och Helga i Wassor     d Margeta     1   3     
   d Margeta     1     
     2   Joh: Westrenius     
2   Joh: Westrenius      h Maria     
   h Maria      d Margeta Ea       
   d Matz Fellur         d Erich Matzon        
   d Erich Matzon     d Olof Larson        
   d Oluf Larsson         d Jacob Matson        
   p Helga Markusdr        p Brita Helsing      upp
   p Malin (!) Hindersdr        p Helga Markusdr       
   p Brijta Larsdr     1      p Malin     1   9     
    
1/2   Påhl Simonsson [Kagg]      1/2   Påhl Simonsson [Kagg]     
   h Karin         h Karin      2     
    
Kärcklax     Kärcklax    
1   Michell Öhling      d Barbru i Petzmo      1   Mattz Michelson [Öhling]     
   d Margeta     1      h Malin     1   2     
    
     1   Jacob Jacobsson [Furunäs]     
     h Brita      2     
   Inh Malin Andersdr     1     
     1   Hind: Matzson [Bertils]     
1   Jacob Jacobsson [Furunäs]      h Anna     
   h Brita         s Brijta       
    
1   Hind: Matzson [Bertils]      1   Erich Påhlsson [Klemets]     
   h Anna      s Erich        
   s Brijta     1      s Karin blind     d Margeta     1   3    upp
   s Anna     1     
     1/3   Jacob Simonson [Audas]     
1   Erich Påhlsson [Klemets]      h Karin      2     
   h Beata     
   d Margeta     1      1   Michel Storm     
     m Brita     
1/3   Jacob Simonsson [Audas]      br Johan      1      3     
   hu Karin        
     1   Matz Anderson [Skarper]     
1   Michell Storm      h Karin     
   m Biata         d Margeta       
     s Helga     1   4     
1   Matz Anderss [Skarper]     
   brud Karin      2/3   Esaias Påhlson [Esars]     
   d Margeta        h Biata     
   s Helga     1      s Michel        
     s Esaias      1      4     
2/3   Esajas Påhlsson [Esars]     
   h Biata      1   Lars Ersson [Lassus]    
   s Michell      1         h Barbror      3    upp
    
1   Erich Larsson [Lassus]     Breckl.      1/3   Hans Matson [Stenkull]     
   Lars Erichsson      h Karin      2     
   h Barbru      3   Br Erich rymd    
     1/3   Erich Matson [Kux]     
1/3   Hans Matzson [Stenkull]      h Barbror      2     
   h Karin        
     1/2   Anna E:a [Guttas]     
1/3   Erich Matzson [Kux]      d Brita       
   h Barbru         d Joh: Ersson      1      3     
    
1/2   Anna Enckia [Guttas]      1/2   Simon Ersson [Smeds]     
   d Biata     1      s Erich     
     .. Maria     1   3     
1/2   Simon Erichsson [Smeds]      h Anna ligger på säng    
   s Erich         1/2   Michel Ersson [Kullas]     
     h Karin       
1/2   Michell Erichsson [Kullas]      br Mattz        
   e Anna        s Kirstin     1   4     
   b Matz       upp
   s Kirstin     1     
    
Inh   Maria Jacobsdr     1     
    
Palfwis     Palfwis    
3/4   Erich Andersson [Ströms]      3/4   Erich Andersson [Ströms]     
   h Anna        h Anna     1   2     
   b Johan      1        
    
1/2   Jacob Matzson [Ehrs]      1/2   Thomas Jacobzson [Ehrs]     
   h Gertru      m Gertru     
   s Thomas      1         br Matz      1      3     
    
3/4   Mårten Ersson [Skåtar]      3/4   Mårten Ersson [Skåtar]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   b Lars         b Lars        
   b Mats         b Mats        
   b Hans         b Hans        
   b Erich         b Erich        
   p Karin Grelsdr     1      p Karin Grelsdr     1   5    upp
    
1/4   Simon Matzson [Pet]      1/4   Simon Matzson [Pet]     
   h Karin      h Karin     
   s Matz      1         s Matz      1      3     
    
11/4   Mårten Larsson [Lassus]      11/4   Mårten Larsson [Lassus]     
   h Margeta      h Margeta     
   b s Lars      1         b Lars      1      3     
    
     1   Esaias Larsson [Yrjas]     
1   Esajas Larsson [Yrjas]      d Thomas Ersson dödh     h Brita     
   h Brita      p Anna i Karfsor     s Johan        
   s Johan         p Walb Matzon     1   4     
   p Walb Matzon     1     
     1   Lars Matsson [Knuts]     
1   Lars Matzson [Knuts]      h Gertrudh     
   h Gertru      s Brita       
   s Brita     1      b Mårten      1      4     
    
Lotlax     Lotlax   upp
1   Johan Hindersson [Norken]      hust ligger på säng      1   Johan Hindersson [Norken]     
   [st]m Johan     reest till skone (?)     [st]d Maria       
   h Maria        d Kirstin     1     
   d Kirstin     1   s Matz ofärdig    
     1/2   Mårten Mårsson [Slögs]     
1/2   Mårthen Hansson [Slögs]     dödh h Helga dödh     h Maria      2     
   Mårten Mårtenss     
   h Maria     1      1/2   And Josepss [Slögs]     
     h Kirstin     
1/2   And Josepss [Slögs]      p Marg Eliedr     1   3     
   h Kirstin     
   p Marg Eliedr     1      11/4   Unå Carllsson [Blusi]     
     h Biata     
11/4   Unå Carllsson [Blusi]      p Maria Peersdr     1   3     
   h Biata     
   And Erichzsson     \ håller till i Tuukur      1   Samul Mårtenson [Lassus]     
   h Maria        h Helga      2     
   d Brijta       
   d Johan Josepss      1         3/4   Eskell Johansson [Helsing]     
   d Maria Peersdr     skall reesa till sin man     h Gertrudh      2    upp
    
1   Samuel Mårthenss [Lassus]      1   Mårten Anderson [Kullas]     
   h Helga         h Brita      2     
   s Kirstin     uthbiudes    
     1   Esaias Johanson [Ohls]     
3/4   Eskell Johansson [Helsing]      m Anna      2     
   h Gertru        
     3/4   Josep Josepson [Skata]     
1   Mårthen Andersson [Kullas]      s Josep        
   h Brijta         br E Maria       
     d Walborg       
1   Daniel Johansson [Ohls]      d Karin     1   5     
   br Esaias        
   m Anna         1   Elias Johanson [Backull]     
     h Walborg     
3/4   Josep Josepsson [Skata]      s Maria     1   3     
   hust Karin     Ligger på säng    
   s Matz     dödh      1/4   Matz Anderson [Snickars]     
   Enck Brijta        m Karin      2     
   d Walborg      upp
   d Karin        1/2   Johan Markuson [Åkers]     
   s Josep      1         h Brita      1      2     
    
1   Elias Johanss [Backull]      3/4   Anna Encka    
   h Walb     
   s Maria     1      3/4   Mattz Mårsson [Huggar]     
     h Maria      2     
1/4   And Philips [Snickars]    
   Matz Andersson      1   Matz Gabrielson [Kroks]     
   m Karin         h Gertrudh      2     
   d Margeta     Afwijkit    
     2/3   Daniel Simonsson [Rännars]     
1/2   Johan Markusson [Åkers]      h Walborg      1      2     
   m Margeta      1        
    
3/4   And Mårtensson [Klafvus]     dödh    
   h Anna        
    
3/4   Simon Simonsson [Huggar]     \ Afwijkit hem [vänster marg:] Inl    
   h Maria      upp
   Matz Mårtenss        
   h Maria     1     
    
1   Matz Gabrielss [Kroks]     
   h Gertru     
    
   Inh Ingri Johansdr     uthbiudes    
    
2/3   Daniel Simonsson [Rännars]     
   h Walb      1        
   b Johan     i Ny Carleby    
   Isach Åkesson     under lifgardia    
    
   Inh Anna Matzdr     1     
    
Bertteby     Bertby    
3/4   Carll Carllsson [Kålax]      3/4   Carll Matson [Kålax]     
   h Brita      h Brita     
    
1   Michell Erichzss [Kålax]      1   Michell Erichzss [Kålax]    upp
   s Erich         s Erich        
   h Anna     hufwudswag     d Anna       
   d Anna        d Barbror       
   d Barbru        d Lijsa       
   d Lijsa        s Isack      1      6     
   s Isach      1        
     5/8   Mårten Thomasson [Finnas]     
5/8   Mårten Thomasson [Finnas]      h Anna     
   h Anna      p Maria     1   3     
   b Simon        
   p Malin Simonsdr     1      2/3   Johan Michelson [Strandas]     
     h Anna     
2/3   Michell Michellsson [Strandas]      h Anna     1   3     
   h Anna     
   b Johan         1   Hindrich Josepson [Ollus]     
     h Karin      2     
1   Hind Josepsson [Ollus]     
   h Karin      5/8   Johan Thomasson [Antus]     
     h Karin     
5/8   Johan Thomasson [Antus]      b Simon      1      3    upp
   h Karin     
   b Simon         1/2   Matz Månsson [Gåll]     
   syst Anna     1      h Kirstin     
     p Karin Simonsdr     1   3     
   Inh Karin Simonsdr       
     2/3   And: Simonsson [Jåfs]     
1/2   Matz Mårtensson [Gåll]      h Maria      2     
   h Kirstin     
   p Karin Simonsdr     1      3/4   Johan Henderss [Pedars]     
     h Margeta     
2/3   And: Simonsson [Jåfs]      s Karl      1      3     
   h Maria        
     5/8   Daniel Matzson [Mattus]     
3/4   Johan Henderss [Pedars]      h Anna     
   sw Carll         b Matz        
   h Kirstin     1      h Maria     1   4     
    
5/8   Daniel Matzson [Mattus]      1/3   Matz Ohlsson [Svens]     
   h Anna      h Margeta     
   b Matz         s Johan       upp
   h Maria     1      s Matz        
     h Lijsa       
1/3   Matz Olufsson [Svens]      br E Margeta     1   6     
   h Margeta     Ligger på säng    
   s Johan     dödh      2/3   Hind: Simonsson [Thors]     
   Enck Margeta        h Lijsa     
   s Matz         p Beata Grelsdr     1   3     
   h Lijsa     1     
     1   Erich Larsson [Zachris]     
2/3   Hind: Simonsson [Thors]      h Anna     
   h Lijsa      s Johan under gardie     s[w] Sophia     1   3     
   s h Brita     1     
     1   Matz Mårsson [Tåppar]     
1   Erich Larsson [Zachris]      h Anna     
   h Anna      b Simon        
   s[w] Thomas         h Sophia     1   4     
   h Sophia     1     
     1/4   Daniel Ohlsson [Backils]     
1   Matz Mårthensson [Tåppar]      h Margeta      2     
   h Anna    upp
   b Simon         1/2   Esaias Erichsson [Trött]     
   h Sophia        h Beata     
   b Mårten         d Maria     1   3     
   b Michell      1        
    
1/2   Mårthen Mårtenss [Backils]     uthbiudes    
   Daniel Olufss     
   h Brijta        
    
1/2   Esaias Erichsson [Trött]     
   h Brita        
    
Past   Hr Marthin Gallus     
   hust Maria     
   Mag: L Gezelius     
   h Catharina     
   d Erich Erichsson        
   d Matz Peersson       
   p Helena Tadman       
   p Brijta Jacobsdr      upp
   p Brijta Larsdr     1     
    
   Klåck Gusta Gustafss     
   h Karin     
   p Lijsa Sigfredzd     1     
    
   Sochn skrif Hans Anderss     
   hust Kirstin     1   haf: Tårrwärck    
    
Röckiö     Rekijoki    
1/4   Thomas Erichsson [Pytar]      1/4   Thomas Ersson [Pytar]     
   h Brijta      h Brita     
   b Hans      1         d Helga     1   3     
    
1   Erich Michellsson [Kullas]      1   Erich Michellsson [Kullas]     
   h Maria      d Brijta hoos Matz     h Maria     
   s Mats      1      3   Simonsson     s Mats      1      3     
    
3/4   Erich Hindersson [Rex]      3/4   Erich Hindersson [Rex]     
   h Barbru         h Barbru      2    upp
    
5/6   And Hansson [Anttus]     \ rymd af land      5/6   Bertil Påhlsson [Anttus]     
   h Kirstin        h Margeta      2     
   Bertill Påhlsson     
   h Margeta         1   Lars Matson [Höijer]     
     h Anna      2     
1   Lars Matzsson [Höijer]      hust Maria dödh    
   h Anna         1   Mårthen Matzon [Knuts]     
     h Lijsa     
1   Mårthen Matzon [Knuts]      d Lars Erson      1      3     
   h Lijsa        
     1/2   Lars Michellsson [Brams]     
1/2   Lars Michellsson [Brams]      h Marg ligger på säng     h Margeta     1   2     
   d Karin     1     
     1   Simon Simonson [Smårus]     
1   Simon Simonss [Smårus]      h Walborg      2     
   h Walb        
     1   H Gustafz Enckia [Gammals]     
1   H Gustafz Enckia [Gammals]      d Catharina       
   d Karin        d Mårten Matzson       upp
   d Mårten Sigfredzson      1         d Erich Mårson      1      4     
    
     1   Malin Enckia [Antbrams]    
1   And Thomæsson [Antbrams]     dödh s Simon dödh    
   Margeta Andersdr         1   Matz Simonson [Bagg]     
   Thomas Jacobsson     \ löössdrifware     h Brita     
   h Karin        b Mårten        
     d Per Simonson        
1   Simon Mårtensson [Bagg]     dödh     h Anna     1   5     
   Matz Simånsson      st m Gertru skonas    
   h Brijta      för des man      11/6   Casper Hindersson [Påhls]    
   b Mårten      1         h Karin       
     s Maria     1   4     
11/6   Jacob Andersson [Påhls]     dödh    
   Casper Hindersson         3/4   Margeta Enckia [Svens]      1     
   h Karin     1      Enck Anna med 3 st    
   s Maria     1   4   små barn uthbiudes     Inh Anna Jacobzdr     1   1     
    
3/4   Erich Matzsson [Svens]     dödh h Lijsa ligger      1/2   Isak Hinderson [Klärck]     
   Margeta Enckia      1   på säng     b Daniel       upp
     m Lijsa      3     
   Inh Anna Jacobzdr     1     
     11/2   Simon Thomasson [Nygård]     
1/2   Isach Hindersson [Klärck]      h Lijsa      2     
   b Daniel        
   m Lijsa         11/2   H Christians E     
     d Gustaf Josepson        
11/2   Simon Thomasson [Nygård]      d Hans Mårson        
   h Lijsa         p Walborg     1   4     
    
11/2   H Christians E         inh   Hind Mårtenss     1     
     inh   Erich Pers hust     1     
inh   Hind Mårtenss      1   hust Rakel dödh      inh   Anders Anderson     1     
    
Mäkipä     Mäkipä    
1   Isack Abramsson [Murkais]      1   Isack Abramsson [Murkais]     
   h Margeta      h Margeta     
   br Mattz         br Mattz        
   h Margeta        h Marg       
   d Mårten Johanss      1         p Anna     1   5    upp
    
1   Abram Michelsson [Sepp]     reest till Ryssland      1/2   Bertill Hanson [Sepp]     
   h Anna     dödh     p Anna Simonsdr     1   2     
   Bertill Hanson     
   p Anna Simonsdr     1      11/6   Johan Nilson [Grägg]     
     h Maria     
11/6   Johan Nielsson [Grägg]      s Mårten      1      3     
   h Maria      p Lijsa Olufzdr på Wästerbotn    
   s Isach         p Walb Markusd uthbiudes      1   Anders Bertillsson [Antohlis]     
   h Karin        h Karin     
   s Lijsa     1      b Samuel        
     p Gertru Johansdr     1   4     
1   Anders Bertillsson [Antohlis]     
   h Karin      3/4   Matz Johansson [Olis]     
   b Isach         h Karin     
   b Samuel         sn Thomas      1      3     
   p Gertru Johansdr       
   m Brijta     1      1/2   Matz Michelson [Lillånd]     
     h Anna      2     
3/4   Matz Johansson [Olis]    upp
   h Karin      1   Hr Per Gammal [Gammals]     
   sn Thomas      1         h Margeta     
     d Carl Hindersson        
1/2   Mårthen Michellsson [Lillånd]      Br Matz uthseglare     d And Carllss        
   h Anna         p Karin ...     1   5     
    
1/2   Michell Thomasson [Lånd]      1/2   Michel Thomason [Lånd]     
   h Brita         h Brita     
   s Matz      1      1   dödh hust Gertru står     m Isak        
     för Matz     h Gertrudh     1   4     
1   Hr Peer Gammal [Gammals]     
   h Margeta      klåckaren Gustaf Gustafson     
   d Carll Hindersson     1      h Carin     
     p Lisa Sigfredzdr     1   3     
   d And Carllss    
1   Capplans Bourd [Vöråborg]     sochneskrif:n Hans Anderson      1     
    
Miemos     Miemos    
1   Sigfred Grelsson [Grijm]      1   Sigfred Grelsson [Grijm]     
   h Walb      h Walborg    upp
   s Anna     1   3   s Maria i Lomby     s Anna     1   3     
    
1   Michell Matzson [Grijm]      h Anna dödh     Inh Isack Hinderson     1     
   s Carll        
   d Walb        1   Michell Matzson [Grijm]     
   br Michell (!)        s Carl        
     d Walborg     1   3     
1   Gab Gabrielss [Karjalainen]      sw Johan uthseglare    
   h Barbru         1   Gabril Gabrilson [Karjalainen]     
     h Barbror      2     
1   Erich Andersson [Kroks]     
   h Karin         1   Erich Andersson [Kroks]     
     h Karin      2     
1   Erich Ersson     dödh     d Hend Matson    
   Matz Ersson     
   h Margeta         1   Matz Ersson     
     h Margeta      2     
11/4   Michell Persson [Miemois]      hust Lijsa dödh    
   s Johan         11/4   Michell Persson [Miemois]     
   s Jacob      1         s Johan       upp
     h Brita        
1   Matz Peersson [Tun]     dödh     pig Lisa Hindersdr     1   4     
   Maria Enckia     
   d Peer Simonss         p Maria Matzdr skriws      1   Maria Enckia [Tun]     
   d Johan Simonsson     1   4   för den döda     d Johan Simonsson        
     p Karin Larsdr     1   3     
1   Simon Åkesson [Grannas]     dödh    
   Isach Åkesson         1   Isak Åkesson [Grannas]    
   h Maria        h Maria       
   s Lijsa     1      s Lijsa     1   3     
    
3/4   Margeta Enckia [Juvas]         3/4   Margeta Enckia [Juvas]     
     s Gertru     1   2     
1/4   Isach Abrahamsson [Juvas]     dödh    
   Enck Margeta         1/4   Margeta Enckia [Juvas]      1     
    
   Sochn skred Mårten      1   hust Sophia uthbiudes     Inh Mårten skred      1     
    
   Rustmest: hust Anna         Rustmest: h Anna      1     
   upp
Kåskeby     Kåskeby    
11/2   Hans Simonsson [Dalkarl]      11/2   Hans Simonsson [Dalkarl]     
   h Margeta         h Margeta     
   b Åke     dödh p Maria Israelsd     p Maria       
     skriws för Åke     d ... Ersson      1      4   §  
3/4   Erich Michellsson [Bengs]     
   h Anna      3/4   Erich Michellsson [Bengs]     
   s Matz     1      h Anna     
     s Matz     1   3     
1   Isach Isachsson ogift [Kamis]      m Sara ligger på säng    
   b Matz      1   Isach Isachson [Kamis]     
   s Anna     1      b Matz     
     s Anna     1   3     
1   Matz Hindersson [Råndman]     
   h Anna         1   Matz Hindersson [Råndman]     
     h Anna      2     
2/3   Åke Johansson [Gråbbils]     
   s Johan         d Daniel Simonsson i Christina      2/3   Åke Johanson [Gråbbils]     
   h Maria        s Johan        
   s Erich         h Maria      upp
   h Anna     1      s Erich        
     h Anna     1   5     
5/8   Johan Simonsson [Knubb]     
   h Margeta      2   m Lijsa dödh      5/8   Johan Simonsson [Knubb]     
     h Margeta     
5/8   Michell Erichsson [Knubb]      hust Gertru dödh     s Pehr        
   h Gertru      d Walborg     1   4     
   s Matz      1        
     5/8   Michell Ersson [Knubb]     
   inh And Erichsson     1   hust Lijsa hufwudswag     h Margeta     
     s Matz      1      3     
1   Jacob Matzsson [Klemets]     
   h Karin         1   Karin Encka [Klemets]     
     h Karin      2     
1   Michell Peersson [Sippus]     
   h Brita         1   Michell Peerson [Sippus]     
     h Brita      2     
1   Johan Erichsson [Kråkas]     
   h Margeta      1   Johan Ersson [Kråkas]     
     h Margeta    upp
1/2   Matz Jacobsson [Kneck]     
   Karin Enckia        1/2   Jacob Matzsson [Kneck]     
   s Jacob         p Maria Johansd     h Anna     
   m And         uthbiudes     d Karin     1   5     
   h Karin     1     
     1   Carl Carlsson [Storkneck]    
1   Pehr Matzson [Storkneck]     dödh     h Karin     
   Carll Carllsson      sn Michel    
   h Karin      h Maria    
   Enck Margeta     1      Ea Margeta     1   4     
    
Bergby     Bergby    
11/4   Oluf Jacobsson [Jussil]      11/4   Oluf Jacobsson [Jussil]     
   h Lijsa      h Lijsa     
   d Lijsa     1      d Lijsa     1   3     
    
1   Isach Hindersson [Kjötar]     siuk ligger på säng      1   Isach Hindersson [Kjötar]     
   Michell Isachss         sn Michel        
   h Helga     1      h Helga       
     s (!) Lijsa     4    upp
1   Peer Hinderssons h Brijta [Ollil]     uthgam:l man    
   Hind Peersson      1   Hind Peersson [Ollil]     
   h Karin      h Karin     
   m Brijta      m Brijta     
   d Anna     1      s Johan      1      4     
    
1   Hans Mårtensson [Smeds]      1   Hans Mårsson [Smeds]     
   h Maria      h Maria     
   p Lijsa Isachsd     1      p Karin Persdr     1   3     
    
11/4   And Jacobsson [Kierp]     ligger på säng      11/4   Bertil Andsson [Kierp]     
   Bertill Andersson      b Mårten dödh     hust Judita     
   hust Judita      b Jacob        
   b Jacob         s Maria     1   4     
   s Maria     1     
     1   Maria Enckia [Talus]      1     
1   And Matzon [Talus]     dödh Enck Maria    
   p Marg Matzd      1   skonas för des man      1   Michel Michelson [Jåpers]     
     h Karin     
1   Michell Michellss [Jåpers]      hust Maria dödh     p Anna     1   3    upp
   m Gertru        
     1   Anders Larson [Kånsti]     
1   Maria Enckia [Kånsti]      h Karin     1   2     
   d Maria     1     
     inh Walb Hansdr     1   1     
   inh Walb Hansdr     1      smed Hans Hansson     
   sochn smed Hans Hansson      h Kirstin      2     
   h Kirstin        
    
Loomby     Loomby    
1   Mårten Kaust     dödh      1   Stafan Mårtson Kaust     1     
   Staffan Kaust     
   h Anna     1      1   Stafan Rassmus     
     h Anna      2     
1   Staphan Rasmus      s Mårten    
   h Anna        
   b Erich     dödh s Mårten skriws      1   Mårten Budd     
     för Erich     h Maria     
1   Mårten Budd      d Anna    
   h Maria      d Margeta     1   3    upp
   s Margeta     1     
     1   Michell Andersson [Jäppil]     
1   Michell Andersson [Jäppil]      h Maria      2     
   h Maria         p Anna       
     d Marg     1   4     
1   Johan Bengtsson [Nissil]     
   h Karin      1   Hans Matsson [Nissil]     
     h Margeta     
1   Johan Mårthensson [Knuts]     
   h Margeta      1   Johan Mårsson [Knuts]     
   s Margeta        h Margeta     
   p Anna Hindersdr     1      s Erich        
     h Margeta     1   4     
1   Johan Andersson [Kylkis]      hust Brijta ligger i tårrwärk    
   s Markus         1   Johan Andersson [Kylkis]     
   s Karin     1   3   s Marg uthbiudes     h Brita     
     s Marckus        
1/2   Samuel Backman [Skrivars]      h Karin       
   h Maria      s Johan        
   sw Brijta     1      d Mich Thomason      1      6    upp
    
1   Michell Mårtensson [Thors]      1/2   Samul Backman [Skrivars]     
   h Kirstin      h Maria     
   br Mattz         s Brita     1   3     
   h Maria       
   br Thomas         1   Michell Mårtensson [Thors]     
   h Susanna        h Kirstin     
   s Brijta     1      br Thomas        
     h Susanna       
1   Mårthen Johansson E [Ingå]      s Brita     1   5     
   m Johan        
   h Brijta     1      1   Johan Mårsson [Ingå]     
     h Brita     1   2     
1   Hind Thomass ogifft [Kulp]     
   br Michell      s Maria uthbiudes      1   Hind Thomason [Kulp]      1     
   p Maria Danielsdr     1     
     11/4   Mårten Sigfredson [Martois]     
11/4   Erich Markuss [Martois]     dödh     h Margeta      2     
   Margeta Enckia     
   b Mårten         s Anna i Kimo      1   Mårthen Bengtson [Olis]    upp
   s Karin     1      h Brita      2     
    
1   Mårthen Bengtss [Olis]     
   h Brijta        
    
REKIPELDO     REKIPÄLDÅ    
1   Helga Enckia [Pet]      gl uthbiudes      1   Brit Ersdr [Pet]      1     
   Brijta Erichzdott     1     
     11/4   Michel Isachson [Jåfs]     
11/4   Isach Jacobsson [Jåfs]     dödh     h Margeta        
   Michell Isachsson      b Johan legat på säng     b Johan     1   3     
   h Margeta         heela åhret    
   h Karin     1      1   Mårten Hinderson [Smeds]     
     h Gertrudh      2     
1   Mårten Hindersson [Smeds]     
   h Gertru         1/2   Jacob Hindersson [Lillkarhu]     
     h Walborg      2     
1/2   Jacob Hindersson [Lillkarhu]     
   h Walb         1   Sigfred Bertilson [Storkarhu]     
     h Anna    upp
1   Sigfred Bertillsson [Storkarhu]      s Mårten      1      4     
   h Anna     
   d Johan Matzon         1   Matz Jacobsson [Simons]     
   s Mårten      1         h Anna     
     b Simon        
1   Matz Jacobsson [Simons]      h Lijsa     1   4     
   h Anna      Enck Walb uthbiudes    
   b Simon         tiggerska med 2 barn      1   Mich Hinderson [Omars]     
   h Lijsa     1      h Maria      2     
     s Gertru    
1   Michell Hindersson [Omars]      hust Anna dödh    
   h Gertru      2   d Jacob Isachsson i Kimo      1   Joh Mårson [Klemets]     
     h Anna tiggerska     h Giertru     
1   Johan Mårtensson [Klemets]      p Maria Michelsdr     1   3     
   h Giertru     
     And Michellsson [Israels]     
   Inh Karin Jacobzdott     1   4   uthbiudes     h Brijta     
     s Johan      1      3     
   And Michellsson [Israels]     
   h Brijta      s Margeta dödh      1   Per Johanson [Josskarhu]    upp
   d Maria     1      h Margeta     
     p Anna Hind:dr     1   3     
1   Johan Matzson [Josskarhu]     siukl. o uthgaml.    
   Peer Johansson      11/6   Mattz Hindersson [Wäst]     
   h Margeta         h Anna     
     sn Mårten        
11/6   Sigf Påhlsson [Wäst]     dödh     h Lisa     1   4     
   Matz Hindersson     
   h Anna      1   And Israelson [Korfwolain]     
   br Thomas         s Matz        
   ...     1      h Maria       
     s Bertill        
1   And Israelsson [Korfwolain]      s Johan      1      5     
   s Matz        
   h Maria        1   Johan Mårson [Bengs]     
   s Bertill         d Lijsa       
   s Johan      1         d Mattz Ersson        
     s E Margeta     1   4     
1   Johan Mårthensson [Bengs]     
   s Sigfred     död hust Marg skonas      1   Daniel Ersson [Långs]    upp
   d Lijsa     1      s Mårten dödh     b Mårten        
   d Matz Erichsson         s Maria     1   3     
    
1   Daniel Erichsson [Långs]      5/6   Jacob Hinderson [Kastus]     
   b Mårthen         mod Marg ofärdig     h Margeta      2     
   s Maria     1     
     1   Mattz Påhlson [Ehrs]     
5/6   Bertill Hanson [Kastus]     dödh dito hust dödh     h Marg     
   Jacob Hindersson      s Mårten      1      3     
   h Margeta        
     2/3   Simon Hanson [Bjons]     
1   Matz Påhlsson [Ehrs]      s Sigfred        
   h Margeta      h Karin       
   s Mårten      1         s Mårten        
     s Simon      1      5     
2/3   Simon Hansson [Bjons]      hust Lijsa siukl.    
   s Sigfred         2/3   Erich Abramson [Pörnull]     
   h Karin        h Brita      2     
   s Mårten      1        
   upp
2/3   Erich Abramsson [Pörnull]     
   h Brijta        
    
   inh Kirstin Gabrielsdr      1   uthbiudes    
    
Jörala     Jörala    
1   Matz Hansson [Bertils]     breckl.      1   Hans Matson [Bertils]     
   Hans Matzon         d Anna dödh     h Anna     
   h Anna     1      s Brita     1   3     
    
1   Lars Mårthensson [Jåfs]      hust ligger på säng      1   Lars Mårson [Jåfs]     
   m Lars         m Lars        
   h Walb        h Walb       
   m Michell         m Michell        
   h Kirstin     1      h Kirstin     1   5     
    
1   Johan Gabrielsson [Jacobs]      1   Gabril Jacobson [Jacobs]     
   d Margeta        s Margeta     1   2     
   s Johan      1      3   hust Maria dödh    
     11/2   Joh Matson [Hertull]    upp
11/2   Johan Matzon [Hertull]      s Mattz        
   s Mattz         h Margeta       
   h Margeta        d Lisa       
   d Thomas Simonss         d Thomas Simonss      1      5     
   d Lijsa     1     
     1   Brijta Enckia [Nickull]     
1   Brijta Enckia [Nickull]      s Kirstin       
   s Kirstin        s Barbru       
   s Barbru     1      d Sigf Johanson      1      4     
    
1   And Erichsson [Heinull]      1   Anders Ersson [Heinull]     
   h Karin      h Karin     
   b Erich      1         b Erich      1      3     
    
1   Hind: Johansson [Kattil]     bräckl.      1   Michel Johanson [Kattil]    
   h Maria      h Brita     
   b Michell         s Maria       
   h Brijta        s Walb     1   4     
   Enck Walb     1     
     5/8   Mårten Markson [Johans]    upp
1/2   Mårten Hindersson [Johans]     afwijkit hemmanet     h Maria      2     
   Brijta Hindersdr     
   s Maria     1     
    
Andiala     Andila    
1   Staphan Peersson [Hirsal]      h Maria hufwudswag      1   Stafan Person [Hirsal]     
   s Walb         s Walb      2     
    
1   Thomas Michelsson [Hertus]      hust Walb dödh      1   Thomas Michelson [Hertus]     
   h Biata      h Beata     
   s Brita        s Brita       
   s Michell         s Michell      1      4     
   d Lars Anderss      1        
     1   Michell Matzson [Mannil]     
1   Michell Matzson [Mannil]      h Anna     
   h Anna      s Mattz        
   s Mattz         h Karin       
   d Hend Mårtenss        p Anna Sigfzdr     1   5     
   p Anna Sigfzdr     1     
     11/4   Matz Matzon [Nyby]    upp
11/4   Matz Matzon [Nyby]      h Anna        
   h Anna         d Mårthen Peerss        
   d Mårthen Peerss         s Lijsa     1   4     
   s Lijsa     1     
     3/4   Simon Thomasson [Grannas]     
3/4   Simon Thomasson [Grannas]      bl Abram        
   bol Abram         h Anna       
   h Anna     1      d Christer Helsing      1      4     
    
1/2   Johan Jacobss [Antill]      1/2   Johan Jacobson [Antill]     
   h Barbru         h Barbror      2     
    
11/4   Hind Ruuth      11/4   Hind Ruuth     
   h Lijsa      h Lijsa     
   d Margeta        d Margeta       
   p Karin wästerlänska     1      d Jacob Isakson       
     d Peer Hansson      1      5     
    
     Past H Marth Gallus     
     h Maria Burman    upp
     Mag H Lars Gezelius     
     h Catharina Galle     
     d Erich Ersson        
     d Matz Person        
     p Elin       
     p Brita Jacobzdr       
     p Anna Andersdr       
     p Lisa Eliædr     1   10     

Upptecknade av Joakim Förars.